Handboek Annuleren

Adobe Asset Link

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe-apps goedkeuren in de Google-beheerdersconsole
   3. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   4. Integratie met Canvas LMS
   5. Integratie met Blackboard Learn
   6. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   7. Adobe Express distribueren via app-licenties van Google
   8. Gebruikers toevoegen via lijstsynchronisatie
   9. Veelgestelde vragen over Kivuto
   10. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
   4. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Gebruikers beheren
  1. Overzicht
  2. Beheerdersrollen
  3. Technieken voor gebruikersbeheer
   1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
   2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
   3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Synchronisatie via Google-federatie
  4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
  5. Gebruikersgroepen beheren
  6. Directorygebruikers beheren
  7. Ontwikkelaars beheren
  8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
  9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
 6. Producten en rechten beheren
  1. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Productverzoeken beoordelen
   5. Beleid voor selfservice beheren
   6. App-integraties beheren
   7. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   8. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   9. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   10. Optionele services
  2. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Profielen beheren
   6. Licensing Toolkit
   7. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 7. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 8. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 9. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 10. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 11. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 12. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud
Adobe Asset Link

Als u een creatieve professional of marketeer bent, gebruik Adobe Asset Link dan vanuit uw Creative Cloud desktop-apps om de samenwerking te stroomlijnen terwijl u content maakt.

Maak verbinding met Adobe Experience Manager Assets via het deelvenster Adobe Asset Link in uw vertrouwde apps: Adobe InDesign, Photoshop, Illustrator en XD. Open en bewerk inhoud die is opgeslagen in Experience Manager Assets zonder de Creative Cloud-apps te verlaten.

Gebruik Adobe Asset Link voor XD om zeer natuurgetrouwe ontwerpen en prototypen te maken in Adobe XD. Integreer digitale assets uit Experience Manager Assets in uw XD-canvas. Adobe Asset Link voor XD maakt samenwerking tussen ontwerpers en marketeers mogelijk tijdens het hele ontwerpproces. Meer informatie.

Ondersteuningsmatrix

Downloaden

Nieuwe functies

U bent nu automatisch verbonden met elke Experience Manager Assets-cloudomgeving waarvoor u toegangsrechten hebt. Alle omgevingen waartoe u toegang hebt, worden weergegeven in de weergave Omgevingen beheren van Adobe Asset Link. U kunt tussen omgevingen schakelen of ze wijzigen.

Adobe Asset Link ondersteunt Experience Manager as a Cloud Service en Experience Manager Assets Essentials. Het ondersteunt ook Experience Manager 6.4 en Experience Manager 6.5 met de nieuwste servicepacks.

Dit zijn de belangrijkste mogelijkheden die zijn geïntroduceerd in de nieuwste versie van Adobe Asset Link (versie 2023.08.0):

 • Nieuwe functie Koppelingen vernieuwen (Beta). Meer informatie.
 • Prestatieverbeteringen voor Opnieuw koppelen met de functie Experience Manager (Beta).
 • Kleine wijzigingen in vertalingen met betrekking tot zoekfilters en CJK-tekens

Dit zijn de belangrijkste mogelijkheden die zijn geïntroduceerd in eerdere versies van Adobe Asset Link:

 • Gekoppelde plaatsen met opties ondersteunt meerdere bestandsindelingen, zoals PDF, AI, PSD en PNG. Voor meer informatie raadpleegt u Assets beheren met Adobe Asset Link.
 • U kunt nu verbroken koppelingen in InDesign-documenten vervangen nadat u assets hebt gemigreerd naar AEM Assets. Voor meer informatie raadpleegt u Assets beheren met Adobe Asset Link.
 • Verbeterde ondersteuning voor zakelijke proxy's en SSL-webfilters.
 • Probleem opgelost waarbij opnieuw koppelen vanuit Asset Link ertoe leidt dat het laatste item in het deelvenster Asset Link is verborgen achter de knoppen Annuleren en Opnieuw koppelen.
 • Ondersteuning voor Adobe Experience Manager Assets Essentials
 • Automatische verbinding met cloudomgevingen, zoals Experience Manager Assets as a Cloud Service en Experience Manager Assets Essentials
 • Ondersteuning voor ARM-apparaten
 • Ondersteuning voor zakelijke opslag voor team- en ondernemingsaccounts
 • Ondersteuning voor de nieuwste Adobe-apps: InDesign, Photoshop en Illustrator 2023
 • Assets sneller uploaden naar Experience Manager Assets as a Cloud Service en Experience Manager Assets Essentials
 • Ondersteuning voor het gebruik van de Adobe Asset Link CEP-plug-in in omgevingen met een proxyserver.
 • De volgende soorten proxy's worden ondersteund:
Opmerking:

Als uw organisatie een proxyserver heeft ingesteld, neemt u contact op met uw IT-beheerder om uw proxyclient voor Adobe Asset Link te configureren. 

Algemene vereisten

Controleer of u aan de volgende vereisten voor Adobe Asset Link voldoet:

Vereisten voor Creative Cloud

 • Lidmaatschappen die zijn gekocht met VIP- of ETLA-aanschafprogramma's worden beide ondersteund. Meer informatie.
Opmerking:

Voor de ondersteuning van Business ID's vereist Experience Manager 6.5 servicepack 11 of hoger, terwijl Experience Manager 6.4 het nieuwste cumulatieve fixpack (CFP) vereist.

Opmerking:

Als uw Creative Cloud-lidmaatschap is ingericht in een andere Adobe Admin Console dan Experience Manager, moet u mogelijk een vertrouwensrelatie tussen deze consoles instellen. Meer informatie.

Vereisten voor Adobe Experience Manager

Opmerking:

Experience Manager Assets 6.4.0-6.4.3 vereist de installatie van een extra functiepakket in Experience Manager. Voor meer informatie raadpleegt u Experience Manager Assets configureren voor Adobe Asset Link.

Het instellen van Adobe Asset Link voor uw creatieven is een eenvoudig proces. Voer hiervoor de volgende stappen uit.

1. Gebruikersgroep maken

Maak een unieke groep met de creatieve gebruikers in de Adobe Admin Console waarin de rechten voor Creative Cloud voor ondernemingen zijn opgeslagen. De gebruikers die aan de groep worden toegevoegd, moeten een Enterprise ID of Federated ID hebben. Meer informatie. U hebt beheerdersrechten nodig om gebruikersgroepen te maken.

2. Experience Manager Assets configureren

Als u gebruikers vanuit hun Creative Cloud-applicaties toegang wilt geven tot digitale assets die zijn opgeslagen in Experience Manager Assets, moet u Experience Manager Assets configureren en instellen. Als u wilt dat InDesign communiceert met Experience Manager Assets, voegt u de InDesign-client-ID toe aan uw Experience Manager Assets-omgeving. Meer informatie.

Genereer de Adobe Asset Link-extensie via de workflow Pakketten in de Adobe Admin Console. Installeer vervolgens de Adobe Asset Link-extensie. Afhankelijk van het soort distributie worden Creative Cloud-gebruikers automatisch verbonden met een Experience Manager-omgeving of moet een beheerder deze voor hen configureren. Meer informatie.

U kunt Adobe Asset Link nu gebruiken met Photoshop, Illustrator of InDesign. Als u het deelvenster wilt openen in InDesign of Illustrator, gaat u naar Venster >Uitbreidingen> Adobe Asset Link. In Photoshop gaat u naar Venster > Extensies (verouderd) > Adobe Asset Link.

U kunt Adobe Asset Link gebruiken om te werken met assets die zijn opgeslagen in het systeem voor digital asset management van uw organisatie, Experience Manager Assets, en deze te wijzigen.

Functies en mogelijkheden

Als u wilt weten hoe creatieven het deelvenster Adobe Asset Link kunnen gebruiken, raadpleegt u Assets beheren met Adobe Asset Link.

Voor meer informatie over de functies en mogelijkheden van Adobe Asset Link bekijkt u deze video: Using Adobe Asset Link with Experience Manager Assets (Adobe Asset Link gebruiken met Experience Manager Assets) (8 min).

Bureaus en freelancers toegang geven

Met Adobe Asset Link kunnen bedrijven hun ontwerpbureaus eenvoudig toegang geven tot projectassets door die bureaus toe te voegen als een vertrouwd domein in hun omgeving. Zie Goedgekeurde domeinen voor stapsgewijze instructies. Als het beleid geen vertrouwde domeinen toestaat, moet het bedrijf een licentie voor Creative Cloud voor ondernemingen toewijzen aan het bureau, zodat dit toegang heeft tot de assets.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?