Wanneer u de optie Pagina's naast elkaar selecteert in het venster Documentinstelling (Bestand > Documentinstelling), worden de pagina's van het document gerangschikt in spreads. Een spread is een reeks pagina's die samen worden weergegeven, zoals de twee pagina's die u ziet wanneer u een boek of tijdschrift openslaat. Elke spread in InDesign bevat een eigen plakbord. Dit is een gebied buiten de pagina waarop u objecten kunt plaatsen die nog niet op de pagina moeten worden geplaatst. Op het plakbord van elke spread kunt u de objecten plaatsen die aflopen of buiten de rand van een pagina vallen.

Het venster Pagina's
Het venster Pagina's

A. Paginapictogrammen B. Pagina met stramien A toegepast C. Geselecteerde spread 

Wanneer u de optie Binding instelt op Van rechts naar links in het dialoogvenster Documentinstelling, worden de nummers van rechts naar links gekoppeld aan de paginapictogrammen in het deelvenster Pagina's.

Opmerking:

In een groot document kunt u snel naar een bepaalde pagina gaan door Layout > Ga naar pagina te kiezen.

De weergave van de pagina en spread wijzigen

Het deelvenster Pagina's biedt informatie en controle over pagina's, spreads en stramienen (pagina's of spreads die automatisch de opmaak van andere pagina's of spreads bepalen). Standaard wordt in het deelvenster Pagina's de inhoud van elke pagina als een miniatuur weergegeven.

 1. Als het deelvenster Pagina's niet zichtbaar is, kiest u Venster > Pagina's.

 2. Kies Deelvensteropties in het menu van het deelvenster Pagina's.

 3. Geef in het gedeelte Pictogrammen op welke pictogrammen u wilt weergeven naast de paginaminiaturen in het deelvenster Pagina's. Deze pictogrammen geven aan of transparantie of paginaovergangen aan een spread zijn toegevoegd en of de spreadweergave geroteerd is.

 4. Doe het volgende in de secties Pagina's en Stramienen:

  • Selecteer een pictogramgrootte voor pagina's en stramienen.

  • Schakel de optie Verticaal tonen in als u de spreads in één verticale kolom wilt weergeven. Schakel deze optie uit als u de spreads naast elkaar wilt weergeven.

  • Selecteer Miniaturen tonen om de inhoud van elke pagina of stramien als een miniatuur weer te geven. (Deze optie is niet beschikbaar wanneer bepaalde instellingen zijn geselecteerd voor de pictogramgrootte.)

 5. Selecteer in de sectie Layout van deelvenster de optie Pagina's boven om de sectie met het paginapictogram boven de sectie met het stramienpictogram weer te geven of selecteer Stramienen boven om de sectie met het stramienpictogram boven de sectie met het paginapictogram weer te geven.

 6. Kies een optie in het menu Formaat wijzigen om te bepalen hoe de secties worden weergegeven wanneer het formaat van het deelvenster wordt gewijzigd:

  • Kies Proportioneel om het formaat van de pagina- en de stramiensectie van het deelvenster te wijzigen.

  • Kies Vaste pagina's om het formaat van de sectie Pagina's te behouden en alleen het formaat van de stramiensectie te wijzigen.

  • Kies Vaste stramienen om het formaat van de stramiensectie te behouden en alleen het formaat van de paginasectie te wijzigen.

Een pagina of spread activeren of selecteren

U kunt pagina's of spreads selecteren of activeren, afhankelijk van de taak die u uitvoert. Sommige opdrachten zijn van invloed op de geselecteerde pagina of spread, terwijl andere opdrachten van invloed zijn op de doelpagina of ‑spread. Zo kunt u bijvoorbeeld liniaalhulplijnen alleen naar de doelpagina of ‑spread slepen, maar paginagerelateerde opdrachten, zoals Spread dupliceren of Pagina verwijderen, zijn van invloed op de pagina of spread die is geselecteerd in het deelvenster Pagina's. Bij activering wordt een pagina of spread actief. Dit is handig wanneer er bijvoorbeeld meerdere spreads in het documentvenster zichtbaar zijn en u een object wilt plakken op een bepaalde spread.

 1. Doe het volgende in het deelvenster Pagina's:

  • Als u een pagina of spread wilt activeren en selecteren, dubbelklikt u op het bijbehorende pictogram of de paginanummers onder het pictogram. Als de pagina of spread niet zichtbaar is in het documentvenster, komt deze in beeld.

   Tip: u kunt een pagina of spread ook activeren en selecteren door op een pagina, een object op de pagina of het plakbord van de pagina in het documentvenster te klikken.

   De verticale liniaal wordt overal grijs behalve op de geactiveerde pagina of spread.

  • U selecteert een pagina door op het pictogram van de pagina te klikken. Dubbelklik alleen op een pagina als u deze wilt activeren en helemaal wilt weergeven.

  • U selecteert een spread door op de paginanummers onder het pictogram van de spread te klikken.

  Opmerking:

  Bepaalde opties voor spreads, zoals de opties in het menu van het deelvenster Pagina's, zijn alleen beschikbaar wanneer u een volledige spread hebt geselecteerd.

Nieuwe pagina's toevoegen aan een document

 1. Ga als volgt te werk:

  • U voegt een pagina na de actieve pagina of spread in door te klikken op de knop Nieuwe pagina in het deelvenster Pagina's of door Layout > Pagina's > Pagina toevoegen te kiezen. De nieuwe pagina is gebaseerd op hetzelfde stramien als de bestaande actieve pagina.

  • U kunt meerdere pagina's toevoegen aan het einde van het document door Bestand > Documentinstelling te kiezen. Geef in het dialoogvenster Documentinstelling het totale aantal pagina's voor het document op. In InDesign worden pagina's na de laatste pagina of spread toegevoegd.

  • U kunt pagina's toevoegen en het documentstramien opgeven door Pagina's invoegen te kiezen in het menu van het deelvenster Pagina's, of met de opdracht Layout > Pagina's > Pagina's invoegen. Kies waar de pagina's worden toegevoegd en selecteer een stramienpagina die u wilt toepassen.

Kleurlabels voor paginaminiaturen maken

U kunt in het deelvenster Pagina's kleurlabels toewijzen aan de paginaminiaturen. Met kleurlabels kunt u bijvoorbeeld de status van de pagina's aangeven, zo kan een groen label naar voltooide spreads verwijzen, een geel label naar spreads die nog niet klaar zijn en een rood label naar spreads waaraan nog niet is gewerkt.

 1. Selecteer in het deelvenster Pagina's de pagina's waarop u de kleurlabels wilt toepassen.

 2. Kies Kleurlabel in het menu van het deelvenster Pagina's en kies de gewenste kleur.

Het kleurlabel wordt onder de miniatuur weergegeven in het deelvenster Pagina's.

Een kleurlabel dat op stramienpagina's wordt toegepast, beïnvloedt alle pagina's waarop de stramienpagina wordt toegepast. Wanneer u echter een kleurlabel toepast op afzonderlijke documentpagina's, wordt het kleurlabel voor de documentpagina's gebruikt. U kunt een kleurlabel gebruiken voor stramienpagina's door de documentpagina's die u wilt wijzigen te selecteren en Kleurlabel > Hoofdkleur gebruiken in het deelvenstermenu Pagina's te kiezen.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid