Systeemvereisten

Voor de meest recente systeemvereisten gaat u naar http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_nl.

Raadpleeg voor een overzicht van de meest recente systeemvereisten van overige Creative Cloud-producten http://www.adobe.com/nl/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Proefversie

Proefversies van Creative Cloud zijn "uitproberen en kopen"-versies waarmee u afzonderlijke producten of edities kunt evalueren en de geïnstalleerde proefversie in een volledige versie kunt omzetten. U kunt een proefversie op ieder gewenst moment omzetten in een volledige versie door u aan te melden voor een lidmaatschap. Als u een lidmaatschap neemt, moet u online zijn en u hebben aangemeld met een Adobe ID om de volledige versie te kunnen gebruiken.

Licentieovereenkomst

U dient te beschikken over een internetverbinding en Adobe ID, en u moet akkoord gaan met de licentieovereenkomst om dit product te activeren en te gebruiken. Dit product kan mogelijk integreren met of toegang toestaan tot bepaalde online services van Adobe of derden. Adobe-services staan alleen ter beschikking van gebruikers van 13 jaar en ouder. De gebruikers dienen akkoord te gaan met extra gebruiksvoorwaarden en het online privacybeleid van Adobe (http://www.adobe.com/nl/aboutadobe/legal.html). Online services zijn niet beschikbaar in alle landen of talen, vereisen mogelijk gebruikersregistratie en zijn mogelijk onderhevig aan verandering of beëindiging zonder kennisgeving. Aanvullende kosten of lidmaatschapskosten zijn mogelijk van toepassing.

Belangrijkste opgeloste problemen

  • [alleen macOS] InDesign loopt vast bij gebruik van het pipet in een tabel.
  • InDesign loopt vast bij opstarten bij bepaalde scenario's van voorkeurmigratie en onvoldoende rechten.
  • InDesign loopt vast wanneer u gekoppelde middelen insluit, opnieuw koppelt of gebruikt en de ICC-profielkolom is ingeschakeld in het deelvenster Koppeling.
  • InDesign loopt vast terwijl u een verankerd voorwerp knipt of plakt naar andere Creative Cloud-applicaties, zoals Photoshop of Illustrator.
  • InDesign loopt vast terwijl u Opslaan/Opslaan als gebruikt bij een document op een netwerkstation in sommige specifieke configuraties.
  • Formuliervelden uit InDesign worden niet goedgekeurd door toegankelijkheidschecker in geëxporteerde PDF-bestanden.
  • Afbeeldingen met een hoge resolutie kunnen er korrelig uitzien bij het exporteren van een document als PDF om af te drukken, als de optie Koppelingen controleren voor het document wordt geopend is uitgeschakeld in de voorkeuren.
  • De waarde voor de gebeurtenis fullname eigendom van afterExport ontbreekt in scripts.
  • app.userAdobeId keert niet terug de juiste waarde in scripts.
  • Kan specifieke indelingen van EPS-bestandstype niet importeren.

Online bronnen

Voor algemene Adobe-forums gaat u naar http://www.adobe.com/go/forums_nl.

Voor hulp bij onderwerpen over het downloaden, installeren en ingebruiknemen van uw software gaat u naar http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Voor hulp bij producten en instructies, inspiratie en ondersteuning uit de gebruikersgemeenschap gaat u naar http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_nl.

Klantondersteuning

Voor meer informatie over productinformatie, verkoop, registratie en andere problemen gaat u naar http://www.adobe.com/go/customer_support_nl.

Voor de klantenservice van Adobe gaat u naar http://www.adobe.com/go/intlsupport_nl/.