Adobe_InDesign_CC_mnemonic_RGB_64px

Adobe InDesign CC bevat nieuwe functies en verbeteringen om uw ontwerpen en DTP-ervaringen beter dan ooit te maken. Voorbeelden van nieuwe functies zijn Creative Cloud Libraries, een welkomstscherm, verbeterde integratie van Adobe Color, de tool Kleurthema, de nieuwe interactiviteit voor EPUB met vaste layout en de voorvertoning EPUB-interactiviteit.

Lees verder voor een korte inleiding op de nieuwe functies in de laatste update van Adobe InDesign en voor koppelingen naar bronnen voor meer informatie.

    De februariversie van Adobe InDesign CC bevat nieuwe functies zoals Creative Cloud Libraries en een nieuw welkomstscherm.


Adobe InDesign CC 2014.2-versie | februari 2015

Samenwerken met Creative Cloud Libraries

Nieuw in deze versie van InDesign CC  

Met Creative Cloud Libraries, nu beschikbaar in InDesign, kunt u creatieve middelen (zoals kleuren, tekst, penselen en afbeeldingen) ordenen, openen en delen. U kunt tekenkenmerken als tekststijlen toevoegen. U kunt ook native InDesign-bibliotheekmiddelen kopiëren naar uw Creative Cloud Libraries.

Opmerking:

U kunt tekenstijlen niet naar Creative Cloud Libraries overbrengen. U kunt tekenkenmerken echter wel als tekststijlen overbrengen.

Creative Cloud Libraries

Op andere computers:

Bibliotheken worden automatisch gesynchroniseerd naar Creative Cloud wanneer ze worden gemaakt. U hoeft u dus geen zorgen te maken over het opslaan, per ongeluk verwijderen of overschrijven van een middel.

Photoshop en Illustrator CC:

Creative Cloud Libraries zijn nu ook geïntegreerd in Photoshop en Illustrator CC. Elke bibliotheek die u opslaat in InDesign, komt automatisch ook beschikbaar voor gebruik in Photoshop en Illustrator. En elke bibliotheek die u opslaat in Photoshop en Illustrator, komt beschikbaar in InDesign.

Offline werken:

Uw bibliotheken zijn beschikbaar wanneer u die nodig hebt; er is geen internetverbinding vereist. U kunt offline een lokale kopie openen op uw bureaublad.

Inhoud van native InDesign-bibliotheken migreren naar Creative Cloud Libraries:

U kunt gemakkelijk alle of geselecteerde middelen van native InDesign-bibliotheken migreren naar Creative Cloud Libraries. U kunt uw native bibliotheekmiddelen naar nieuwe of bestaande Creative Cloud Libraries migreren.

Zie voor meer informatie het artikel Creative Cloud Libraries.

Welkomstscherm

Nieuw in deze versie van InDesign CC  

De 2015-versie van InDesign CC introduceert een nieuwe functie om u te helpen de functies van het programma te verkennen, ermee te leren werken en deze optimaal te gebruiken. Het welkomstscherm is een centrale locatie waar inhoud wordt weergegeven die relevant is voor u. Het scherm wordt weergegeven telkens wanneer u InDesign start of wanneer u op Help > Welkom klikt. In het welkomstscherm ziet u aan InDesign gerelateerde zelfstudies, video's, Help-inhoud en nog veel meer. Dankzij de op tabbladen gebaseerde weergave vindt u gemakkelijk interessante inhoud over nieuwe functies, tips om snel aan de slag te kunnen of handige trucs en technieken.

Welkomstscherm

Opmerking:

Het welkomstscherm is ingeschakeld voor alle InDesign CC 2014.2-gebruikers van de Amerikaanse en Engelse versie.

Een document openen uit een nieuwere versie

Nieuw in deze versie van InDesign CC  

U kunt nu documenten verzenden naar iedereen die oudere versies gebruikt van InDesign, zonder daarvoor extra handelingen uit te voeren, zoals exporteren naar IDML. Compatibiliteit is ingebouwd, waardoor uw documenten altijd openen zoals u verwacht.

Als u een document opent dat is gemaakt met een nieuwere versie van InDesign en op OK klikt in het volgende dialoogvenster, maakt InDesign gebruik van een Creative Cloud-service om het document om te zetten naar de InDesign-versie op uw computer. Vervolgens slaat InDesign het omgezette document op uw computer op.

Creative Cloud-bericht

Zie voor meer informatie over deze functie InDesign-documenten openen.

Andere belangrijke verbeteringen

Nieuwe tabel maken

Nieuw in deze versie van InDesign CC  

Als een gebruiker in eerdere versies van InDesign een tabel in een document wilde invoegen, moest de gebruiker eerst een tekstkader maken en vervolgens de tabel invoegen in het tekstkader. Dit impliceerde dat als de huidige cursor zich niet in een tekstkader bevond, de tabelmenuopties waren uitgeschakeld en gebruikers die niet op de hoogte waren met deze procedure, niet verder konden gaan.

Om dit probleem te verhelpen, kunt u nu in InDesign een tabel maken zonder eerst een tekstkader te maken.

Zie voor meer informatie De optie Tabel maken gebruiken.

Lagen behouden bij degroeperen

Nieuw in deze versie van InDesign CC  

Wanneer een gebruiker in eerdere versies van InDesign meerdere items uit meerdere lagen en groepen selecteerde en groepeerde, werd de groep (met de items) gemaakt in de bovenste laag. Als de gebruiker vervolgens Degroeperen koos, werden de items niet terug verplaatst naar de lagen waar ze vandaan kwamen - ze bleven in de bovenste laag.

De nieuwe functie Lagen behouden bij degroeperen lost dit probleem op. De functie zorgt ervoor dat na degroeperen alle items van een groep terug worden verplaatst naar hun oorspronkelijke lagen (de lagen waar ze vandaan kwamen).

Nieuw in deze versie van InDesign CC  

U kunt nu de huidige pagina in een document afdrukken met het dialoogvenster Afdrukken. Bovendien kunt u met de menu's in het deelvenster Pagina's een serie geselecteerde pagina's of een paginabereik afdrukken.

Als u vroeger niet wist wat de huidige pagina was, moest u eerst het dialoogvenster Afdrukken sluiten, het paginanummer vaststellen, de opdracht Afdrukken opnieuw kiezen, en daarna het juiste paginanummer in het juiste veld invoeren. Nu kunt u in het dialoogvenster Afdrukken gewoon de optie selecteren om de huidige pagina af te drukken.

Adobe InDesign CC 2014-versie | oktober 2014

Adobe Color

Nieuw in deze versie van InDesign CC  

Toegang tot alle Adobe Color-thema's die u in InDesign hebt gemaakt.

 • Nieuw deelvenster Adobe Color-thema's (dit werd voorheen het deelvenster Kuler genoemd).
 • Snel en eenvoudig toegang tot uw Adobe Color-thema's. U kunt kleurthema's rechtstreeks vanuit InDesign openen en onmiddellijk toepassen op uw ontwerpprojecten, waar u ze ook hebt gemaakt (in Photoshop, Adobe Illustrator, de Color-webservice of de Adobe Color-app).
 • Toegang tot kleurthema's die u als favoriet hebt gemarkeerd.

Zie Kleuren toepassen voor meer informatie.

Tool Kleurthema

Nieuw in deze versie van InDesign CC  

Extraheer kleurthema's uit uw InDesign-document

 • Extraheer kleurthema's uit elk gewenst geselecteerd gebied, afbeelding of object in uw InDesign-document met de tool Kleurthema
 • Sla kleurthema's op in Adobe Color, zodat u ze in andere toepassingen met Adobe Color-integratie kunt openen
 • Voeg thema's toe aan het deelvenster Stalen

Zie Kleuren toepassen met de tool Kleurthema voor meer informatie

Verbeteringen op het gebied van EPUB-Interactiviteit

Nieuw in deze versie van InDesign CC  

In deze versie zijn uitgebreidere interactiviteitsfuncties beschikbaar voor EPUB met vaste layout:

 • En er is nog meer interactiviteit voor uw EPUB met vaste layout, inclusief diapresentaties, animaties, triggerknoppen en meer
 • Interactiviteit die rechtstreeks wordt gemaakt in InDesign

Voorvertoning EPUB-interactiviteit

Nieuw in deze versie van InDesign CC  

U kunt nu een voorvertoning weergeven van de EPUB met vaste layout, voordat u deze als een EPUB-bestand exporteert. Deze functie is toegankelijk via Vensters > Interactief > Voorvertoning EPUB-interactiviteit.

Zie Voorvertoning EPUB-interactiviteit voor meer informatie.

EPUB-verbeteringen

Verbeterd in deze versie van InDesign CC  

Verbeteringen aan herschikbare EPUB:

 • Hyperlinks en kruisverwijzingen worden nu ondersteund, wat resulteert in een verbeterde navigatie.
 • U kunt de vormgeving van een layout in de EPUB-bestanden die u maakt, nu bewaren.

Zie Inhoud exporteren voor EPUB voor meer informatie.

Verbeteringen van Typekit

Nieuw in deze versie van InDesign CC  

InDesign geeft nu aan of de synchronisatie van lettertypen is in- of uitgeschakeld in de Creative Cloud-toepassing. Wanneer deze functie is uitgeschakeld, kunt u de optie in het dialoogvenster Ontbrekende lettertypen gebruiken om Typekit in te schakelen.

Zie Werken met ontbrekende lettertypen voor meer informatie.

In de toepassing - dialoogvenster Nieuw in InDesign

Verbeterd in deze versie van InDesign CC  

Nadat u InDesign CC 2014 voor het eerst hebt geïnstalleerd, wordt er een dialoogvenster Nieuw in InDesign weergegeven. Dit dialoogvenster bevat informatie over de nieuwe functies in deze versie. Klik op een koppeling voor meer informatie over een functie.  

InDesign CC 2014-versie - juni 2014

Naadloos bijwerken

Sneltoetsen en voorkeuren blijven behouden wanneer u uw exemplaar van InDesign bijwerkt naar de nieuwste versie, zodat u snel en gemakkelijk met de nieuwste versie kunt gaan werken.

 • De InDesign-voorkeuren en -voorinstellingen van eerdere versies blijven behouden. U kunt de lokale migratie van voorinstellingen en voorkeuren ook handmatig uitvoeren via Bewerken > Oude lokale instellingen migreren.
 • De instellingen uit de vorige versie worden gemigreerd uit Creative Cloud in de volgende gevallen:
  • Er zijn geen lokale instellingen beschikbaar voor migratie
  • Er zijn geen instellingen van de huidige versie (10.0) beschikbaar op Creative Cloud

Dit betekent dat u uw instellingen niet telkens hoeft te wijzigen wanneer u InDesign CC bijwerkt. Zodra de instellingen zijn gemigreerd, moet u controleren of het synchroniseren van de instellingen voor de huidige versie in gang is gezet, zodat alle nieuwste instellingen nu in de cloud worden opgeslagen.

EPUB-verbeteringen

In deze versie biedt InDesign ondersteuning voor EPUB's met een vaste layout. U kunt nu ook epub:type-opmaakcodes toevoegen. Tot de verbeteringen die zijn aangebracht in deze release, behoort ook verbeterde CSS-ondersteuning voor tabel- en celstijlen. U kunt metagegevens bijwerken in de vaste layout en in herschikbare layouts. Bovendien kunt u de geëxporteerde uitvoer configureren op het tabblad Weergave-apps.

Vaste layout: InDesign biedt nu ondersteuning voor deze interessante, interactieve indeling. Deze indeling wordt veel gebruikt voor eBooks voor kinderen en voor complexe non-fictieboeken, zoals kookboeken en lesboeken. In tegenstelling tot standaard-eBooks kunnen eBooks met een vaste layout dezelfde paginalayout en hetzelfde ontwerp behouden als hun gedrukte tegenhangers. U kunt uw InDesign-document exporteren naar een EPUB-indeling met vaste layout. Zo kunt u bepalen op welke manier de layout op de digitale reader wordt weergegeven. Selecteer Bestand > Exporteren > EPUB (met vaste layout) in Opslaan als om te experimenteren met deze indeling.

EPUB met vaste layout
EPUB met vaste layout

Aanpasbare hoogte en breedte van objecten in CSS: u kunt nu de hoogte en breedte van een object in een CSS-bestand aanpassen in het dialoogvenster Exportopties voor object (alleen voor herschikbare layouts).

Nieuw type EPUB-opmaak: dankzij een nieuw EPUB-type zijn de componenten in EPUB-exportontwerpen beter toegankelijk. Met dit nieuweepub:type (Exportopties voor object> EPUB en HTML) kunt u de elementen in een publicatie beter definiëren en de bedoelde leesvolgorde voor de lezer van het EPUB-bestand bepalen.

Betere CSS schrijven voor tabel- en celstijlen: tabel- en celstijlen worden nu op de juiste wijze toegewezen aan de CSS. Als een tabel niet wordt gebruikt, worden geen onnodige CSS-bestanden gemaakt in InDesign.

Metagegevens: als u de bestandsinfo of de metagegevens van uw InDesign-bestand bijwerkt, worden dezelfde EPUB-gegevens ingevuld op de tabbladen voor herschikbare en vaste layout.

Weergave-apps (exporteren): in de EPUB-exportopties voor zowel herschikbare als vaste layouts is het tabblad Weergave-apps opgenomen. Op het tabblad Weergave-apps worden de toepassingen weergegeven die u kunt configureren om de EPUB-bestanden te openen of weer te geven.

Voeg EPUB-viewers toe op het tabblad Weergave-apps
A. Voeg EPUB-viewers toe op het tabblad Weergave-apps

Er zijn veel belangrijke verbeteringen aangebracht in de EPUB-functionaliteit in InDesign (Als u een lijst van alle wijzigingen wilt bekijken, gaat u naar InDesign_EPUB_Changes_CC_9.2_to_10.0 pdf.)

Selecteer de viewer voor EPUB-uitvoer
B. Selecteer de viewer voor EPUB-uitvoer

Verbeteringen op gebied van tabellen

Als onderdeel van de verbeteringen voor tabellen in InDesign kunt u nu tabelrijen en -kolommen gewoon naar een andere positie in dezelfde tabel slepen en daar neerzetten. Selecteer de rijen die u wilt kopiëren of dupliceren en houd de muisaanwijzer boven de geselecteerde rijen. Een unieke muisaanwijzer geeft nu aan dat de selectie kan worden verplaatst. De itemrij kan eenvoudig worden gesleept en neergezet (of gekopieerd met de Alt-toets ingedrukt).

U kunt ook de inhoud van koptekst- en voettekstrijen naar bodyrijen kopiëren (door te drukken op de Alt-/Opt-toets). Bodyrijen kunnen op dezelfde manier worden gedupliceerd en in kop- of voettekstrijen worden omgezet.

Eenvoudiger werken in tabellen
Eenvoudiger werken in tabellen

Zie voor meer informatie Tabellen maken.

Kleurgroepen

U kunt nu kleurgroepen maken en beheren in InDesign. U kunt heel eenvoudig kleurgroepen maken via het nieuwe pictogram Kleurgroep in het deelvenster Stalen of via het vervolg- en contextmenu. U kunt de kleurgroepen ook met een andere toepassing delen met Adobe Swatch Exchange-bestanden (.ase). Zo kunt u kleurstalen uit een ander project bijvoorbeeld laden in Illustrator.

Kleurstalen maken en beheren
Kleurstalen maken en beheren met kleurgroepen

Zie voor meer informatie Kleuren toepassen.

Verbeterd zoeken - Vorige zoeken

In de vorige versie van InDesign konden gebruikers alleen vooruit zoeken. Als u per ongeluk een item te snel oversloeg en terug wilde gaan, moest u eerst de zoekbewerking voltooien en daarna opnieuw beginnen. Deze workflow is nu verbeterd.

Het dialoogvenster Zoeken/Wijzigen van InDesign heeft nu knoppen voor twee zoekrichtingen: vooruit en achteruit. De optie Vooruit zoeken is standaard ingeschakeld; selecteer Achteruit zoeken om de zoekrichting om te keren. Met deze nieuwe functie kunt u zoeken naar tekenreeksen op de tabbladen Tekst, GREP en Glyph.

Verbeterde zoekfunctie
Verbeterde zoekfunctie

Zie voor meer informatie Zoeken.

Integratie met Behance

Profileer uzelf en ontdek creatief werk op Behance. Als lid kunt u een portfolio van uw werk maken en deze uitgebreid en efficiënt publiceren. Of ontdek het nieuwste creatieve werk op wereldwijde schaal door te bladeren door speciale of populaire creaties op uiteenlopende gebieden.

U kunt spreads waaraan u nog werkt, rechtstreeks uit InDesign uploaden naar Behance. Spreads worden omgezet in afbeeldingen en op Beance gedeeld voor controle en feedback.

U kunt slechts één spread uit InDesign tegelijk uploaden. Als u een volledig document wilt delen, kunt u de spreads een voor een delen totdat alle spreads van het document zijn geüpload. Elke spread wordt afzonderlijk geüpload en gepost op Behance.

Delen op Behance
Delen op Behance

Verbeterde pakketten

Vanaf deze versie kunt u een PDF- en IDML-bestand opnemen in elk pakket voor afzonderlijke documenten dat u maakt in InDesign. Een InDesign-pakket bevat nu INDD, gekoppelde bestanden, lettertypen, IDML en een PDF (afdrukken).

Zie voor meer informatie Pakketbestanden.

Verbeterde gegevenssamenvoeging voor QR-codes

U kunt nu een gegevensbron die een QR-code bevat, opnemen in een samengevoegd document. De QR-codeworkflow is geïntegreerd met het samengevoegde document. De volgende typen QR-code kunnen via Gegevens samenvoegen in InDesign-documenten worden gekoppeld:

 • Onbewerkte tekst
 • Hyperlink
 • Tekstbericht
 • E-mail
 • Visitekaartje

Als u tegenwoordig visitekaartjes wilt maken voor meerdere personen (bijvoorbeeld in een organisatie), kunt u Gegevens samenvoegen gebruiken. Als u een QR-code wilt toevoegen, betekende dit vroeger dat u voor elk uniek visitekaartje handmatig een QR-code moest maken. Met deze nieuwe bijgewerkte functie Gegevens samenvoegen hoeft u niet langer voor elk kaartje handmatig een QR-code te maken, maar kan de QR-code automatisch worden gegenereerd tijdens de gegevenssamenvoeging.

Zie voor meer informatie Gegevens samenvoegen.

Verbeteringen in voetnoten

U kunt nu tekstomloop toepassen op een verankerd of zwevend object dat deel uitmaakt van een voetnoot. Deze verbetering geldt voor rechthoekige en niet-rechthoekige tekstkaders.

Als een zwevend object (niet verankerd of inline) waarop tekstomloop is toegepast, reageert op de tekst in een voetnoot, vindt tekstomloop plaats.

Zie voor meer informatie Tekstomloop met voetnoten.

HiDPI-ondersteuning voor Windows

InDesign ondersteunt nu HiDPI voor Microsoft Windows voor een groot aantal uiteenlopende dpi-beeldscherminstellingen. Elementen in de gebruikersinterface kunnen scherp, helder en op een visueel aantrekkelijke manier worden weergegeven bij verschillende schaalfactoren. Dankzij de HiDPI-ondersteuning worden teksten en complexe illustraties helderder weergegeven in levendiger kleuren en tinten.

Zie voor meer informatie HiDPI-ondersteuning voor Windows.

Schaalbare effecten

Als in eerdere versies transparantie-effecten werden toegepast op een object in InDesign, werd dat object niet geschaald. Nu worden alle effecten toegepast. Effecten, zoals slagschaduwen, worden correct geschaald wanneer u de schaal van een object of tekst wijzigt. Met de nieuwe functie Schaalbare effecten is een optie voor het schalen van transparantie-effecten tijdens het schalen van een object toegevoegd aan de flyoutmenu's van het regelpaneel en het deelvenster Transformeren. U kunt schalen activeren met deze optie.

Zie voor meer informatie Schaalbaarheid van een effect.

Modernisering - Wijzigingen in deelvensters

Deelvenster Toolhints

In het kader van de modernisering is het deelvenster Toolhints omgezet van Flash-technologie in HTML5. Dit deelvenster (Venster > Hulpmiddelen > Toolhints) bevat informatie over de naam van de tool, een toolhint en een pictogram van de geselecteerde tool. In het verleden was dit deelvenster een op APE (Flash) gebaseerde extensie, maar het is nu een op CEP HTML5 gebaseerde extensie.

Het deelvenster Achtergrondtaken

Het deelvenster Achtergrondtaken (Vensters > Hulpmiddelen > Achtergrondtaken) wordt gebruikt om de voortgang te volgen van taken die op de achtergrond worden uitgevoerd. De gebruiker kan in dit deelvenster ook een achtergrondtaak die op dat moment wordt uitgevoerd, annuleren. In het verleden was dit deelvenster op APE (Flash) gebaseerd, maar het is nu omgezet en wordt het aangestuurd door de 'drover UI'-technologie.