Opmerkingen bij de release van Adobe®InDesign® en InDesign® Server CS5.5 7.5.3

April 2012

Deze update biedt belangrijke verbeteringen in de prestaties wanneer u werkt in de weergavemodus Hoge kwaliteit. Bovendien bevat deze update oplossingen voor fouten met ontbrekende plug-ins en fouten in PDF-export, tekst, lettertype-afhandeling en andere problemen.

Minimale systeemvereisten

Opmerkingen bij de installatie

Opgeloste problemen

Minimale systeemvereisten

Windows®

 • Intel® Pentium® 4- of AMD Athlon® 64-processor
 • Microsoft® Windows XP met Service Pack 2 (Service Pack 3 aanbevolen), Windows Vista® met Service Pack 1 of Windows 7®
 • 1 GB RAM (2 GB aanbevolen)
 • 1,6 GB beschikbare ruimte op de vaste schijf voor de installatie; tijdens de installatie is meer vrije schijfruimte vereist (InDesign kan niet op flash-opslagapparaten worden geïnstalleerd.)
 • Beeldscherm met een resolutie van 1024 x 768 (1280 x 800 aanbevolen) en een 16-bits videokaart of hoger 
 • Dvd-romstation 
 • Adobe Flash® Player 10-software vereist voor het exporteren van SWF-bestanden
 • Voor onlineservices is een breedbandverbinding met internet vereist

 Mac OS 

 • Multicore Intel®-processor
 • MAC OS x v10.5.8-10.6.x
 • 1 GB RAM (2 GB aanbevolen)
 • 2,6 GB beschikbare ruimte op de vaste schijf voor de installatie; tijdens de installatie is meer vrije schijfruimte vereist (InDesign kan niet worden geïnstalleerd op een volume dat gebruikmaakt van een hoofdlettergevoelig bestandssysteem of op flash-opslagapparaten.)
 • Beeldscherm met een resolutie van 1024 x 768 (1280 x 800 aanbevolen) en een 16-bits videokaart of hoger 
 • Dvd-romstation 
 • Adobe Flash® Player 10-software vereist voor het exporteren van SWF-bestanden
 • Breedbandinternetverbinding vereist voor online services

De recentste systeemvereisten zijn te vinden op www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_nl

Opmerkingen bij de installatie

 • Voordat u een toepassing gaat installeren, moet u alle geopende toepassingen sluiten, dus ook andere Adobe-toepassingen, Microsoft Office-toepassingen en browservensters.  Daarnaast is het raadzaam antivirusprogramma's tijdelijk uit te schakelen voordat u de installatieprocedure start. 
 • U moet beschikken over beheerdersrechten of u aanmelden als beheerder. 
 • Sluit InDesign af voordat u het updateprogramma voor InDesign uitvoert. (Doe dit minimaal één minuut voordat u het updateprogramma gaat uitvoeren.) 

Opgeloste problemen  

In dit gedeelte vindt u een overzicht van de technische problemen die worden opgelost met de InDesign CS5 7.5.2-update. Bij deze problemen wordt de oorspronkelijke probleembeschrijving vermeld en niet de gecorrigeerde werking. Algemene tips over het gebruik van het product en oplossingen voor problemen vindt u in de Adobe Product Support Knowledgebase voor InDesign op http://www.adobe.com/go/id_support_nl. U kunt ook Online-ondersteuning kiezen in het menu Help van InDesign.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Architectuur / Document

Gebruikers van de Zweedse versie kunnen regels niet afbreken met de Return-toets [2884727]

Probleem met het openen van gedeelde gekoppelde bestanden wanneer meerdere instanties van InDesign op verschillende machines worden uitgevoerd. [2851854]

CS5-plug-ins kunnen in CS5.5 worden geladen, met codeconflicten en verlies van stabiliteit als gevolg. [2867833]

Foutcode 5 bij pogingen om een grote hoeveelheid bestanden te openen op Mac OS [2922941]

ID wordt onverwacht afgesloten wanneer de gebruiker een document met een naam die ongeldige shift-JIS/MacEncodingJapan-bytereeksen bevat probeert op te slaan (als) [2885535]

InDesign wordt onverwacht afgesloten bij het openen van een document dat geïnstalleerde lettertypen uit een niet-herkende lettertypefamilie bevat [2923724]

Bepaalde uitbreidingsdeelvensters kunnen niet worden geopend wanneer documenten met bepaalde tekens in de naam open zijn [2917124]

Bepaalde uitbreidingsdeelvensters werken niet meer wanneer documenten met Russische tekens in de naam open zijn [2932558]

Instabiele adressen in het deelvenster Lagen [2923714, 2923725]

InDesign wordt onverwacht afgesloten bij het uitvoeren van bepaalde kopieer-/plakbewerkingen. [3073952, 2941163]*

Bij het openen van bestanden van een nieuwere versie van InDesign worden onduidelijke fouten over ontbrekende plug-ins getoond in plaats van een duidelijk bericht dat het bestand van een nieuwere versie is. [2944763]*

Vermindering van prestaties bij het verplaatsen van objecten wanneer de weergave op Hoge kwaliteit wordt ingesteld [3128109] *

InDesign wordt onverwacht afgesloten bij het herstellen van een bestand wanneer het programma opnieuw wordt opgestart. [3100953]*

EPUB

InDesign wordt onverwacht afgesloten wanneer de gebruiker een document met samengestelde lettertypen naar EPUB exporteert. [2832559]

Fout bij het openen van EPUB op de iBook als het verhaal een handmatig afbreekstreepje bevat [2889349]

Er staat een extra spatie in de DTD-verklaring van het HTML-bestand voor e-books [2889353]

Afbeeldingen

In het document geïnstalleerde lettertypen worden niet gebruikt in geplaatste EPS-bestanden bij het exporteren naar PDF [2917336]

PNG-bestanden met grote kleurenprofielen worden niet geplaatst. Foutmelding "Kan dit bestand niet plaatsen. Ongeldig PNG-bestand" [2880720]

InDesign wordt onverwacht afgesloten nadat de gebruiker een afbeelding kopieert en een opdracht voor het sluiten van een document plant. [2923717]

Witte samenvoeglijn bij exporteren naar JPEG met bepaald schalingspercentage en bepaalde resolutie voor geplaatste afbeeldingen [2987040]*

Prestaties voor opnieuw tekenen in ID CS5 zijn langzamer vergeleken met CS3. [2910574]*

Poster: de optie 'Vanaf huidige frame' in de Media herstelt de poster niet vanaf dat frame na opnieuw koppelen. [3097841]*

Beperkte ondersteuning van transparantie voor TIFF-bestanden van Photoshop CS6.[3073238] *

In bepaalde situaties worden URL's bij slepen en neerzetten in InCopy/InDesign CS4, CS5.5 gewijzigd [3054805]*

Installatieprogramma

Na verwijderen en opnieuw installeren verdwijnt de menuopdracht Plaatsen > In InDesign van Bridge. [3079235]*

Importeren/exporteren

Excel-specifieke importvoorkeuren worden niet behouden wanneer het Excel-bestand in een grafisch kader wordt geplaatst. [2808639]  

Verkeerd paginanummer bij export van boek naar PDF [2940448]*

INX/IDML

Tab negeren wordt uitgeschakeld in INX/IDML [2827174]*

Stramien wordt verkeerd toegepast bij openen van IDML-bestand [3114965] *

Oudere versies lezen geen ID CS6-bestanden die bestanden met nieuwe Pantone Plus-kleuren bevatten. [3119501]*

Lay-out

Inconsistenties bij het laden en exporteren van een gekoppelde afbeelding uit INDD [3017929]*

Er treedte een vreemde verschuiving op tussen twee pagina's op dezelfde spread [3080049]*

Afdrukken / PDF

PDF-export op de achtergrond mislukt bij bepaalde bestanden als preflight is ingeschakeld. [2824068]

Tekstkaders die nabij de paginagrenzen zijn ingevoegd, worden mogelijk op de verkeerde locatie geplaatst bij het exporteren naar PDF [2874266]

InDesign wordt onverwacht afgesloten na het exporteren naar PDF. [2873782]

InDesign wordt onverwacht afgesloten tijdens het afdrukken van scheidingen waarbij de naam van een steunkleur tekens met accenten bevat [2934118]

InDesign wordt onverwacht afgesloten wanneer u exporteert naar PDF met tekstvariabelen [2866963] *

Een opmerking in een documenttabel met een tekstvariabele zorgt ervoor dat InDesign onverwacht wordt afgesloten bij het exporteren naar PDF/IDML. [3089441]*

Navigeren in document is niet mogelijk als de inhoudsopgave op een stramienpagina staat. [2907482]*

De tekst wordt in bepaalde gevallen verkeerd geplaatst wanneer DataMerge wordt gebruikt om te exporteren [2939067]*

InDesign loopt vast of wordt onverwacht afgesloten tijdens bepaalde pakket- en preflight-bewerkingen. [2982454]*

Scriptbewerking

Probleem met kopiëren van artikelen via VBScript wanneer de functie wordt aangeroepen door een toepassing [3059225]*

InDesign wordt onverwacht afgesloten wanneer JavaScript met InDesign wordt uitgevoerd, gevolgd door het sluiten van een document. [3021908]*

Tekst

Grootte van subscript-/superscripttekst in de Turkse versie is nul en kan niet worden gewijzigd [2895926]

InDesign loopt mogelijk vast wanneer meerdere lettertypegroepen met dezelfde naam zijn geïnstalleerd [2919511]

InDesign wordt onverwacht afgesloten tijdens het importeren van tekst waarin een snelkoppelingnaam ontbreekt [2923721]

InDesign wordt onverwacht afgesloten wanneer de tekstfocus buiten het bereik van het tekstmodel raakt tijdens tabelbewerkingen [2923728]

Gebruik van Slimme layout met Gekoppelde frames zorgt ervoor dat InDesign in bepaalde gevallen onverwacht wordt afgesloten. [3085379]*

Lettertypen van andere locatie worden niet geladen. [3013562]*

InDesign wordt onverwacht afgesloten bij bepaalde lettertypen wanneer kolommen in evenwicht worden gebracht [3099740]*

Lettertypen van dezelfde familie maar een ander type vertonen onverwacht gedrag bij exporteren naar IDML gevolgd door importeren uit IDML. [3114961]*

Bepaalde documenten komen in een oneindige lus bij het aanpassen van de framegrootte [3113902]*

Onjuiste glyphselectie bij bepaalde Indic-lettertypen wanneer bepaalde opeenvolgingen van virama- en joiner-tekens worden gebruikt. [2849232]*

Gebroken meerdere kolommen veroorzaken problemen met Tekstomloop en Bij vorige houden [2958674]*

Gebruikersinterface

SWF-bestanden worden niet weergegeven in Folio Builder en CS-revisie wanneer de bestandsnaam van het document een '<' bevat [2971572]*

InDesign CS5.5 wordt onverwacht afgesloten bij het verwijderen van ongebruikte stalen met de optie voor kleine weergave [2987294]*

XML

XSLT-bestand kan niet worden gewijzigd bij het opnieuw koppelen van XML-bestanden [2823961]

XML-koppelingen verliezen de indelingsgegevens bij het opnieuw koppelen [2917351]

associatedXMLElement retourneert "NULL" voor een samengevoegde cel in een tabel. [2946288]*

Alleen InDesign Server

CCommandLineArgs::ProcessArgsLate zorgt ervoor dat het product in bepaalde situaties vastloopt bij gebruik in combinatie met LogToApplicationEventLog [2988814]*

InDesign Server wordt onverwacht afgesloten als spellingcontrole wordt uitgevoerd op bepaalde documenten. [2935990]*

Met documenten geïnstalleerde lettertypen worden vergrendeld in Windows. [2890001]*

© 2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.