Instalace aplikací služby CC 2015 s ponecháním jejich předchozích verzí

Problém: Při instalaci aplikací služby CC 2015 se ve výchozím nastavení odinstalují aplikace služby CC 2014

Při instalaci aplikace služby CC 2015 pomocí aplikace Creative Cloud pro stolní počítače jsou ve výchozím nastavení odinstalovány předchozí verze této aplikace. Při použití výchozího nastavení instalace je ponechána pouze poslední verze. Pokud například pomocí aplikace Creative Cloud pro stolní počítače instalujete aplikaci After Effects CC 2015 (13.5), budou odinstalovány aplikace After Effects CC 2014 (13.2) a After Effects CC (12.2).

Řešení: V aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače zrušte zaškrtnutí políčka Odebrat starší verze

Pokud chcete tyto předchozí verze během instalace verze CC 2015 zachovat, zrušte v části Další volby rozhraní aktualizačního programu zaškrtnutí políčka Odebrat starší verze. Další podrobnosti o instalacích najdete na této stránce.

Další informace o přeinstalaci předchozích verzí najdete v článku Stažení a instalace aplikací Creative Cloud.

Zde jsou některé důvody, proč by mohlo být vhodné předchozí verze zachovat:

Kompatibilita zásuvných modulů:

Vzhledem k tomu, že architektura aplikace After Effects CC 2015 (13.5) byla zcela změněna, je nutné většinu zásuvných modulů aktualizovat, jinak nebudou v této nové verzi fungovat. Pokud potřebujete zásuvný modul, který ještě nebyl aktualizován, použijte předchozí verzi aplikace After Effects. Tuto verzi používejte, dokud nebude aktualizovaná verze zásuvného modulu k dispozici. Další podrobnosti o kompatibilitě zásuvných modulů najdete na této stránce.

Spolupracovníci nebo klienti, kteří ještě neprovedli upgrade:

Vzhledem k tomu, že aplikace After Effects umožňuje ukládat projekty ve formátu vhodném po starší verze (tzv. zpětné ukládání), můžete ke své kreativní práci používat její poslední verzi. V případě potřeby tedy uložte projekt ve formátu vhodném pro starší verzi. Při přechodu mezi aplikacemi After Effects CC 2015 (13.5) a After Effects CC 2014 (13.2) není zpětné ukládání nutné, protože formát souboru projektu se nezměnil a číslo hlavní verze je stále stejné. Podrobnosti o zpětném ukládání v aplikaci After Effects najdete na této stránce.

Nedostupnost požadovaných funkcí v používané verzi:

V každé nové verzi se společnost Adobe snaží omezit funkce, které se moc nevyužívají. Některé funkce odebírá společnost Adobe také kvůli výrazné změně architektury. A tak je tomu i v případě aplikace After Effects CC 2015 (13.5). Pokud ovšem potřebujete používat některou funkci, která není v aplikaci After Effects CC 2015 (13.5) k dispozici, udělejte si vše, co můžete, v aplikaci After Effects CC 2015 (13.5). Až to budete mít, otevřete si stejný projekt v aplikaci After Effects CC 2014 (13.2) a zbývající část, při které je nutné použít odebranou funkci, dokončete tam. Podrobnosti o funkcích, které nejsou v aplikaci After Effects CC 2015 (13.5) k dispozici, najdete na této stránce.

Další podobné nápovědy

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.