De vormgeving van hoeken wijzigen

Met de opdracht Hoekopties kunt u snel hoekeffecten toepassen op een pad. De beschikbare hoekeffecten lopen uiteen van eenvoudige ronde hoeken tot fantasieversieringen.

Effecten van verschillende lijndikten bij hoekvormen

A. Fantasiehoekeffect zonder lijn B. Hetzelfde effect bij een lijn van 1 punt dik C. Hetzelfde effect bij een lijn van 4 punten dik 

Hoekvormen toepassen in het dialoogvenster Hoekopties

 1. Selecteer een pad met het gereedschap Selecteren.

 2. Kies Object > Hoekopties.

 3. Selecteer het pictogram Maak alle instellingen gelijk om het hoekeffect toe te passen op alle vier de hoeken van een rechthoek. Als de optie niet is geselecteerd, worden aan weerszijden van het pictogram puntjes weergegeven (als in een verbroken keten).

 4. Kies een hoekeffect en geef een grootte op voor een of meerdere hoeken.

  De grootte bepaalt de straal waarmee het hoekeffect vanuit elk hoekpunt uitsteekt.

 5. Selecteer Voorvertoning als u het resultaat wilt zien van een effect voordat u dit effect daadwerkelijk toepast. Klik vervolgens op OK.

Actieve hoeken gebruiken

Met Actieve hoeken kunt u hoekeffecten op rechthoekige kaders toepassen door op het gele vak op het kader te klikken en vervolgens te slepen. Bovendien kunt u een ander hoekeffect en een andere straal hoekafronding toepassen op elke hoek.

 1. Selecteer een rechthoekig kader en klik op het gele vak.

  Er verschijnen vier gele ruitjes op het geselecteerde kader om aan te geven dat de modus Actieve hoeken is geactiveerd. Kies Weergave > Extra's > Actieve hoeken tonen als het gele vak niet op het geselecteerde kader wordt weergegeven.

 2. Voer een of meer van de volgende taken uit om hoekeffecten toe te voegen:

  • U kunt de straal van alle vier hoeken samen aanpassen door een van de diamanten richting het midden van het kader te slepen.

  • Houd Shift tijdens het slepen van een ruitje ingedrukt als u slechts één hoekpunt wilt aanpassen.

  • Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en klik op een geel ruitje om de verschillende effecten te doorlopen.

 3. Klik ergens buiten het geselecteerde kader om te stoppen met het bewerken van de hoeken.

Kies Object > Hoekopties en vervolgens Geen om hoekeffecten te verwijderen.

Als u het gele vak niet wilt weergeven wanneer u een kader selecteert, kiest u Weergave > Extra's > Actieve hoeken verbergen.

Richtlijnen voor het toepassen van hoekvormen

Belangrijk:

 • Als u een plug‑in met extra opties hebt geïnstalleerd, kunt u met de opdracht Hoekopties in het deelvenster Lijn extra vormen maken.

 • Hoekeffecten worden weergegeven op alle hoekpunten van een pad, maar nooit op boogpunten. Bij het verplaatsen van de hoekpunten van een pad worden de hoeken automatisch door de effecten gewijzigd.

 • Als een pad door een hoekeffect ingrijpend verandert, waardoor er bijvoorbeeld een bolling naar binnen of buiten ontstaat, kan dit van invloed zijn op de interactie tussen een kader en de inhoud van het kader of andere elementen van de layout. Als bijvoorbeeld de grootte van een hoekeffect toeneemt, kan een bestaande tekstomloop of kaderinzet verder van het kader worden verwijderd.

 • U kunt hoekeffecten niet bewerken, maar u kunt wel de vormgeving van een hoekeffect wijzigen door de straal van de hoekarfonding of de lijn aan te passen.

 • Als u hoekeffecten hebt toegepast maar u kunt deze niet zien, controleert u of het pad hoekpunten heeft en of er op het pad een lijnkleur of verloop is toegepast. Verhoog vervolgens de waarde bij Grootte in het dialoogvenster Hoekopties of vergroot de lijndikte in het deelvenster Lijn.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account