Scriptbewerking in InDesign

Met scripts kunnen een groot aantal taken worden uitgevoerd. Een script kan eenvoudig zijn, bijvoorbeeld een gebruikelijke taak die automatisch wordt uitgevoerd, maar ook zeer complex zijn, bijvoorbeeld een geheel nieuwe functie. U kunt zelf scripts maken en scripts van anderen gebruiken. Zie voor meer informatie over scriptbewerking de Scripting Guide, de vereisten voor scriptbewerking en andere hulpmiddelen voor ontwikkelaars op http://www.adobe.com/devnet/indesign/documentation.html.

De Scripting Guide bevat een inleiding tot het maken van scripts en diverse zelfstudies. U vindt er ook een aantal nuttige scripts die u kunt gebruiken, zoals een script waarmee hulplijnen rond een geselecteerd object worden getekend. Enkele van deze scripts staan standaard in het deelvenster Scripts.

Overzicht van de deelvensters Scripts en Scriptlabel

InDesign heeft twee deelvensters voor scriptbewerking: het deelvenster Scripts en het deelvenster Scriptlabel.

In het deelvenster Scripts voert u de scripts uit zonder dat u daarvoor InDesign hoeft af te sluiten. In dit deelvenster worden de scripts uit de map Scripts weergegeven. Deze map staat in de map Preferences in de programmamap van InDesign. Als u een script maakt of ontvangt en u wilt dat dit script in het deelvenster Scripts wordt weergegeven, moet u het script in de map Scripts Panel opslaan.

Mac OS

Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/Adobe InDesign/[versie]/ [taal]/Scripts/Scripts Panel

Windows XP

Documenten en instellingen\[gebruikersnaam]\Application Data\Adobe\InDesign\[versie]\[taal]\Scripts\Scripts Panel

Windows Vista en Windows 7

Gebruikers\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\[versie]\[taal]\Scripts\Scripts Panel

Opmerking:

U kunt de map Script Panel snel vinden door met de rechtermuisknop te klikken (Windows) of Control ingedrukt te houden en te klikken (Mac OS) op een script in het deelvenster Script. Kies Tonen in Verkenner (Windows) of Tonen in Finder (Mac OS).

U kunt een script uitvoeren door erop te dubbelklikken in het deelvenster Scripts, maar scripts kunnen ook worden uitgevoerd met Snel toepassen.

In het deelvenster Scriptlabel geeft u de labels voor pagina-items op, zoals tekstkaders of vormen. Het opgeven van labels voor pagina-items is handig als u scripts maakt waarin u objecten moet aangeven.

Opmerking:

Zie voor meer informatie over het toevoegen, uitvoeren en bewerken van scripts de Scripting Guide op de Adobe-website op http://www.adobe.com/devnet/indesign/documentation.html.

Het deelvenster Scripts openen

  1. Kies Venster > Hulpmiddelen > Scripts.

Het deelvenster Scriptlabel openen

  1. Kies Venster > Hulpmiddelen > Scriptlabel.

Voorbeeldscripts uitvoeren

U kunt de volgende scripts in InDesign uitvoeren:

AddGuides

Hiermee voegt u hulplijnen toe rond een geselecteerd object of geselecteerde objecten.

AddPoints

Hiermee voegt u punten toe aan de paden van een geselecteerd object of geselecteerde objecten.

AdjustLayout

Hiermee verplaatst u objecten met een opgegeven afstand op de linker-/rechterpagina.

AlignToPage

Hiermee lijnt u objecten uit op specifieke posities op een pagina.

AnimationEncyclopedia

Hiermee maakt u knoppen met verschillende animatie-eigenschappen.

BreakFrame

Hiermee verwijdert u een geselecteerd tekstkader en de inhoud ervan uit een artikel.

CornerEffects

Hiermee tekent u het pad van een geselecteerd item of geselecteerde items opnieuw met gebruik van uiteenlopende hoekeffecten. U kunt de hoekeffecten toepassen op geselecteerde punten op het pad.

CreateCharacterStyles

Hiermee definieert u een complete tekenstijl op basis van de geselecteerde tekst.

CropMarks

Hiermee voegt u snijtekens en/of registratietekens toe rond een geselecteerd object of geselecteerde objecten.

ExportAllStories

Hiermee exporteert u alle artikelen in een document als een reeks tekstbestanden.

FindChangeByList

Hiermee voert u een aantal algemene handelingen voor het zoeken/vervangen van tekst uit op basis van een met tabs gescheiden tekstbestand.

ImageCatalog

Hiermee plaatst u alle afbeeldingen in een specifieke map in een 'contactblad'-layout.

MakeGrid

Hiermee maakt u een raster door een geselecteerd object of geselecteerde objecten op te splitsen of te dupliceren.

Neon

Hiermee past u een 'overvloei'-effect toe op een geselecteerd object of geselecteerde objecten.

PathEffects

Hiermee wijzigt u de positie van padpunten op een geselecteerd object of geselecteerde objecten om een creatief effect toe te voegen.

PlaceMultipagePDF

Hiermee plaatst u alle pagina's van een PDF-bestand.

SelectObjects

Hiermee selecteert u objecten op de actieve spread op basis van het objecttype.

SortParagraphs

Hiermee sorteert u de alinea's in een selectie op alfabetische volgorde.

SplitStory

Hiermee splitst u de tekstkaders in een geselecteerd artikel in afzonderlijke, niet-gekoppelde tekstkaders.

TabUtilities

Hiermee past u tabstops en inspringingen toe op geselecteerde tekst.

Voor meer informatie over het installeren en gebruiken van deze voorbeeldscripts gaat u naar www.adobe.com/go/learn_id_scripting_readme_cs5_nl (PDF).

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid