Systeemvereisten

Voor de meest recente systeemvereisten gaat u naar http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_nl.

Raadpleeg voor een overzicht van de meest recente systeemvereisten van overige Creative Cloud-producten http://www.adobe.com/nl/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Nieuwe en verbeterde functies  

Proefversie

Proefversies van Creative Cloud zijn "uitproberen en kopen"-versies waarmee u afzonderlijke producten of edities kunt evalueren en de geïnstalleerde proefversie in een volledige versie kunt omzetten. U kunt een proefversie op ieder gewenst moment omzetten in een volledige versie door u aan te melden voor een abonnement. Als u een abonnement neemt, moet u online zijn en u aanmelden met een Adobe-id om de volledige versie te kunnen gebruiken.

Licentieovereenkomst

U dient te beschikken over een internetverbinding en Adobe-id, en u moet akkoord gaan met de licentieovereenkomst om dit product te activeren en te gebruiken Dit product kan mogelijk integreren met of toegang toestaan tot bepaalde online services van Adobe of derden. Online services zijn alleen beschikbaar voor gebruikers van 13 jaar en ouder. De gebruikers dienen akkoord te gaan met extra gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Adobe (http://www.adobe.com/nl/aboutadobe/legal.html). Online services zijn niet beschikbaar in alle landen of talen, vereisen mogelijk gebruikersregistratie en zijn mogelijk onderhevig aan verandering of beëindiging zonder kennisgeving. Aanvullende kosten of abonnementskosten zijn mogelijk van toepassing.

Installatie van lettertypen

Sommige installatieprogramma's van Adobe-producten installeren lettertypen in een standaardmap voor systeemlettertypen. Als het installatieprogramma oudere versies van deze lettertypen vindt in de standaardsysteemmap met lettertypen, wordt de installatie van de oudere versies ongedaan gemaakt en worden deze versies in een nieuwe map opgeslagen. Ga voor meer informatie naar http://www.adobe.com/products/type/creative-cloud-fonts.html.

Als u extra lettertypen wilt installeren, raadpleegt u de installatiepagina http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_nl.

Opgeloste problemen

Raadpleeg de ondersteuningspagina van Adobe http://www.adobe.com/go/customer_support_nl voor de nieuwste informatie over en bekende problemen van alle Creative Cloud-toepassingen.

Alleen InDesign

 • Het renderen van tekst op een transparante achtergrond gaat heel langzaam. (#3592732)
 • Het selecteren van tekst op een transparant object gaat heel traag. (#3630743)
 • Het tekenen en verplaatsen van tekstkaders gaat langzaam wanneer het deelvenster Info is geopend op een Mac. (#3600210)
 • Het tekenen van een object of tekstkader gaat in CC langzamer dan in CS. (#3596522)
 • Het renderen van geplakte tekstkaders gaat in CC veel langzamer dan in CS6. (#3590911)
 • Het verplaatsen van een object gaat heel langzaam. (#3650794)
 • Het pannen en schuiven in CC gaat langzamer dan in CS6. (#3596468)
 • Het in- en uitzoomen gaat heel traag. (#3649023)
 • De opdrachten Opslaan, Opslaan als of Een kopie opslaan worden uitgeschakeld nadat u iets hebt gesleept en neergezet vanuit Finder of Bridge. (#3606041)
 • De toepassing crasht tijdens het bewerken van de bron van een kruisverwijzing in een verouderd document waarvan het doel zich in een ander document bevindt. (#3631377)
 • Nadat een gebruiker van een InDesign-document een PDF heeft gemaakt, werkt het kleurenprofiel niet meer in de PDF in Mac10.6.x, Mac 10.8.x, Win7 of Win8. (#3586689)
 • De Flash Player-tekstinvoerfunctie reageert niet op toetsopdrachten. (#3554092)
 • Wanneer de bibliotheekmap de focus heeft en u vervolgens op de knop Opslaan voor een bestand klikt, crasht de toepassing. (#3596016)
 • InDesign crasht tijdens het typen van een lang woord na een regel die is afgebroken met een afbreekstreepje. (#3575859)
 • InDesign crasht bij het aanpassen van een kader aan de inhoud. (#3546736)
 • InDesign crasht door het dupliceren van een spread na het dupliceren van pagina's. (#3654918)
 • De toepassing crasht bij het overschakelen naar een ander deelvenster nadat voor het GoToURL-gedrag een lege URL voor een knop is ingesteld. (#3649906)
 • InDesign CC crasht bij het bijwerken van koppelingen naar InCopy-artikelen. (#3649846)
 • Het aanpassen van een kader aan het referentiepunt werkt niet in InDesign. (#3342299)
 • InDesign crasht bij het schuiven door de lijst met lettertypen terwijl de lettertypevoorvertoning nog wordt opgebouwd. (#3667798)

InDesign en InCopy

 • InCopy crasht tijdens het importeren van een artikel met verwijderde tekst. (#3656462)
 • InDesign CC crasht bij het bijwerken van koppelingen naar InCopy-artikelen. (#3649846)
 • Het is niet mogelijk om de cursor met de pijltoetsen voorbij een samengevouwen notitie te krijgen. (#3614637)
 • Win: InCopy, een gebruiker kan geen tekst typen in het tekstveld Macro. (#3594973)
 • InCopy crasht bij het openen van een toewijzingsbestand vanuit AEM DAM. (#3587306)
 • InCopy crasht wanneer de gebruiker op de knop Sluiten ('X') klikt na het annuleren van een afdrukopdracht. (#3555565)
 • Het renderen van tekst op een transparante achtergrond gaat heel langzaam. (#3592732)
 • Het selecteren van tekst op een transparant object gaat heel traag. (#3630743)
 • Het pannen en schuiven gaat langzamer dan in CS6. (#3596468)
 • Het in- en uitzoomen gaat heel traag. (#3649023)

Onlinebronnen

Voor algemene Adobe-forums gaat u naar http://www.adobe.com/go/forums_nl.

Voor hulp bij onderwerpen over het downloaden, installeren en ingebruiknemen van uw software gaat u naar http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Voor hulp bij producten en instructies, inspiratie en ondersteuning uit de gebruikersgemeenschap gaat u naar http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_nl.

Klantenservice

Voor meer informatie over productinformatie, verkoop, registratie en andere problemen gaat u naar http://www.adobe.com/go/customer_support.

Om contact op te nemen met de klantenservice gaat u naar http://www.adobe.com/go/intlsupport_nl/.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid