Clips verplaatsen, schalen of roteren met het effect Beweging

Het effect Beweging wordt automatisch toegepast op elke clip in de tijdlijn van de Professionele weergave of in de tijdlijn van de Snelle weergave. U gebruikt het effect Beweging om een clip in het videoframe te plaatsen, te roteren of te schalen. U kunt het effect Beweging ook gebruiken om het ankerpunt in te stellen. De waarden voor Positie, Schaal en Rotatie worden berekend vanaf het ankerpunt dat zich standaard in het midden van de clip bevindt.

Omdat de eigenschappen Positie, Schaal en Rotatie ruimtelijk van aard zijn, kunt u deze het beste rechtstreeks in het deelvenster Monitor aanpassen.

Opmerking:

Als u clips wilt animeren, moet u hoofdframes instellen voor de eigenschappen van het effect Beweging.

De positie van een clip aanpassen

 1. Selecteer de clip in de tijdlijn van de Professionele weergave of in de tijdlijn van de Snelle weergave.
 2. Sleep de clip in het deelvenster Monitor om deze te verplaatsen (zorg dat u niet de handgreep sleept).
  Opmerking:

  Als u wilt dat clip wordt verplaatst over een tijdsverloop, stelt u hoofdframes in terwijl u de clip bewerkt in het deelvenster Monitor.

Een clip schalen

 1. Selecteer de clip in de tijdlijn van de Professionele weergave of in de tijdlijn van de Snelle weergave.
 2. Klik op de knop Toegepaste effecten.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u proportioneel wilt schalen, klikt u op de clip in het deelvenster Monitor en sleept u een handgreep van een clip. U kunt het effect Beweging ook uitvouwen in het deelvenster Toegepaste effecten en de schuifregelaar Schalen slepen.

  • Als u de hoogte en breedte onafhankelijk van elkaar wilt schalen, vouwt u het effect Beweging uit in het deelvenster Toegepaste effecten, schakelt u Verhoudingen behouden uit en sleept u een willekeurige zijgreep van een clip in het deelvenster Monitor. U kunt ook het effect Beweging uitvouwen in het deelvenster Toegepaste effecten en vervolgens de schuifregelaars Schaalhoogte en Schaalbreedte slepen.

   opmerking: Als u videobeelden en afbeeldingen met lage resolutie boven 100% schaalt, kunnen er blokken of afzonderlijke pixels zichtbaar worden. In Premiere Elements worden geschaalde EPS-bestanden voortdurend gerasterd om te voorkomen dat er afzonderlijke pixels zichtbaar worden.

  Het deelvenster Toegepaste effecten met het effect Beweging geselecteerd en het deelvenster Monitor met de handgreep van een clip geselecteerd voor schalen.

Een clip gebruiken in het oorspronkelijke formaat

Clips die u importeert in Premiere Elements, worden geschaald in overeenstemming met de framegrootte van het project. U kunt de clip ook in de oorspronkelijke afmetingen weergeven. Ga daarvoor als volgt te werk:

 1. Selecteer de clip in het deelvenster Projectelementen.
 2. Kies Clip > Video-opties.
 3. Schakel Schalen naar framegrootte uit.

Een clip roteren

 1. Selecteer de clip in de tijdlijn van de Professionele weergave of in de tijdlijn van de Snelle weergave.
 2. Klik op de knop Toegepaste effecten.
 3. Vouw het effect Beweging uit in het deelvenster Toegepaste effecten en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Sleep de onderstreepte waarde rechts van Rotatie.

  • Klik op Links roteren of Rechts roteren om de clip 90 graden in elke richting te roteren.

Het ankerpunt van een clip aanpassen

 1. Selecteer de clip in de tijdlijn van de Professionele weergave of in de tijdlijn van de Snelle weergave.
 2. Klik op de knop Toegepaste effecten.
 3. Vouw het effect Beweging uit in het deelvenster Toegepaste effecten.
 4. Sleep de schuifregelaars van het ankerpunt voor het effect Beweging.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account