Over tools voor het publiceren van PDF-afdrukken

In sommige workflows voor het publiceren van afdrukken worden documenten verdeeld in de indeling van de toepassing waarin ze zijn gemaakt (ook wel de eigen indeling genoemd). Nadat de bestanden zijn goedgekeurd, worden ze in PostScript of in een eigen indeling opgeslagen voor prepress-bestanden en de uiteindelijke afdruk. Omdat PostScript op een groot aantal verschillende manieren door toepassingen kan worden gegenereerd, kunnen PostScript-bestanden soms groot en complex zijn. Tijdens het uitvoeren van de bestanden kunnen er zich problemen voordoen, zoals lettertypen die ontbreken, bestanden die beschadigd zijn, grafische elementen die ontbreken en functies die niet worden ondersteund. Daarom werken Adobe en haar partners aan betrouwbare oplossingen voor publicatieworkflows op basis van PDF.

Met InDesign exporteert u het document naar een samengesteld Adobe PDF-bestand, een zogeheten digitale master. Deze digitale masters zijn compacte, betrouwbare bestanden die door u of het prepress-bureau kunnen worden bekeken, bewerkt, georganiseerd en gereviseerd. Het prepress-bureau kan het PDF-bestand dan op een geschikt moment tijdens de workflow direct uitvoeren of verwerken met tools uit diverse programma's voor naverwerkingstaken, zoals Preflight-controles, overvulling, impositie en kleurscheidingen.

PDF-bestanden in de workflow

Veel grote uitgevers gebruiken PDF-bestanden om hun weergave- en productiecycli te stroomlijnen. Bij veel uitgevers van tijdschriften en kranten is PDF de standaardindeling voor het via satelliet of ISDN-lijnen aanleveren van advertenties aan lokale uitgeverijen. Met PDF-bestanden kunnen lokale uitgevers een advertentie bekijken zoals deze is ontworpen, eventueel nog tekst aanpassen en vanaf een computer betrouwbare afdrukken maken.

Technologieën en vereisten voor workflows met PDF-bestanden

Adobe werkt voortdurend aan betere workflows voor servicebureaus en raadt aan haar website www.adobe.com/nl regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Adobe heeft als oplossing voor de publicatieworkflows een geïntegreerd systeem van diverse technologieën ontwikkeld:

 • Adobe Acrobat 9 met ondersteuning voor Adobe PDF versie 1.7.

 • Adobe PostScript 3-afdruktechnologie voor apparaatonafhankelijke ondersteuning, Adobe In-RIP-overvulling, in-RIP-kleurscheidingen en zachte overvloeiingen.

 • Adobe InDesign CS4 met functies voor het maken van paginalayouts met hoge resolutie en directe verwerking van PDF-bestanden.

 • PDF/X, een ISO-standaard voor het uitwisselen van grafische inhoud die veel kleur-, lettertype- en overvulvariabelen uitschakelt waardoor problemen bij het afdrukken worden voorkomen.

Een samengestelde PDF-workflow met hoge resolutie bevat doorgaans een PostScript 3-uitvoerapparaat waarvan de RIP in-RIP-scheidingen ondersteunt. Als uw uitvoerapparaat PostScript Level 2 gebruikt of in-RIP-scheidingen niet ondersteunt, moet u een vooraf gescheiden workflow gebruiken die PostScript kan afdrukken.

Uw document controleren vóór exporteren

Voordat u een PDF-bestand maakt en naar een prepress-bureau stuurt, moet u ervoor zorgen dat het InDesign-document aan de specificaties van het prepress-bureau voldoet. In de volgende lijst staan enkele aanbevelingen:

 • Gebruik de Preflight-functie van InDesign om te controleren of de afbeeldingsresolutie en de kleurruimten juist zijn, of de lettertypen beschikbaar zijn en kunnen worden ingesloten, of de afbeeldingen de meest recente zijn, enzovoort.

 • Bekijk vóór het exporteren de Adobe PDF-exportinstellingen en pas deze indien nodig aan. In het waarschuwingsgedeelte van het deelvenster Overzicht wordt aangegeven wanneer de instellingen van de voorinstelling niet kunnen worden toegepast.

 • Als uw illustraties transparantie (waaronder overdrukken en slagschaduwen) bevatten en u wilt die met een hoge resolutie uitvoeren, is het raadzaam eerst de effecten van het afvlakken in het deelvenster Voorvertoning afvlakker te bekijken voordat u het bestand opslaat.

 • Komt transparantie in uw illustratie voor, vraag dan aan uw prepress-servicebureau of zij afgevlakte of niet-afgevlakte PDF-bestanden willen hebben. Het afvlakken moet zo laat mogelijk in de workflow plaatsvinden, bij voorkeur door het servicebureau. Als uw servicebureau echter liever wil dat u de transparantie afvlakt, stuurt u een PDF/X-1a-compatibel bestand op.

 • Als het document wordt gescheiden, kunt u de scheidingen en de limieten voor de inktdekking bekijken in het deelvenster Voorvertoning scheidingen.

 • Gebruik in een document alleen afbeeldingen met een hoge resolutie.

 • U bereikt het beste resultaat als u alleen CMYK-afbeeldingen in een vierkleuren procestaak gebruikt. Ook kunt u in het dialoogvenster Adobe PDF exporteren RGB-afbeeldingen naar CMYK omzetten (categorie Uitvoer).

 • U kunt opgeven dat verborgen en niet-afdrukbare lagen niet in het geëxporteerde PDF-document worden opgenomen. (Zie Kiezen welke lagen worden afgedrukt of naar PDF worden geëxporteerd.)

Zie voor gedetailleerde informatie over het voorbereiden van InDesign-documenten voor uitvoer naar PDF met hoge resolutie de Adobe InDesign CS Printing Guide for Prepress Service Providers.

PDF's pass-through afdrukken

De fabrikanten van PDF Print Engine-printers geven nieuwe printerstuurprogramma's uit die zijn gebaseerd op de SDK Adobe PDFDriver en die mogelijkheden bieden voor het afhandelen van PDF's in de pass-through-modus. Wanneer een dergelijke printer via InDesign wordt geselecteerd, kan de PPD daarvan aangeven dat het een PDF-printer is (afhankelijk van de printerfabrikant).

Omdat InDesign een PDF van hoge kwaliteit kan genereren via PDF-export, wordt bij het afdrukken naar een PDF-printer gebruikgemaakt van die functionaliteit. De PDF van hoge kwaliteit wordt vervolgens direct doorgegeven (passed-through) aan de printer en hoeft geen tussenliggende PostScript-route te volgen.
Over het algemeen is de kwaliteit van afdrukken die zijn gemaakt via een PDF-stuurprogramma even goed als (of beter dan) die van PostScript-afdrukken. Bij het afdrukken van PDF's via de Adobe PDF-printer worden ook de functies actieve transparantie en ICC-kleurbeheer ondersteund. In het dialoogvenster Afdrukken van InDesign zijn de opties voor kleurbeheer, kleurscheiding en afbeeldingen uitgeschakeld omdat alle kleurbeheerbewerkingen worden uitgevoerd op het apparaat voor een betere afdrukkwaliteit.

Het dialoogvenster Afdrukken
Het dialoogvenster Afdrukken

De optie Samengesteld ongewijzigd laten is standaard geselecteerd en kan niet worden gewijzigd.

Een afdrukklaar Adobe PDF-bestand maken

Een prepress-bureau kan met Acrobat 7.0 en latere versies Preflight-controles en kleurscheidingen uitvoeren. Latere versies van Acrobat Professional bevatten geavanceerdere Preflight-tools, waaronder een functie voor het automatisch doorvoeren van bepaalde correcties. Een prepress-bureau gebruikt prepress-toepassingen en in-RIP-technologieën voor Preflight-controles, overvulling, impositie en om kleurscheidingen van de pagina's in de digitale master te maken.

Als u het Adobe PDF-bestand zonder afbeeldingen wilt maken, moet u ervoor zorgen dat het prepress-bureau toegang heeft tot de originele afbeeldingen met hoge resolutie die nodig zijn voor een juiste uitvoer. Vraag aan het prepress-bureau of zij met Acrobat Reader 7.0 of een nieuwere versie werken, waarmee tekst en kleurenafbeeldingen accuraat worden weergegeven. Gebruik Acrobat 8 Professional of later voor de beste weergave.

Als u een workflow met kleurbeheer gebruikt, kunt u met de precisie van kleurenprofielen de controle op het scherm uitvoeren (een soft proof). U kunt bekijken hoe de kleuren van het document eruitzien wanneer deze op een specifiek uitvoerapparaat worden gereproduceerd.

Opmerking:

Vertrouw nooit op de schermweergave van kleuren, tenzij u een kleurbeheersysteem (CMS) gebruikt met nauwkeurig gekalibreerde ICC-profielen en u zeker weet dat het beeldscherm juist is gekalibreerd.

 1. Maak het document gereed voor exporteren naar Adobe PDF.
 2. Exporteer met behulp van het .joboptions-bestand dat u van uw servicebureau hebt ontvangen. Als u geen .joboptions-bestand hebt, gebruik dan een PDF/X-voorinstelling.
 3. Voer een Preflight-controle van het PDF-bestand in Acrobat 7.0 Professional of hoger uit.
 4. Controleer en corrigeer indien nodig het PDF-bestand.
 5. Verstuur het drukklare PDF-bestand naar het prepress-bureau.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid