Co je zde probráno
Naučte se aktivovat a deaktivovat aplikace společnosti Adobe.
Na této stránce

  Aktivace aplikace

  Aktivace připojí aplikaci k platné uživatelské licenci.

  Aktivace – propojení aplikace k licenci – probíhá u většiny aplikací automaticky. Někdy je nutné aktivovat aplikaci ručně, aby ji bylo možné použít. Vyhledejte svůj produkt a dozvíte se, jak jej aktivovat.
   

  Creative Cloud, Acrobat DC


  U aplikací Adobe Creative Cloud, Adobe Acrobat Pro DC nebo Acrobat Standad DC lze software aktivovat pouhým přihlášením.

  1. Ujistěte se, že je počítač připojen k internetu.

  2. Spusťte aplikaci.

  3. ZvolteNápověda > Přihlásit. (Není-li tato možnost aktivní, jste již přihlášeni a software není nutné aktivovat.)

  4. Přihlaste se pomocí svého Adobe ID a hesla a produkt se aktivuje.

   Pokud účet Adobe ID nemáte, zobrazí se vám volba pro jeho vytvoření. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

   Tip:

   Podrobnější pokyny týkající se aktivace najdete v článku Přihlášení a odhlášení za účelem aktivace aplikací Creative Cloud.

   Je něco v nepořádku? Přečtěte si článek Řešení potíží s aktivací a deaktivací.

  Acrobat XI, X


  Aplikace Adobe Acrobat XI a X se aktivují automaticky, jakmile software detekuje připojení k Internetu.

  Pokud je nutné aktivovat software ručně (byl-li například deaktivován v jednom počítači, aby jej bylo možné aktivovat v jiném počítači), dodržujte postup uvedený níže v části Creative Suite.
   

  Creative Suite 6 a předchozí verze


  CS6
  : Přihlaste se pomocí svého Adobe ID a hesla, aby se software aktivoval během prvních sedmi dnů použití. Chcete-li tak učinit, dodržujte následující postup.

  CS5.5, CS5, CS4, CS3 a dřívější: Aktivace probíhá automaticky, jakmile software detekuje připojení k internetu nebo jakmile budete vyzváni k jeho aktivaci během instalace. Chcete-li aktivovat software ručně, dodržujte následující postup.

  Postup při ruční aktivaci softwaru:
  1. Ujistěte se, že je počítač připojen k internetu.

  2. Spusťte aplikaci.

  3. Zvolte Nápověda > Aktivovat. (Není-li tato možnost aktivní, již jste svůj software aktivovali.)

  4. Přihlaste se pomocí svého Adobe ID a hesla a software se aktivuje.

   Pokud účet Adobe ID nemáte, zobrazí se vám volba pro jeho vytvoření. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

  Tip:

  Je něco v nepořádku? Přečtěte si článek Řešení potíží s aktivací a deaktivací.
   

  Flash Player, Acrobat Reader a Shockwave Player


  Tyto produkty není nutné aktivovat. Pokud potřebujete pomoci s těmito produkty, navštivte tyto stránky:


  Deaktivace aplikace

  Deaktivace odpojí aplikaci od platné uživatelské licence. Po deaktivaci můžete aplikaci kdykoli znovu aktivovat. Aplikaci není nutné odinstalovat z počítače, aby ji bylo možné deaktivovat. Odinstalováním aplikace z počítače nedojde k deaktivaci její licence.

  Jediná licence k softwaru Adobe umožňuje instalaci aplikace do dvou počítačů – například doma a v kanceláři. Chcete-li aplikaci nainstalovat do třetího počítače, je nutné nejprve deaktivovat jednu z jejích instalací. Postup.
   

  Creative Cloud, Acrobat DC
   

  1. Ujistěte se, že je počítač připojen k internetu.

  2. Spusťte aplikaci.

  3. Zvolte možnost Nápověda > Odhlásit.

  4. Klikněte na možnost Odhlásit.

  Tip:

  Podrobnější pokyny týkající se aktivace najdete v článku Přihlášení a odhlášení za účelem aktivace aplikací Creative Cloud.

  Je něco v nepořádku? Přečtěte si článek Řešení potíží s aktivací a deaktivací.
   

  Acrobat XI/X, Creative Suite 6 předchozí verze
   

  1. Ujistěte se, že je počítač připojen k internetu.

  2. Spusťte aplikaci.

  3. ZvolteNápověda > Deaktivovat.

  4. Vyberte jednu z následujících voleb:

   • Deaktivovat nebo Pozastavit aktivaci: Tyto volby deaktivují software, ale uchovají v počítači licenční informace. Pokud chcete software dočasně deaktivovat a později znovu provést jeho aktivaci ve stejném počítači, zvolte jednu z těchto možností.
   • Deaktivovat trvale: Tato možnost deaktivuje software a odstraní z počítače informace o licenci. Budete-li chtít software znovu použít v tomto počítači, zadejte znovu sériové číslo.
  Tip:

  Je něco v nepořádku? Přečtěte si článek Řešení potíží s aktivací a deaktivací.


   
  Zpět na začátek

  Časté otázky

  Co je aktivace?

  Aktivace je proces, kterým společnost Adobe ověřuje vaši softwarovou licenci, aby zjistila neoprávněné použití a zneužití produktů či služeb Adobe a mohla jim předcházet. Součástí aktivace je odesílání údajů společnosti Adobe vždy v určitou chvíli, např. při stahování, instalaci, odinstalování, zadávání sériového čísla, spouštění či zjišťování aktualizací softwaru Adobe. Společnost Adobe je oprávněna tyto údaje použít samostatně nebo spolu s jinými údaji, které vlastní, aby (i) vám nabídla možnost prodloužení příslušné licence a (ii) lépe věděla, jak je software Adobe používán, a mohla tak lépe získávat a udržet zákazníky.

  Jaké informace jsou v průběhu aktivace zasílány společnosti Adobe?

  Během aktivace mohou být společnosti Adobe zaslány tyto typy údajů:

  Identifikátory (ID)
  • Jedinečné ID (generované Adobe) určené pouze pro váš počítač a licenci, kterou jste pro software zakoupili. Tyto ID nelze využít pro identifikaci vašeho počítače nebo vás osobně.
  • Adobe ID, pokud jste se v rámci instalace, aktualizace nebo používání softwaru Adobe přihlásili k účtu Adobe. Adobe ID slouží k vaší osobní identifikaci a zajišťuje propojení s údaji, které jste společnosti Adobe poskytli při vytváření nebo používání svého účtu Adobe. Pokud pro výše uvedené záležitosti vy nebo vaše společnost využíváte správce nebo jinou autorizovanou osobu, může společnost Adobe obdržet též účet Adobe ID této osoby.
  Údaje o nainstalovaných produktech Adobe
  • Příslušná sériová čísla k licencím nainstalovaných produktů
  • Název a číslo verze produktu; typ zakoupené licence
  • Příslušná verze licenční smlouvy s koncovým uživatelem k softwaru
  • Počet spuštění všech aplikací Adobe, které jsou součástí produktové licence, od poslední aktivace
  Údaje o operačním systému
  • Typ a verze operačního systému
  • Použitá místní nastavení (jazyková mutace a znaková sada)
  • Místní čas počítače (včetně časové zóny)
  • Název počítače
  • MAC adresa
  Adresa IP

  IP adresa, kterou vám přiřadil váš poskytovatel internetových služeb, společnost Adobe obdrží během procesu, kdy jí odesíláte aktivační údaje.