Opmerkingen bij de release van InDesign CC 9.2.0

Systeemvereisten

Voor de meest recente systeemvereisten gaat u naar http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_nl.

Raadpleeg voor een overzicht van de meest recente systeemvereisten van overige Creative Cloud-producten http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Nieuwe en verbeterde functies  

Proefversie

Proefversies van Creative Cloud zijn 'uitproberen en kopen'-versies waarmee u afzonderlijke producten of edities kunt evalueren en de geïnstalleerde proefversie in een volledige versie kunt omzetten. U kunt een proefversie op ieder gewenst moment omzetten in een volledige versie door u aan te melden voor een lidmaatschap. Als u een lidmaatschap neemt, moet u online zijn en u aanmelden met een Adobe ID om de volledige versie te kunnen gebruiken.

Licentieovereenkomst

U dient te beschikken over een internetverbinding en Adobe ID, en u moet akkoord gaan met de licentieovereenkomst om dit product te activeren en te gebruiken Dit product kan mogelijk integreren met of toegang toestaan tot bepaalde online services van Adobe of derden. Onlineservices zijn alleen beschikbaar voor gebruikers van 13 jaar en ouder. De gebruikers dienen akkoord te gaan met extra gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Adobe (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Online services zijn niet beschikbaar in alle landen of talen, vereisen mogelijk gebruikersregistratie en zijn mogelijk onderhevig aan verandering of beëindiging zonder kennisgeving. Aanvullende kosten of lidmaatschapskosten zijn mogelijk van toepassing.

Installatie van lettertypen

Sommige installatieprogramma's van Adobe-producten installeren lettertypen in een standaardmap voor systeemlettertypen. Als het installatieprogramma oudere versies van deze lettertypen vindt in de standaardsysteemmap met lettertypen, wordt de installatie van de oudere versies ongedaan gemaakt en worden deze versies in een nieuwe map opgeslagen. Ga voor meer informatie naar http://www.adobe.com/products/type/creative-cloud-fonts.html.

Als u extra lettertypen wilt installeren, raadpleegt u de installatiepagina http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_nl.

Opgeloste problemen

Raadpleeg de ondersteuningspagina van Adobe http://www.adobe.com/go/customer_support_nl voor de nieuwste informatie over en bekende problemen met alle Creative Cloud-toepassingen.

Alleen InDesign

 • Tekst renderen op een transparante achtergrond gaat heel langzaam. (#3592732)
 • Tekst selecteren gaat zeer traag bij transparante objecten. (#3630743)
 • Tekstkaders tekenen en verplaatsen gaat langzaam wanneer het deelvenster Info is geopend op de Mac. (#3600210)
 • Objecten en tekstkaders tekenen gaat langzamer in CC dan in CS. (#3596522)
 • In vergelijking met CS6 verloopt het renderen van geplakte tekstkaders zeer langzaam in CC. (#3590911)
 • Objecten verplaatsen gaat zeer langzaam. (#3650794)
 • Pannen en schuiven in CC gaat langzamer dan in CS6. (#3596468)
 • In- en uitzoomen gaat heel traag. (#3649023)
 • Opslaan, Opslaan als en Een kopie opslaan zijn niet beschikbaar nadat er iets wordt gesleept en neergezet vanuit de Finder/Bridge. (#3606041)
 • De toepassing crasht tijdens het bewerken van de bron van een kruisverwijzing in een verouderd document waarvan het doel zich in een ander document bevindt. (#3631377)
 • Nadat een gebruiker een InDesign-document heeft uitgevoerd als PDF, werkt het kleurenprofiel niet in de PDF in Mac 10.6.x en 10.8.x, Windows 7 en Windows 8. (#3586689)
 • Tijdens het invoeren van tekst in Flash Player werken de Command-toetsen niet. (#3554092)
 • Wanneer de bibliotheekmap de focus heeft en u vervolgens op de knop Opslaan voor een bestand klikt, crasht de toepassing. (#3596016)
 • InDesign crasht tijdens het typen van een lang woord na een afgebroken regel. (#3575859)
 • InDesign crasht bij het aanpassen van een kader aan de inhoud. (#3546736)
 • InDesign crasht als een spread wordt gedupliceerd nadat pagina's zijn gedupliceerd. (#3654918)
 • De toepassing crasht wanneer u overschakelt naar een ander deelvenster nadat u voor het gedrag GoToURL een lege URL voor een knop hebt ingesteld. (#3649906)
 • InDesign CC crasht bij het bijwerken van koppelingen naar InCopy-artikelen. (#3649846)
 • Het referentiepunt voor Kader aanpassen werkt niet in InDesign. (#3342299)
 • InDesign crasht als u schuift door de lijst met lettertypen terwijl de lettertypevoorvertoning nog wordt opgebouwd. (#3667798)

InDesign en InCopy

 • InCopy crasht tijdens het importeren van een artikel met verwijderde tekst. (#3656462)
 • InDesign CC crasht bij het bijwerken van koppelingen naar InCopy-artikelen. (#3649846)
 • Het is niet mogelijk om de cursor met de pijltoetsen voorbij een samengevouwen notitie te verplaatsen. (#3614637)
 • Win, InCopy: een gebruiker kan geen tekst typen in het tekstveld Macro. (#3594973)
 • InCopy crasht bij het openen van een toewijzingsbestand vanuit AEM DAM. (#3587306)
 • InCopy crasht wanneer de gebruiker op de knop Sluiten ('X') klikt na het annuleren van een afdrukopdracht. (#3555565)
 • Tekst renderen op een transparante achtergrond gaat heel langzaam. (#3592732)
 • Tekst selecteren gaat zeer traag bij transparante objecten. (#3630743)
 • Pannen en schuiven gaat langzamer dan in CS6. (#3596468)
 • In- en uitzoomen gaat heel traag. (#3649023)

Online bronnen

Voor de algemene Adobe-community gaat u naar https://community.adobe.com.

Voor hulp bij onderwerpen met betrekking tot het downloaden, installeren en gebruiken van de software gaat u naar http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all.

Voor hulp bij producten en instructies, inspiratie en ondersteuning uit de gebruikersgemeenschap gaat u naar http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_nl.

Klantenondersteuning

Voor meer informatie over productinformatie, verkoop, registratie en andere problemen gaat u naar http://www.adobe.com/go/customer_support_nl.

Ga naar http://www.adobe.com/go/intlsupport_nl/ om contact op te nemen met de klantenservice.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account