Problemen met bestanden opsporen en oplossen

Hebt u problemen tijdens het openen of opslaan van InDesign-bestanden? Lees verder voor meer informatie over de mogelijke oorzaken en oplossingen voor deze problemen.

 Hebt u een ander probleem? Meer hulp nodig?

Voordat u verdergaat

Uw systeem controleren

Problemen op systeemniveau kunnen fouten of ander onverwacht gedrag veroorzaken. We raden u aan eerst een hulpprogramma voor schijfreparatie uit te voeren, voordat u veronderstelt dat het document beschadigd is. 

De nieuwste update installeren

Onvoldoende systeemgeheugen

InDesign kan het bestand niet openen wanneer uw systeem niet genoeg geheugen (RAM) heeft om het bestand te lezen. Een van de redenen voor minder geheugen kan zijn dat er te veel toepassingen op uw computer zijn geopend. 

Probeer deze oplossingen

 • Zorg ervoor dat uw computer voldoet aan de gespecificeerde systeemvereisten.
 • Voer schijfopruiming uit om het aantal onnodige bestanden op de schijf te verminderen en zorg ervoor dat uw tijdelijke map in Windows leeg is.
 • Sluit een aantal toepassingen om systeemgeheugen vrij te maken.
 • Indien mogelijk breidt u het werkgeheugen (RAM) van uw systeem uit.

Meer hulp nodig?

Als geen enkele oplossing werkt, zijn wij er om u te helpen!

Toegang geweigerd

InDesign kan een bestand niet openen en geeft een foutmelding weer als u een van de volgende toeganggerelateerde problemen met het bestand heeft:

Probleem

Resolutie

Niet gemachtigd om dit bestand te openen of de vereiste toegangsrechten zijn niet beschikbaar

Zorg dat u de juiste toegangsrechten van de eigenaar van het bestand krijgt en probeer u opnieuw aan te melden.

Tip: maak waar mogelijk een lokale kopie voordat u aan een gedeeld bestand begint te werken.

Bestand is al geopend of vergrendeld (in gebruik) door een andere gebruiker

Sluit het bestand vanuit andere applicaties of gebruikersprofielen.

Het bestand is met een wachtwoord beschermd of er zijn ongeldige aanmeldingsgegevens of wachtwoord gebruikt voor het bestand

Zorg ervoor dat de juiste inloggegevens worden verstrekt.

Bestand is op een netwerk geplaatst en de netwerklocatie is niet bereikbaar

Controleer de netwerkverbinding en probeer het bestand opnieuw te openen.

Meer hulp nodig?

Als geen enkele oplossing werkt, zijn wij er om u te helpen!

Het bestand is al geopend

InDesign kan het bestand niet openen of opslaan wanneer het al in een andere versie van InDesign geopend is.

Probeer deze oplossingen

 • Sluit het bestand dat in een andere InDesign-versie is geopend.
 • Als u het bestand niet kunt sluiten, moet u alle versies van InDesign geforceerd sluiten of uw computer opnieuw opstarten. 
 • Als u dit probleem ondervindt bij het opslaan van bestanden, probeer dan de bestandsnaam en -locatie te wijzigen.

Meer hulp nodig?

Als geen enkele oplossing werkt, zijn wij er om u te helpen!

Apparaatproblemen met invoer/uitvoer

InDesign kan een bestand niet openen of opslaan wanneer het lees- of schrijfproces wordt onderbroken of als het bestand niet geopend of gevonden kan worden.

Hieronder staan een paar scenario's die onderbrekingen in het lees- of schrijfproces van een bestand kunnen veroorzaken:

Bestandslocatie

Reden

Resolutie

Verwisselbare apparaten (USB-stick, externe schijf, pen drive, enzovoort)

Apparaat is niet (veilig) verwijderd uit de computer

Zorg ervoor dat u het apparaat veilig verwijdert na elke lees- of schrijfbewerking.

Netwerklocatie

Netwerkverbinding is verbroken

Zorg ervoor dat uw netwerkverbinding beschikbaar is.

Gedeelde locatie

Gedeeld bestand is niet meer beschikbaar

Zorg ervoor dat u de vereiste toegangsrechten voor de locatie hebt.

Meer hulp nodig?

Als geen enkele oplossing werkt, zijn wij er om u te helpen!

Beschadigd bestand

InDesign geeft een foutmelding weer wanneer het bestand beschadigd is en wanneer er wordt geprobeerd om het bestand automatisch te herstellen. U kunt de stapsgewijze probleemoplossing volgen om te proberen de inhoud van het document te herstellen. 

Wanneer u het document niet kunt openen

Snelle controle op externe factoren

 • Als het document is geconverteerd van Adobe PageMaker, QuarkXPress of een eerdere versie van InDesign, kunt u proberen het document opnieuw te converteren. Als het probleem zich nogmaals voordoet, kunt u de problemen met beschadigingen in het oorspronkelijke document oplossen in de bijbehorende bronapp voordat u het document opnieuw converteert. Een beschadigd PageMaker- of QuarkXPress-document blijft waarschijnlijk beschadigd na conversie.
 • Als u het document hebt ontvangen via e-mail, FTP of verwisselbaar medium (zoals een cd), kunt u proberen het document op een andere manier te verkrijgen. U kunt het document ook opnieuw laten verzenden. Documentbeschadigingen kunnen ontstaan door beschadigingen aan media of problemen tijdens de e-mailoverdracht. Als het document wordt verzonden via e-mail, laat de afzender het bestand dan eerst comprimeren (bijvoorbeeld met WinZip of StuffIt van Smith Micro) om de gegevens te beschermen.
 • Overweeg om plug-ins van derden uit InDesign te verwijderen. Plug-ins kunnen soms beschadiging aan bestanden veroorzaken. Zie Problemen met InDesign-plug-ins van derden oplossen.
 • Open het document op een andere computer met een andere systeemomgeving. U kunt de variabelen verwijderen die het probleem veroorzaken. 
 • InDesign slaat informatie over plug-ins, functies en de app zelf op in voorkeurenbestanden: het bestand InDesign SavedData en het bestand InDesign Defaults. Een beschadigd InDesign-voorkeurenbestand kan ertoe leiden dat een InDesign-document onverwacht gedrag vertoont. U kunt gemakkelijk vaststellen of het probleem verband houdt met de voorkeurenbestanden door deze bestanden te herstellen of opnieuw te maken. Zie Alle voorkeuren herstellen voor meer informatie. 
 • Maak meer ruimte op de opstartschijf vrij door overbodige bestanden te verwijderen. InDesign gebruikt tijdelijke bestanden voor het opslaan en ophalen van gegevens; deze tijdelijke bestanden worden op de opstartschijf opgeslagen. Als richtlijn moet de vrije ruimte op de opstartschijf drie tot vijf keer zo groot zijn als het document (inclusief gekoppelde afbeeldingen) of tien procent van de schijfcapaciteit, welke van de twee het grootst is. U kunt ruimte op de opstartschijf vrijmaken door overbodige bestanden te verwijderen of door bestanden in aparte partities of op een andere schijf op te slaan. U controleert als volgt de hoeveelheid vrije ruimte op de opstartschijf: 
  • Selecteer het pictogram van de opstartschijf op het bureaublad. 
  • Kies Bestand> Info ophalen> Algemene informatie.
  • Noteer de schijfcapaciteit en de beschikbare ruimte op de schijf.

Stap voor foutoplossing

Wanneer u een kopie van het document opent, wordt het oorspronkelijke bestand door InDesign gelezen en wordt daar een naamloze kopie van geopend. Als u een kopie van het document kunt openen, kiest u Bestand> Opslaan als, slaat u de kopie onder een andere naam dan de naam van het oorspronkelijke document op en gebruikt u die kopie in plaats van het oorspronkelijke document.

U opent als volgt een document als een kopie:

1. Start InDesign en kiesBestand> Openen.

2. Selecteer Kopiëren in het dialoogvenster Een bestand openen en blader naar het document.

3. Selecteer het document klik op Openen.

Wanneer u het document kunt openen

Stappen voor foutoplossing

Opmerking:

Maak voordat u begint met het oplossen van problemen een back-up van uw beschadigde document. Voor sommige taken moet u informatie in het document wijzigen of verwijderen. Met een back-up van het document kunt u informatie eenvoudig herstellen. Als het document zich op een netwerkvolume of verwisselbaar medium zoals een cd of jumpdrive bevindt, verplaatst u de back-up naar een lokale vaste schijf.

Voer vervolgens de onderstaande taken in de aangegeven volgorde uit.

 1. Open het bestand in InDesign. 
 2. Kies Bestand > Exporteren
 3. Kies in het menu Opslaan als type de optie InDesign Markup (CS4 en later) of InDesign Interchange (CS3 en eerder).
 4. Kies een bestandsnaam en locatie en klik op Opslaan.
 5. Open het geëxporteerde IDML- of INX-bestand weer in InDesign. 

Als het probleem is verholpen, kunt u nu verder werken met het IDML- of INX-bestand als vervanging van het oorspronkelijke document. Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u door naar de volgende stap.

Stel alle verhalen geforceerd opnieuw op met behulp van de snelkoppeling Cmd-Opt-/ op een Mac en Ctrl-Alt-/ op een Windows-computer.

Als u pagina-elementen kopieert naar een nieuw document, blijven de structurele (interne) beschadigingen achter. Als het probleem zich opnieuw voordoet nadat u pagina-elementen naar een nieuw document hebt gekopieerd, verwijdert u elementen één voor één om te zien welk element het probleem veroorzaakt.

Pagina-elementen kopiëren naar een nieuw document:

 1. Kies Bestand > Nieuw en klik op OK in het dialoogvenster Nieuw document.
 2. Kies Venster > Naast elkaar om beide documenten weer te geven.
 3. Klik op het oorspronkelijke document om het te activeren.
 4. Kies Venster > Pagina's om het deelvenster Pagina's te activeren.
 5. Versleep een pagina of spread naar het nieuwe documentvenster. InDesign kopieert de pagina of spread naar het nieuwe document en voegt indien nodig pagina's toe.
 6. Sla het nieuwe document naar een nieuwe naam (anders dan de naam van het oorspronkelijke document) en probeer het probleem te reproduceren.
  • Als het probleem zich opnieuw voordoet, zijn de beschadigingen niet structureel (bijvoorbeeld op stramien- of documentpagina's). Verwijder elementen één voor één om te zien welk element het probleem veroorzaakt.
  • Treedt het probleem niet opnieuw op, dan is de schade waarschijnlijk structureel. Herhaal stap 4 t/m 7 voor elke resterende pagina of spread.

    

Stijlen die u in InDesign hebt gemaakt of geïmporteerd met bestanden die zijn gemaakt in andere apps, kunnen beschadigd zijn. Er kunnen ook enkele lege pagina's en onnodige elementen zijn. Als u wilt nagaan of dit het geval is, verwijdert u de stijlen, pagina's en slaat u uw document opnieuw op.

Tekenstijlen verwijderen:

 1. Open het document in InDesign en kies Type > Tekenstijlen.
 2. Selecteer alle stijlen in het deelvenster Tekenstijlen behalve [Geen tekenstijl]. Als u meerdere stijlen wilt selecteren, drukt u op Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) terwijl u de stijlen selecteert.
 3. Kies Stijlen verwijderen in het menu Tekenstijlen.
 4. Sla uw document op en controleer of het hersteld is. Als het probleem zich blijft voordoen, kunt u proberen om alineastijlen te verwijderen.

Alineastijlen verwijderen:

 1. Open het document in InDesign en kies Type > Alineastijlen.
 2. Selecteer alle stijlen in het deelvenster Alineastijlen behalve [Geen alineastijl]. Als u meerdere stijlen wilt selecteren, drukt u op Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) terwijl u de stijlen selecteert.
 3. Kies Stijlen verwijderen in het menu Alineastijlen.
 4. Sla uw document op en controleer of het hersteld is. 

Pagina's verwijderen:

 1. Open het document in InDesign en kies Windows > Pagina's.
 2. Kies in het deelvenster Pagina's het selectiegereedschap om de pagina's te selecteren die u wilt verwijderen. Druk op Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) om meerdere pagina's te selecteren of druk op de Shift-toets om een aaneengesloten bereik van pagina's te selecteren.
 3. Klik in het deelvenster Pagina's op het pictogram Verwijderen.
 4. Klik op OK om het verwijderen te bevestigen.

Als het probleem zich opnieuw voordoet nadat u enkele pagina's hebt verwijderd, verwijdert u de helft van de resterende pagina's en slaat u het document op met een nieuwe naam. Probeer het probleem vervolgens te reproduceren.

 • Als het probleem zich opnieuw voordoet, dan bevat een van de resterende pagina's mogelijk een beschadigd element. Blijf pagina's verwijderen totdat u hebt vastgesteld welke pagina het probleem veroorzaakt.
 • Doet het probleem zich niet opnieuw voor, dan bevat een van de verwijderende pagina's mogelijk een beschadigd element. Vervang de verwijderde pagina's totdat u hebt vastgesteld welke pagina het probleem veroorzaakt.

Als u hebt vastgesteld welke pagina het probleem veroorzaakt, verwijdert en vervangt u elementen op deze pagina, met inbegrip van geïmporteerde afbeeldingen, in InDesign getekende objecten en tekstkaders op de pagina.

U kunt bepalen of het probleem wordt veroorzaakt door een beschadigd lettertype door in het document alle lettertypen te vervangen door een standaardlettertype, zoals Arial of Times New Roman. Als het probleem zich daarna weer blijft voordoen, is een lettertype niet de oorzaak van het probleem. Als het probleem zich niet opnieuw voordoet, kunnen een of meer van de oorspronkelijke lettertypen beschadigd of verouderd zijn. Probeer de oorspronkelijke lettertypen opnieuw te installeren of probeer bijgewerkte versies te verkrijgen bij de leverancier van de lettertypen.

Werkt geen enkele oplossing, maak het document dan opnieuw. Maak regelmatig een back-up van het document en test het document regelmatig om te controleren of geïmporteerde elementen geen problemen veroorzaken.

Meer hulp nodig?

Als geen enkele oplossing werkt, zijn wij er om u te helpen!

Onverwachte problemen

Naast bovenstaande scenario's kan InDesign een bestand niet openen of herstellen in de volgende gevallen:

 • Onverwachte of onbekende fouten
 • Het bestand is beschadigd en kan niet worden gerepareerd
 • De extensie van het bestand dat u probeert te openen, wordt niet ondersteund door InDesign

Wat kunt u doen?

We raden u aan om uw bestanden naar ons toe te sturen en ons zo te helpen bij het onderzoeken van het probleem.  

Zie: We zijn er om u te helpen!

We zijn er om u te helpen!

Help

Als geen enkele oplossing werkt, deelt u dan het betreffende bestand met ons op idfile@adobe.com We onderzoeken het probleem en laten u weten of herstel mogelijk is.

Als u uw bestand(en) met ons deelt, stelt u niet alleen het Adobe-team in staat om een oplossing voor uw probleem te vinden, maar helpt u ons ook de algehele gebruikerservaring te verbeteren door het vaststellen en oplossen van gelijksoortige problemen.

We verzekeren u dat uw bestand strikt vertrouwelijk wordt behandeld en alleen voor onderzoeksdoeleinden wordt gebruikt.Zorg ervoor dat het bestand dat u deelt geen gevoelige persoonlijke informatie bevat.

We doen ons best u te helpen, maar aangezien herstel afhankelijk is van diverse factoren, kunnen we geen permanente oplossing beloven.

Praat mee

Vragen aan de community

Als u een vraag wilt stellen of een idee wilt delen, sluit u dan aan bij de Adobe InDesign-gemeenschap. We horen graag van u.

Verwante informatie

Adobe-logo

Aanmelden bij je account