Odstranění chyby s kódem 191 pro aplikace Creative Cloud | Windows

Zobrazila se při instalaci aplikace Creative Cloud v systému Windows chyba s kódem 191. Přečtěte si, jak tuto chybu odstranit.

 Pokud se vám při instalaci aplikace Adobe XD zobrazila chyba s kódem 191, přečtěte si článek Odstranění chyby s kódem 191 při instalaci aplikace XD.

Proč se mi zobrazuje chyba s kódem 191?

K chybě s kódem 191 obvykle dochází v následujících případech:

 • Váš přihlašovací účet v systému nemá oprávnění správce.
 • Vaše zařízení nesplňuje systémové požadavky pro instalaci aplikace Univerzální platforma Windows (UWP). Informace najdete v systémových požadavcích.
 • Instalaci systému Windows se nepodařilo zkušebně načíst balíček UWP.

Přípravné kroky

Než začnete, ověřte, zda má váš přihlašovací účet v systému oprávnění správce.

 1. Na klávesnici stiskněte klávesy Windows + R.

 2. Zadejte výraz netplwiz a klikněte na tlačítko OK.

 3. Ujistěte se, že v části Skupina na kartě Uživatelé je položka Správci.

  Karta Uživatelé v systému Windows

Pokud váš přihlašovací účet v systému nemá oprávnění správce, postupujte následovně.

 1. U tohoto počítače vyberte v části Uživatelé účet, který chcete změnit.

 2. Klikněte na možnost Vlastnosti.

 3. Na kartě Členství ve skupině vyberte jako typ uživatelského účtu možnost Správce.

  Zvolte členství ve skupině Správce.

 4. Klikněte na tlačítko Použít a na tlačítko OK.

Po zahájení kroků odstraňování problémů si můžete projít následující řešení a v případě potřeby pokračovat k dalšímu řešení.

Jak odstranit chybu s kódem 191

Při instalaci aplikace Creative Cloud se může vyskytnout chyba ERROR_DELETING_EXISTING_APPLICATIONDATA_STORE_FAILED nebo jiná podobná chyba. Může k tomu dojít, pokud je na vašem počítači již nainstalován jiný balíček pro aplikaci Creative Cloud.

Chcete-li odstranit existující balíček a nainstalovat nový, postupujte takto:

 1. Zadejte výraz „powershell“ ve funkci vyhledávání na hlavním panelu systému Windows.

 2. Vyhledejte aplikaci „Windows PowerShell“ a klikněte na ni pravým tlačítkem.

 3. Zvolte možnost Spustit jako správce  a po výzvě k potvrzení klikněte na tlačítko Ano.

 4. Spuštěním příkazu Add-AppxPackage -RegisterByFamilyName -MainPackage Adobe.CC.XD_{version}_x64__adky2gkssdxte zobrazte (odkryjte) existující balíček.

 5. V seznamu Aplikace a funkce vyhledejte a odinstalujte aplikaci Creative Cloud.

 6. Nainstalujte nový balíček pro vaši aplikaci z aplikace Creative Cloud pro počítače.

Zajistěte, že následující adresáře mají přístup pro čtení a zápis. Vyhledejte tyto adresáře v počítači pomocí uvedených cest. 

 • C:\Windows\temp
 • C:\Users\<uživatelské jméno>\AppData\Local\Temp
 • C:\Users\<uživatelské jméno>\AppData\Local\Packages

Po nalezení adresářů postupujte podle kroků níže a postupně zkontrolujte nebo změňte oprávnění jednotlivých adresářů  Poté přejděte k instalaci aplikace z aplikace Creative Cloud pro počítače.

 1. Přejděte do adresáře, pro který chcete zkontrolovat oprávnění pro čtení a zápis.

 2. Pravým tlačítkem klikněte na adresář a zvolte možnost Vlastnosti.

 3. Pokud adresář nemá přístup ke čtení a zápisu, přejděte na kartu Zabezpečení a klikněte na Upravit.

  Karta Zabezpečení v systému Windows

 4. Zaškrtněte políčka Číst a Zapisovat ve sloupci Povolit.

 5. Klikněte na tlačítko Použít.

Je pravděpodobné, že některé poškozené součásti aplikace Microsoft Store brání vaší instalaci. Chcete-li tento problém odstranit, musíte obnovit mezipaměť aplikace Microsoft Store.

 1. Na klávesnici stiskněte klávesy Windows + R.

 2. Zadejte výraz WSReset.exe a klikněte na tlačítko OK..

  Otevře se prázdný příkazový řádek (a také aplikace Microsoft Store).

 3. Vyčkejte, až se aplikace Microsoft Store opraví. Po obnovení mezipaměti aplikace Microsoft Store se příkazový řádek automaticky uzavře.

 4. Po dokončení otevřete Microsoft Store a aplikaci znovu nainstalujte.

Pokud problém přetrvává, přeinstalujte Microsoft Store pomocí aplikace Windows PowerShell.

 1. Zadejte výraz „Windows PowerShell“ ve funkci vyhledávání na hlavním panelu.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na aplikaci „Windows PowerShell“ a zvolte možnost Spustit jako správce.

 3. V aplikaci PowerShell zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu Enter.

  Get-AppxPackage -AllUsers| Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register “$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml”}

 4. Po dokončení otevřete Microsoft Store a aplikaci Creative Cloud znovu nainstalujte.

Systém Windows 10:

 1. Přejděte do nabídky Start > Nastavení > Aktualizace a zabezpečení.

 2. V nabídce na levé straně klikněte na možnost Aktualizace systému Windows.

 3. Vyhledejte nové aktualizace systému Windows 10 výběrem možnosti Vyhledat aktualizace.

  Aktualizace a instalace se spustí automaticky a ihned po vyhledání. Případně lze provedení některých aktualizací naplánovat, když nepoužíváte počítač.

 1. Vyhledejte soubor Install.log v následujícím umístění: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers.

 2. Jakmile soubor otevřete, vyhledejte výraz #@#OS_Error_Code.

 3. Zkopírujte kód chyby, který následuje za #@#OS_Error_Code podle příkladu níže.

  Chybový protokol pro chybu s kódem 191

 4. Vyhledejte zkopírovaný kód chyby v tomto dokumentu odstraňování problémů.

 5. Postupujte podle doporučeného řešení pro váš konkrétní kód chyby.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?