Distribuera Acrobat XI | Creative Cloud för team med Standard-app

Artikeln beskriver hur du distribuerar Adobe Acrobat om du använder ett enskilt Adobe Creative Cloud-program för team. Det gäller för både Acrobat Pro och Acrobat Standard.

Obs!

Om du har ett medlemskap för Creative Cloud Alla program, ska du distribuera Acrobat med Creative Cloud Packager. Detaljerade anvisningar finns på den här sidan.

Sammanfattning distribution

Obs!

För närvarande är det enskilda Acrobat Creative Cloud for teams-programmet (köpt med VIP) inte kompatibelt med och inte certifierat för direktuppspelande virtuella miljöer som Citrix XenApp och XenDesktop. Gå till Distribuera Adobe Acrobat som köpts med Adobes VIP (Value Incentive Plan) i en virtualiserad miljö.

1. Ladda ner installationsprogrambitarna för Acrobat 11.0.07

Innan du laddar ner Acrobat XI ska du kontrollera att systemet uppfyller kraven:

 

Windows

Mac

Acrobat XI Pro

Acrobat XI Standard

ej tillämpligt

Obs!

Installationsprogrammet är flerspråkigt. Det kan installera Acrobat på alla språk som stöds i Acrobat. Läs installationsdelen nedan för mer information.

2. Ladda ner CCT transform (Windows)/installer (Mac OS)

Denna MST/DMG-fil möjliggör en startupplevelse som är optimerad för användare av enskilda Creative Cloud-program för team. Användare behöver bara logga in med sitt Adobe ID och använda Acrobat.

 

Windows

Mac OS

Acrobat XI Pro

Acrobat XI Std

ej tillämpligt

3. (Frivilligt, enbart Windows) Använda Adobe anpassningsguide XI

Du kan använda Adobes anpassningsguide för att anpassa din Acrobat-distribution ytterligare. Mer information finns i dokumentationen för Adobes anpassningsguide (Windows).

Obs! Använd Acrobats anpassningsguide för att läsa in AcrobatCCTWorkflow.mst och gör endast anpassningarna i denna MST. Separat MST är känd att orsaka problem. Öppna anpassningsguiden för Acrobat XI och följ dessa steg:

  • Välj Arkiv > Öppna paket och markera Acrobat 11.0 MSI i installationsmappen för Acrobat 11.0 – AcroPro.msi.
  • Välj Omvandla > Läs in omvandling och markera AcrobatCCTWorkflow.mst.
Obs!

Acrobat är konfigurerat att automatiskt pinga Adobe-servrar för att kontrollera om det finns någon ny korrigeringsfil/uppdatering. Om du vill ändra det för din distribution kan du göra det med anpassningsguiden.

4. Installera Acrobat 11.0.07 + MST med vanliga distributionssteg i Windows/Mac OS

4.1 Installera Acrobat i Windows

För att installera Acrobat i Windows ska du göra följande:

  1. Installera Acrobat 11.0.07 med det kopplade installationsprogrammet.
  2. Använd CCT Transform (AcrobatCCTWorkflow.mst för Acrobat Professional eller AcrobatStdCCTWorkflow.mst för Acrobat Standard).

4.1.1 Kommandotolkläge

Navigera till Acrobat XI -mappen i kommandotolken och kör följande kommando:

Syntax-exempel:

Setup.exe /sl "[LangCode]" /sALL /msi TRANSFORMS=”[TransformPath]”

I kommandot ovan:

  • [TransformPath] är den absoluta sökvägen till AcrobatCCTWorkflow.mst-omvandling (eller AcrobatStdCCTWorkflow.mst för Acrobat Standard).
  • [LangCode] är den numeriska språkkoden för Acrobat Launch baserad på följande data:

2052=Kinesiska (förenklad)

1028=Kinesiska (traditionell)

1029=Tjeckiska

1030=Danska

1043=Holländska (Nederländerna)

1033=Engelska (USA)

1035=Finska

1036=Franska (Frankrike)

1031=Tyska (Tyskland)

1038=Ungerska

1040=Italienska (Italien)

1041=Japanska

1042=Koreanska

1044=Norska (bokmål)

1045=Polska

1046=Portugisiska (Brasilien)

1049=Ryska

1051=Slovakiska

1060=Slovenska

1034=Spanska (traditionell)

1053=Svenska

1055=Turkiska

1058=Ukrainska

1025=Engelska med stöd för arabiska

1037=Engelska med stöd för hebreiska

6156=Franska (Marocko)

Om du exempelvis använder 1033 i [LangCode] öppnas Acrobat på engelska.

4.1.2 Installation genom vanliga distributionsmetoder

Du kan även följa vanliga distributionsrutiner för Acrobat som anges i Acrobat ETK.

Följande exempel visar Acrobat distribution via SCCM:

Se till att följande filer i mappen Acrobat XI Installer Binaries har kopierats:

  1. Acrobat CCT Transform – AcrobatCCTWorkflow.mst (eller AcrobatStdCCTWorkflow.mst för Acrobat Standard)

I samma mapp för Acrobat XI Installer Binaries öppnar du setup.ini och lägger till följande post i kategorin för [Produkt]:

Cmdline=TRANSFORMS=”AcrobatCCTWorkflow.mst”

Se bilden nedan:

Poster i filen setup.ini

Använd den för att distribuera Acrobat med SCCM. Följ de normala processerna för att skapa ett paket för distribution i SCCM-konfigurationshanteraren. Ange sökvägen Setup.exe i guiden Skapa program i SCCM.

Guiden Skapa program i SCCM

4.1.3 Avinstallera Acrobat

När du har distribuerat Acrobat kan du avinstallera det med den vanliga processen för avinstallation av msi-paket. Här följer kommandotolksyntaxen för avinstallation av Adobe Acrobat 11.0:

Syntax-exempel:

msiexec.exe /x <sökväg till Acrobats msi-fil> /qn

4.2 Installera Acrobat Professional på Mac OS

För att installera Acrobat i Mac OS ska du göra följande:

  1. Installera Acrobat 11.0.07 med det kopplade installationsprogrammet.
  2. Installera paketet CCT Workflow – AcrobatCCTWorkflow.pkg.

Mac OS-installationsprogram är av typen .pkg och innehåller de gränssnittsledtexter som krävs för körning. Du kan koppla de ovanstående tre installationsprogrammen till ett (med bibehållen ordning enligt ovan).

Du kan använda standardiserade distributionsrutiner på Mac OS (t.ex. ARD) för att distribuera det kopplade paketet. Mer information finns i Acrobat ETK.

Acrobat-uppdateringar

Du kan distribuera Acrobat-uppdateringar med de rutiner för standarddistribution som används i din organisation. Mer information om uppdateringar finns i Versionsinformation om korrigeringsfilen.

Distribuera Adobe Acrobat, som köpts med Adobes VIP (Value Incentive Plan), i en virtualiserad miljö

För närvarande är Adobe Acrobat som har köps med hjälp av Adobes VIP (Value Incentive Plan) inte kompatibelt med, och inte certifierat för direktuppspelande/sessionsbaserade virtuella miljöer som Citrix XenApp eller XenDesktop. Du får inget serienummer för licensiering för Acrobat-prenumerationer på VIP. Användaren autentiseras i Acrobat-skrivbordet och aktiverar Acrobat med sitt Adobe ID. Om du vill distribuera Acrobat i sådana miljöer köper du en Acrobat-prenumeration som har ett serienummer.

Ett Adobe Acrobat köpt med VIP kan dock distribueras på särskilda virtuella skrivbord (även kallade VM). Det påminner om att distribuera på en lokal dator och användarna får åtkomst till Acrobat genom att logga in med sitt Adobe ID.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?