Aanvullende informatie over InDesign CC 2017 (12.1)

Systeemvereisten

Voor de meest recente systeemvereisten gaat u naar http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_nl.

Raadpleeg voor een overzicht van de meest recente systeemvereisten van overige Creative Cloud-producten http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Proefversie

Proefversies van Creative Cloud zijn 'try and buy'-versies waarmee u afzonderlijke producten of versies kunt evalueren en de geïnstalleerde proefversie kunt omzetten in een volledige versie. U kunt een proefversie op ieder gewenst moment omzetten in een volledige versie door u aan te melden voor een lidmaatschap. Als u een lidmaatschap neemt, moet u online zijn en u hebben aangemeld met een Adobe ID om de volledige versie te kunnen gebruiken.

Licentieovereenkomst

U dient te beschikken over een internetverbinding en Adobe ID, en u moet akkoord gaan met de licentieovereenkomst om dit product te activeren en te gebruiken. Dit product kan mogelijk integreren met of toegang toestaan tot bepaalde online services van Adobe of derden. Adobe-services zijn alleen beschikbaar voor gebruikers van 13 jaar en ouder. De gebruikers dienen akkoord te gaan met aanvullende gebruiksvoorwaarden en het online privacybeleid van Adobe (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Online services zijn niet beschikbaar in alle landen of talen, vereisen mogelijk gebruikersregistratie en zijn mogelijk onderhevig aan verandering of beëindiging zonder kennisgeving. Aanvullende kosten of lidmaatschapskosten zijn mogelijk van toepassing.

Nieuwe functies in deze versie

Zie voor een lijst met nieuwe functies in InDesign 2017 Adobe InDesign CC 2017-versie | april 2017.

Belangrijkste opgeloste problemen

 1. [Mac]: Kan de alineakenmerkinstellingen niet wijzigen in het regelpaneel wanneer er tekst wordt geselecteerd.
 2. [Mac]: Kan de alineakenmerkinstellingen in het deelvenster Alinea niet wijzigen wanneer de tekst is geselecteerd.
 3. InDesign loopt vast als er tekst wordt geselecteerd in het World-Ready-compositieprogramma.
 4. InDesign loopt vast als er tekst met tabs of ingesprongen tekst wordt geselecteerd.
 5. InDesign loopt vast als Snel toepassen wordt gebruikt.
 6. InDesign loopt vast tijdens het werken aan documenten wanneer het deelvenster Info is geopend.
 7. InDesign loopt vast tijdens het verwijderen van een rij in het dialoogvenster Bijschriftinstellingen.
 8. Het overschreven en verwijderde item van de stramienpagina blijft op de onderliggende pagina aanwezig.
 9. InDesign loopt vast bij het openen van het deelvenster Hyperlinks.
 10. InDesign loopt vast als er twee keer op de knop Verwijderen wordt geklikt in het deelvenster Lagen.
 11. InDesign loopt vast tijdens het controleren van de spelling.
 12. InDesign loopt vast wanneer de optische tekenspatiëring op specifieke lettertypen wordt toegepast.
 13. InDesign loopt vast als een boek met een groot aantal documenten naar PDF wordt geëxporteerd.
 14. InDesign loopt vast bij het sorteren van grote aantallen stalen (~ >60) op Kleurwaarde.
 15. InDesign loopt vast als de instelling voor de koptekstrij wordt ingesteld om elke kolom te herhalen.
 16. Bij het exporteren van een document naar PDF X4 wordt een verticale streep weergegeven.
 17. Formuliervelden met dezelfde naam bieden geen identieke resultaten bij het exporteren naar Interactieve PDF.
 18. [Windows]: VB Script kan alleen worden uitgevoerd nadat InDesign minimaal één keer in de administratieve modus is opgestart.
 19. InDesign loopt vast tijdens het omzetten van een combinatie van een hyperlink en tekst naar een opmerking.
 20. InDesign loopt vast als koppelingen naar de geplaatste afbeeldingen worden bijgewerkt.
 21. [Windows]: Bij het starten van InDesign wordt AIGPUSniffer Interface Binder gestart, maar niet gestopt. Dit probleem is door Nvidia opgelost. Download het nieuwste stuurprogramma voor de videokaart (376.84 en hoger) op http://www.nvidia.com/download/index.aspx?lang=en-us om dit probleem op te lossen.

Online bronnen

Voor algemene Adobe-forums gaat u naar http://www.adobe.com/go/forums_nl.

Voor hulp bij onderwerpen met betrekking tot het downloaden, installeren en gebruiken van de software gaat u naar http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all.

Voor hulp bij producten en instructies, inspiratie en ondersteuning uit de gebruikersgemeenschap gaat u naar http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_nl.

Klantenondersteuning

Voor meer informatie over productinformatie, verkoop, registratie en andere problemen gaat u naar http://www.adobe.com/go/customer_support_nl.

Voor de klantenservice van Adobe gaat u naar http://www.adobe.com/go/intlsupport_nl/.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?