Opmerkingen bij de release van InDesign Server CS6

Welkom bij Adobe® InDesign® CS6 Server. Dit document bevat nagekomen productinformatie, updates en tips voor het oplossen van problemen die niet zijn opgenomen in de InDesign Server-documentatie.

Minimale systeemvereisten

Voor een actuele lijst met systeemvereisten gaat u naar http://www.adobe.com/go/indesignserver_systemreqs_nl

Nieuwe functies

Server pingen

De client dient InDesign Server op elk moment te kunnen pingen door het verzenden van een ping-verzoek De reactie geeft aan of de server bezet is of is vastgelopen.

InDesign Server stoppen

U kunt alle InDesign Server-processen beëindigen wanneer de server niet reageert door een LBQ-webservice aan te roepen.

Sessieondersteuning

De server kan een combinatie van stateless en stateful clients afhandelen. Sessies zijn volledig geïsoleerd van elkaar, net zoals het geval zou zijn als de clients van andere instanties van IDS gebruik zouden maken. Dit betekent dat u geen documenten of instellingen tussen sessies kunt delen. Wanneer een sessie wordt gesloten, moeten alle scriptobjecten en alle states die in die sessie zijn gemaakt, worden vrijgegeven.

 1. De client moet een sessie-id verkrijgen door een SOAP-API BeginSession() aan te roepen.
 2. De ontvangen sessie-id moet samen met elke serveraanvraag worden verzonden door de client.
 3. Alle aanvragen diezelfde sessie-id hebben worden uitgevoerd in een "ExecutionContext“, d.w.z. hun set met voorkeuren en documenten wordt gescheiden van andere sessies.
 4. Elke sessie wordt gemaakt op een aparte thread zodat gelijktijdige uitvoering van aanvragen van verschillende clients kan plaatsvinden. Dit leidt tot betere doorvoer en schaalbaarheid.
 5. Wanneer alle aanvragen zijn uitgevoerd, roept de client de SOAP-API EndSession() aan om de sessie te sluiten en de server te laten weten dat opschoning voor de sessie kan plaatsvinden.

Elektronische licentiesU moet akkoord gaan met de licentieovereenkomst en de garantiebepalingen om dit product te kunnen gebruiken.   Ga naar www.adobe.com/nl/products/eulas voor meer informatie.

Installatie van lettertypen

Alle documentatie over lettertypen is online beschikbaar. Ga naar http://www.adobe.com/nl/type/browser/landing/creativesuite/creativesuite6.html voor het Handboek OpenType, de OpenType leesmij-bestanden, koppelingen naar lettertypespecifieke leesmij-bestanden, lijsten met lettertypen die door de verschillende CS6-producten worden geïnstalleerd, en lijsten met lettertypen die op dvd worden meegeleverd voor elk van de CS6-producten.

Het installatieprogramma van InDesign CS6 Server installeert lettertypen in een standaardsysteemmap met lettertypen. Veel van deze lettertypen zijn nieuwere versie van lettertypen die door InDesign CS5 Server zijn geïnstalleerd. Als het installatieprogramma oudere versies van deze lettertypen vindt in de standaardsysteemmap met lettertypen, wordt de installatie van de oudere versies ongedaan gemaakt en worden deze versies in een nieuwe map opgeslagen. De standaardsysteemmap voor lettertypen is:

Apple Macintosh: /Library/Fonts

Windows: <systeemschijf>:\Windows\Fonts

De oudere lettertypen worden in de nieuwe map opgeslagen:

Apple Macintosh: /Library/Application Support/Adobe/SavedFonts/current

Windows: <systeemschijf>:\Program Files\Common Files\Adobe\SavedFonts\current

Deze nieuwe map zal ook een bestand met de naam "Lees mij.html“ bevatten waarin de opgeslagen lettertypen en de versienummers van de nieuwe en oude lettertypebestanden zijn vermeld.

U kunt de oudere lettertypen opnieuw installeren door de nieuwe lettertypebestanden uit de standaardmap met systeemlettertypen te verwijderen en de oude bestanden in die map terug te plaatsen.

Er zijn aanvullende lettertypen aanwezig op de installatieschijf. Voor informatie over het installeren van deze lettertypen gaat u naar http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_nl.

Aanvullende scenario's voor installeren/verwijderen

InDesign Server CS6 moet worden geactiveerd voordat dit kan worden gebruikt. Als de computer online is, vindt de activering automatisch plaats wanneer u de installatie uitvoert. U moet uw Adobe-id en het serienummer opgeven wanneer het installatieprogramma daarom vraagt. Als de software niet wordt geactiveerd, wordt een fout weergegeven "Adobe InDesign Server is not properly licensed and will now quit."

Als uw computer geen internetverbinding heeft, download en installeer dan de Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition (APTEE). U kunt de software dan van een serienummer voorzien en activeren met APTEE. U kunt APTEE downloaden op de pagina Creative Suite Enterprise Deployment.

Opmerking:

De software wordt niet gedeactiveerd tijdens een offline verwijdering. De computer moet tijdens het verwijderen online zijn om te worden gedeactiveerd, anders klopt het aantal activeringen niet en gaat er een activering verloren.

Evaluatieversie activeren met APTEE

Als u de evaluatieversie wilt activeren, download en installeer dan de Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition (APTEE). U kunt de evaluatieversie gedurende 90 dagen gebruiken.

 1. In een terminal- of consolevenster voert u in:
  • Windows: adobe_prtk - -tool=StartTrial - -leid=InDesignServer-CS6-Win-GM
  • Mac OS: adobe_prtk - -tool=StartTrial - -leid=InDesignServer-CS6-Mac-GM
 2. Als de evaluatieversie is geactiveerd, wordt het volgende bericht weergegeven:

StartTrial Successful

Return Code = 0

Serienummering met APTEE (online)

Uw computer moet online zijn wanneer u deze procedure uitvoert.

 1. In een terminal- of consolevenster voert u in:
  • Windows: adobe_prtk --tool=Serialize --leid=InDesignServer-CS6-Win-GM --serial=<serienummer> --adobeid=<e-mailadres>
  • Mac OS: adobe_prtk --tool=Serialize --leid=InDesignServer-CS6-Mac-GM --serial=<serienummer> --adobeid=<e-mailadres>

 2. Als de serienummering is gelukt, wordt het volgende bericht weergegeven:

Return Code = 0

  Serienummering met APTEE (offline)

  Als uw computer offline is, kunt u de software van een serienummer voorzien en activeren met de volgende procedure. U hebt toegang tot een apparaat met internetverbinding nodig. Genereer een aanvraagcode en verzend deze om een antwoordcode te ontvangen. Voer de antwoordcode in om de software van een serienummer te voorzien en te activeren

  1. Voer in een terminal- of consolevenster het volgende in: adobe_prtk --tool=Type1Exception --generate --serial=<serienummer>. Noteer de gegenereerde aanvraagcode.
  2. Ga op een apparaat met internetverbinding naar http://www.adobe.com/go/getactivated_nl en klik op Antwoordcode genereren.
   1. Meld u aan met uw Adobe-id
   2. Voer de in stap 1 gegenereerde aanvraagcode in
   3. Voer het serienummer in
   4. Klik op Antwoordcode genereren. Noteer de antwoordcode.
  3. Ga terug naar de primaire computer en voer in het terminal- of consolevenster het volgende in:
   • Windows: adobe_prtk --tool=Type1Exception --accept --serial=<serienummer> --responsecode=<antwoordcode> --leid=InDesignServer-CS6-Win-GM
   • Mac OS: adobe_prtk --tool=Type1Exception --accept --serial=<serienummer> --responsecode=<antwoordcode> --leid=InDesignServer-CS6-Mac-GM
  4. Als de serienummering en de activering zijn gelukt, wordt het volgende bericht weergegeven:

  Return Code = 0

  Bekende problemen

  Raadpleeg de ondersteuningspagina van Adobe http://www.adobe.com/go/customer_support_nl voor de nieuwste informatie over en bekende problemen van alle Creative Suite 6-toepassingen.

  • Opdrachten voor het beëindigen van instanties werken niet voor InDesign Server-instanties die op IPv6-adressen worden uitgevoerd. Als IPv4 op een netwerk is uitgeschakeld, werkt de opdracht voor het beëindigen van een instantie niet. (#3139916)
  • Het bijwerken van externe koppelingen werkt geplaatste objecten niet automatisch bij. Zo zorgt het bijwerken van een bovenliggend tekstkader er niet automatisch voor dat het onderliggende tekstkader wordt bijgewerkt. (#3142118)
  • Ingesloten lettertypen in EPUB werken niet zoals verwacht in iBooks omdat de Apple-implementatie van de EPUB-norm afwijkt. (#2993986)
  • EPUB kan niet worden gevalideerd als u een lijst met aangepaste "li“-labels in het dialoogvenster Labels exporteren maakt. Dit is een beperking in het ontwerp. Gebruik de ingebouwde ondersteuning voor lijsten van InDesign in plaats van uw eigen lijst te maken. (#3128871)
  • In iframes die een videospeler bevatten (zoals een YouTube-clip), blijven transformaties niet goed behouden bij export naar EPUB3 met Layout. Getransformeerde video's werken ook niet in verschillende andere indelingen, zoals PDF en SWF. (#3074377)
  • De p.style-regelhoogtewaarde negeert de regelafstand die is ingesteld in een tekenstijl. InDesign ondersteunt het opgeven van de regelafstand alleen op alineaniveau. (#3000096)
  • Inhoud wordt gedupliceerd in EPUB-uitvoer als het document een alternatieve layout bevat. Als tijdelijke oplossing kunt u het deelvenster Artikelen gebruiken om slechts één layout op te opnemen.(#3013951)
  • Soms wordt de toepassing onverwacht afgesloten als u tekst uit frames met verbonden tekst verwijdert en de verwijderde tekst deel uitmaakt van de normale kolommen, of van tekst die over kolommen is verdeeld. (#3152971)
  • Tekstkaders met verbindingen en Automatische grootte worden niet goed vernieuwd wanneer een object binnen een van de verbonden frames wordt verankerd. (#3139955)
  • InDesign wordt onverwacht afgesloten wanneer u het formaat van een frame wijzigt waarin Alle regels bij elkaar houden is toegepast op de laatste alinea. (#3142141)
  • Soms werken de knoppen op stramienpagina's niet bij het exporteren naar PDF. (#3146506)
  • Tekens met accent worden niet weergegeven in Tekstveld in Acrobat. (#3148857)
  • Het teken Khand Ta wordt niet goed weergegeven. (#3093545)
  • In Indische scripts wordt de post-basis vorm van het Ra-teken niet goed weergegeven na conjuncts. (#3097656)
  • Wanneer u in Indische scripts een niet-verbindingselement invoegt na een dubbele consonant in combinatie met een halant, wordt de post-basis vorm niet goed weergegeven in conjuncts (#3103766)
  • Alleen Midden-Oosten: De EPUB-export wordt niet ondersteund voor de Arabische of Hebreeuwse tekstdocumenten (# 295023)
  • Alleen Midden-Oosten: Als u een selectiekader maakt om inhoud van de Inhoudsconveyor te plaatsen en het selectiekader van rechtsboven naar linksonder trekt, wordt de transformatie Omdraaien geactiveerd. Sleep het selectiekader van linksboven naar rechtsonder om de tekst te behouden.

  Klantenservice

  Klantenservice

  De klantenservice van Adobe biedt hulp bij productinformatie, verkoop, registratie en andere niet-technische problemen. Als u wilt weten hoe u contact opneemt met de Adobe Klantenservice, ga dan op Adobe.com naar uw regio of land en klik op Mijn support.

  Ondersteuningsprogramma's en technische informatie 

  Als u technische ondersteuning voor uw product nodig hebt, inclusief informatie over gratis en betaalde ondersteuningsprogramma's en informatie over probleemoplossing, kunt u meer informatie vinden op http://www.adobe.com/go/support_nl.  Buiten Noord-Amerika gaat u naar http://www.adobe.com/go/intlsupport_nl/. Klik op de vervolgkeuzelijst onder de vraag "Wenst u een ander land of andere regio?", kies een ander land of een andere regio en klik op Verder.  Een andere manier is om op Wijzigen naast de naam van het land boven in het scherm te klikken en een ander land of een gebied te selecteren.

  Informatie voor probleemoplossing vindt u onder meer in de Adobe Product Support Knowledgebase, de Adobe-gebruikersforums en de Adobe Support Advisor.  Wij maken doorlopend aanvullende hulpmiddelen en informatie online beschikbaar om u flexibele opties te bieden waarmee u problemen zo snel mogelijk kunt oplossen.

  Adobe-logo

  Aanmelden bij je account