Handboek Annuleren

Scripting

 1. InDesign Handboek
 2. Kennismaken met InDesign
  1. Inleiding tot InDesign
   1. Nieuw in InDesign
   2. Systeemvereisten
   3. Algemene vragen
   4. Creative Cloud Libraries gebruiken
  2. Werkruimte
   1. Basisbeginselen van de werkruimte
   2. Uw werkruimte aanpassen in InDesign
   3. Gereedschapsset
   4. Voorkeuren instellen
   5. Werkruimte voor aanraken
   6. Standaardsneltoetsen
   7. Document herstellen en ongedaan maken
 3. Documenten maken en indelen
  1. Documenten en pagina's
   1. Documenten maken
   2. Werken met stramienpagina's
   3. Werken met documentpagina's
   4. Paginagrootte, marges en afloopgebied instellen
   5. Werken met bestanden en sjablonen
   6. Boekbestanden maken
   7. Standaardpaginanummering toevoegen
   8. Pagina's, hoofdstukken en secties nummeren
   9. QuarkXPress- en PageMaker-documenten omzetten
   10. Inhoud delen
   11. Een standaardworkflow met bestandsbeheer
   12. Documenten opslaan
  2. Rasters
   1. Rasters
   2. Rasters opmaken
  3. Hulpmiddelen voor de lay-out
   1. Linialen
   2. Objecten uitlijnen en verdelen met linialen
   3. Objecten meten met de meetlat
 4. Inhoud toevoegen
  1. Tekst
   1. Tekst toevoegen aan kaders
   2. Tekst met verbindingen
   3. Zuidoost-Aziatische schriften
   4. Functies voor Arabisch en Hebreeuws in InDesign
   5. Tekst op een pad maken
   6. Opsommingstekens en nummering
   7. Glyphs en speciale tekens
   8. Tekstcompositie
   9. Tekstvariabelen
   10. QR-codes genereren
   11. Tekst bewerken
   12. Tekst uitlijnen
   13. Tekst rond objecten laten lopen
   14. Verankerde objecten
   15. Gekoppelde inhoud
   16. Alinea's opmaken
   17. Tekens opmaken
  2. Typografie
   1. Lettertypen gebruiken in InDesign
   2. Tekst- en letterspatiëring
  3. Tekst opmaken
   1. Tekst opmaken
   2. Automatische stijl toepassen op tekst
   3. Werken met stijlpakketten
   4. Tabs en inspringingen
  4. Tekst controleren
   1. Wijzigingen bijhouden en beoordelen
   2. Redactionele notities toevoegen in InDesign
   3. PDF-opmerkingen importeren
  5. Spellingcontrole en taalwoordenboeken
   1. Spellingcontrole, autocorrectie en dynamische spelling
   2. Woordenboeken en woorden maken, toevoegen en beheren
   3. Woordenboekvoorkeuren wijzigen
   4. Duden-woordenboek
  6. Referenties toevoegen
   1. Een inhoudsopgave maken
   2. Voetnoten
   3. Een index maken
   4. Eindnoten
   5. Bijschriften
  7. Stijlen
   1. Alinea- en tekenstijlen
   2. Stijlen toewijzen, exporteren en beheren
   3. Objectstijlen
   4. Initialen en geneste stijlen
   5. Werken met stijlen
   6. Regelafstand
  8. Tabellen
   1. Tabellen opmaken
   2. Tabellen maken
   3. Tabel- en celstijlen
   4. Tabellen selecteren en bewerken
   5. Lijnen en vullingen van tabellen
  9. Interactiviteit
   1. Hyperlinks
   2. Dynamische PDF-documenten
   3. Bladwijzers
   4. Knoppen
   5. Formulieren
   6. Animatie
   7. Kruisverwijzingen
   8. Structuur geven aan PDF-bestanden
   9. Paginaovergangen
   10. Films en geluiden
  10. Afbeeldingen
   1. Paden en vormen
   2. Tekenen met het potlood
   3. Tekenen met de pen
   4. Lijninstellingen toepassen 
   5. Samengestelde paden en vormen
   6. Paden bewerken
   7. Uitknippaden
   8. De vormgeving van hoeken wijzigen
   9. Kaders en objecten
   10. Objecten uitlijnen en verdelen
   11. Gekoppelde en ingesloten afbeeldingen
   12. AEM Assets integreren
  11. Kleur en transparantie
   1. Kleur toepassen
   2. Kleuren uit geïmporteerde afbeeldingen gebruiken
   3. Werken met stalen
   4. Inkt mengen
   5. Tinten
   6. Steun- en proceskleuren
   7. Kleuren laten overvloeien
   8. Verlopen
   9. Transparante illustraties afvlakken
   10. Transparantie-effecten toevoegen
 5. Zoeken en vervangen
  1. Tekst zoeken en vervangen
  2. Lettertypen zoeken en vervangen
  3. Glyphs zoeken en vervangen
  4. Zoeken en vervangen met behulp van GREP-expressies en -query's
  5. Objecten zoeken en vervangen
  6. Kleuren zoeken en vervangen
  7. Zoekopties om te zoeken en te vervangen
 6. Delen
  1. Werken met InDesign-clouddocumenten (Beta)
  2. Veelgestelde vragen over InDesign-clouddocumenten (Beta)
  3. Delen en samenwerken        
  4. Ter beoordeling delen
  5. Een gedeeld InDesign-document beoordelen
  6. Feedback beheren 
 7. Publiceren
  1. Plaatsen, exporteren en publiceren
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashboard
   3. Afbeeldingen kopiëren en invoegen
   4. Inhoud exporteren voor EPUB
   5. Adobe PDF-opties
   6. Inhoud exporteren naar HTML
   7. Exporteren naar Adobe PDF
   8. Exporteren naar JPEG-indeling
   9. Exporteren naar HTML
   10. Overzicht van DPS en AEM Mobile
   11. Ondersteunde bestandsindelingen
  2. Afdrukken
   1. Boekjes afdrukken
   2. Drukkersmarkeringen en afloopgebieden
   3. Documenten afdrukken
   4. Inkten, scheiding en rasterfrequentie
   5. Overdrukken
   6. PostScript- en EPS-bestanden maken
   7. Preflight van bestanden uitvoeren voordat ze worden verzonden
   8. Miniaturen en grote documenten afdrukken
   9. PDF-bestanden voorbereiden voor serviceproviders
   10. Afdrukken van scheidingen voorbereiden
 8. InDesign uitbreiden
  1. Automatisering
   1. Gegevenssamenvoeging
   2. Plug-ins
   3. Capture-extensie in Adobe InDesign
   4. Scripting
 9. Problemen oplossen
  1. Opgeloste problemen
  2. Crashes bij starten
  3. Probleem met alleen-lezen van map Voorkeuren
  4. Problemen met bestanden oplossen
  5. Kan niet exporteren naar PDF
  6. InDesign-documenten herstellen

Lees hoe u veelvoorkomende taken kunt automatiseren met behulp van scripts.

Met scripts kunnen een groot aantal taken worden uitgevoerd. Een script kan eenvoudig zijn, bijvoorbeeld een gebruikelijke taak die automatisch wordt uitgevoerd, maar ook zeer complex zijn, zoals een geheel nieuwe functie. U kunt zelf scripts maken en scripts uitvoeren die door anderen zijn gemaakt. Voor meer informatie over scripting raadpleegt u de scripthandleiding, de vereisten voor scripting en andere hulpmiddelen voor ontwikkelaars.

Plug-ins maken met UXP-scripting

Ontwikkelaars kunnen nu plug-ins maken met UXP-scripting om zo een ​​uitgebreide gebruikersinterface en meer interactieve componenten voor gebruikers te creëren. Ga aan de slag en maak uw eerste plug-in.

Overzicht van de deelvensters Scripts en Scriptlabel

InDesign heeft twee deelvensters voor scripting: het deelvenster Scripts en het deelvenster Scriptlabel.

In het deelvenster Scripts voert u scripts uit zonder dat u daarvoor InDesign hoeft af te sluiten. In het deelvenster Scripts worden de scripts in de mappen Scripts weergegeven. Deze mappen staan in de map van de InDesign-applicatie en in de map Preferences.

Selecteer Venster > Extra > Scripts om het deelvenster Scripts te openen. Als u een script maakt of ontvangt, kunt u die in de map Scripts Panel plaatsen. Het script wordt dan weeggegeven in het deelvenster Scripts.

macOS

Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/Adobe InDesign/[versie]/[taal]/Scripts/Scripts Panel

Windows XP

Documents and Settings\[gebruikersnaam]\Application Data\Adobe\InDesign\[versie]\ [taal]\Scripts\Scripts Panel

Windows Vista en Windows 7

Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\[versie]\[taal]\Scripts\Scripts Panel

Opmerking:

U kunt de map Scripts Panel snel vinden door met de rechtermuisknop te klikken (Windows) of Control ingedrukt te houden en te klikken (macOS) op een script in het deelvenster Scripts. Kies Tonen in Verkenner (Windows) of Tonen in Finder (macOS).

In het deelvenster Scriptlabel geeft u de labels voor pagina-items op, zoals tekstkaders of vormen. Labels opgeven voor pagina-items is handig als u scripts maakt waarin u objecten moet aangeven. Selecteer Venster Extra > Scriptlabel om het deelvenster Scriptlabel te openen.

Zie de scripthandleiding voor meer informatie over het toevoegen, uitvoeren en bewerken van scripts.

Voorbeeldscripts

U kunt een script uitvoeren door erop te dubbelklikken in het deelvenster Scripts, maar scripts kunnen ook worden uitgevoerd met Snel toepassen.

AddGuides

Hiermee voegt u hulplijnen toe rond een geselecteerd object of geselecteerde objecten.

AddPoints

Hiermee voegt u punten toe aan de paden van een geselecteerd object of geselecteerde objecten.

Add QR Code

Een QR-code kan worden geplaatst in het gereedschap Plaatsen of rechtstreeks als pagina-item.

AdjustPageItems

Hiermee verplaatst u de inhoud van even/oneven pagina's met opgegeven hoeveelheden. Er wordt geprobeerd objecten weer op de juiste positie te krijgen na een wijziging in de marge van de stramienpagina en/of het invoegen van een pagina.

AlignToPage

Hiermee lijnt u objecten uit op specifieke posities op een pagina.

AnimationEncyclopedia

Hiermee maakt u knoppen met verschillende animatie-eigenschappen.

BreakFrame

Hiermee verwijdert u een geselecteerd tekstkader en de inhoud ervan uit een artikel.

CornerEffects

Hiermee tekent u het pad van een geselecteerd item of geselecteerde items opnieuw met gebruik van uiteenlopende hoekeffecten. U kunt de hoekeffecten toepassen op geselecteerde punten op het pad.

CreateCharacterStyles

Hiermee definieert u een complete tekenstijl op basis van de geselecteerde tekst.

CropMarks

Hiermee voegt u snijtekens en/of registratietekens toe rond een geselecteerd object of geselecteerde objecten.

ExportAllStories

Hiermee exporteert u alle artikelen in een document als een reeks tekstbestanden.

FindChangeByList

Hiermee voert u een aantal algemene handelingen voor het zoeken/vervangen van tekst uit op basis van een met tabs gescheiden tekstbestand.

ImageCatalog

Hiermee plaatst u alle afbeeldingen in een specifieke map in een 'contactblad'-layout.

MakeGrid

Hiermee maakt u een raster door een geselecteerd object of geselecteerde objecten op te splitsen of te dupliceren.

Neon

Hiermee past u een 'overvloei'-effect toe op een geselecteerd object of geselecteerde objecten.

PathEffects

Hiermee wijzigt u de positie van padpunten op een geselecteerd object of geselecteerde objecten om een creatief effect toe te voegen.

PlaceMultipagePDF

Hiermee plaatst u alle pagina's van een PDF-bestand.

SelectObjects

Hiermee selecteert u objecten op de actieve spread op basis van het objecttype.

SortParagraphs

Hiermee sorteert u de alinea's in een selectie op alfabetische volgorde.

SplitStory

Hiermee splitst u de tekstkaders in een geselecteerd artikel in afzonderlijke, niet-gekoppelde tekstkaders.

TabUtilities

Hiermee past u tabstops en inspringingen toe op geselecteerde tekst.

Zie Automatisering voor meer informatie over de installatie en het gebruik van deze voorbeeldscripts.

Scripts uit de community

InDesign biedt ook diverse scripts die door de InDesign-community zijn gemaakt. 

 • Unicode Injector van Kris Coppieters. Gebruik sneltoetsen om eenvoudig een of meer Unicode-tekens in InDesign-tekst in te voegen. Zie Instructies voor meer informatie.
 • Insert Typographer Quote van Stefan Rakete. Gebruik sneltoetsen om gedefinieerde typografische aanhalingstekens in te voegen voor en na de geselecteerde tekst. Zie Instructies voor meer informatie.
 • Layer Cloner van Paolo Agostinetto. Met dit script kunt u één laag met de elementen erop van het ene naar het andere document kopiëren. Zie Instructies voor meer informatie.
 • Get x-Height van Roland Dreger. Bepaal de x-hoogte van een stuk tekst. Zie Instructies voor meer informatie.
 • Snap Margins to Text Frame van Ariel Walden. Een script om de marges van het hele document te wijzigen, zodat ze passen bij het geselecteerde tekstkader. Zie Instructies voor meer informatie.
 • Break Text Thread door Ariel Walden. Een InDesign-script waarmee u eenvoudig de thread tussen tekstkaders kunt verbreken. Zie Instructies voor meer informatie.
 • InCopy Note Alert van Kris Coppieters. Een opstartscript voor Adobe® InDesign® en Adobe InCopy® dat waarschuwt of er opmerkingen aanwezig zijn. Zie Instructies voor meer informatie.
 • Copy Paste Coordinates van Kris Coppieters. Script om coördinaten te kopiëren en te plakken op pagina-items. Zie Instructies voor meer informatie.
 • Chain Grep van Gregor Fellenz. Verbind InDesign GREP-query's aan nieuwe scripts. Zie Instructies voor meer informatie.
 • Clear Overrides van Gregor Fellenz. Verwijder stijloverschrijvingen uit InDesign-tekst, -tabellen of -objecten. Zie Instructies voor meer informatie.
 • Invert Selection van Luis Felipe Corullón. Script om de selectie in een InDesign-document om te keren. Zie Instructies voor meer informatie.
 • Layer Cloner van Paolo Agostinetto. Met dit script kunt u een laag met de elementen ervan van het ene naar het andere document kopiëren. Zie Instructies voor meer informatie.
 • End Notes to End of Book Notes van Peter Kahrel. Zet eindnoten aan het einde van het document om in eindnoten aan het einde van het boek. Zie Instructies voor meer informatie.
 • Renumbering Endnote References van Peter Kahrel. Script dat eindnoten maakt waarvan de verwijzingen niet automatisch worden bijgewerkt wanneer u eindnoten toevoegt of verwijdert. Zie Instructies voor meer informatie.
 • Size Thing to Page van Olav Kvern. Wijzigt de grootte van de huidige selectie, zoals een afbeelding, in de grootte van de pagina. Zie Instructies voor meer informatie.
 • Size Page to Thing van Olav Kvern. Wijzigt de pagina in de grootte van de huidige selectie, zoals een afbeelding. Zie Instructies voor meer informatie.

Adobe houdt een opslagplaats met open source-scripts uit de community bij op GitHub. Lees het ReadMe-bestand voor meer informatie over de opslagplaats met scripts uit de InDesign-community. Dit ReadMe-bestand bevat informatie over hoe u een script bijdraagt en bevat koppelingen naar de makers van scripts.

Verwante informatie

Praat met ons

Wij horen graag van u. Deel uw mening met de Adobe InDesign-community

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?