Odstranění chyby 117 při stahování aplikací společnosti Adobe

Chyba 117 při stahování nebo aktualizaci aplikace společnosti Adobe

Při pokusu o stažení nebo aktualizaci aplikace společnosti Adobe se zobrazí následující chybová zpráva značící problémy s připojením k síti nebo se stabilitou tohoto připojení:

Exit Code: 117
-------------------------------------- Summary --------------------------------------
- 2 fatal error(s), 0 error(s), 0 warnings(s)
FATAL: Fatal Error '117' occurred while download
FATAL: Error occurred in download of package (Name: <Název produktu> Version: <Verze produktu>)
Error code: '117'

Řešení 1: Kontrola připojení k internetu

Ke stahování a aktualizaci aplikací společnosti Adobe je nutné připojení k internetu. Přesvědčte se, že se můžete připojit k internetu, a klikněte na Opakovat.

Řešení 2: Konfigurace softwarové brány firewall

Softwarové brány firewall omezují přístup k počítači. Některé softwarové brány firewall zobrazí výzvu při pokusu programu připojit se k internetu. Uživatelé nahlásili případy, kdy nastavení softwarové/hardwarové brány firewall vedlo ke vzniku chyb při stahování.

 • Budete-li k tomu vyzváni, povolte aplikaci společnosti Adobe přístup k internetu.
 • Pokud se výzva nezobrazí, vypněte dočasně softwarové brány firewall, abyste zjistili, zda přístup k internetu neblokují ony. Nápovědu naleznete v dokumentaci k softwaru brány firewall.

Řešení 3: Vypnutí antivirového softwaru

Dočasně vypněte antivirový software a zkuste aplikaci stáhnout znovu.

Řešení 4: Spuštění systému v nouzovém režimu s připojením k síti

Restartujte počítač do nouzového režimu s připojením k síti a zkuste aplikaci stáhnout znovu.

Řešení 5: Ověření nastavení směrovače

Směrovače mohou být vybaveny zabudovanými hardwarovými servery bran firewall nebo proxy. Podle následujícího postupu zjistíte, zda směrovač brání aplikaci společnosti Adobe v přístupu k internetu:

 • Dočasně odstraňte směrovač ze sítě.
 • Připojte počítač přímo k DSL nebo kabelovému modemu. Bude-li stahování pokračovat, blokuje směrovač přístup.
 • Pokud chcete nastavit směrovač tak, aby povoloval přístup pro příští stahování, přečtěte si v dokumentaci ke směrovači pokyny, týkající se nastavení portu pro odesílání z počítače. Případně se obraťte na poskytovatele služeb internetu nebo na IT oddělení.

Řešení 6: Konfigurace hardwarových bran firewall nebo proxy serverů

Řada organizací využívá hardwarovou bránu firewall nebo proxy server, který může zablokovat přístup softwaru k externímu serveru. Hardwarové řešení se vztahuje na všechny počítače v podnikové síti. Ve většině domácích sítí se technologie hardwarových bran firewall nebo proxy serverů nepoužívá. Chcete-li získat informace o branách firewall nebo proxy serverech, obraťte se na oddělení IT Vaší společnosti. Nakonfigurujte prohlížeč podle informací o proxy serveru nebo bráně firewall.

Nakonfigurujte podnikovou bránu firewall tak, aby obcházela servery. K těmto serverům je přístup:

 • ccmdl.adobe.com:80
 • swupmf.adobe.com:80
 • swupdl.adobe.com:80

Řešení 7: Odebrání šifrovacích souborů

 1. Přejděte do složky C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys.

 2. Najděte soubor začínající na 19c5cf a odstraňte jej.

 3. Zkuste aplikaci stáhnout nebo aktualizovat.

 4. Pokud k chybě dochází i nadále, přejděte do složky C:\ProgramData\Microsoft\ a přejmenujte složku Crypto na Cryptoold.  

 5. Restartujte systém a potom zkuste aplikaci stáhnout nebo aktualizovat znovu.

Řešení 8: Instalace aplikace prostřednictvím účtu správce

Většina aplikací vyžaduje k instalaci oprávnění správce. Přihlaste se to svého účtu správce a znovu nainstalujte aplikaci Creative Cloud.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?