Handboek Annuleren

Tekst opmaken

 1. InDesign Handboek
 2. Kennismaken met InDesign
  1. Inleiding tot InDesign
   1. Nieuw in InDesign
   2. Systeemvereisten
   3. Algemene vragen
   4. Creative Cloud Libraries gebruiken
  2. Werkruimte
   1. Basisbeginselen van de werkruimte
   2. Uw werkruimte aanpassen in InDesign
   3. Gereedschapsset
   4. Voorkeuren instellen
   5. Werkruimte voor aanraken
   6. Standaardsneltoetsen
   7. Document herstellen en ongedaan maken
 3. Documenten maken en indelen
  1. Documenten en pagina's
   1. Documenten maken
   2. Werken met stramienpagina's
   3. Werken met documentpagina's
   4. Paginagrootte, marges en afloopgebied instellen
   5. Werken met bestanden en sjablonen
   6. Boekbestanden maken
   7. Standaardpaginanummering toevoegen
   8. Pagina's, hoofdstukken en secties nummeren
   9. QuarkXPress- en PageMaker-documenten omzetten
   10. Inhoud delen
   11. Een standaardworkflow met bestandsbeheer
   12. Documenten opslaan
  2. Rasters
   1. Rasters
   2. Rasters opmaken
  3. Hulpmiddelen voor de lay-out
   1. Linialen
   2. Objecten uitlijnen en verdelen met linialen
   3. Objecten meten met de meetlat
 4. Inhoud toevoegen
  1. Tekst
   1. Tekst toevoegen aan kaders
   2. Tekst met verbindingen
   3. Zuidoost-Aziatische schriften
   4. Functies voor Arabisch en Hebreeuws in InDesign
   5. Tekst op een pad maken
   6. Opsommingstekens en nummering
   7. Glyphs en speciale tekens
   8. Tekstcompositie
   9. Tekstvariabelen
   10. QR-codes genereren
   11. Tekst bewerken
   12. Tekst uitlijnen
   13. Tekst rond objecten laten lopen
   14. Verankerde objecten
   15. Gekoppelde inhoud
   16. Alinea's opmaken
   17. Tekens opmaken
  2. Typografie
   1. Lettertypen gebruiken in InDesign
   2. Tekst- en letterspatiëring
  3. Tekst opmaken
   1. Tekst opmaken
   2. Automatische stijl toepassen op tekst
   3. Werken met stijlpakketten
   4. Tabs en inspringingen
  4. Tekst controleren
   1. Wijzigingen bijhouden en beoordelen
   2. Redactionele notities toevoegen in InDesign
   3. PDF-opmerkingen importeren
  5. Spellingcontrole en taalwoordenboeken
   1. Spellingcontrole, autocorrectie en dynamische spelling
   2. Woordenboeken en woorden maken, toevoegen en beheren
   3. Woordenboekvoorkeuren wijzigen
   4. Duden-woordenboek
  6. Referenties toevoegen
   1. Een inhoudsopgave maken
   2. Voetnoten
   3. Een index maken
   4. Eindnoten
   5. Bijschriften
  7. Stijlen
   1. Alinea- en tekenstijlen
   2. Stijlen toewijzen, exporteren en beheren
   3. Objectstijlen
   4. Initialen en geneste stijlen
   5. Werken met stijlen
   6. Regelafstand
  8. Tabellen
   1. Tabellen opmaken
   2. Tabellen maken
   3. Tabel- en celstijlen
   4. Tabellen selecteren en bewerken
   5. Lijnen en vullingen van tabellen
  9. Interactiviteit
   1. Hyperlinks
   2. Dynamische PDF-documenten
   3. Bladwijzers
   4. Knoppen
   5. Formulieren
   6. Animatie
   7. Kruisverwijzingen
   8. Structuur geven aan PDF-bestanden
   9. Paginaovergangen
   10. Films en geluiden
  10. Afbeeldingen
   1. Paden en vormen
   2. Tekenen met het potlood
   3. Tekenen met de pen
   4. Lijninstellingen toepassen 
   5. Samengestelde paden en vormen
   6. Paden bewerken
   7. Uitknippaden
   8. De vormgeving van hoeken wijzigen
   9. Kaders en objecten
   10. Objecten uitlijnen en verdelen
   11. Gekoppelde en ingesloten afbeeldingen
   12. AEM Assets integreren
  11. Kleur en transparantie
   1. Kleur toepassen
   2. Kleuren uit geïmporteerde afbeeldingen gebruiken
   3. Werken met stalen
   4. Inkt mengen
   5. Tinten
   6. Steun- en proceskleuren
   7. Kleuren laten overvloeien
   8. Verlopen
   9. Transparante illustraties afvlakken
   10. Transparantie-effecten toevoegen
 5. Zoeken en vervangen
  1. Tekst zoeken en vervangen
  2. Lettertypen zoeken en vervangen
  3. Glyphs zoeken en vervangen
  4. Zoeken en vervangen met behulp van GREP-expressies en -query's
  5. Objecten zoeken en vervangen
  6. Kleuren zoeken en vervangen
  7. Zoekopties om te zoeken en te vervangen
 6. Delen
  1. Werken met InDesign-clouddocumenten (Beta)
  2. Veelgestelde vragen over InDesign-clouddocumenten (Beta)
  3. Delen en samenwerken        
  4. Ter beoordeling delen
  5. Een gedeeld InDesign-document beoordelen
  6. Feedback beheren 
 7. Publiceren
  1. Plaatsen, exporteren en publiceren
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashboard
   3. Afbeeldingen kopiëren en invoegen
   4. Inhoud exporteren voor EPUB
   5. Adobe PDF-opties
   6. Inhoud exporteren naar HTML
   7. Exporteren naar Adobe PDF
   8. Exporteren naar JPEG-indeling
   9. Exporteren naar HTML
   10. Overzicht van DPS en AEM Mobile
   11. Ondersteunde bestandsindelingen
  2. Afdrukken
   1. Boekjes afdrukken
   2. Drukkersmarkeringen en afloopgebieden
   3. Documenten afdrukken
   4. Inkten, scheiding en rasterfrequentie
   5. Overdrukken
   6. PostScript- en EPS-bestanden maken
   7. Preflight van bestanden uitvoeren voordat ze worden verzonden
   8. Miniaturen en grote documenten afdrukken
   9. PDF-bestanden voorbereiden voor serviceproviders
   10. Afdrukken van scheidingen voorbereiden
 8. InDesign uitbreiden
  1. Automatisering
   1. Gegevenssamenvoeging
   2. Plug-ins
   3. Capture-extensie in Adobe InDesign
   4. Scripting
 9. Problemen oplossen
  1. Opgeloste problemen
  2. Crashes bij starten
  3. Probleem met alleen-lezen van map Voorkeuren
  4. Problemen met bestanden oplossen
  5. Kan niet exporteren naar PDF
  6. InDesign-documenten herstellen

Tekst opmaken

U gebruikt het regelpaneel om de vormgeving van tekst te wijzigen. Wanneer er tekst is geselecteerd of wanneer de invoegpositie in tekst is geplaatst, staan in het regelpaneel de besturingselementen voor tekenopmaak, alineaopmaak of beide, afhankelijk van de resolutie van uw beeldscherm. In de deelvensters Teken en Alinea worden dezelfde besturingselementen voor tekstopmaak weergegeven. U kunt de deelvensters Teken en Alinea ook gebruiken om de vormgeving van tekst te wijzigen.

U kunt tekst opmaken met de volgende methoden:

 • Als u tekens wilt opmaken, kunt u het tekstgereedschap  gebruiken om tekens te selecteren. U kunt ook klikken om de invoegpositie te plaatsen, een opmaakoptie selecteren en beginnen met typen.

 • Als u alinea's wilt opmaken, hoeft u geen hele alinea te selecteren. U hoeft slechts een woord of teken te selecteren of de invoegpositie in een alinea te plaatsen. U kunt ook tekst selecteren in meerdere alinea's.

 • Als u de opmaak wilt instellen voor alle tekstkaders die u in het huidige document maakt, zorgt u dat de invoegpositie niet actief is en er niets is geselecteerd. Vervolgens geeft u opties voor tekstopmaak op. Als u standaardtekstopmaak voor alle nieuwe documenten wilt instellen, sluit u alle documenten en geeft u de tekstinstellingen op. Zie Standaardinstellingen opgeven.

 • Selecteer een kader om de opmaak op alle tekst in dat kader toe te passen. Het kader mag geen onderdeel van een verbinding zijn.

 • Gebruik alineastijlen en tekenstijlen om tekst snel en consistent op te maken.

 1. Selecteer het tekstgereedschap  .
 2. Klik om een invoegpositie te plaatsen of selecteer de tekst die u wilt opmaken.
 3. Klik in het regelpaneel op het pictogram Besturingselementen tekenopmaak  of op het pictogram Besturingselementen alineaopmaak .
  Regelpaneel

  A. Besturingselementen voor tekenopmaak B. Besturingselementen voor alineaopmaak 

 4. Geef opmaakopties op.

Voorrang bij tekstopmaak

Als u tekst wilt opmaken met kenmerken zoals lettertypestijl en tekstrichting, kunt u verschillende methoden gebruiken. U kunt bijvoorbeeld het regelpaneel, de kaderrasteropties of benoemde rasters of tekststijlen gebruiken. Als u meer dan één methode gebruikt en kenmerken met elkaar in conflict zijn, moet InDesign kiezen welk kenmerk wordt gebruikt. De volgende prioriteit wordt gehanteerd:

 1. Overschrijvingen van tekenkenmerken

 2. Tekenstijl

 3. Overschrijvingen van alineakenmerken

 4. Alineastijl

 5. CJK-rasterkenmerken (van een benoemd raster of van het dialoogvenster Opties kaderraster)

 6. Standaardinstelling van applicatie (basisalineastijl)

Als u bijvoorbeeld een tekengrootte opgeeft in het dialoogvenster Opties kaderraster en een andere tekengrootte in een tekenstijl, wordt de tekengrootte van de tekenstijl gebruikt. En als u zowel een alineastijl als een benoemd raster opneemt in een objectstijl, krijgt de alineastijl voorrang op het benoemde raster.

Tekstkenmerken kopiëren (pipet)

Met het pipet kunt u tekstkenmerken, zoals instellingen voor tekens, alinea's, vulling en lijn, kopiëren en die kenmerken toepassen op andere tekst. Standaard worden alle kenmerken van tekst gekopieerd met het pipet. In het dialoogvenster Opties pipet kunt u instellen welke kenmerken u wel en welke u niet wilt kopiëren.

Het pipet is alleen beschikbaar in de layoutweergave.

Tekstkenmerken naar niet-geselecteerde tekst kopiëren

 1. Klik met het pipet  op de tekst die is opgemaakt met de kenmerken die u wilt kopiëren. (De tekst kan in een ander geopend document staan.) Het pipet verandert van richting en lijkt vol  te zijn om aan te geven dat het gereedschap is geladen met de kenmerken die u hebt gekopieerd. Wanneer u het pipet op tekst plaatst, verschijnt een I-vormige aanwijzer naast het geladen pipet .
 2. Selecteer met het pipet de tekst die u wilt veranderen.

  De geselecteerde tekst neemt de tekstkenmerken uit het pipet over. Zolang het pipet is geselecteerd, kunt u doorgaan met het selecteren van tekst en het toepassen van de opmaak.

 3. Klik op een ander gereedschap om de selectie van het pipet op te heffen.

Als u de opmaakkenmerken wilt wissen die zijn opgeslagen in het pipet, drukt u op Alt (Windows) of Option (macOS) terwijl het pipet is geladen. Het pipet verandert van richting en lijkt leeg  te zijn om aan te geven dat u met het gereedschap nieuwe kenmerken kunt selecteren. Klik op een object dat de kenmerken bevat die u wilt kopiëren en zet vervolgens de nieuwe kenmerken op een ander object neer.

Klik met het pipet op opgemaakte tekst (links) en sleep vervolgens naar niet-opgemaakte tekst (midden) om de opmaak toe te passen (rechts).

Als u met het pipet een alineastijl van tekst uit een document kopieert naar tekst in een ander document terwijl de alineastijl dezelfde naam maar een andere set kenmerken heeft, worden stijlverschillen als plaatselijke overschrijvingen van de doelstijl weergegeven.

Tekstkenmerken kopiëren naar geselecteerde tekst

 1. Selecteer met het tekstgereedschap of het gereedschap Padtekst  de tekst waarnaar u kenmerken wilt kopiëren.
 2. Klik met het pipet  op de tekst waarvan u de kenmerken wilt kopiëren. (De tekst waarvan u de kenmerken wilt kopiëren, moet in hetzelfde InDesign-document staan als de tekst die u wilt wijzigen.) Het pipet verandert van richting en lijkt vol  te zijn om aan te geven dat het gereedschap is geladen met de kenmerken die u hebt gekopieerd. De kenmerken worden toegepast op de tekst die u in stap 1 hebt geselecteerd.
Tekstkenmerken gekopieerd naar geselecteerde tekst

Instellen welke tekstkenmerken worden gekopieerd met het pipet

 1. Dubbelklik op het pipet in de gereedschapsset.
 2. Kies Tekeninstellingen of Alinea-instellingen in het dialoogvenster Opties pipet.
 3. Selecteer de kenmerken die u wilt kopiëren met het pipet en klik op OK.

 Als u alleen alineakenmerken wilt kopiëren of toepassen zonder daarbij de instellingen in het venster Opties pipet te veranderen, houdt u Shift ingedrukt terwijl u met het pipet op tekst klikt.

Snel toepassen gebruiken

Met Snel toepassen kunt u stijlen, menuopdrachten, scripts, variabelen en de meeste andere opdrachten uit het dialoogvenster Sneltoetsen opzoeken en toepassen.

 1. Selecteer de tekst of het kader waarop u een stijl, menuopdracht, script of variabele wilt toepassen.
 2. Kies Bewerken > Snel toepassen of druk op Ctrl+Enter (Windows) of Command+Return (Mac OS).
 3. Typ de naam van het item dat u wilt toepassen.

  U hoeft de naam niet exact in te voeren. Als u bijvoorbeeld ko typt, worden stijlen zoals Kop 1, Kop 2 en Subkop gevonden, maar ook menu's en menuopdrachten waarin die twee letters voorkomen, zoals de optie Kolomlijn.

  U kunt met Snel toepassen zoeken naar stijlen, menuopdrachten, scripts en variabelen.

  U kunt de zoekopdracht beperken tot één categorie door een voorvoegsel aan het begin van de zoekopdracht te typen, zoals m: voor menu of a: voor alineastijlen. Klik voor een overzicht van alle voorvoegsels op de pijl-omlaag links van het tekstvak Snel toepassen. De categorieën die u niet wilt weergeven, kunt u uitschakelen in deze lijst.

 4. Selecteer het item dat u wilt toepassen en doe daarna het volgende:
  • Pas een stijl, menuopdracht of variabele toe door op Enter of Return te drukken.

  • Pas een alineastijl toe en verwijder overschrijvingen door op Alt+Enter (Windows) of Option+Return (Mac OS) te drukken.

  • Pas een alineastijl toe en verwijder overschrijvingen en tekenstijlen door op Alt+Shift+Enter (Windows) of Option+Shift+Return (Mac OS) te drukken.

  • Pas een item toe zonder de lijst voor snel toepassen te sluiten door op Shift+Enter (Windows) of Shift+Return (Mac OS) te drukken.

  • Sluit de lijst voor snel toepassen zonder een item toe te passen door op Esc te drukken of ergens anders in het documentvenster te klikken.

  • Bewerk een stijl door te drukken op Ctrl+Enter (Windows) of Command+Return (Mac OS).

 Wanneer de lijst voor Snel toepassen wordt weergegeven, drukt u op Pijl-links of Pijl-rechts om door het bewerkingsveld te schuiven. Met Pijl-omhoog en Pijl-omlaag kunt u door de lijst met items bladeren.

Verwante bronnen

Praat met ons

Wij horen graag van u. Deel uw mening met de Adobe InDesign-gemeenschap

Adobe-logo

Aanmelden bij je account