Systeemvereisten

Voor de meest recente systeemvereisten gaat u naar http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_nl.

Raadpleeg voor een overzicht van de meest recente systeemvereisten van overige Creative Cloud-producten http://www.adobe.com/nl/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Proefversie

Proefversies van Creative Cloud zijn "uitproberen en kopen"-versies waarmee u afzonderlijke producten of edities kunt evalueren en de geïnstalleerde proefversie in een volledige versie kunt omzetten. U kunt een proefversie op ieder gewenst moment omzetten in een volledige versie door u aan te melden voor een abonnement. Als u een abonnement neemt, moet u online zijn en u aanmelden met een Adobe-id om de volledige versie te kunnen gebruiken.

Licentieovereenkomst

U dient te beschikken over een internetverbinding en Adobe-id, en u moet akkoord gaan met de licentieovereenkomst om dit product te activeren en te gebruiken Dit product kan mogelijk integreren met of toegang toestaan tot bepaalde online services van Adobe of derden. Online services zijn alleen beschikbaar voor gebruikers van 13 jaar en ouder. De gebruikers dienen akkoord te gaan met extra gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Adobe (http://www.adobe.com/nl/aboutadobe/legal.html). Online services zijn niet beschikbaar in alle landen of talen, vereisen mogelijk gebruikersregistratie en zijn mogelijk onderhevig aan verandering of beëindiging zonder kennisgeving. Aanvullende kosten of abonnementskosten zijn mogelijk van toepassing.

Installatie van lettertypen

Sommige installatieprogramma's van Adobe-producten installeren lettertypen in een standaardmap voor systeemlettertypen. Als het installatieprogramma oudere versies van deze lettertypen vindt in de standaardsysteemmap met lettertypen, wordt de installatie van de oudere versies ongedaan gemaakt en worden deze versies in een nieuwe map opgeslagen. Ga voor meer informatie naar http://www.adobe.com/products/type/creative-cloud-fonts.html.

Als u extra lettertypen wilt installeren, raadpleegt u de installatiepagina http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_nl.

Bekende problemen

Raadpleeg de ondersteuningspagina van Adobe http://www.adobe.com/go/customer_support_nl voor de nieuwste informatie over en bekende problemen van alle Creative Cloud-toepassingen.

 • De functie 'In InCopy plaatsen' van Bridge CC werkt niet als alleen de 64-bits versie van InCopy CC is geïnstalleerd. [#3540938]
 • (Mac) Als u probeert een bestand te openen met slepen en neerzetten in InDesign, blijft de toepassing grijs totdat u ergens in de toepassing klikt. [#3539304]
 • Als u een document met documentlettertypen opent en het selectievakje "Alleen favorieten weergeven" in het lettertypemenu selecteert, crasht InDesign als u het document sluit. Dit gebeurt vooral wanneer sommige lettertypen ontbreken in het document. [#3544918]
 • Een document dat is gemaakt met de standaard voorinstelling importeert het aantal kolommen van een eerder gemaakte voorinstelling. De voorgaande voorinstelling had Digitaal publiceren als intentie en een aangepast aantal kolommen. [#3545176]
 • Het keuzemenu Kleurthema werkt soms niet nadat er met het deelvenster DPS is gewerkt. [#3384945]
 • InDesign crasht nadat u de intentie hebt gewijzigd en op OK hebt geklikt, vooral wanneer de voorvertoningsoptie is uitgeschakeld. [#3546306]
 • Nadat u een documentvoorinstelling hebt gemaakt en op Annuleren klikt in het dialoogvenster Nieuw document, wordt de voorinstelling verwijderd. [#3493554, #3541235]
 • Als u in het dialoogvenster Zoeken/Wijzigen wijzigingen aanbrengt in het invoervak van Wijzigen in en in het document klikt, herstelt de waarde in het invoervak naar de laatste waarde in de lijst. [#3546189]
 • Het pictogram voor geselecteerd gereedschap verandert niet direct in het grijphandje nadat u op de de spatiebalk drukt. Het pictogram verandert pas in het grijphandje wanneer u de muis beweegt. [#3546145]
 • Muissneltoetsen voor tekstselectie werken niet in de Artikeleditor. [#3546051]
 • (Mac) Na de installatie van zowel InDesign CS6 als InDesign CC wordt alleen het Adobe InDesign CC-startpictogram weergegeven in de launchpadlijst. [#3546744]
 • Alleen Japans:
  • Als u meer dan vier aangepaste reeksen voor een samengesteld lettertype maakt, kan de waarde van de vierde reeks niet meer worden aangepast, vooral na gebruik van de schuifbalk. [#3540930]
  • IVS-tekens die zijn ingevoerd in het naamveld voor samengesteld lettertype worden onjuist weergegeven. [#3378225]
  • Het layoutraster in de geëxporteerde IDML lijkt te verschillen ten opzichte van het InDesign-bronbestand. [#3542604]

Onlinebronnen

Voor algemene Adobe-forums gaat u naar http://www.adobe.com/go/forums_nl.

Voor hulp bij onderwerpen over het downloaden, installeren en ingebruiknemen van uw software gaat u naar http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Voor hulp bij producten en instructies, inspiratie en ondersteuning uit de gebruikersgemeenschap gaat u naar http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_nl.

Klantenservice

Voor meer informatie over productinformatie, verkoop, registratie en andere problemen gaat u naar http://www.adobe.com/go/customer_support.

Om contact op te nemen met de klantenservice gaat u naar http://www.adobe.com/go/intlsupport_nl/.