Felsöka installationsfel och låsningar med Acrobat 9 i Windows XP

Detta dokument hjälper dig att lösa problem som uppstår vid installation av Adobe Acrobat. Dessa problem kan visa sig på många olika sätt, inklusive (men inte begränsat till) en frusen markör eller skärm, eller ett felmeddelande.

Det här dokumentet berör inte problem som har att göra med serienummer. Vid problem som dessa kan du kontakta Adobe Customer Services på telefon (800) 833-6687.

Olika faktorer kan medföra att en programinstallation avbryts, till exempel funktionen AutoPlay i Windows och andra program, felaktig data i Windows-registret samt maskinvaruproblem. För att få den mesta nyttan av detta dokument ska du utföra åtgärderna i angiven ordning. För en logg över de åtgärder som du utför och resultatet för varje, inklusive fel eller problem. Med denna information kan Adobes tekniska support hjälpa dig bättre när du kontaktar dem.

Inledande felsökning

Anvisningarna i det här avsnittet kan hjälpa dig lösa de vanligaste installationsproblemen. Säkerhetskopiera alla personliga filer innan du utför dessa uppgifter. Om systemfel inträffar bör du alltid starta om datorn så att minnet rensas. Om du fortsätter att arbeta utan att starta om datorn kan problemet förvärras.

1. Kontrollera att systemet uppfyller minimikraven för Acrobat.

Acrobat 9 installeras inte korrekt om systemet inte uppfyller följande krav:

 • 1,3 GHz-processor eller snabbare
 • Microsoft Windows XP Home, Professional eller Tablet PC Edition med Service Pack 2 eller 3 (32- och 64-bitarsversioner)
  Windows Server 2003 (med Service Pack 2 för 64-bitarsversionen)
  Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate eller Enterprise med eller utan Service Pack 1 (32- och 64-bitarsversioner)

  Obs! MS Hot Fix KB-930627 krävs för
  Microsoft Windows XP Home, Professional och Tablet PC Edition med Service Pack 2 för 64-bitarsversionen
  Windows Server 2003 med Service Pack 2 för 64-bitarsversionen;
 • För Acrobat Pro Extended – Minimum 512 MB RAM-minne (ingen Mac Pro Extended Product)
  För Acrobat Pro – 256 MB RAM-minne (512 MB RAM-minne rekommenderas)
  För Acrobat Standard – 256 MB RAM-minne (512 MB RAM-minne rekommenderas)
  För Acrobat Reader – 128 MB RAM-minne (256 MB RAM-minne rekommenderas)
 • För Acrobat Pro Extended – 2,35 GB ledigt hårddiskutrymme
  För Acrobat Pro – 2,06 GB ledigt hårddiskutrymme
  För Acrobat Standard – 2,06 GB ledigt hårddiskutrymme
  För Acrobat Reader – 145 MB ledigt hårddiskutrymme
 • 1 024 x 768 (Professional och Standard) eller 800 x 600 för Reader-skärmupplösning (1 024 x 768 rekommenderas).
 • DVD-enhet om installationen sker från en DVD
 • Valbar grafikacceleration
 • Acrobat Pro Extended, Acrobat Pro och Acrobat Standard – Microsoft Internet Explorer 6.0
  För Acrobat Reader – Internet Explorer 6.0 och 7.0, Firefox 1.5 och Mozilla 1.7
 • Internetanslutning eller telefon krävs för aktivering av produkten

Du kan kontrollera hur mycket RAM-minne som finns installerat genom att välja Start > Kontrollpanelen och därefter dubbelklicka på System. Mängden RAM-minne står på den nedre halvan av fliken Allmänt i fönstret Systemegenskaper.

För att ta reda på mängden ledigt hårddiskutrymme öppnar du Utforskaren och väljer hårddisken där du vill installera Acrobat. Mängden ledigt utrymme visas längst ned i Utforskaren. Om mängden inte visas längst ned i fönstret väljer du Visa > Statusfält och kontrollerar att statusfältet är markerat. Se till att det finns minst 10 procent ledigt diskutrymme på disken där Windows är installerat, även om du installerar Acrobat på en annan hårddisk eller partition.

För att öka mängden ledigt hårddiskutrymme ska du leta efter och radera alla *.tmp-filer på datorn. Anvisningar finns i dokumentationen som medföljer Windows.

2. Kontrollera DVD-skivan och DVD-ROM-enheterna.

Damm och smuts på en DVD-skiva kan störa installationen och förhindra att DVD-ROM-enheten känner igen skivan. Kontrollera att DVD-skivan med Acrobat inte är smutsig, dammig eller täckt av fingeravtryck. Torka försiktigt av DVD-skivans undersida från mitten och utåt med en mjuk, luddfri trasa.

Kontrollera att DVD-ROM-enheten kan läsa andra skivor. Om den inte kan det, så ska du kontrollera om det finns smuts i DVD-caddyn eller -facket och rengöra dem med en luddfri trasa. Om den fortfarande inte kan läsa andra DVD-skivor kontaktar du tillverkaren av DVD-ROM-enheten eller datortillverkaren.

3. Logga in som administratör och installera sedan Acrobat.

Logga in på den lokala datorn med administratörskontot och installera Acrobat.

4. Skapa ett annat användarkonto för att sedan installera Acrobat.

Ett användarkonto kan vara korrupt eller ha säkerhetsinställningar som förhindrar installeraren från att fungera som den ska. Det kan vara möjligt att kringgå problemet genom att installera Acrobat med ett nytt användarkonto. Anvisningar om hur du skapar ett användarkonto finns i dokumentationen som medföljer Windows.

5. Installera Acrobat från hårddisken i stället för med DVD-skivan.

Drivrutinskonflikter kan förhindra att Acrobat installeras direkt från DVD-skivan. Konflikter kan undvikas genom att installera Acrobat från installationsfiler som kopierats till hårddisken.

Installera Acrobat från hårddisken:

 1. Mata in DVD-skivan med Acrobat i DVD-ROM-enheten.
 2. Kopiera Acrobat-mappen från Acrobat-skivan till skrivbordet.
 3. Kör Acrobat-mappens installationsprogram för Acrobat på skrivbordet och följ skärmens installationsanvisningar.

6. Installera Acrobat i förenklat läge.

Enhetsdrivrutiner och programvara som laddas automatiskt med Windows (t.ex. skärmsläckare och virusskyddsverktyg) kan hamna i konflikt med Acrobats installationsprogram. Dessa problem undviks genom att ominstallera Acrobat med Windows i förenklat läge. Detta läge inaktiverar vissa icke-standarddrivrutiner.

Så här installerar du Acrobat med Windows i förenklat läge:

 1. Mata in DVD-skivan med Acrobat i DVD-ROM-enheten.
 2. Kopiera Acrobat-mappen som finns på Acrobat-skivan till skrivbordet.
 3. Inaktivera startobjekt och starta om Windows i VGA-läge:
  1. Välj Starta > Kör.
  2. Skriv msconfig i textrutan och tryck på Retur.
  3. Klicka på fliken Startskiva, klicka på alternativet Inaktivera alla och sedan på OK.
  4. Välj Starta om i konfigurationsdialogrutan.
  5. Tryck på F8 när du ser meddelandet "För avancerade startalternativ. "
  6. Välj VGA-läge från listan över startalternativ.
  7. I dialogrutan Skrivbord klickar du på OK för att starta Windows.
 4. Starta Acrobat-mappens installationsprogram för Acrobat och följ skärmens anvisningar.

 5. Så här återställer du Windows till normalt startläge:
  1. Välj Starta > Kör.
  2. Skriv msconfig i textrutan och tryck på Retur.
  3. Gå till fliken Allmänt och välj Normal start. Klicka på OK och starta om.

Felsökning på mellannivå

Om problemet kvarstår även efter att du har följt anvisningarna i föregående avsnitt, kan du prova med följande felsökning på mellannivå.

Utför följande steg innan du slutför uppgifterna i detta avsnitt:

Obs! Dessa steg frigör hårddiskutrymme och tar bort skadade filer (permanenta och temporära) som installationsprogrammet måste skriva över men inte kan. Vanligtvis tar installationsprogrammet bort temporära filer efter installationen. Om temporära filer inte tas bort på grund av vissa problem, kan det hända att installationsprogrammet visar ett felmeddelande nästa gång Acrobat installeras.

 1. Avsluta alla program.
 2. Avinstallera Acrobat.
 3. Leta efter och radera alla .tmp-filer på datorn.
 4. Radera följande objekt, om de finns, från Documents and Settings/[användarprofil]/Local Settings/Temp folder:
  • Mappar:
   • _istmp[x].dir
  • Filer:
   • _ins[x ]._mp
   • _inst32i.ex_
   • _inz[x ]._mp
   • _isdel.exe
   • _istmp[x].dir
   • _setup.dll
   • _setup.lib
   • _wutl[x].dll
   • ~ins[x ].~mp    där [x] kan vara vilken siffra som helst

7. Installera Acrobat på en annan hårddisk.

Hårddiskproblem kan förhindra Acrobat från att installeras korrekt. Genom att installera Acrobat på en annan hårddisk kan du kontrollera om den ursprungliga hårddisken hindrar installationen.

8. Reparera och defragmentera hårddiskarna och installera sedan Acrobat.

Installationsproblem kan inträffa om hårddisken innehåller skadade sektorer eller fragmenterade filer. Reparera och defragmentera hårddiskarna med Windows felsökningsverktyg eller diskdefragmenterare, eller med ett skivverktyg från tredje part (exempelvis Symantec Norton Utilities). Anvisningar finns i dokumentationen som medföljer Windows eller verktyget.

Kör sådana verktyg på varje hårddisk eller partition. När du har reparerat och defragmenterat hårddiskarna installerar du Acrobat i förenklat läge. (Instruktioner finns under åtgärd 6.)

Obs! Kontrollera att skivverktyget reparerar alla fel som den hittar. Om du defragmenterar en hårddisk som innehåller fel, så kan data gå förlorade. Om verktyget hittar fel som den inte kan reparera, så ska du kontakta datortillverkaren för vidare hjälp.

9. Kontrollera om systemet har drabbats av virus.

Systemvirus kan orsaka oberäkneligt beteende och förhindra att Acrobat installeras. Använd aktuell antivirusprogram, som McAfee VirusScan, för att kontrollera om det finns några virus i systemet. Säkerställ att du har de senaste virusdefinitionerna för antivirusprogrammet som du använder. Även om virusinfektioner är sällsynta, så kan de orsaka underligt systembeteende, bland annat systemfel. Genom att regelbundet köra antivirusprogram kan du förhindra virus från att skada mjukvara i systemet. Instruktioner om detta finns i dokumentationen som medföljde antivirusprogrammet.

10. Installera Acrobat-komponenter med en anpassad installation.

En enskild komponent kan orsaka att Acrobat installeras felaktigt. Genom att installera komponenterna individuellt kan du isolera komponenten som orsakar problemet.

Så här installerar du Acrobat-komponenter med en anpassad installation:

 1. Starta Acrobat-installeraren.
 2. Klicka på Nästa i dialogrutan Adobe Acrobat 9.0 Setup.
 3. Följ instruktionerna på skärmen för att läsa introduktionen, välja språk och godkänna licensavtalet.

 4. Ange namn, företag (valfritt) och serienumret för programkopian och klicka på Nästa.
 5. Klicka på nästa i dialogrutan PDFMaker Installation And Integration Information.
 6. Välj en anpassad installation och klicka därefter på Nästa.
 7. Klicka på Nästa i dialogrutan Caching The Installer.
 8. Avmarkera alla komponenter för att installera endast Acrobats kärnfunktioner och klicka därefter på Nästa.
 9. När kärnfunktionerna har installerats startar du installationsprogrammet för Acrobat och väljer alternativet Ändra. Välj därefter en önskad komponent.
 10. Klicka på Uppdatera för att påbörja komponentinstallationen och klicka sedan på Slutför för att slutföra installationen.
 11. Upprepa stegen 9-11 för att installera vardera kvarvarande komponent.

Avancerad felsökning

Om problemet kvarstår trots åtgärderna i föregående avsnitt kan orsaken vara att maskinvaran och Acrobat inte är förenliga.

11. Installera Acrobat på en annan dator.

Prova med att installera Acrobat på en annan dator för att avgöra huruvida problemet uppstår endast på din dator. Om problemet är unikt för din dator, så ska du kontakta datortillverkaren. Om problemet uppstår på flera datorer kan det bero på en skadad DVD-skiva. Kontakta Adobes tekniska support.

12. Besök Adobes användarforum.

I Adobes användarforum www.adobeforums.com kan du se om andra Adobe-användare har stött på något liknande problem.

Om problemet uppstår på flera datorer kan möjligen Adobes tekniska support duplicera och undersöka det. I annat fall kan du gå till system- och maskinvarurelaterad information i Relaterade poster.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto