Handboek Annuleren

Scripting

 1. InDesign Handboek
 2. Kennismaken met InDesign
  1. Inleiding tot InDesign
   1. Nieuwe functies in InDesign
   2. Systeemvereisten
   3. Algemene vragen
   4. Creative Cloud Libraries gebruiken
  2. Werkruimte
   1. Basisbeginselen van de werkruimte
   2. Gereedschapsset
   3. Voorkeuren instellen
   4. Werkruimte voor aanraken
   5. Standaardsneltoetsen
   6. Document herstellen en ongedaan maken
   7. Capture-extensie
 3. Documenten maken en indelen
  1. Documenten en pagina's
   1. Documenten maken
   2. Werken met stramienpagina's
   3. Werken met documentpagina's
   4. Paginagrootte, marges en afloopgebied instellen
   5. Werken met bestanden en sjablonen
   6. Boekbestanden maken
   7. Standaardpaginanummering toevoegen
   8. Pagina's, hoofdstukken en secties nummeren
   9. QuarkXPress- en PageMaker-documenten omzetten
   10. Inhoud delen
   11. Een standaardworkflow met bestandsbeheer
   12. Documenten opslaan
  2. Rasters
   1. Rasters
   2. Rasters opmaken
  3. Hulpmiddelen voor de lay-out
   1. Linialen
 4. Inhoud toevoegen
  1. Tekst
   1. Tekst toevoegen aan kaders
   2. Tekst met verbindingen
   3. Functies voor Arabisch en Hebreeuws in InDesign
   4. Tekst op een pad maken
   5. Opsommingstekens en nummering
   6. Glyphs en speciale tekens
   7. Tekstcompositie
   8. Tekstvariabelen
   9. QR-codes genereren
   10. Tekst bewerken
   11. Tekst uitlijnen
   12. Tekst rond objecten laten lopen
   13. Verankerde objecten
   14. Gekoppelde inhoud
   15. Alinea's opmaken
   16. Tekens opmaken
   17. Zoeken/Wijzigen
   18. Spellingcontrole en taalwoordenboeken
  2. Typografie
   1. Lettertypen gebruiken in InDesign
   2. Tekst- en letterspatiëring
  3. Tekst opmaken
   1. Tekst opmaken
   2. Tabs en inspringingen
  4. Tekst controleren
   1. Wijzigingen bijhouden en beoordelen
   2. Redactionele notities toevoegen in InDesign
   3. PDF-opmerkingen importeren
  5. Referenties toevoegen
   1. Een inhoudsopgave maken
   2. Voetnoten
   3. Een index maken
   4. Eindnoten
   5. Bijschriften
  6. Stijlen
   1. Alinea- en tekenstijlen
   2. Objectstijlen
   3. Initialen en geneste stijlen
   4. Werken met stijlen
   5. Regelafstand
  7. Tabellen
   1. Tabellen opmaken
   2. Tabellen maken
   3. Tabel- en celstijlen
   4. Tabellen selecteren en bewerken
   5. Lijnen en vullingen van tabellen
  8. Interactiviteit
   1. Hyperlinks
   2. Dynamische PDF-documenten
   3. Bladwijzers
   4. Knoppen
   5. Formulieren
   6. Animatie
   7. Kruisverwijzingen
   8. Structuur geven aan PDF-bestanden
   9. Paginaovergangen
   10. Films en geluiden
   11. Formulieren
  9. Afbeeldingen
   1. Paden en vormen
   2. Tekenen met het potlood
   3. Tekenen met de pen
   4. Lijninstellingen toepassen 
   5. Samengestelde paden en vormen
   6. Paden bewerken
   7. Uitknippaden
   8. De vormgeving van hoeken wijzigen
   9. Objecten uitlijnen en verdelen
   10. Gekoppelde en ingesloten afbeeldingen
   11. AEM Assets integreren
  10. Kleur en transparantie
   1. Kleur toepassen
   2. Kleuren uit geïmporteerde afbeeldingen gebruiken
   3. Werken met stalen
   4. Inkt mengen
   5. Tinten
   6. Steun- en proceskleuren
   7. Kleuren laten overvloeien
   8. Verlopen
   9. Transparante illustraties afvlakken
   10. Transparantie-effecten toevoegen
 5. Delen
  1. Delen en samenwerken        
  2. Ter beoordeling delen
  3. Een gedeeld InDesign-document beoordelen
  4. Feedback beheren 
 6. Publiceren
  1. Exporteren en publiceren
   1. Publish Online
   2. Inhoud exporteren voor EPUB
   3. Adobe PDF-opties
   4. Inhoud exporteren naar HTML
   5. Exporteren naar Adobe PDF
   6. Exporteren naar JPEG-indeling
   7. Exporteren naar HTML
   8. Overzicht van DPS en AEM Mobile
  2. Afdrukken
   1. Boekjes afdrukken
   2. Drukkersmarkeringen en afloopgebieden
   3. Documenten afdrukken
   4. Inkten, scheiding en rasterfrequentie
   5. Overdrukken
   6. PostScript- en EPS-bestanden maken
   7. Preflight van bestanden uitvoeren voordat ze worden verzonden
   8. Miniaturen en grote documenten afdrukken
   9. PDF-bestanden voorbereiden voor serviceproviders
   10. Afdrukken van scheidingen voorbereiden
 7. InDesign uitbreiden
  1. Automatisering
   1. Gegevenssamenvoeging
   2. Plug-ins
   3. Capture-extensie in Adobe InDesign
   4. Scripting
 8. Problemen oplossen
  1. Opgeloste problemen
  2. Crashes bij starten
  3. Probleem met alleen-lezen van map Voorkeuren
  4. Problemen met bestanden oplossen
  5. Kan niet exporteren naar PDF
  6. InDesign-documenten herstellen

Leer hoe u algemene scripttaken kunt automatiseren via de InDesign-deelvensters Scripts en Scriptlabel.

Scripting in InDesign

Met scripts kunnen een groot aantal taken worden uitgevoerd. Een script kan eenvoudig zijn, bijvoorbeeld een gebruikelijke taak die automatisch wordt uitgevoerd, maar ook zeer complex zijn, bijvoorbeeld een geheel nieuwe functie. U kunt zelf scripts maken en scripts van anderen gebruiken. Voor meer informatie over scripting raadpleegt u de scripthandleiding, de vereisten voor scripting en andere hulpmiddelen voor ontwikkelaars.

De Scripting Guide bevat een inleiding tot het maken van scripts en diverse zelfstudies. U vindt er ook een aantal nuttige scripts die u kunt gebruiken, zoals een script waarmee hulplijnen rond een geselecteerd object worden getekend. Enkele van deze scripts staan standaard in het deelvenster Scripts.

Overzicht van de deelvensters Scripts en Scriptlabel

InDesign heeft twee deelvensters voor scriptbewerking: het deelvenster Scripts en het deelvenster Scriptlabel.

In het deelvenster Scripts voert u de scripts uit zonder dat u daarvoor InDesign hoeft af te sluiten. In dit deelvenster worden de scripts uit de map Scripts weergegeven. Deze map staat in de map Preferences in de programmamap van InDesign. Als u een script maakt of ontvangt en u wilt dat dit script in het deelvenster Scripts wordt weergegeven, moet u het script in de map Scripts Panel opslaan.

Mac OS

Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/Adobe InDesign/[versie]/ [taal]/Scripts/Scripts Panel

Windows XP

Documents and Settings\[gebruikersnaam]\Application Data\Adobe\InDesign\[versie]\ [taal]\Scripts\Scripts Panel

Windows Vista en Windows 7

Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\[versie]\[taal]\Scripts\Scripts Panel

Opmerking:

U kunt de map Script Panel snel vinden door met de rechtermuisknop te klikken (Windows) of Control ingedrukt te houden en te klikken (Mac OS) op een script in het deelvenster Script. Kies Tonen in Verkenner (Windows) of Tonen in Finder (Mac OS).

U kunt een script uitvoeren door erop te dubbelklikken in het deelvenster Scripts, maar scripts kunnen ook worden uitgevoerd met Snel toepassen.

In het deelvenster Scriptlabel geeft u de labels voor pagina-items op, zoals tekstkaders of vormen. Het opgeven van labels voor pagina-items is handig als u scripts maakt waarin u objecten moet aangeven.

Opmerking:

Zie voor meer informatie over het toevoegen, uitvoeren en bewerken van scripts de scripthandleiding op de Adobe-website op http://www.adobe.com/devnet/indesign/documentation.html.

Het deelvenster Scripts openen

 1. Kies Venster > Hulpmiddelen > Scripts.

Het deelvenster Scriptlabel openen

 1. Kies Venster > Hulpmiddelen > Scriptlabel.

Voorbeeldscripts

AddGuides

Hiermee voegt u hulplijnen toe rond een geselecteerd object of geselecteerde objecten.

AddPoints

Hiermee voegt u punten toe aan de paden van een geselecteerd object of geselecteerde objecten.

AdjustLayout

Hiermee verplaatst u objecten met een opgegeven afstand op de linker-/rechterpagina.

AlignToPage

Hiermee lijnt u objecten uit op specifieke posities op een pagina.

AnimationEncyclopedia

Hiermee maakt u knoppen met verschillende animatie-eigenschappen.

BreakFrame

Hiermee verwijdert u een geselecteerd tekstkader en de inhoud ervan uit een artikel.

CornerEffects

Hiermee tekent u het pad van een geselecteerd item of geselecteerde items opnieuw met gebruik van uiteenlopende hoekeffecten. U kunt de hoekeffecten toepassen op geselecteerde punten op het pad.

CreateCharacterStyles

Hiermee definieert u een complete tekenstijl op basis van de geselecteerde tekst.

CropMarks

Hiermee voegt u snijtekens en/of registratietekens toe rond een geselecteerd object of geselecteerde objecten.

ExportAllStories

Hiermee exporteert u alle artikelen in een document als een reeks tekstbestanden.

FindChangeByList

Hiermee voert u een aantal algemene handelingen voor het zoeken/vervangen van tekst uit op basis van een met tabs gescheiden tekstbestand.

ImageCatalog

Hiermee plaatst u alle afbeeldingen in een specifieke map in een 'contactblad'-layout.

MakeGrid

Hiermee maakt u een raster door een geselecteerd object of geselecteerde objecten op te splitsen of te dupliceren.

Neon

Hiermee past u een 'overvloei'-effect toe op een geselecteerd object of geselecteerde objecten.

PathEffects

Hiermee wijzigt u de positie van padpunten op een geselecteerd object of geselecteerde objecten om een creatief effect toe te voegen.

PlaceMultipagePDF

Hiermee plaatst u alle pagina's van een PDF-bestand.

SelectObjects

Hiermee selecteert u objecten op de actieve spread op basis van het objecttype.

SortParagraphs

Hiermee sorteert u de alinea's in een selectie op alfabetische volgorde.

SplitStory

Hiermee splitst u de tekstkaders in een geselecteerd artikel in afzonderlijke, niet-gekoppelde tekstkaders.

TabUtilities

Hiermee past u tabstops en inspringingen toe op geselecteerde tekst.

Zie www.adobe.com/go/learn_id_scripting_readme_cs5_nl voor meer informatie over het installeren en gebruiken van deze voorbeeldscripts (PDF).

Scripts uit de community

InDesign biedt ook diverse scripts die door de InDesign-community zijn gemaakt. 

 • Unicode Injector van Kris Coppieters. Gebruik sneltoetsen om eenvoudig een of meer Unicode-tekens in InDesign-tekst in te voegen. Zie Instructies voor meer informatie.
 • Insert Typographer Quote van Stefan Rakete. Gebruik sneltoetsen om gedefinieerde typografische aanhalingstekens in te voegen voor en na de geselecteerde tekst. Zie Instructies voor meer informatie.
 • Layer Cloner van Paolo Agostinetto. Met dit script kunt u één laag met de elementen erop van het ene naar het andere document kopiëren. Zie Instructies voor meer informatie.
 • Get x-Height van Roland Dreger. Bepaal de x-hoogte van een stuk tekst. Zie Instructies voor meer informatie.
 • Snap Margins to Text Frame van Ariel Walden. Een script om de marges van het hele document te wijzigen, zodat ze passen bij het geselecteerde tekstkader. Zie Instructies voor meer informatie.
 • Break Text Thread door Ariel Walden. Een InDesign-script waarmee u eenvoudig de thread tussen tekstkaders kunt verbreken. Zie Instructies voor meer informatie.
 • InCopy Note Alert van Kris Coppieters. Een opstartscript voor Adobe® InDesign® en Adobe InCopy® dat waarschuwt of er opmerkingen aanwezig zijn. Zie Instructies voor meer informatie.
 • Copy Paste Coordinates van Kris Coppieters. Script om coördinaten te kopiëren en te plakken op pagina-items. Zie Instructies voor meer informatie.
 • Chain Grep van Gregor Fellenz. Verbind InDesign GREP-query's aan nieuwe scripts. Zie Instructies voor meer informatie.
 • Clear Overrides van Gregor Fellenz. Verwijder stijloverschrijvingen uit InDesign-tekst, -tabellen of -objecten. Zie Instructies voor meer informatie.
 • Invert Selection van Luis Felipe Corullón. Script om de selectie in een InDesign-document om te keren. Zie Instructies voor meer informatie.
 • Layer Cloner van Paolo Agostinetto. Met dit script kunt u een laag met de elementen ervan van het ene naar het andere document kopiëren. Zie Instructies voor meer informatie.
 • End Notes to End of Book Notes van Peter Kahrel. Zet eindnoten aan het einde van het document om in eindnoten aan het einde van het boek. Zie Instructies voor meer informatie.
 • Renumbering Endnote References van Peter Kahrel. Script dat eindnoten maakt waarvan de verwijzingen niet automatisch worden bijgewerkt wanneer u eindnoten toevoegt of verwijdert. Zie Instructies voor meer informatie.
 • Size Thing to Page van Olav Kvern. Wijzigt de grootte van de huidige selectie, zoals een afbeelding, in de grootte van de pagina. Zie Instructies voor meer informatie.
 • Size Page to Thing van Olav Kvern. Wijzigt de pagina in de grootte van de huidige selectie, zoals een afbeelding. Zie Instructies voor meer informatie.

Adobe houdt een opslagplaats met open source-scripts uit de community bij op GitHub. Lees het ReadMe-bestand voor meer informatie over de opslagplaats met scripts uit de InDesign-community. Dit ReadMe-bestand bevat informatie over hoe u een script bijdraagt en bevat koppelingen naar de makers van scripts.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account