Dit document is bedoeld om scholen en scholengroepen uit het primair en voortgezet onderwijs te leiden door de distributie van gebruikerslicenties op naam van Adobe Spark (alleen Engels), Alle apps of andere Adobe-producten voor leerlingen, docenten en medewerkers.

Dit document is een stapsgewijze handleiding, maar u vindt meer gedetailleerde informatie over de Adobe Admin Console en over elk van de stappen op de pagina voor ondernemingen.

Creative Cloud voor het onderwijs

Aan de slag

Toegang krijgen tot Spark met premiumfuncties

Als u, als IT-beheerder van uw school, al Adobe-producten hebt, is Spark met premiumfuncties beschikbaar in de Adobe Admin Console.

 1. Meld u aan bij de Admin Console.

  Naast de aangeschafte licenties worden op de overzichtspagina kaarten met een nieuwe gratis aanbieding voor Spark met premiumfuncties weergegeven.

  Kaarten met nieuwe gratis aanbieding
 2. Klik op Aan de slag.

 3. Selecteer op het scherm Type organisatie bevestigen de categorie waartoe uw organisatie behoort.

  Ga akkoord met de voorwaarden en bepalingen als u Lager en middelbaar onderwijs selecteert.

  Type organisatie bevestigen
 4. Klik op Bevestigen en doorgaan.

  Op de overzichtspagina wordt de kaart voor Spark met premiumfuncties weergegeven. U kunt Spark nu gaan distribueren voor uw gebruikers.

  Kaart voor Spark met premiumfuncties

Distributie voorbereiden

 1. Identificeer de domeinbeheerder van uw school/scholengroep.

  De school/scholengroep is eigenaar van de gebruikerslicenties op naam (voor Adobe Spark of Alle apps) die worden verstrekt aan leerlingen (uit het primair of voortgezet onderwijs). Deze licenties moeten daarom worden gedistribueerd met behulp van Enterprise of Federated ID's. Als onderdeel van de installatie moet u bewijzen dat u de eigenaar van het domein bent door de DNS-records bij te werken. Als u geen toegang hebt, moet u ervoor zorgen dat u de domeinbeheerders laat weten dat ze dat voor u moeten aanpassen.

 2. Plan het identiteitssysteem voor uw organisatie. Bepaal of u Enterprise ID-gebruikers of Federated ID-gebruikers wilt instellen.

  Adobe ID Niet ondersteund. Alleen Enterprise en Federated ID's zijn toegestaan ​​voor primair/voortgezet onderwijs.
  Enterprise ID Uw organisatie is eigenaar en beheerder van de Enterprise ID's. Eindgebruikers melden zich aan met het wachtwoord dat ze opgeven om zich aan te melden.
  Federated ID Bij Federated ID's is het mogelijk dat gebruikers zich aanmelden via de eenmalige aanmelding van uw organisatie. Eindgebruikers melden zich aan met dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord dat ze gebruiken om zich aan te melden bij alle andere apps en services. Bijvoorbeeld Google of Active Directory File System (ADFS).
 3. Als u eenmalige aanmelding wilt instellen, identificeert u de beheerder van de door de school verstrekte ID's (aanmeldingsgegevens).

  Stel eenmalige aanmelding in als leerlingen Google Suite-ID's hebben en u wilt dat ze deze ID's gebruiken om zich aan te melden bij Adobe-apps. Als u geen eenmalige aanmelding wilt instellen, gebruikt u Enterprise ID's.

1. Identiteit instellen

Meld u aan bij de Admin Console met een beheerdersaccount.

1.a. Een directory maken en een domein toevoegen

 1. Navigeer naar Admin Console > Instellingen en klik op Configuratie van identiteit starten.

  Configuratie van identiteit starten
 2. Klik op Directory maken , voer een naam in voor de directory, selecteer een identiteitstype en klik op Directory maken.

  Sluit het bevestigingsscherm.

  Directory maken
 3. Klik op Domeinen toevoegen. Voer uw domeinen in en klik op Volgende.

  Zorg ervoor dat u de domeinen claimt die uw gebruikers voor hun aanmeldings-ID gebruiken. Als een gebruiker zich bijvoorbeeld aanmeldt als janstudent@schoolabc.edu, claimt u schoolabc.edu.

  Als gebruikers zich aanmelden met verschillende domeinen (als u bijvoorbeeld aparte domeinen hebt voor docenten en leerlingen), claimt u ze hier allemaal. U kunt meer dan één domein tegelijk claimen door door komma's gescheiden waarden toe te voegen. (Bijvoorbeeld schoolabc.edu, abcdocenten.edu, abcpersoneel.edu)

  Domeinen toevoegen
 4. Controleer de lijst met domeinen en klik op Domeinen toevoegen.

  add-domain
 5. Klik in het scherm Identiteit instellen dat verschijnt op Vraag een DNS-token op en klik vervolgens op Recordwaarde kopiëren.

  DNS-token ophalen
 6. Ga naar uw dashboard voor domeinbeheer (zoals Google Domains of GoDaddy).

 7. Klik onder My Domains op Configure DNS voor uw domein.

  DNS configureren
 8. Voeg een TXT-record toe en voer de token in die u eerder in de Adobe Admin Console hebt gekopieerd.

  Voer de waarden voor Name, Type en TTL in zoals weergegeven in de onderstaande schermafbeelding.

  Een TXT-record toevoegen
 9. Ga terug naar de Adobe Admin Console. Als uw domein niet automatisch wordt gevalideerd, klikt u op Valideren. Klik vervolgens op Nu valideren.

  Valideren

  U ontvangt een e-mailmelding wanneer uw domein is gevalideerd.

  • Als u een directory voor het identiteitstype Enterprise ID hebt gemaakt, bent u klaar. U kunt de configuratie testen en doorgaan.
  • Als u een directory voor het identiteitstype Federated ID hebt gemaakt, configureert u eenmalige aanmelding nadat u een e-mail van Adobe hebt ontvangen waarin wordt bevestigd dat uw directory is ingericht.

1.b. Eenmalige aanmelding configureren (optioneel)

De volgende procedure leidt u door de basisstappen voor het configureren van eenmalige aanmelding. Zie Identiteit instellen voor meer instructies en concepten.

Opmerking:

Ter illustratie volgt dit document de stappen om eenmalige aanmelding te configureren met Google Suite for Education. Instructies voor bepaalde algemene identiteitsproviders (IdP's) vindt u hier: Microsoft ADFS, Microsoft Azure, Shibboleth IdP, Okta, InCommon. Als u uw IdP hier niet ziet of als u hulp nodig hebt, neem dan contact op met uw IdP.

 1. Ga naar de beheerconsole van uw identiteitsprovider (bijvoorbeeld G-Suite).

 2. Navigeer naar Apps > SAML apps > Enable SSO for a SAML application.

  Eenmalige aanmelding inschakelen voor een SAML-applicatie
 3. Klik in het scherm Enable SSO for SAML Application op Setup My Own Custom App.

  Mijn eigen aangepaste app instellen
 4. Het scherm Google IdP Information wordt weergegeven. Noteer de SSO URL en Entity ID, download het certificaat en klik op Next.

  Wijzig de extensie .pem van het certificaatbestand in .cer door de bestandsnaam te wijzigen.

  Opmerking:

  Als er meerdere certificaattypen zijn, kiest u het SHA-1-certificaat. Het certificaat moet ook de PEM-indeling hebben. Als u niet zeker bent van het type en de indeling van het certificaat, neemt u contact op met uw identiteitsprovider.

  Google IdP-informatie
 5. Ga terug naar de Adobe Admin Console. Navigeer naar Instellingen > Identiteit > Directory's en klik op Configureren voor de betreffende directory.

  Doe het volgende in het scherm Directory configureren:

  • Upload het certificaat.
  • Plak de Entity ID en de SSO URL.
  • Selecteer HTTP - Post als IdP-binding.
  • Selecteer E-mail voor Gebruikersaanmelding instellen.
  • Klik op Configuratie voltooien.
  Domein instellen
  Velden koppelen tussen de Google-beheerconsole en het scherm Directory configureren.
 6. Klik op Metagegevens downloaden in de Adobe Admin Console. Upload dit XML-bestand met metagegevens naar de Google-beheerconsole om de configuratie te voltooien.

  Geef aan dat u begrijpt dat u de configuratie bij uw identiteitsprovider moet voltooien door het selectievakje in te schakelen en klik op Voltooien.

  Metagegevens downloaden
 7. Open het XML-bestand in een teksteditor (zoals Kladblok in Windows of Teksteditor op de Mac). Zoek de tekenreeksen entityId en Location in het bestand met metagegevens.

  Let op:

  Open het XML-bestand niet in Microsoft Word.

  Metagegevens
 8. Ga terug naar het scherm van G-Suite, vul de basisinformatie voor uw aangepaste app in en klik op Next.

  Basisinformatie voor uw aangepaste app
 9. Plak de entityId en Location in het scherm Service Provider Details en klik op Next.

  Gegevens van serviceprovider
 10. Voeg een nieuwe toewijzing toe op het scherm Attribute Mapping zoals hieronder wordt weergegeven en klik op Finish.

  Kenmerken van serviceprovider Velden in gebruikersprofiel
  FirstName Voornaam
  LastName Achternaam
  Email Primair e-mailadres
  Kenmerktoewijzing

  Opmerking:

  De kenmerken zijn hoofdlettergevoelig.

 11. Klik in het scherm Setting up SSO for Adobe dat wordt weergegeven op OK.

  Eenmalige aanmelding instellen voor Adobe
 12. Wijzig de instellingen voor Adobe Creative Cloud in On For Everyone.

  Instellingen voor Adobe Creative Cloud
 13. Ga nu in de Adobe Admin Console naar het scherm Directory configureren. Bevestig dat u de configuratie bij uw identiteitsprovider hebt voltooid door het selectievakje in te schakelen en klik op Voltooien.

  Uw directory is nu geconfigureerd voor eenmalige aanmelding en u kunt gebruikers toevoegen aan uw directory.

2. De configuratie testen

Als u de configuratie wilt testen, kunt u een gebruiker toevoegen en zich aanmelden met het nieuwe gebruikersaccount. U kunt een bestaand e-mailadres kiezen waartoe u toegang hebt of er een maken voor deze test.

2.a. Een gebruiker toevoegen

U kunt als volgt een gebruiker toevoegen:

 1. Ga in de Admin Console naar GebruikersGebruikers en klik op Gebruiker toevoegen.

 2. Voer het e-mailadres van de gebruiker in. Kies Toevoegen als Federated ID-gebruiker of Toevoegen als Enterprise ID-gebruiker.

  Let op:

  Gebruik een e-mailadres dat deel uitmaakt van een van de geclaimde domeinen. Selecteer niet Toevoegen als Adobe ID-gebruiker.

 3. Selecteer het Land en voer de Voornaam en Achternaam van de gebruiker in.

  Let op:

  Voornaam en Achternaam zijn verplicht, hoewel ze ten onrechte worden aangegeven als optioneel.

  Een gebruiker toevoegen
 4. Ga naar Producten toewijzen om producten aan de gebruiker toe te wijzen. Klik op een product, selecteer een profiel voor het product en sla de wijzigingen op.

  De lijst met producten die wordt weergegeven, is gebaseerd op de aangeschafte lidmaatschappen van uw organisatie. Zie Producten en profielen beheren voor informatie over producten en profielen.

  Producten toewijzen

  Nadat u de gebruiker hebt gemaakt en een product hebt toegewezen, ontvangt u een e-mail in het bijbehorende e-mailaccount. Volg de instructies in de e-mail.

2.b. Aanmelden als de nieuwe gebruiker

Meld u aan als de gebruiker die u hebt gemaakt door de website voor Adobe Spark te openen en op Aanmelden > Aanmelden met schoolaccount te klikken. Meld u vervolgens aan met uw e-mailadres en wachtwoord.

Aanmelden bij Adobe Spark

Opmerking:

Als het e-mailadres is gekoppeld aan zowel een persoonlijke Adobe ID (gemaakt door de eindgebruiker) als een school-ID (Enterprise ID of Federated ID gemaakt in de Adobe Admin Console), ziet u een scherm waar u een account moet kiezen. Als u zich wilt aanmelden met uw nieuwe ondernemingsaccount, kiest u Enterprise ID.

Als u Federated ID's gebruikt, wordt u omgeleid naar het aanmeldscherm van uw IdP (bijvoorbeeld Google). Voer het e-mailadres van de gebruiker in, klik op Volgende en volg de instructies op het scherm.

Aanmelden met uw Google-account

3. Gebruikers beheren

3.a. Productprofielen maken

Via productprofielen kunt u alle Adobe-services die beschikbaar zijn in het lidmaatschap dat u bij Adobe hebt gekocht, of een subset ervan, inschakelen. U kunt hierbij instellingen aanpassen die zijn gekoppeld aan een bepaald product en een lidmaatschap.

Een gebruiker moet deel uitmaken van een productprofiel om recht te krijgen op het gebruik van een product of service. U kunt licenties toewijzen aan een productprofiel door het profiel te koppelen aan een lidmaatschap dat u hebt aangeschaft. Een gebruiker kan zijn toegewezen aan meerdere productprofielen die elk verschillende licenties aan de gebruiker verlenen. De uiteindelijke rechten van een gebruiker bestaan uit een optelsom van alle licenties die aan deze gebruiker worden verleend door elk productprofiel. Zie Producten en profielen beheren voor meer informatie over productprofielen.

 1. Ga in de Admin Console naar Producten.

  Er wordt een lijst weergegeven met alle Adobe-productlidmaatschappen waarvoor u een beheerder bent.

 2. Selecteer het gewenste productlidmaatschap en klik op Nieuw profiel.

  De wizard Nieuw profiel maken wordt weergegeven.

  Een nieuw profiel maken
 3. Voer op het scherm Details een profielnaam, weergavenaam en beschrijving in en klik op Volgende.

  Als u gebruikers automatisch per e-mail op de hoogte wilt stellen wanneer ze worden toegevoegd aan of verwijderd uit dit profiel, schakelt u Gebruikersmeldingen in.

 4. Kies in het scherm Quota het gewenste aantal licenties voor dit profiel en klik op Volgende.

  Opmerking:

  Quota's zijn niet van toepassing op lidmaatschappen van Adobe Spark voor het onderwijs.

 5. In het scherm Services kunt u afzonderlijke services voor het productprofiel in- of uitschakelen.

  Het scherm Services
 6. Klik op Gereed om het nieuwe profiel op te slaan.

3.b. Gebruikersgroepen maken en productprofielen toewijzen

Adobe raadt aan gebruikersgroepen te maken om toegang te bieden tot producten en services. U kunt één groep maken en alle gebruikers eraan toevoegen of u kunt afzonderlijke groepen maken voor afdelingen, programma's of rollen (leerling, docent, personeel).

Meerdere gebruikersgroepen maken is handig:

 • Als u van plan bent om verschillende producten aan bepaalde groepen gebruikers toe te wijzen. Bijvoorbeeld Creative Cloud - Alle apps aan middelbare scholieren en Adobe Spark aan alle leerlingen.
 • Als u beperkte beheerdersrechten wilt geven. Het afdelingshoofd kan bijvoorbeeld gebruikers aan zijn of haar afdeling toevoegen of verwijderen, zodat het centrale IT-personeel dat niet hoeft te doen.

U maakt als volgt een gebruikersgroep:

 1. Ga in de Admin Console naar GebruikersGebruikersgroepen en klik op Nieuwe gebruikersgroep.

  Nieuwe gebruikersgroep
 2. Voer een naam en een beschrijving voor de gebruikersgroep in en klik op Opslaan.

  De beschrijving heeft geen functie binnen de configuratie en dient uitsluitend ter informatie. Voer echter een naam en een beschrijving in die het doel van de groep aangeven.

  Naam en beschrijving
 3. U kunt ook een speciale beheerder aan een gebruikersgroep toevoegen, de gebruikersgroepbeheerder.

  Als u een gebruikersgroepbeheerder wilt toevoegen, klikt u op de groepsnaam. Navigeer naar Beheerders en klik op Beheerder toevoegen.

  Beheerder toevoegen
 4. Voer het e-mailadres van de beheerder in. U kunt bestaande gebruikers zoeken of nieuwe gebruikers toevoegen door een geldig e-mailadres op te geven en de informatie op het scherm in te vullen.

  Klik op Opslaan.

  Een beheerder toevoegen
 5. Als u de rechten van gebruikers wilt beheren, wijst u productprofielen toe aan de gebruikersgroep.

  Klik op de groepsnaam, navigeer naar Toegewezen productprofielen en klik op Productprofiel toewijzen.

  Productprofielen toewijzen
 6. Voeg de gewenste productprofielen toe aan de gebruikersgroep en klik op Opslaan.

  Productprofielen toevoegen aan gebruikersgroep

De gebruikersgroep is nu klaar. U kunt nu gebruikers gaan toevoegen aan de groep.

Wanneer u een beheerdersrol of een productprofiel aan gebruikers toewijst, ontvangen ze een melding per e-mail. Gebruikers moeten de koppeling volgen om hun profiel te voltooien als hierom wordt gevraagd.

3.c. Gebruikers toevoegen

Als u meerdere gebruikers tegelijk aan uw organisatie en aan productprofielen wilt toevoegen, kunt u een lijst met door komma's gescheiden waarden met de gegevens van alle gebruikers uploaden. Via een geüpload CSV-bestand kunt u maximaal 5000 gebruikers tegelijk importeren.

Als u het proces voor gebruikersbeheer wilt automatiseren, kunt u de tool Gebruikerssynchronisatie gebruiken. Voor deze methode moet extra software in het netwerk worden geïnstalleerd om gebruikers te synchroniseren tussen uw directory en Adobe. Voor grote onderwijsinstellingen met voldoende IT-bronnen beveelt Adobe de tool Gebruikerssynchronisatie aan. Voor meer informatie raadpleegt u De tool Gebruikerssynchronisatie instellen of schrijft u zich in voor onze individuele cursus over gebruikersautomatisering met een gratis Adobe Captivate Prime-account.

U voegt als volgt meerdere gebruikers tegelijk toe via de Adobe Admin Console:

 1. Navigeer in de Admin Console naar Gebruikers > Gebruikers, klik op en kies Gebruikers toevoegen via CSV-bestand in de vervolgkeuzelijst.

 2. Klik in het dialoogvenster Gebruikers toevoegen via CSV-bestand op CSV-sjabloon downloaden en kies Standaardsjabloon.

  Gebruikers toevoegen via CSV-bestand
 3. Open de gedownloade CSV-sjabloon in een spreadsheeteditor zoals Microsoft Excel en plak uw gebruikers in de sjabloon zoals in de onderstaande schermafbeelding.

  Zie CSV-bestandindeling voor een beschrijving van de velden in het gedownloade bestand.

  Voor Enterprise-ID's en Federated ID's zijn de kolommen A tot en met G verplicht. 

  Als u gebruikersgroepen gebruikt om de toegang tot producten te beheren, wijst u gebruikers toe aan de juiste groepen met behulp van de kolommen K en L. In dit geval kunt u de andere cellen leeg laten.

  Gedownloade CSV-sjabloon

  Opmerking:

  Deze functie biedt geen ondersteuning voor gebruikersnamen met speciale tekens, zoals een komma (,) of een puntkomma (;).

 4. Sleep het bijgewerkte CSV-bestand naar het dialoogvenster Gebruikers toevoegen via CSV-bestand en klik op Uploaden.

  Klik op Uploaden

  Opmerking:

  U kunt een CSV-bestand van maximaal 10 MB uploaden.

  Voor meer informatie over bulkbewerkingen raadpleegt u Gebruikers en bulkbewerkingen beheren.

3.d. Ervaring voor eindgebruikers

Nadat u productprofielen of beheerdersrechten aan gebruikers hebt toegewezen, ontvangen ze een welkomstmail.

Welkomstmail

De gebruikers kunnen klikken op Aan de slag in de e-mail, zich aanmelden en de toegewezen services gaan gebruiken.

Meld u aan bij Adobe Spark door de website voor Adobe Spark te openen en op Aanmelden > Aanmelden met schoolaccount te klikken. Meld u vervolgens aan met uw e-mailadres en wachtwoord.

Aanmelden bij Adobe Spark

Problemen oplossen

Als eerste stap bij elk probleem raadpleegt u de beheerdershandleiding en zoekt u naar artikelen op de pagina Leren en ondersteuning voor ondernemingen.

Problemen met eenmalige aanmelding oplossen

Als zich een fout voordoet die specifiek te maken heeft met eenmalige aanmelding, raadpleegt u Fouten oplossen. Voor problemen met eenmalige aanmelding die te maken hebben met uw IdP, neemt u contact op met het ondersteuningscentrum van uw identiteitsprovider.

Problemen met bulksgewijs uploaden oplossen

Zie Problemen met bulksgewijs uploaden oplossen voor problemen met betrekking tot bulksgewijs uploaden.

Contact opnemen met Adobe Support

Wanneer u contact opneemt met Adobe Support om een vermoedelijk probleem ​​met eenmalige aanmelding te melden, moet u de volgende informatie verstrekken om te zorgen voor een snelle en effectieve service van de klantenondersteuning van Adobe.

 • Aantal getroffen gebruikersaccounts
 • Adobe-domeinnaam
 • Getroffen aanmelding en e-mailnaam (moeten identiek zijn)
 • Volledige contactgegevens van de gebruiker
 • Datum en tijd waarop het probleem is opgetreden
 • Schermafbeeldingen of video van de gebruikersworkflow vanaf het moment dat een afgemelde gebruiker zich probeert aan te melden via www.adobe.com
 • De uitvoer van een SAML-trace, vastgelegd tijdens de demonstratieworkflow. SAML-trace vereist geen speciale vaardigheden of toestemming (een niet-beheerder kan dit doen) en is beschikbaar in veel browsers (zoals Firefox en Chrome).

Ga als volgt te werk als u de add-on voor SAML-trace wilt gebruiken.

 1. Installeer de add-on voor SAML-trace in de browser van de gebruiker.

 2. Zorg ervoor dat de gebruiker is afgemeld bij het Adobe-account.

 3. Zoek en klik op het venster SAML Trace via het SAML-pictogram op de werkbalk.

  Er verschijnt een apart venster. Verplaats het venster, zodat het niet in de weg staat, en laat het open staan.

 4. Navigeer naar www.adobe.com, klik op Aanmelden en ga zo ver mogelijk door met de aanmeldingsprocedure.

 5. Wanneer het probleem zich voordoet, navigeert u naar het SAML-trace-venster zoals weergegeven in de onderstaande schermafbeelding.

  Zoek en klik op de oranje POST-regel met de SAML-tag die eindigt op 'accauthlinktest'.

  Eenmalige aanmelding eruithalen
 6. Klik op SAML (naast HTML en Parameters).

 7. Kopieer alle inhoud naar een tekstbestand en voeg dit toe aan een nieuwe ondersteuningsaanvraag.

 8. Zoek de vier verplichte SAML 2.0-vermeldingen om eenmalige aanmelding eruit te halen:

  1. NameID
  2. FirstName
  3. LastName
  4. Email
  • Het hoofdlettergebruik moet exact overeenkomen met de bovenstaande lijst.
  • Controleer de waarden naast elke vermelding en controleer of elke vermelding is ingevuld.
  • Controleer of Email overeenkomt met NameID en omgekeerd.
  • Controleer of de indeling van zowel Email als NameID correct en volledig is.

  Als het netwerkgebruikersaccount en de naam van het Adobe-gebruikersaccount niet overeenkomen, mislukt de eenmalige aanmelding.

  Een andere goede plek die u kunt controleren wanneer er problemen optreden, is Instellingen - Identiteit - <klik op domein> - Gebeurtenislogbestanden in de Adobe Admin Console. Deze logbestanden worden geleverd via de syslog van de SP (Okta). Er kan een vertraging van enkele minuten optreden voordat het logbestand wordt bijgewerkt.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid