Handboek Annuleren

Samengestelde paden en vormen

 1. InDesign Handboek
 2. Kennismaken met InDesign
  1. Inleiding tot InDesign
   1. Nieuw in InDesign
   2. Systeemvereisten
   3. Algemene vragen
   4. Creative Cloud Libraries gebruiken
  2. Werkruimte
   1. Basisbeginselen van de werkruimte
   2. Uw werkruimte aanpassen in InDesign
   3. Gereedschapsset
   4. Voorkeuren instellen
   5. Het deelvenster Eigenschappen
   6. Werkruimte voor aanraken
   7. Standaardsneltoetsen
   8. Bewerkingen ongedaan maken en het deelvenster Geschiedenis beheren
   9. Document herstellen en ongedaan maken
  3. Generatieve AI
   1. Tekst naar afbeelding
   2. Generatief uitbreiden
   3. Veelgestelde vragen over generatieve AI
 3. Documenten maken en indelen
  1. Documenten en pagina's
   1. Documenten maken
   2. Werken met stramienpagina's
   3. Werken met documentpagina's
   4. Paginagrootte, marges en afloopgebied instellen
   5. Werken met bestanden en sjablonen
   6. PDF's converteren naar InDesign-bestanden in InDesign (Beta)
   7. Boekbestanden maken
   8. Standaardpaginanummering toevoegen
   9. Pagina's, hoofdstukken en secties nummeren
   10. QuarkXPress- en PageMaker-documenten omzetten
   11. Inhoud delen
   12. Een standaardworkflow met bestandsbeheer
   13. Documenten opslaan
  2. Rasters
   1. Rasters
   2. Rasters opmaken
  3. Hulpmiddelen voor de lay-out
   1. Linialen
   2. Objecten uitlijnen en verdelen met linialen
   3. Objecten meten met de meetlat
 4. Inhoud toevoegen
  1. Tekst
   1. Tekst toevoegen aan kaders
   2. Tekst met verbindingen
   3. Zuidoost-Aziatische schriften
   4. Functies voor Arabisch en Hebreeuws in InDesign
   5. Tekst op een pad maken
   6. Opsommingstekens en nummering
   7. Glyphs en speciale tekens
   8. Tekstcompositie
   9. Tekstvariabelen
   10. QR-codes genereren
   11. Tekst bewerken
   12. Tekst uitlijnen
   13. Tekst rond objecten laten lopen
   14. Verankerde objecten
   15. Gekoppelde inhoud
   16. Alinea's opmaken
   17. Tekens opmaken
  2. Typografie
   1. Lettertypen gebruiken in InDesign
   2. Tekst- en letterspatiëring
   3. Tekst schalen en schuintrekken
   4. Kleureffecten toepassen op tekst
  3. Tekst opmaken
   1. Tekst opmaken
   2. Automatische stijl toepassen op tekst
   3. Werken met stijlpakketten
   4. Tabs en inspringingen
  4. Tekst controleren
   1. Wijzigingen bijhouden en beoordelen
   2. Redactionele notities toevoegen in InDesign
   3. PDF-opmerkingen importeren
  5. Spellingcontrole en taalwoordenboeken
   1. Spellingcontrole, autocorrectie en dynamische spelling
   2. Woordenboeken en woorden maken, toevoegen en beheren
   3. Woordenboekvoorkeuren wijzigen
   4. Duden-woordenboek
  6. Referenties toevoegen
   1. Een inhoudsopgave maken
   2. Voetnoten
   3. Een index maken
   4. Eindnoten
   5. Bijschriften
  7. Stijlen
   1. Alinea- en tekenstijlen
   2. Stijlen toewijzen, exporteren en beheren
   3. Objectstijlen
   4. Initialen en geneste stijlen
   5. Werken met stijlen
   6. Regelafstand
  8. Tabellen
   1. Tabellen opmaken
   2. Tabellen maken
   3. Tabel- en celstijlen
   4. Tabellen selecteren en bewerken
   5. Lijnen en vullingen van tabellen
  9. Interactiviteit
   1. Hyperlinks
   2. Dynamische PDF-documenten
   3. Bladwijzers
   4. Knoppen
   5. Formulieren
   6. Animatie
   7. Kruisverwijzingen
   8. Structuur geven aan PDF-bestanden
   9. Paginaovergangen
   10. Films en geluiden
  10. Afbeeldingen
   1. Paden en vormen
   2. Tekenen met het potlood
   3. Tekenen met de pen
   4. Lijninstellingen toepassen 
   5. Samengestelde paden en vormen
   6. Paden bewerken
   7. Uitknippaden
   8. De vormgeving van hoeken wijzigen
   9. Kaders en objecten
   10. Objecten uitlijnen en verdelen
   11. Gekoppelde en ingesloten afbeeldingen
   12. AEM Assets integreren
  11. Kleur en transparantie
   1. Kleur toepassen
   2. Kleuren uit geïmporteerde afbeeldingen gebruiken
   3. Werken met stalen
   4. Inkt mengen
   5. Tinten
   6. Steun- en proceskleuren
   7. Kleuren laten overvloeien
   8. Verlopen
   9. Transparante illustraties afvlakken
   10. Transparantie-effecten toevoegen
 5. Zoeken en vervangen
  1. Tekst zoeken en vervangen
  2. Lettertypen zoeken en vervangen
  3. Glyphs zoeken en vervangen
  4. Zoeken en vervangen met behulp van GREP-expressies en -query's
  5. Objecten zoeken en vervangen
  6. Kleuren zoeken en vervangen
  7. Zoekopties om te zoeken en te vervangen
 6. Delen
  1. Clouddocumenten opslaan en openen
  2. Clouddocumenten organiseren, beheren en delen
  3. Versies in clouddocumenten bekijken en beheren
  4. Veelgestelde vragen over InDesign-clouddocumenten
  5. Delen en samenwerken        
  6. Ter beoordeling delen
  7. Een gedeeld InDesign-document beoordelen
  8. Feedback beheren 
 7. Publiceren
  1. Plaatsen, exporteren en publiceren
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashboard
   3. Afbeeldingen kopiëren en invoegen
   4. Inhoud exporteren voor EPUB
   5. Adobe PDF-opties
   6. Inhoud exporteren naar HTML
   7. Exporteren naar Adobe PDF
   8. Exporteren naar JPEG-indeling
   9. Exporteren naar HTML
   10. Overzicht van DPS en AEM Mobile
   11. Ondersteunde bestandsindelingen
   12. Gebruikersinstellingen exporteren en importeren
  2. Afdrukken
   1. Boekjes afdrukken
   2. Drukkersmarkeringen en afloopgebieden
   3. Documenten afdrukken
   4. Inkten, scheiding en rasterfrequentie
   5. Overdrukken
   6. PostScript- en EPS-bestanden maken
   7. Preflight van bestanden uitvoeren voordat ze worden verzonden
   8. Miniaturen en grote documenten afdrukken
   9. PDF-bestanden voorbereiden voor serviceproviders
   10. Afdrukken van scheidingen voorbereiden
 8. InDesign uitbreiden
  1. Automatisering
   1. Gegevenssamenvoeging
   2. Plug-ins
   3. Capture-extensie in Adobe InDesign
   4. Scripting
 9. Problemen oplossen
  1. Opgeloste problemen
  2. Bekende problemen
  3. Crashes bij starten
  4. Probleem met alleen-lezen van map Voorkeuren
  5. Problemen met bestanden oplossen
  6. Kan InDesign-bestand niet exporteren naar PDF
  7. InDesign-documenten herstellen

Over samengestelde paden

U kunt diverse paden combineren in één zogeheten samengesteld pad. Maak een samengesteld pad als u een van de volgende handelingen wilt uitvoeren:

 • Transparante openingen aan een pad toevoegen.

 • De transparante openingen in bepaalde teksttekens, zoals o en e, behouden terwijl u met de opdracht Contouren maken tekens omzet in lettertypen die u kunt bewerken. Als u de opdracht Contouren maken gebruikt, maakt u altijd samengestelde paden.

 • Een verloop toepassen dat of inhoud toevoegen die meerdere paden omvat. U kunt met de tool Verloop een verloop toepassen op meerdere objecten, maar het is vaak beter een verloop toe te passen op een samengesteld pad, omdat u het volledige verloop kunt bewerken door een van de subpaden te selecteren. Als u naderhand iets wilt bewerken met de tool Verloop, moet u namelijk alle paden selecteren die u oorspronkelijk ook had geselecteerd.

Aanbevolen methoden voor het bewerken van samengestelde paden

Houd u bij het bewerken van samengestelde paden aan de volgende richtlijnen:

 • Als u padkenmerken wijzigt (zoals lijn en vulling), worden ook altijd alle subpaden in een samengesteld pad gewijzigd. De selectietool die u gebruikt of het aantal subpaden dat u selecteert, is daarbij niet van belang. Als u de afzonderlijke kenmerken van lijn en vulling wilt handhaven voor alle paden die u wilt combineren, moet u deze groeperen.

 • In een samengesteld pad wordt elk effect dat ten opzichte van het selectiekader van het pad wordt geplaatst (zoals een verloop of een geplakte afbeelding), geplaatst ten opzichte van het selectiekader van het hele samengestelde pad (dus inclusief alle subpaden).

 • Als u een samengesteld pad maakt, vervolgens de kenmerken wijzigt en het pad vrijgeeft met de opdracht Vrijgeven, nemen de vrijgegeven paden de kenmerken over van het samengestelde pad en verliezen daarbij hun oorspronkelijke eigenschappen.

 • Als uw document samengestelde paden met een groot aantal boogpunten bevat, kunnen er problemen ontstaan tijdens het afdrukken op bepaalde uitvoerapparatuur. In dat geval maakt u de samengestelde paden eenvoudiger, wist u deze of zet u ze met behulp van een programma als Adobe Photoshop om in bitmapafbeeldingen.

 • Als u een vulling op een samengesteld pad toepast, worden openingen soms niet op de verwachte plaats weergegeven. Bij een eenvoudig pad als een rechthoek is het gebied dat u kunt vullen, duidelijk te herkennen, namelijk het gebied binnen het pad. Bij een samengesteld pad moet door InDesign echter worden vastgesteld of de snijpunten die door de subpaden van een samengesteld pad worden gemaakt, zich binnen (gevulde gebieden) of buiten (openingen) bevinden. De richting van de subpaden (de volgorde waarin de punten zijn gemaakt) bepaalt of het desbetreffende gebied zich binnen of buiten bevindt. Als een subpad is gevuld, maar u wilt daar een opening hebben (of vice versa), klikt u op Pad omkeren om de richting van dat subpad om te keren.

Samengesteld pad met subpaden met dezelfde padrichtingen (links) en met tegenovergestelde padrichtingen (rechts)

Een samengesteld pad maken

U kunt een samengesteld pad maken op basis van twee of meer open of gesloten paden. Nadat u een samengesteld pad hebt gemaakt, worden alle paden die u oorspronkelijk hebt geselecteerd, subpaden van het nieuwe samengestelde pad. Deze geselecteerde paden nemen de instellingen voor lijn en vulling over van het achterste object in de stapelvolgorde.

Opmerking:

Als een of meer geselecteerde objecten inhoud bevatten, zoals tekst of een geïmporteerde afbeelding, worden de kenmerken en inhoud van het samengestelde pad ingesteld op basis van de kenmerken en inhoud van het achterste object. Geselecteerde objecten die zich meer naar achteren bevinden maar geen inhoud bevatten, zijn niet van invloed op het samengestelde pad.

U kunt de vorm van elk onderdeel van een samengesteld pad wijzigen met behulp van de tool Direct selecteren door een ankerpunt van één subpad te selecteren.

 1. Selecteer met de tool Selecteren  alle paden die u in het samengestelde pad wilt opnemen.
 2. Kies Object > Paden > Samengesteld pad maken. Er wordt een opening weergegeven op de plaats waar geselecteerde paden elkaar overlappen.
Opmerking:

U kunt een gat dat wordt veroorzaakt door een subpad, vullen of een gat maken van een subpad. Selecteer met de tool Direct selecteren een punt op het subpad dat u wilt omkeren. Selecteer daarna Object > Paden > Pad omkeren of klik op Pad omkeren in het deelvenster Pathfinder.

De openingen in een samengesteld pad wijzigen in vullingen

De richting van de subpaden (de volgorde waarin de punten zijn gemaakt) bepaalt of het desbetreffende gebied zich binnen (gevulde gebieden) of buiten (leeg) bevindt. Als de openingen in het samengestelde pad niet op de verwachte plaats worden weergegeven, kunt u de richting van dat subpad omkeren.

Twee afzonderlijke, gesloten paden (links) en twee subpaden van hetzelfde samengestelde pad (rechts); in het samengestelde pad is de binnencirkel een opening

 1. Selecteer met de tool Direct selecteren het gedeelte van het samengestelde pad dat u wilt omkeren (of een punt in dit gedeelte). Selecteer niet het gehele samengestelde pad.
 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Kies Object > Paden > Pad omkeren.

  • Klik op Pad omkeren in het deelvenster Pathfinder.

Een samengesteld pad opheffen

U kunt een samengesteld pad opheffen door het pad vrij te geven, waarna alle bijbehorende subpaden onafhankelijke paden worden.

 1. Selecteer een samengesteld pad met de tool Selecteren  .
 2. Kies Object > Paden > Samengesteld pad vrijgeven.
Opmerking:

De opdracht Vrijgeven is niet beschikbaar wanneer het geselecteerde samengestelde pad zich binnen een kader bevindt of wanneer het pad tekst bevat.

De openingen in een samengesteld pad wijzigen

U kunt een gat dat wordt veroorzaakt door een subpad, verwijderen of een subpad dat een gat heeft veroorzaakt, vullen door de richting van het pad om te keren.

 1. Selecteer met de tool Direct selecteren  een punt op het subpad dat u wilt omkeren. Selecteer niet het gehele samengestelde pad.
 2. Kies Object > Paden > Pad omkeren of klik op Pad omkeren in het deelvenster Pathfinder

Samengestelde vormen maken

U kunt samengestelde vormen maken met het deelvenster Pathfinder (Venster > Object en layout > Pathfinder). Samengestelde vormen kunnen worden gemaakt van eenvoudige of samengestelde paden, tekstkaders, tekstcontouren of andere vormen. De vormgeving van de samengestelde vorm is afhankelijk van de Pathfinder-knop waarop u klikt.

Het deelvenster Pathfinder

A. Originele objecten B. Toevoegen C. Aftrekken D. Doorsnede E. Overlappen uitsluiten F. Min achter 

Toevoegen

Trekt de omtrek van alle objecten over om één vorm te maken.

Aftrekken

Objecten vooraan "maken openingen" in het achterste object.

Doorsnede

Maakt een vorm van overlappende gebieden.

Overlappen uitsluiten

Maakt een vorm van gebieden die elkaar niet overlappen.

Min achter

Objecten achteraan "maken openingen" in het voorste object.

In de meeste gevallen neemt de vorm de kenmerken (vulling, lijn, transparantie, laag, enzovoort) van het voorste object over. Wanneer u vormen van elkaar aftrekt, worden de voorste objecten echter verwijderd. De vorm neemt dan de kenmerken van het achterste object over.

Wanneer u een tekstkader in een samengestelde vorm opneemt, verandert de vorm van het tekstkader, maar de tekst zelf verandert niet. Om de tekst te veranderen, moet u met tekstcontouren een samengesteld pad maken.

Samengestelde vorm gebruikt als een tekstkader (links) vergeleken met een vorm die is gemaakt van een tekstcontour (rechts)

Een samengestelde vorm maken

U kunt een samengestelde vorm bewerken als een enkel object of de paden waaruit de vorm bestaat, vrijgeven en elk pad afzonderlijk bewerken. U zou bijvoorbeeld een verloopvulling alleen op een gedeelte van de samengestelde vorm kunnen toepassen.

Verloop toegepast op een samengestelde vorm (links) vergeleken met verloop toegepast op een deel van de samengestelde vorm (rechts)

 1. Kies Venster > Object en layout > Pathfinder om het deelvenster te openen.
 2. Selecteer de objecten die u wilt combineren in de samengestelde vorm.
 3. Klik op een knop (bijvoorbeeld op Toevoegen) in het gedeelte Pathfinder in het deelvenster Pathfinder.

U kunt ook Object > Pathfinder selecteren en een opdracht kiezen in het submenu.

Paden in een samengestelde vorm vrijgeven

 1. Selecteer de samengestelde vorm. Kies Object > Paden > Samengesteld pad vrijgeven. De samengestelde vorm wordt opgedeeld in de paden waaruit de vorm is opgebouwd.
  Opmerking:

  Als u de paden weer wilt groeperen zonder de wijzigingen kwijt te raken die u aan afzonderlijke paden hebt aangebracht, kiest u Groeperen in het menu Object in plaats van Samengestelde paden > Maken.

Paden van tekstcontouren maken

Met de opdracht Contouren maken zet u geselecteerde teksttekens om in een reeks samengestelde paden die u net als elk ander pad kunt bewerken. De opdracht Contouren maken is geschikt voor het maken van effecten voor de weergave van grote tekens, maar bijna nooit voor platte tekst of andere, kleinere tekst.

Opmerking:

Als u alleen maar een gekleurde lijn of een verloopvulling of lijn op teksttekens wilt toepassen, hoeft u de tekst niet in contouren om te zetten. U kunt met de toolset en het deelvenster Stalen, Kleur of Verloop rechtstreeks kleuren en verlopen toepassen op de lijn of de vulling van geselecteerde tekens.

De opdracht Contouren maken krijgt informatie over de contouren van lettertypen uit de feitelijke lettertypebestanden Type 1, TrueType of OpenType. Bij het maken van contouren worden tekens op de huidige positie omgezet met behoud van alle opmaak van afbeeldingen, zoals lijn en vulling.

Opmerking:

Sommige fabrikanten van lettertypen vergrendelen de gegevens die nodig zijn voor het maken van contouren. Als u een dergelijk beveiligd lettertype hebt geselecteerd en Tekst > Contouren maken kiest, wordt er een bericht weergegeven dat het lettertype niet kan worden omgezet.

Als u tekst omzet naar contouren, verliest de tekst de bijbehorende tips. Dit zijn instructies die in contourlettertypen zijn ingebouwd om de vorm aan te passen, zodat de lettertypen bij uiteenlopende grootten optimaal kunnen worden weergegeven of afgedrukt. Daarom wordt tekst die is omgezet in contouren, niet zo goed weergegeven als wanneer de tekst kleiner of op een lage resolutie wordt ingesteld.

Nadat u tekst in contouren hebt omgezet, kunt u het volgende doen:

 • De lettertypen wijzigen door afzonderlijke ankerpunten met de tool Direct selecteren  te slepen.

 • De contouren kopiëren en de opdracht Bewerken > Plakken in gebruiken om een afbeelding te maskeren door deze in de omgezette contouren te plakken.

 • De omgezette contouren als tekstkaders gebruiken, zodat u er tekst in kunt typen of plaatsen.

 • De lijnkenmerken van lettervormen wijzigen.

 • Met tekstcontouren samengestelde vormen maken.

Werken met tekstcontouren

A. Tekenstijl vóór omzetting in tekstcontour B. Tekstcontour met afbeelding die erin is geplakt C. Tekstcontour die is gebruikt als tekstkader 

Omdat omgezette tekstcontouren de vorm van samengestelde paden hebben, kunt u afzonderlijke subpaden van omgezette contouren bewerken met de tool Direct selecteren. Tevens kunt u de tekencontouren opsplitsen in onafhankelijke paden door deze vanuit het samengestelde pad vrij te geven.

Tekstcontouren naar paden omzetten

Standaard wordt bij het maken van contouren op basis van tekst de oorspronkelijke tekst verwijderd. U kunt echter desgewenst contouren maken die op een kopie van de originele tekst worden weergegeven, zodat er geen tekst verloren gaat.

Wanneer u teksttekens in een tekstkader selecteert en ze in contouren omzet, veranderen de contouren in verankerde (inline) objecten die met de tekst meelopen. Omdat de omgezette tekst geen ware tekst meer is, kunt u de tekens niet meer markeren en bewerken met de tool Tekst. Bovendien zijn de typografische opties niet meer van toepassing. Zorg ervoor dat u tevreden bent met de typografische instellingen van de tekst die u naar contouren omzet, en dat u een kopie van de originele tekst maakt.

 1. Selecteer met de tool Selecteren  een tekstkader of met de tool Tekst een of meer tekens.
 2. Kies Tekst > Contouren maken.

Een kopie van tekstcontouren naar paden omzetten

 1. Selecteer met de tool Selecteren  een tekstkader of met de tool Tekst een of meer tekens.
 2. Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt terwijl u Tekst > Contouren maken kiest. De kopie wordt exact boven op het origineel gemaakt. Sleep indien nodig de kopie weg met de tool Selecteren.

Verwante informatie

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online