Handboek Annuleren

Boekjes afdrukken

 1. InDesign Handboek
 2. Kennismaken met InDesign
  1. Inleiding tot InDesign
   1. Nieuw in InDesign
   2. Systeemvereisten
   3. Algemene vragen
   4. Creative Cloud Libraries gebruiken
  2. Werkruimte
   1. Basisbeginselen van de werkruimte
   2. Uw werkruimte aanpassen in InDesign
   3. Gereedschapsset
   4. Voorkeuren instellen
   5. Werkruimte voor aanraken
   6. Standaardsneltoetsen
   7. Document herstellen en ongedaan maken
 3. Documenten maken en indelen
  1. Documenten en pagina's
   1. Documenten maken
   2. Werken met stramienpagina's
   3. Werken met documentpagina's
   4. Paginagrootte, marges en afloopgebied instellen
   5. Werken met bestanden en sjablonen
   6. Boekbestanden maken
   7. Standaardpaginanummering toevoegen
   8. Pagina's, hoofdstukken en secties nummeren
   9. QuarkXPress- en PageMaker-documenten omzetten
   10. Inhoud delen
   11. Een standaardworkflow met bestandsbeheer
   12. Documenten opslaan
  2. Rasters
   1. Rasters
   2. Rasters opmaken
  3. Hulpmiddelen voor de lay-out
   1. Linialen
   2. Objecten uitlijnen en verdelen met linialen
   3. Objecten meten met de meetlat
 4. Inhoud toevoegen
  1. Tekst
   1. Tekst toevoegen aan kaders
   2. Tekst met verbindingen
   3. Zuidoost-Aziatische schriften
   4. Functies voor Arabisch en Hebreeuws in InDesign
   5. Tekst op een pad maken
   6. Opsommingstekens en nummering
   7. Glyphs en speciale tekens
   8. Tekstcompositie
   9. Tekstvariabelen
   10. QR-codes genereren
   11. Tekst bewerken
   12. Tekst uitlijnen
   13. Tekst rond objecten laten lopen
   14. Verankerde objecten
   15. Gekoppelde inhoud
   16. Alinea's opmaken
   17. Tekens opmaken
  2. Typografie
   1. Lettertypen gebruiken in InDesign
   2. Tekst- en letterspatiëring
  3. Tekst opmaken
   1. Tekst opmaken
   2. Automatische stijl toepassen op tekst
   3. Werken met stijlpakketten
   4. Tabs en inspringingen
  4. Tekst controleren
   1. Wijzigingen bijhouden en beoordelen
   2. Redactionele notities toevoegen in InDesign
   3. PDF-opmerkingen importeren
  5. Spellingcontrole en taalwoordenboeken
   1. Spellingcontrole, autocorrectie en dynamische spelling
   2. Woordenboeken en woorden maken, toevoegen en beheren
   3. Woordenboekvoorkeuren wijzigen
   4. Duden-woordenboek
  6. Referenties toevoegen
   1. Een inhoudsopgave maken
   2. Voetnoten
   3. Een index maken
   4. Eindnoten
   5. Bijschriften
  7. Stijlen
   1. Alinea- en tekenstijlen
   2. Stijlen toewijzen, exporteren en beheren
   3. Objectstijlen
   4. Initialen en geneste stijlen
   5. Werken met stijlen
   6. Regelafstand
  8. Tabellen
   1. Tabellen opmaken
   2. Tabellen maken
   3. Tabel- en celstijlen
   4. Tabellen selecteren en bewerken
   5. Lijnen en vullingen van tabellen
  9. Interactiviteit
   1. Hyperlinks
   2. Dynamische PDF-documenten
   3. Bladwijzers
   4. Knoppen
   5. Formulieren
   6. Animatie
   7. Kruisverwijzingen
   8. Structuur geven aan PDF-bestanden
   9. Paginaovergangen
   10. Films en geluiden
  10. Afbeeldingen
   1. Paden en vormen
   2. Tekenen met het potlood
   3. Tekenen met de pen
   4. Lijninstellingen toepassen 
   5. Samengestelde paden en vormen
   6. Paden bewerken
   7. Uitknippaden
   8. De vormgeving van hoeken wijzigen
   9. Kaders en objecten
   10. Objecten uitlijnen en verdelen
   11. Gekoppelde en ingesloten afbeeldingen
   12. AEM Assets integreren
  11. Kleur en transparantie
   1. Kleur toepassen
   2. Kleuren uit geïmporteerde afbeeldingen gebruiken
   3. Werken met stalen
   4. Inkt mengen
   5. Tinten
   6. Steun- en proceskleuren
   7. Kleuren laten overvloeien
   8. Verlopen
   9. Transparante illustraties afvlakken
   10. Transparantie-effecten toevoegen
 5. Zoeken en vervangen
  1. Tekst zoeken en vervangen
  2. Lettertypen zoeken en vervangen
  3. Glyphs zoeken en vervangen
  4. Zoeken en vervangen met behulp van GREP-expressies en -query's
  5. Objecten zoeken en vervangen
  6. Kleuren zoeken en vervangen
  7. Zoekopties om te zoeken en te vervangen
 6. Delen
  1. Werken met InDesign-clouddocumenten (Beta)
  2. Veelgestelde vragen over InDesign-clouddocumenten (Beta)
  3. Delen en samenwerken        
  4. Ter beoordeling delen
  5. Een gedeeld InDesign-document beoordelen
  6. Feedback beheren 
 7. Publiceren
  1. Plaatsen, exporteren en publiceren
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashboard
   3. Afbeeldingen kopiëren en invoegen
   4. Inhoud exporteren voor EPUB
   5. Adobe PDF-opties
   6. Inhoud exporteren naar HTML
   7. Exporteren naar Adobe PDF
   8. Exporteren naar JPEG-indeling
   9. Exporteren naar HTML
   10. Overzicht van DPS en AEM Mobile
   11. Ondersteunde bestandsindelingen
  2. Afdrukken
   1. Boekjes afdrukken
   2. Drukkersmarkeringen en afloopgebieden
   3. Documenten afdrukken
   4. Inkten, scheiding en rasterfrequentie
   5. Overdrukken
   6. PostScript- en EPS-bestanden maken
   7. Preflight van bestanden uitvoeren voordat ze worden verzonden
   8. Miniaturen en grote documenten afdrukken
   9. PDF-bestanden voorbereiden voor serviceproviders
   10. Afdrukken van scheidingen voorbereiden
 8. InDesign uitbreiden
  1. Automatisering
   1. Gegevenssamenvoeging
   2. Plug-ins
   3. Capture-extensie in Adobe InDesign
   4. Scripting
 9. Problemen oplossen
  1. Opgeloste problemen
  2. Crashes bij starten
  3. Probleem met alleen-lezen van map Voorkeuren
  4. Problemen met bestanden oplossen
  5. Kan niet exporteren naar PDF
  6. InDesign-documenten herstellen

Impositie op een document toepassen voor het afdrukken van een boekje

Met de functie Boekje afdrukken kunt u printerspreads voor professioneel drukwerk maken. Als u bijvoorbeeld een brochure van 8 pagina's bewerkt, worden de pagina's in de juiste volgorde weergegeven in het layoutvenster. In printerspreads kan het echter zijn dat pagina 2 naast pagina 7 wordt geplaatst, zodat de pagina's in de juiste volgorde komen te staan als ze worden afgedrukt op hetzelfde vel papier en daarna worden gevouwen en gesorteerd.

De pagina's staan in dezelfde volgorde als in het layoutvenster, maar worden zo afgedrukt dat ze bij het vouwen en inbinden de juiste volgorde hebben.

Het omzetten van layoutspreads in printerspreads wordt impositie genoemd. Wanneer u de impositie van pagina's instelt, kunt u de afstand tussen pagina's, de marges, het afloopgebied en de kneep wijzigen. De layout van uw InDesign-document wordt hier niet door gewijzigd, omdat de impositie volledig verwerkt wordt door de afdrukworkflow. Er worden geen pagina's in het document verplaatst of geroteerd.

Jeff Witchel van Infiniteskills.com laat zien hoe u boekjes afdrukt vanaf een desktopprinter.

Opmerking:

U kunt niet een nieuw document maken op basis van de opgemaakte pagina's. Als uw document meerdere paginaformaten bevat, kunt u bovendien de optie Boekje afdrukken niet gebruiken om een document op te maken.

 1. Kies Bestand > Boekje afdrukken.
 2. Als een voorinstelling van de printer de gewenste instellingen heeft, kiest u deze voorinstelling in het menu Afdrukvoorinstelling.

  Als u de afdrukinstellingen (de afdrukinstellingen in het dialoogvenster Afdrukken) van het huidige document wilt gebruiken, kiest u Huidige documentinstellingen in het menu Afdrukvoorinstelling.

 3. Selecteer Bereik in het gedeelte Instelling als u de impositie niet wilt toepassen op het hele document. Geef vervolgens aan welke pagina's u in de impositie wilt opnemen.

  Gebruik afbreekstreepjes als scheidingstekens tussen paginanummers en komma's als scheidingstekens voor niet-opeenvolgende paginanummers. Als u bijvoorbeeld 3-7, 16 typt, wordt de impositie op de pagina's 3 t/m 7 en 16 toegepast

  Opmerking:

  Als u het document hebt onderverdeeld in secties met paginanummers, moet u de paginanummers voor de sectie (bijvoorbeeld Sec2:11) opgeven in het veld Bereik.

 4. U wijzigt de instellingen, zoals de drukkersmarkeringen en de kleuruitvoer, door te klikken op Afdrukinstellingen. Wijzig instellingen zo nodig met de opties links en klik vervolgens op OK.
 5. Geef in het dialoogvenster Boekje afdrukken de overige instellingen voor het boekje op en klik op Afdrukken.
Opmerking:

Het aantal pagina's in een boekje is altijd een veelvoud van vier. Als u naar een PDF-printer afdrukt, worden blanco pagina's in de PDF ingevoegd om het boekje te maken.

Adobe beveelt aan

SHSUWatkins

Typen boekjes

U kunt uit drie soorten impositie kiezen: 2-up geniet, 2-up garenloos gebonden en Opeenvolgend.

2-up geniet

Met deze optie maakt u uit twee pagina's bestaande, naast elkaar geplaatste printerspreads. Deze printerspreads zijn geschikt om aan beide zijden afgedrukt en gesorteerd, gevouwen en geniet te worden. Zo nodig worden aan het einde van het voltooide document blanco pagina's toegevoegd. De opties Ruimte tussen pagina's, Afloopgebied tussen pagina's en Grootte handtekening (inslagschema) zijn niet beschikbaar (worden grijs weergegeven) wanneer de optie 2-up geniet is ingeschakeld.

Boekje afdrukken maakt pagina's op basis van de inbindinstelling. Als het document de instelling Van rechts naar links inbinden heeft, worden pagina's met Boekje afdrukken als zodanig opgemaakt. Kies Bestand > Documentinstelling om de inbindinstelling van het document te bekijken.

Het maken van printerspreads voor een uit 24 pagina's bestaande nieuwsbrief in zwart-wit met gebruik van de stijl 2-up geniet resulteert in twaalf spreads.

2-up garenloos binden

Gebruik deze optie voor uit twee pagina's bestaande, naast elkaar geplaatste printerspreads die binnen de opgegeven inslagschemagrootte passen. Deze printerspreads zijn geschikt om aan beide zijden afgedrukt en op formaat gesneden te worden en om gebonden te worden aan een omslag met behulp van lijm. Als het aantal pagina's waar impositie op toegepast moet worden, niet evenredig verdeeld kan worden door de inslagschemagrootte, voegt InDesign het vereiste aantal blanco pagina's toe aan het eind van het voltooide document.

2-up garenloos binden verdeeld in vier inslagschema's

Als u een zwart-witbrochure met een kleurenomslag wilt maken, kunt u twee afzonderlijke imposities creëren op basis van hetzelfde document: één voor de voorzijde van de omslag, de binnenzijde van de voorzijde van de omslag, de binnenzijde van de achterzijde van de omslag en de achterzijde van de omslag zelf en één voor de 24 pagina's in de brochure. Klik om het kleureninslagschema te produceren op Bereik in het gebied Pagina's van het deelvenster Layout en typ 1‑2, 27-28 (of andere nummers die naar de sectie verwijzen). Typ 3-26 in het tekstvak Bereik om de zwart-witte binnenkant te produceren.

Boekje van 28 pagina's met een omslag in kleur

A. Kleureninslagschema voor omslag B. Zwart-witte binnenpagina 

Opeenvolgend

Maakt een uit twee, drie of vier pagina's bestaand paneel dat geschikt is voor een uitvouwbare folder of brochure. De opties Afloopgebied tussen pagina's, Kneep en Grootte handtekening (inslagschema) zijn niet beschikbaar (worden grijs weergegeven) wanneer de optie Opeenvolgend is ingeschakeld.

Als u bijvoorbeeld printerspreads wilt maken voor een traditionele, driedubbel gevouwen brochure met zes panelen, kiest u 3-up opeenvolgend. Waarschijnlijk bent u er aan gewend in drieën gevouwen brochures in te stellen als één pagina met drie verschillende kolommen. Met InDesign-impositie kunt u eenvoudig pagina's maken in het formaat van elk paneel.

3-up opeenvolgend

Opties voor afstand, afloopgebied en marges voor het afdrukken van boekjes

U kunt de volgende opties instellen in het gedeelte Instelling van het dialoogvenster Boekje afdrukken.

Ruimte tussen pagina's

Geeft de ruimte op tussen de pagina's (de rechterzijde van de linkerpagina en de linkerzijde van de rechterpagina). U kunt met uitzondering van het type Geniet voor alle andere typen boekjes een waarde voor Ruimte tussen pagina's opgeven.

Als u voor garenloos gebonden documenten een kneep met een negatieve waarde kiest, is de minimale waarde voor de ruimte tussen pagina's gelijk aan de breedte van de kneepwaarde. Als u handmatig inslagschema's maakt (bijvoorbeeld wanneer er verschillende stocks voorkomen in hetzelfde document), kunt u een waarde voor de ruimte tussen de pagina's opgeven om een kneepbeginwaarde in te stellen voor spreads die bij verschillende inslagschema's horen.

Afloopgebied tussen pagina's

Bepaalt de hoeveelheid ruimte die u nodig hebt om de pagina-elementen beslag te laten leggen op de tussenruimte in Garenloos binden-printerspreadstijlen. Deze optie wordt soms crossover genoemd. In dit veld kan een waarde tussen 0 en de helft van de ruimte tussen de pagina's worden ingevoerd. U kunt deze optie alleen opgeven als de optie 2-up garenloos binden is ingeschakeld.

Kneep

Hiermee geeft u de hoeveelheid ruimte op die nodig is voor de dikte van het papier en om het inslagschema te kunnen vouwen. Doorgaans zult u een negatieve waarde opgeven om een ingeduwd effect te creëren. U kunt een kneep opgeven voor de typen boekjes 2-up geniet en 2-up garenloos gebonden (Zie Knepen.)

Grootte handtekening

Geeft het aantal pagina's in elk inslagschema aan voor 2-up garenloos gebonden-documenten. Als het aantal pagina's waar impositie op moet worden toegepast, niet evenredig kan worden verdeeld door de waarde voor Grootte handtekening (inslagschema), voegt InDesign het vereiste aantal blanco pagina's toe aan het eind van het document.

Automatisch aanpassen aan tekens en afloopgebied

Hiermee worden de marges berekend voor het opgeven van het afloopgebied en de andere ingestelde drukkersmarkeringen. De velden onder Marges zijn grijs (niet beschikbaar) wanneer deze optie is ingeschakeld. In deze velden staan de werkelijke waarden waarmee de tekens en de afloopgebieden worden aangepast. Als u deze optie uitschakelt, kunt u de margewaarden handmatig aanpassen.

Marges

Bepaalt de hoeveelheid ruimte die de printerspread na het uitsnijden omgeeft. Als u de opties Boven, Onder, Links en Rechts afzonderlijk wilt instellen, schakelt u de optie Automatisch aanpassen aan tekens en afloopgebied uit en verhoogt u de waarden voor meer ruimte tussen de standaardtekens en ‑afloopgebieden. (Bij lagere waarden bestaat de kans dat de tekens en het afloopgebied worden uitgeknipt.) U kunt voor alle typen boekjes margewaarden opgeven.

Blanco printerspreads afdrukken

Als het aantal pagina's waar impositie op moet worden toegepast, niet evenredig kan worden verdeeld door de waarde voor de grootte van het inslagschema, voegt InDesign blanco pagina's of spreads toe aan het eind van het document. Gebruik deze optie als u wilt bepalen of die blanco spreads aan het einde document wel of niet moeten worden afgedrukt. Het afdrukken van de overige blanco pagina's in het document wordt geregeld door de optie Blanco pagina's afdrukken in het dialoogvenster Afdrukken.

Knepen

Kneep verwijst naar de afstand die pagina's bij de rug vandaan geplaatst worden, waarbij rekening gehouden moet worden met de dikte en het vouwen van het papier voor geniete en garenloos gebonden documenten. InDesign beschouwt de 'omslag' van het uiteindelijke werk als de buitenste printerspread, terwijl de 'centerfold' wordt beschouwd als de binnenste printerspread. De term blad verwijst naar twee printerspreads: de voorzijde van het blad en de achterzijde van het blad. De kneepverhoging wordt berekend door de opgegeven kneepwaarde te delen door het aantal bladen min één.

Als u een positieve kneepwaarde opgeeft, wordt de centerfold niet aangepast, maar worden de pagina's verder van de rug vandaan verplaatst. Als u een negatieve kneepwaarde opgeeft, wordt de omslag niet aangepast, maar worden de pagina's dichter naar de rug toe verplaatst.

Een uit zestien pagina's bestaand InDesign-document zou dus bijvoorbeeld acht printerspreads of vier bladen opleveren. De voorzijde van het eerste blad bevat de eerste printerspread (pagina's 16 en 1), terwijl de achterzijde van het eerste blad de tweede printerspread bevat (pagina's 2 en 15).

Als de kneepwaarde in dit voorbeeld 24 punten is (extra groot ter verduidelijking), wordt de kneep in stappen van 8 punten per blad verhoogd (24 gedeeld door 3). De hoeveelheid kneep die op het binnenste blad toegepast wordt, bedraagt 24 punten; de hoeveelheid kneep die op het derde blad toegepast wordt, bedraagt 16 punten en de hoeveelheid kneep die op het tweede blad toegepast wordt, bedraagt 8 punten. Er wordt geen kneep toegepast op het eerste buitenste blad.

De hoeveelheid kneep voor elk opeenvolgend blad wordt verlaagd met de kneepverhoging. Met andere woorden: elke pagina in het binnenste blad wordt met 12 punten (de helft van de kneepwaarde van 24 punten voor dit blad) verplaatst (bij de rug vandaan), elke pagina van het derde blad wordt met 8 punten (de helft van de kneepwaarde van 16 punten voor dit blad) verplaatst en elke pagina op het tweede blad wordt met 4 punten (de helft van de kneepwaarde van 8 punten voor dit blad) bij de rug vandaan verplaatst.

Een voorvertoning of overzicht van een af te drukken boekje bekijken

U kunt het gedeelte Voorvertoning van het dialoogvenster Boekje afdrukken gebruiken om kleurminiaturen te controleren van de printerspreads die zijn gemaakt door de impositiestijl die u hebt geselecteerd. U ziet ook de drukkersmarkeringen die u hebt geselecteerd in het dialoogvenster Afdrukken.

 1. Kies Bestand > Boekje afdrukken.
 2. Ga als volgt te werk:
  • Klik op Voorvertoning links in het dialoogvenster Afdrukken. U kunt door de printerspreads bladeren door op de schuifpijltjes te klikken. Klik op de naar links wijzende schuifpijl om in omgekeerde volgorde door de spreads te bladeren. U kunt ook het schuifvakje slepen om printerspreads te wijzigen.

  • Klik op Overzicht links in het dialoogvenster Afdrukken voor een overzicht van de huidige instellingen van het boekje. Klik onder in het gedeelte Overzicht om te controleren of er conflicterende instellingen zijn.

Opmerking:

Als u op Afdrukinstellingen klikt en de instellingen in het dialoogvenster Afdrukken wijzigt, kunt u in het gedeelte Voorvertoning het effect van uw wijzigingen bekijken.

Problemen bij het afdrukken van boekjes oplossen

Houd bij het afdrukken van boekjes rekening met de onderstaande punten.

U kunt geen nieuw document maken

U kunt geen nieuw InDesign-document maken met de opgemaakte pagina's. U kunt het opgemaakte document afdrukken of een PDF-bestand maken.

Lege pagina's worden niet opgenomen

U kunt lege pagina's in het midden van een document toevoegen om ervoor te zorgen dat er voldoende pagina's voor elke printerspread zijn. Als deze pagina's echter geen tekst of objecten bevatten, worden ze mogelijk niet herkend en worden er extra lege pagina's aan het einde van het document toegevoegd. Als u er zeker van wilt zijn dat de door u toegevoegde pagina's in het opgemaakte document worden opgenomen, klikt u in het dialoogvenster Boekje afdrukken op Afdrukinstellingen, selecteert u Blanco pagina's afdrukken en klikt u op OK.

Dubbelzijdige pagina's afdrukken zonder duplexprinter

Gebruik de opties Alleen oneven pagina's of Alleen even pagina's in Adobe Acrobat of InDesign. Nadat één set is afgedrukt, draait u de bedrukte vellen papier om, plaatst u het papier weer in de printer en drukt u de resterende pagina's af. U krijgt de beste resultaten door een proefafdruk van het document te maken om te bepalen in welke richting en volgorde de pagina's in de printer moeten worden geplaatst.

Verwante onderwerpen

Verwante informatie

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?