Problem

När du har installerat 10.1.2 visas PDF:erna i Internet Explorer som en tom sida. Visningsproblem kan ha ett antal orsaker. Den här artikeln tar upp endast ett specifikt problem med 10.1.2. Den kostnadsfria uppdateringen 10.1.3 för Acrobat X och Reader korrigeringar det här problemet.

Lösningar för slutanvändare (på klientsidan)

Lösning 1: Uppdatera till Acrobat eller Reader 10.1.3

10.1.3-uppdateringen för Acrobat X och Reader åtgärdar det här problemet. Du kan installera den automatiskt från Acrobat X eller Reader.

 1. Öppna Acrobat eller Reader.

 2. Välj Hjälp > Leta efter uppdateringar.

  Välj Hjälp > Kontrollera om det finns uppdateringar

  Acrobat eller Reader installerar uppdateringen automatiskt.

Om du föredrar, kan du hämta och installera uppdateringen själv. Klicka på lämplig länk nedan och leta reda på 10.1.3-uppdateringen.

Reader-uppdateringar (för Windows)

Reader-uppdateringar (för Macintosh)

Acrobat-uppdateringar (för Windows)

Acrobat-uppdateringar (för Macintosh)

Lösning 2: (Behövs inte, om du uppdaterar till Acrobat eller Reader 10.1.3)

Gör något av följande:

 • Hämta och öppna PDF-filen i den fristående produkten. Fungerar alltid.
 • Uppdatera PDF:en (tryck F5). Fungerar ibland.
 • Ominstallera 10.1.1. Fungerar alltid.
 • Installera patchen för 10.1.2-produkter enligt följande: 
 1. Logga in på datorn som administratör.
 2. Stäng Acrobat och/eller Reader.
 3. Extrahera (zippa upp) hämtningen någonstans där du lätt hittar den.
 4. Dubbelklicka på den extraherade .exe-filen för att köra den.

 5. Starta om datorn. 

Obs! Kör patchen i tyst läge genom att specificera -silent i kommandoraden. Öppna kommandoprompten ”som administratör” för att undvika en meddelanderuta för UAC. Exempel: <path to patch> -silent. Tyst läge tar bort alla dialogrutor, felmeddelanden och avslutningsmeddelandet. Patchen lägger till en loggfil i %temp%\AcroPatchApplication1012.log. 

Lösningar för IT-admin (serversidan)

Dessa lösningar är utformade för att hjälpa IT-avdelningen lösa problem med att visa webbaserade PDF-dokument i fall av ”Business to consumer”. I det här fallet finns slutanvändarna (vanligtvis kunder) utanför det IT-hanterade nätverket (där ovanstående klientsidolösningar inte kan implementeras).

Visningsproblem kan ha ett antal orsaker. Följande kringgåenden fungerar enbart för 10.1.2. De gäller i fall där visningen av PDF:en inte fungerar på grund av att produkten inte kan avgöra PDF-filens längd utifrån informationen i HTTP-rubriken.

Möjliga kringgåenden är bland annat:

 • För zippade filer ska accept-ranges tas bort från HTTP-rubriken. Metoden ska inte påverka någon webbplats eller webbplatstrafik. Nackdelar: Inga.
 • Zippa inte PDF-filer och returnera content-length i rubriken på HTTP-svaret. Exempelvis på Apache: \.(?:gif|jpe?g|png|pdf)$ no-gzip. Nackdelar: Kan öka webbservertrafiken och kan ibland innefatta att CGI-koden behöver ändras.

Ytterligare information

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy