Kleuren uit geïmporteerde afbeeldingen gebruiken

In InDesign kunt u op verschillende manieren kleuren uit afbeeldingen die u in uw document hebt geïmporteerd, kopiëren en opnieuw definiëren. Steunkleuren uit geplaatste PDF- of EPS-bestanden en steunkleurkanalen uit Adobe Photoshop (PSD)- en TIFF-bestanden worden als steunkleuren in het deelvenster Stalen weergegeven. U kunt deze kleuren op objecten in het document toepassen of omzetten naar proceskleuren, maar u kunt de kleurwaarden niet opnieuw definiëren of de geïmporteerde stalen verwijderen. Als u de geplaatste afbeelding verwijdert, blijven de kleuren behouden en worden deze naar kleuren van InDesign omgezet, die u vervolgens wel kunt bewerken of verwijderen.

Het pipet gebruiken om kleuren te kopiëren

U kunt met de tool Pipet  kleuren uit geïmporteerde afbeeldingen aan het document toevoegen of toepassen op objecten in het document. Dit kan handig zijn wanneer u de layoutkleuren op de kleuren van de afbeeldingen moet afstemmen.

Voor het beste resultaat met kleurscheidingen moet u ervoor zorgen dat de namen, typen (zoals steun- en proceskleuren) en modellen (zoals RGB en CMYK) van de kleuren in InDesign consistent zijn met de kleurdefinities in de geïmporteerde afbeeldingen. Neem contact op met het prepress-bureau als u niet precies weet welke instelling u moet gebruiken.

Werken met steunkleurkanalen in een Adobe Photoshop-bestand (.PSD)

Wanneer u een bestand van Photoshop (.PSD) of een TIFF-bestand in InDesign plaatst, worden de steunkleurkanalen uit het geïmporteerde bestand als steunkleurinkten in het deelvenster Stalen weergegeven. U kunt deze stalen selecteren en op andere objecten in het document toepassen. Als u deze stalen wilt verwijderen, moet u echter eerst het geplaatste bestand verwijderen.

Als u een bestand importeert dat een steunkleurkanaal bevat dat dezelfde naam heeft als een steunkleur in uw document maar andere kleurwaarden heeft, worden standaard de kleurwaarden uit het document gebruikt. U kunt echter de kleurwaarden in uw document vervangen door de waarden van de kleur in het geïmporteerde document. Volg daarvoor deze stappen:

  1. Open het dialoogvenster Voorkeuren (Bewerken > Voorkeuren > Algemeen).
  2. Schakel in het gedeelte Algemeen de volgende optie in:
    Inkomende steunkleur toestaan huidige staal met dezelfde naam te vervangen
  3. Klik op OK.

Als u nu een bestand importeert met een steunkleurkanaal dat dezelfde naam heeft als een steunkleur in uw document, wordt de volgende waarschuwing weergegeven:

Waarschuwing

Werken met kleuren uit EPS- of PDF-bestanden

Wanneer u een PDF-bestand, een EPS-afbeelding of een bestand van Adobe Illustrator (.AI) plaatst, worden de namen van steunkleuren die in de afbeelding worden gebruikt, toegevoegd aan het deelvenster Stalen in het document. Zo weet u dat deze kleuren extra kosten bij het afdrukken met zich mee kunnen brengen en dat u de steunkleuren in het document kunt gebruiken.

Als de afbeelding die u importeert een steunkleur bevat die dezelfde naam heeft als een steunkleur in uw document maar andere kleurwaarden heeft, worden de kleurwaarden uit het document gebruikt.

Een geïmporteerde steunkleur omzetten naar een proceskleur

Wanneer u een EPS-, PSD-, TIFF- of PDF-afbeelding met een steunkleur (of een steunkleurkanaal) importeert, worden de naam en de definitie van de steunkleur aan het deelvenster Stalen toegevoegd. Een geïmporteerde steunkleurstaal kan worden gewijzigd in een proceskleurstaal. Hierdoor beschikt u over heel veel mogelijkheden om de kleuren ‑ zelfs de kleuren van geïmporteerde afbeeldingen ‑ aan te passen aan de vereisten voor de afdruk.

  1. Dubbelklik in het deelvenster Stalen op het staal dat u wilt bewerken.
  2. Kies in het venster Staalopties de optie Proces in het menu Kleurtype.

Opmerking:

Hierdoor wordt alleen het kleurtype in het InDesign-document gewijzigd. Als u het kleurtype van kleuren in een afbeelding permanent wilt wijzigen, moet u de afbeelding openen in het programma waarin de afbeelding is gemaakt en moet u de kleur in dat programma bewerken.