Handboek Annuleren

Adobe Creative Cloud voor het onderwijs | Distributiehandleiding

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   3. Integratie met Canvas LMS
   4. Integratie met Blackboard Learn
   5. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
   6. Veelgestelde vragen over Kivuto
   7. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteit instellen
   1. Identiteitstypen | Overzicht
   2. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
   3. Een organisatie instellen met Federated ID's
    1. SSO-overzicht
    2. Azure Connector en Sync instellen
     1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
     2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Azure Connector
    3. Google-federatie en -synchronisatie instellen
     1. SSO met Google-federatie instellen
     2. Google Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
    4. Algemene SAML
     1. SSO instellen met andere SAML-providers
     2. SSO met Microsoft ADFS instellen
     3. Veelgestelde vragen over SSO
     4. Problemen met SSO oplossen
    5. SSO in het onderwijs
     1. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
     2. Veelgestelde vragen
   4. Het eigendom van een domein verifiëren
   5. Domeinen toevoegen en beheren
   6. Domeinen koppelen aan directory's
   7. Bestaande domeinen en directory's beheren
   8. Vertrouwde directory's gebruiken om vooraf geclaimde domeinen toe te voegen
   9. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider
  2. Instellingen voor assets
  3. Verificatie-instellingen
  4. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  5. Console-instellingen
  6. Versleuteling beheren
 4. Producten en rechten beheren
  1. Gebruikers beheren
   1. Overzicht
   2. Beheerdersrollen
   3. Technieken voor gebruikersbeheer
    1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
    2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
    3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Synchronisatie via Google-federatie
   4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
   5. Gebruikersgroepen beheren
   6. Directorygebruikers beheren
   7. Ontwikkelaars beheren
   8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
   9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
  2. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Beleid voor selfservice beheren
   4. App-integraties beheren
   5. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   6. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   7. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   8. Optionele services
  3. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Migreren vanaf apparaatlicenties
   6. Profielen beheren
   7. Licensing Toolkit
   8. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 5. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 6. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
   2. Aan de slag
 7. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 8. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 9. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 10. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

In deze stapsgewijze handleiding wordt uitgelegd hoe IT-beheerders en ander personeel van scholen en scholengroepen in het basis- en voortgezet onderwijs gebruikerslicenties op naam van Adobe Express voor het onderwijs, Creative Cloud Alle apps en andere Adobe-apps kunnen distribueren naar leerlingen en docenten.

Adobe biedt 's werelds beste creatieve tools voor docenten en leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs, van de toonaangevende Creative Cloud-applicaties tot het nieuwe gratis Adobe Express-aanbod. 

Adobe Express voor het onderwijs is bedoeld voor docenten en leerlingen voor gebruik in verschillende leerjaren en inhoudsgebieden. Adobe Express voor het onderwijs, voorheen bekend als Adobe Spark voor het onderwijs, is gratis voor gebruikers in het basis- en voortgezet onderwijs en omvat een uitgebreide reeks oplossingen voor web en mobiel die zijn bedoeld om de creativiteit en communicatievaardigheden van leerlingen te vergroten. Hiermee worden Adobe Photoshop Express en Adobe Premiere Rush toegevoegd aan de bestaande Adobe Spark Video- en Adobe Spark Page-apps met premiumfuncties en het biedt tevens inhoudsbeperkingen en opties voor privacybescherming die speciaal zijn bedoeld voor scholen.

Voor meer informatie over het Adobe Express-aanbod raadpleegt u de veelgestelde vragen.

Opmerking:

Adobe Express voor onderwijs is alleen gratis als zelfstandige aanbieding voor instellingen in het basis- en voortgezet onderwijs. Klanten in het hoger onderwijs hebben toegang tot Adobe Express als ze Creative Cloud Alle apps kopen. Meer informatie.

1. Aan de slag

IT-beheerders gebruiken de Admin Console om licenties voor Adobe-producten aan leerlingen en docenten toe te wijzen en in te richten. Als uw school of scholengroep al Creative Cloud-licenties heeft gekocht, hebt u een Admin Console. Als u nog geen Adobe-klant bent en gratis Adobe Express-licenties aan uw leerlingen en docenten wilt verstrekken, kunt u een Admin Console aanvragen door te bellen naar +1-800-685-3638 of door contact op te nemen met de leverancier van uw school. De persoon die belt om een Admin Console aan te vragen, wordt de eerste systeembeheerder voor die nieuwe organisatie in de Adobe Admin Console.

Als u eenmaal een Admin Console hebt, hebt u toegang tot Adobe Express voor het onderwijs op de pagina Producten. Volg de onderstaande stappen om toegang te krijgen voor uw leerlingen en docenten:

Opmerking:

Adobe Express voor basis- en voortgezet onderwijs en Toegang tot gedeelde apparaten voor het hoger onderwijs zijn in feit gelijk, behalve dat de laatste geen recht op Adobe Express omvat. Als u beide hebt, raadt Adobe u aan Adobe Express voor basis- en voortgezet onderwijs te kopen in plaats van Toegang tot gedeelde apparaten.

 1. Meld u aan bij de Admin Console en ga naar Producten.

  Naast de licenties die zijn gekocht voor Creative Cloud, toont de pagina Producten een aanbiedingskaart voor Adobe Express voor basis- en voortgezet onderwijs. Klik op Aan de slag.

  Aanbiedingskaart

 2. Selecteer op het scherm Type organisatie bevestigen de categorie die het best past bij uw organisatie.

 3. Als u Basis- en voortgezet onderwijs kiest, gaat u akkoord met de voorwaarden.

  Opmerking:

  Alleen lokale onderwijsbureaus (LEA's) komen in aanmerking voor de gratis Adobe Express-aanbieding. Controleer of uw organisatie in aanmerking komt .

  Type organisatie bevestigen

 4. Klik op Bevestigen en doorgaan.

  De pagina Producten toont de kaart voor Adobe Express voor basis- en voortgezet onderwijs. U kunt dit nu gaan distribueren onder uw gebruikers.

 1. Identificeer de domeinbeheerder van uw school.

  Uw school of scholengroep is eigenaar van de licenties op naam van Adobe Express of Creative Cloud Alle apps die uw leerlingen krijgen, dus deze licenties moeten worden gedistribueerd met Enterprise of Federated ID's. Als onderdeel van de configuratie moet u bewijzen dat u het domein bezit door de DNS-records bij te werken. Als u geen toegang hebt, geef dan aan de domeinbeheerders door dat ze die update voor u uitvoeren. 

 2. Plan het identiteitssysteem voor uw organisatie. Gebruik de volgende gids om te beslissen of u Enterprise ID's of Federated ID's wilt instellen: 

  Enterprise ID

  Uw organisatie is eigenaar en beheerder van de Enterprise ID's. Eindgebruikers melden zich aan met het wachtwoord dat ze opgeven om zich aan te melden.

  Federated ID

  Bij Federated ID's is het mogelijk dat gebruikers zich aanmelden via de eenmalige aanmelding (SSO) van uw organisatie. Eindgebruikers melden zich aan met dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord dat ze gebruiken om zich aan te melden bij alle andere apps en services. Bijvoorbeeld Google of Active Directory File System (ADFS).

  Opmerking:

  Adobe ID wordt niet ondersteund voor het basis- en voorgezet onderwijs. Zo worden de gegevens van minderjarigen beschermd doordat scholen en scholengroepen eigenaar van de gegevens zijn en Adobe alleen de gegevensverwerker is.

 3. Als u eenmalige aanmelding (SSO) wilt instellen, geeft u aan wie de beheerder is van de door de school verstrekte ID's (aanmeldingsgegevens).

  Als leerlingen een ID van Google Workspace voor het onderwijs hebben en u wilt dat ze deze ID gebruiken om zich aan te melden bij Adobe-apps, gebruikt u Federated ID's en stelt u SSO in. Als u SSO niet wilt instellen, gebruik dan Enterprise ID's. Bij een Enterprise ID moeten uw leerlingen een Adobe-wachtwoord instellen.

Via de Adobe Admin Console is integratie tussen twee clouds mogelijk met Google Federation ID en Azure Active Directory waarna de volgende mogelijkheden beschikbaar zijn via een eenvoudige verificatieworkflow:

 • Domein claimen
 • SSO instellen
 • Geautomatiseerd gebruikersbeheer

Met Azure AD kunt u zelfs gebruikersgroepen synchroniseren.

Als u klaar bent om Adobe Express voor het onderwijs te distribueren, kunt u uw identiteitssysteem instellen om uw gebruikers te beheren en SSO te configureren (indien gewenst).

2. Identiteit instellen

 1. Meld u aan bij de Admin Console, navigeer naar Instellingen > Identiteit en klik op Directory maken.

  Directory maken

 2. Voer een naam voor de directory in en kies een identiteitstype.

  Kies Enterprise ID en klik op Directory maken of kies Federated ID en klik op Volgende.

 3. (alleen Federated ID)

  Voer een van de volgende stappen uit in het scherm Wie is uw identiteitsprovider?:

  Identiteitsprovider

  Als u Federated ID-verificatie wilt gebruiken, moet u een SAML2-compatibele identiteitsprovider hebben.

3. De configuratie testen

Als u de configuratie wilt testen, kunt u een gebruiker toevoegen en zich aanmelden met het nieuwe gebruikersaccount. U kunt een bestaand e-mailadres kiezen waartoe u toegang hebt of er een maken voor deze test.

U kunt als volgt een gebruiker toevoegen:

 1. Ga in de Admin Console naar GebruikersGebruikers en klik op Gebruiker toevoegen.

 2. Voer het e-mailadres van de gebruiker in. Het aanbevolen ID-type wordt automatisch ingevuld.

  Let op:

  Gebruik een e-mailadres dat deel uitmaakt van een van de geclaimde domeinen. Wijzig het ID-type niet in Adobe ID.

 3. Voer de voornaam en achternaam van de gebruiker in.

  Voor een Enterprise ID selecteert u het land van de gebruiker. Voor een Federated ID voert u een SSO-gebruikersnaam in en selecteert u het land van de gebruiker.

  Let op:

  Voornaam en Achternaam zijn verplicht, hoewel ze ten onrechte worden aangegeven als optioneel.

 4. Selecteer de producten of gebruikersgroepen waaraan u de gebruiker wilt toewijzen. De lijst met producten die wordt weergegeven, is gebaseerd op de aangeschafte lidmaatschappen van uw organisatie.

  Lees meer over het beheren van producten en productprofielen.

  Producten toewijzen

  Nadat u de gebruiker hebt gemaakt en een product hebt toegewezen, ontvangt u een e-mail in het bijbehorende e-mailaccount. Volg de instructies in de e-mail.

Meld u aan als de gebruiker die u hebt ingesteld door de Adobe Express-website te openen en te klikken op Aanmelden > Aanmelden met schoolaccount. Meld u vervolgens aan met uw e-mailadres en wachtwoord.

Aanmelden bij Adobe Spark

Opmerking:

Als het e-mailadres is gekoppeld aan zowel een persoonlijke Adobe ID (gemaakt door de eindgebruiker) als een school-ID (Enterprise ID of Federated ID gemaakt in de Adobe Admin Console), ziet u een scherm waar u een account moet kiezen. Als u zich wilt aanmelden met uw nieuwe ondernemingsaccount, kiest u Enterprise ID.

Als u Federated ID's gebruikt, wordt u omgeleid naar het aanmeldscherm van uw IdP (bijvoorbeeld Google). Voer het e-mailadres van de gebruiker in, klik op Volgende en volg de instructies op het scherm.

Aanmelden

4. Gebruikers beheren

Via productprofielen kunt u alle Adobe-services die beschikbaar zijn in het lidmaatschap dat u bij Adobe hebt gekocht, of een subset ervan, inschakelen. U kunt hierbij instellingen aanpassen die zijn gekoppeld aan een bepaald product en een lidmaatschap.

Een gebruiker moet deel uitmaken van een productprofiel om recht te krijgen op het gebruik van een product of service. U kunt licenties toewijzen aan een productprofiel door het profiel te koppelen aan een lidmaatschap dat u hebt aangeschaft. Een gebruiker kan zijn toegewezen aan meerdere productprofielen die elk verschillende licenties verlenen. De productprofielen die aan een specifieke gebruiker zijn toegewezen en de specifieke licenties die in elk profiel zijn verleend, bepalen tot welke Adobe-producten een bepaalde gebruiker toegang heeft. Zie Productprofielen beheren voor meer informatie.

 1. Ga in de Admin Console naar Producten.

  Er wordt een lijst weergegeven met alle Adobe-productlidmaatschappen waarvoor u een beheerder bent.

 2. Selecteer het gewenste productlidmaatschap en klik op Nieuw profiel.

  De wizard Nieuw profiel maken wordt weergegeven.

 3. Voer een profielnaam, weergavenaam en beschrijving in.

  Als u gebruikers automatisch per e-mail op de hoogte wilt stellen wanneer ze worden toegevoegd aan of verwijderd uit dit profiel, schakelt u de optie Melding in en klikt u op Volgende.

 4. In het scherm Services kunt u afzonderlijke services voor het productprofiel in- of uitschakelen.

  Het scherm Services

 5. Klik op Opslaan om het nieuwe profiel op te slaan.

Adobe raadt aan gebruikersgroepen te maken om toegang te bieden tot producten en services. U kunt één groep maken en alle gebruikers eraan toevoegen of u kunt afzonderlijke groepen maken voor afdelingen, programma's of rollen, zoals leerling, docent of medewerker.

Meerdere gebruikersgroepen maken is handig in de volgende gevallen:

 • U bent van plan om verschillende producten aan bepaalde groepen gebruikers toe te wijzen. Bijvoorbeeld Creative Cloud - Alle apps aan middelbare scholieren en Adobe Express aan alle leerlingen.
 • U wilt beperkte beheerdersrechten geven. Het afdelingshoofd kan bijvoorbeeld gebruikers aan zijn of haar afdeling toevoegen of verwijderen, zodat het centrale IT-personeel dat niet hoeft te doen.

U maakt als volgt een gebruikersgroep:

 1. Ga in de Admin Console naar GebruikersGebruikersgroepen en klik op Nieuwe gebruikersgroep.

 2. Voer een naam en een beschrijving voor de gebruikersgroep in en klik op Opslaan.

  De beschrijving heeft geen functie binnen de configuratie en dient uitsluitend ter informatie.

 3. U kunt ook een speciale beheerder aan een gebruikersgroep toevoegen, de gebruikersgroepbeheerder. Klik hiervoor op de groepsnaam. Navigeer naar Beheerders en klik op Beheerder toevoegen.

 4. Voer het e-mailadres van de beheerder in. U kunt bestaande gebruikers zoeken of nieuwe gebruikers toevoegen door een geldig e-mailadres op te geven en de informatie op het scherm in te vullen.

  Klik vervolgens op Opslaan.

  Een beheerder toevoegen

 5. Als u de rechten van gebruikers wilt beheren, wijst u productprofielen toe aan de gebruikersgroep. Klik op de groepsnaam, navigeer naar Toegewezen productprofielen en klik op Productprofiel toewijzen.

  Productprofielen toewijzen

 6. Voeg de gewenste productprofielen toe aan de gebruikersgroep en klik op Opslaan.

  Productprofielen toewijzen

De gebruikersgroep is nu klaar. U kunt nu gebruikers gaan toevoegen aan de groep.

Wanneer u een beheerdersrol of een productprofiel aan gebruikers toewijst, ontvangen ze een melding per e-mail. Gebruikers moeten de koppeling volgen om hun profiel te voltooien als hierom wordt gevraagd.

Als u meerdere gebruikers aan uw organisatie wilt toevoegen en aan productprofielen wilt toewijzen, kunt u een bestand met door komma's gescheiden waarden (CSV) met de gegevens van alle gebruikers uploaden. U kunt maximaal 5000 gebruikers tegelijk importeren met een CSV-bestand. 

Als u het gebruikersbeheer wilt automatiseren, kunt u de tool Gebruikerssynchronisatie gebruiken. Voor deze methode moet extra software in het netwerk worden geïnstalleerd om gebruikers te synchroniseren tussen uw directory en Adobe. Voor grote onderwijsinstellingen met voldoende IT-bronnen beveelt Adobe de tool Gebruikerssynchronisatie aan. Voor meer informatie raadpleegt u De tool Gebruikerssynchronisatie instellen of schrijft u zich in voor onze individuele cursus over gebruikersautomatisering met een gratis Adobe Captivate Prime-account.

U voegt als volgt meerdere gebruikers tegelijk toe via de Adobe Admin Console:

 1. Ga in de Admin Console naar Gebruikers en klik op Gebruikers toevoegen via CSV-bestand.

 2. Klik in het dialoogvenster Gebruikers toevoegen via CSV-bestand op CSV-sjabloon downloaden en kies Standaardsjabloon.

 3. Open de gedownloade CSV-sjabloon in een spreadsheeteditor zoals Microsoft Excel en plak uw gebruikers in de sjabloon zoals in de onderstaande schermafbeelding.

  Zie CSV-bestandindeling voor een beschrijving van de velden in het gedownloade bestand.

  Voor Enterprise-ID's en Federated ID's zijn de kolommen A tot en met G verplicht. 

  Als u gebruikersgroepen gebruikt om de toegang tot producten te beheren, wijst u gebruikers toe aan de juiste groepen met behulp van de kolommen K en L. In dit geval kunt u de andere cellen leeg laten.

  Opmerking:

  Deze functie biedt geen ondersteuning voor gebruikersnamen met speciale tekens, zoals een komma (,) of een puntkomma (;).

 4. Sleep het bijgewerkte CSV-bestand naar het dialoogvenster Gebruikers toevoegen via CSV-bestand en klik op Uploaden.

  Opmerking:

  U kunt een CSV-bestand van maximaal 10 MB uploaden.

  Voor meer informatie over bulkbewerkingen raadpleegt u Gebruikers en bulkbewerkingen beheren.

Nadat u productprofielen of beheerdersrechten aan gebruikers hebt toegewezen, ontvangen ze een welkomstmail.

Welkomstmail

De gebruikers kunnen klikken op Aan de slag in de e-mail, zich aanmelden en de toegewezen services gaan gebruiken.

Als ze zich willen aanmelden bij Adobe Express met een Google Federated ID-account, openen ze Adobe Express en klikken ze op Aanmelden Doorgaan met Google. Ze kunnen zich dan aanmelden met hun e-mailadres en wachtwoord.

Aanmelden met Google

Als gebruikers geen Google-account hebben, volgen ze de stappen die worden beschreven in Aanmelden als de nieuwe gebruiker.

 • Nadat u Adobe Express, Creative Cloud-gebruikerslicenties op naam of licenties voor gedeelde apparaten in uw scholengroep hebt gedistribueerd, bekijkt u onze pagina met assets die gedeeld kunnen worden en kiest u de assets die geschikt zijn voor uw doelgroepen. Op deze pagina vindt u documenten van één pagina voor ouders en docenten, en beknopte handleidingen en aanmeldingsgidsen voor iedereen in uw scholengroep die de producten mag gebruiken.
 • Zie Adobe Express-zelfstudies en -bronnen en veelgestelde vragen voor meer informatie over Adobe Express voor het onderwijs.

Hulp bij de volgende stappen en probleemoplossing

Als er problemen optreden, kijk dan in de beheerdershandleiding en zoek naar artikelen met oplossingen op de pagina Leren en ondersteuning voor ondernemingen.

Als u fouten met SSO ondervindt, raadpleegt u Fouten oplossen. Voor SSO-problemen in verband met uw IdP neemt u contact op met de ondersteuning van uw identiteitsprovider.

Zie Problemen met bulkgewijs uploaden oplossen voor problemen met betrekking tot bulkgewijs uploaden.

Als u contact opneemt met de klantenservice van Adobe om een vermoedelijk SSO-probleem te melden, geeft u de volgende informatie door om een snelle en effectieve service te garanderen:

 • Aantal getroffen gebruikersaccounts
 • Adobe-domeinnaam
 • Getroffen aanmelding en e-mailnaam (moeten identiek zijn)
 • Volledige contactgegevens van de gebruiker
 • Datum en tijd of tijdsperiode waarop het probleem zich voordeed
 • Schermafbeeldingen of een video van de gebruikersworkflow vanaf het moment dat een afgemelde gebruiker zich probeert aan te melden via www.adobe.com
 • De uitvoer van een SAML Trace, vastgelegd tijdens de demonstratieworkflow. SAML Trace vereist geen speciale vaardigheden of gebruikersrechten (u hoeft geen beheerder te zijn) en het is beschikbaar in veel browsers, zoals Firefox en Chrome.

Hier staat hoe u de add-on SAML Trace kunt gebruiken:

 1. Installeer de add-on SAML Trace in de browser van de gebruiker.

 2. Zorg ervoor dat de gebruiker is afgemeld bij het Adobe-account.

 3. Zoek en klik op het venster SAML Trace via het SAML-pictogram op de werkbalk.

  Er verschijnt een apart venster. Verplaats het venster, zodat het niet in de weg staat, en laat het open staan.

 4. Navigeer naar www.adobe.com, klik op Aanmelden en ga zo ver mogelijk door met de aanmeldingsprocedure.

 5. Wanneer het probleem zich voordoet, navigeert u naar het SAML Trace-venster zoals weergegeven in de onderstaande schermafbeelding.

  Zoek en klik op de oranje POST-regel met de SAML-tag die eindigt op 'accauthlinktest'.

 6. Klik op SAML (naast HTML en Parameters).

 7. Kopieer alle inhoud naar een tekstbestand en voeg dit toe aan een nieuwe ondersteuningsaanvraag.

 8. Zoek de vier verplichte SAML 2.0-vermeldingen om SSO te filteren:

  1. NameID
  2. FirstName
  3. LastName
  4. Email
  • Het hoofdlettergebruik moet exact overeenkomen met de bovenstaande lijst.
  • Controleer de waarden naast elke vermelding en controleer of elke vermelding is ingevuld.
  • Controleer of het e-mailadres overeenkomt met NameID.
  • Controleer of de indelingen van Email en NameID beide juist en volledig zijn.

  Als het netwerkgebruikersaccount en de naam van het Adobe-gebruikersaccount niet overeenkomen, mislukt SSO.

  Als zich problemen voordoen, kunt u ook in de Admin Console naar Instellingen > Identiteit > <klik op domein> > Gebeurtenislogbestanden gaan. Deze logbestanden worden geleverd via de syslog van de SP (Okta). Het kan enkele minuten duren voordat het logbestand wordt bijgewerkt.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account