Naučte se aktivovat a deaktivovat aplikace společnosti Adobe.

Aktivace aplikace

Co je aktivace?

Aktivace, neboli propojení aplikace s platnou uživatelskou licencí, probíhá u většiny aplikací automaticky. Někdy je nutné aktivovat aplikaci ručně, jinak ji nebude možné použít. Najděte svůj produkt v částech níže a zjistíte, jak aplikaci aktivovat.

Creative Cloud, Acrobat DC

Software Adobe Creative Cloud, Acrobat Pro DC nebo Acrobat Standard DC lze aktivovat pouhým přihlášením k příslušné aplikaci (například k aplikaci Photoshop, Lightroom, Illustrator nebo Acrobat DC). Spusťte aplikaci a vyberte možnost Nápověda > Přihlásit se (váš účet Adobe ID). Nebo se přihlaste z počítačové aplikace Creative Cloud.

Creative Suite 6 a předchozí verze

CS6: Přihlaste se pomocí svého Adobe ID a hesla, aby se software aktivoval během prvních sedmi dnů použití. Chcete-li tak učinit, dodržujte následující postup.

CS5.5, CS5, CS4, CS3 a dřívější: Aktivace probíhá automaticky, jakmile software detekuje připojení k internetu nebo jakmile budete vyzváni k jeho aktivaci během instalace. Chcete-li aktivovat software ručně, dodržujte následující postup.

Postup při ruční aktivaci softwaru:

Poznámka:

Informace o aktivaci aplikací sady CS2, například aplikací Acrobat 7 a Audition 3, najdete v článku Chyba: Aktivační server není dostupný | CS2, Acrobat 7, Audition 3.

 1. Ujistěte se, že je počítač připojen k internetu.

 2. Spusťte danou aplikaci.

 3. Vyberte možnost Nápověda > Aktivovat. (Není-li tato možnost aktivní, již jste svůj software aktivovali.)

 4. Přihlaste se pomocí svého Adobe ID a hesla a software se aktivuje.

  Pokud účet Adobe ID nemáte, zobrazí se vám volba pro jeho vytvoření. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka:

Je něco v nepořádku nebo potřebujete provést offline aktivaci? Přečtěte si článek Řešení potíží s aktivací a deaktivací.

Acrobat XI, X

Aplikace Adobe Acrobat XI a X se aktivují automaticky, jakmile software detekuje připojení k Internetu.

Pokud je nutné aktivovat software ručně (pokud byl například deaktivován v jednom počítači, aby jej bylo možné aktivovat v jiném počítači), dodržujte postup uvedený v části Creative Suite 6 a předchozí verze.

Flash Player, Acrobat Reader a Shockwave Player

Tyto produkty není nutné aktivovat. Pokud potřebujete pomoci s těmito produkty, navštivte tyto stránky:

Photoshop Elements, Premiere Elements

Produkt se aktivuje při prvním spuštění (po zadání sériového čísla).

Pokud produkt výběrem možnosti Nápověda > Odhlásit se deaktivujete, můžete jej výběrem možnosti Nápověda > Přihlásit se znovu aktivovat. Produkt se spustí ve zkušebním režimu. Vyberte možnost Licence k tomuto softwaru a zadejte sériové číslo.

Sériové číslo byste měli dostat při nákupu produktu. Další informace o vyhledání sériového čísla najdete v části Vyhledání sériového čísla nebo kódu pro využití.

Vyhledání sériového čísla nebo kódu pro využití

U některých produktů je nutné, abyste předtím, než je začnete používat, zadali sériové číslo nebo kód pro využití. Příslušné sériové číslo nebo kód pro využití dostanete při nákupu daného produktu.

Poznámka:

Aplikace služby Creative Cloud nevyžadují sériová čísla. Pokud jste při spuštění aplikace služby Creative Cloud požádáni o zadání sériového čísla, jedná se o chybu. Informace o odstranění tohoto problému najdete v článku Aplikace služby Creative Cloud požaduje sériové číslo.

Aktivace aplikace v novém počítači

Creative Cloud, Acrobat DC

Předplatné pro jednotlivce lze využívat maximálně ve dvou počítačích nebo zařízeních. 

Informace o využívání předplatného v jiném počítači nebo zařízení najdete v části Využití předplatného v jiném počítači nebo zařízení tohoto článku.

Samostatné produkty, například aplikace Photoshop Elements nebo Premiere Elements

Produkt můžete nainstalovat až do dvou počítačů. Pokud chcete produkt převést do jiného počítače, stačí v daném produktu v některém z počítačů s aktivní licencí vybrat možnost Nápověda > Odhlásit se. Potom můžete tento produkt nainstalovat do jiného počítače.

Pokud již není počítač, do které jste produkt nainstalovali, k dispozici, kontaktujte nás. My pak aktualizujeme příslušné informace v systému. Po odebrání těchto informací budete moci produkt nainstalovat do nového systému. 

Deaktivace aplikace

Co je deaktivace?

Při deaktivaci je aplikace odpojena od platné uživatelské licence. Pokud budete chtít, můžete deaktivovanou aplikaci kdykoli znovu aktivovat. Aplikaci, kterou chcete deaktivovat, není nutné z počítače odinstalovávat. Odinstalováním aplikace nedojde k deaktivaci licence k této aplikaci.

Jedna licence k softwaru společnosti Adobe umožňuje instalaci aplikace do dvou počítačů – například doma a v kanceláři. Chcete-li software nainstalovat do třetího počítače, je nutné nejprve některou instalaci aplikace deaktivovat. Zjistěte, jak.

Deaktivace aplikace Creative Cloud

Aplikaci Creative Cloud můžete deaktivovat tak, že se z ní jednoduše odhlásíte. Spusťte libovolnou aplikaci Creative Cloud a vyberte možnost Nápověda > Odhlásit se (váš účet Adobe ID). Z počítačové aplikace Creative Cloud se můžete také odhlásit na stránce svého účtu na adrese adobe.com/cz, kde lze i deaktivovat zařízení. Podrobné pokyny najdete v článcích Odhlášení ze služby Creative Cloud a Odhlášení ze stránky účtu.

Poznámka:

zemích, kde služby zajišťuje společnost Digital River, není možnost odhlášení ze stránky účtu k dispozici.

Deaktivace aplikace Acrobat DC

Verze předplatného

Pokud máte předplatné aplikace Acrobat DC, můžete tuto aplikaci jednoduše deaktivovat odhlášením. Spusťte aplikaci a vyberte možnost Nápověda > Odhlásit se (váš účet Adobe ID).  Ze stránky účtu se můžete odhlásit také na webu adobe.com. Podrobné pokyny najdete v článcích Odhlášení ze služby Creative Cloud a Přihlášení ke stránce účtu a odhlášení z ní.

Poznámka:

zemích, kde služby zajišťuje společnost Digital River, není možnost odhlášení ze stránky účtu k dispozici.

Verze bez předplatného (samostatná verze)

Pokud máte samostatnou verzi aplikace Acrobat DC (bez předplatného), jednoduše se z aplikace Acrobat odhlaste, čímž ji deaktivujete. Spusťte aplikaci a vyberte možnost Nápověda > Odhlásit se (váš účet Adobe ID).

Poznámka:

Před pokusem o odhlášení se ujistěte, že jste připojeni k internetu.

Deaktivace aplikace Acrobat XI/X, Creative Suite 6 a předchozích verzí

 1. Ujistěte se, že je počítač připojen k internetu.

 2. Spusťte danou aplikaci.

 3. Vyberte možnost Nápověda > Deaktivovat.

 4. Vyberte jednu z následujících voleb:

  • Deaktivovat nebo Pozastavit aktivaci: Tyto volby deaktivují software, ale uchovají v počítači licenční informace. Pokud chcete software dočasně deaktivovat a později znovu provést jeho aktivaci ve stejném počítači, zvolte jednu z těchto možností.
  • Deaktivovat trvale: Tato možnost deaktivuje software a odstraní z počítače informace o licenci. Jestliže budete chtít software v tomto počítači znovu použít, zadejte znovu sériové číslo.

Deaktivace aplikace Photoshop Elements nebo Premiere Elements

Chcete-li deaktivovat aplikaci Photoshop Elements nebo Photoshop Elements, jednoduše se z ní výběrem možnosti Nápověda > Odhlásit se odhlaste.

Poznámka:

Je něco v nepořádku? Přečtěte si článek Řešení potíží s aktivací a deaktivací.

Časté otázky

Co je aktivace?

Aktivace je proces, kterým společnost Adobe ověřuje vaši licenci k softwaru, aby zabránila neoprávněnému použití a zneužití produktů či služeb společnosti Adobe. V rámci aktivace se společnosti v různých okamžicích (například při stahování, instalaci, odinstalaci, serializaci, spouštění či kontrole aktualizací softwaru společnosti Adobe) odesílají určité údaje. Společnost Adobe je oprávněna tyto údaje použít samostatně nebo spolu s jinými údaji, které vlastní, aby (i) vám nabídla možnost prodloužení příslušné licence a (ii) lépe věděla, jak je software Adobe používán, a mohla tak lépe získávat a udržet zákazníky.

Jaké informace jsou v průběhu aktivace zasílány společnosti Adobe?

Během aktivace mohou být společnosti Adobe zaslány tyto typy údajů:

Identifikátory (ID)

 • Jedinečné ID (generované společností Adobe) určené pouze pro váš počítač a licenci, kterou jste pro software zakoupili. Tato ID nelze využít k identifikaci vašeho počítače nebo vás osobně.
 • Adobe ID, pokud jste se v rámci instalace, aktualizace nebo používání softwaru Adobe přihlásili k účtu Adobe. Adobe ID slouží k vaší osobní identifikaci a zajišťuje propojení s údaji, které jste společnosti Adobe poskytli při vytváření nebo používání svého účtu Adobe. Pokud pro výše uvedené záležitosti vy nebo vaše společnost využíváte správce nebo jinou autorizovanou osobu, může společnost Adobe obdržet též účet Adobe ID této osoby.

Informace o nainstalovaných produktech společnosti Adobe

 • Příslušná sériová čísla k licencím nainstalovaných produktů
 • Název a číslo verze produktu; typ zakoupené licence
 • Příslušná verze licenční smlouvy s koncovým uživatelem k softwaru
 • Počet spuštění všech aplikací Adobe, které jsou součástí produktové licence, od poslední aktivace

Údaje o operačním systému

 • Typ a verze operačního systému
 • Použitá místní nastavení (jazyková mutace a znaková sada)
 • Místní čas počítače (včetně časové zóny)
 • Název počítače
 • MAC adresa

IP adresa

IP adresa, kterou vám přiřadil váš poskytovatel internetových služeb, společnost Adobe obdrží během procesu, kdy jí odesíláte aktivační údaje.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online