2017-versies van InDesign

Opmerking:

De versie van oktober 2017 (13.0) van InDesign CC is nu beschikbaar! Zie het Overzicht van nieuwe functies.

Snelle start voor uw projecten

Nieuw in InDesign CC (april 2017)

Wanneer u nu een document in InDesign maakt, hoeft u niet te beginnen met een leeg document, maar kunt u kiezen uit een groot aantal sjablonen, waaronder sjablonen uit Adobe Stock. Sjablonen bevatten onder andere middelen die u in uw project verder kunt uitwerken. Wanneer u een sjabloon in InDesign opent, kunt u er op dezelfde manier mee werken als met elk ander InDesign-document.

Naast het gebruik van sjablonen kunt u ook een document maken door een van de vele voorinstellingen in InDesign te selecteren.

Zie voor meer informatie Documenten maken.

Moderne gebruikerservaring

Nieuw in InDesign CC (april 2017)

InDesign heeft nu een gloednieuwe gebruikersinterface die strak, modern en overzichtelijk is vormgegeven. De tools en deelvensters hebben nieuwe pictogrammen. U kunt de interface aanpassen met een van de vier beschikbare kleuropties die zijn ontworpen voor een optimale gebruikerservaring: Donker, Gemiddeld donker, Gemiddeld licht en Licht.

Zie Beginselen van de werkruimte voor meer informatie.

Gebruikersinterface
Gebruikersinterface: toen en nu, met helderheid ingesteld op Licht

A. Vorige gebruikersinterface B. Huidige gebruikersinterface (de versie van InDesign CC uit april 2017) 
Adobe kleurthema's
Adobe kleurthema's

Voetnoten die zich uitstrekken over meerdere kolommen

Nieuw in InDesign CC (november 2016)

Wanneer u werkt met een tekstkader met meerdere kolommen, hebt u nu de mogelijkheid om een voetnoot in te voegen die zich uitstrekt over meerdere kolommen in specifieke tekstkaders of hele documenten. Selecteer de optie Voetnoten uitstrekken over meerdere kolommen in Opties voetnoten document om deze functie in te schakelen. Op basis van de selectie zorgt u er met deze optie voor dat alle voetnoten in het document zich uitstrekken over de kolommen of weer overgaan op hun oorspronkelijke gedrag.

De optie voor het uitstrekken van voetnoten over meerdere kolommen is standaard ingeschakeld voor nieuwe documenten die worden gemaakt in InDesign CC 2017. De optie is echter standaard uitgeschakeld voor documenten die zijn gemaakt in een eerdere versie.

Zie voor meer informatie de Voetnoten.

OpenType-verbeteringen

Nieuw in InDesign CC (november 2016)

In deze versie van InDesign zijn OpenType-eigenschappen nu beter vindbaar. Wanneer u tekst of een tekstkader selecteert, kunt u op een badge klikken. De OpenType-eigenschappen die van toepassing zijn op de geselecteerde tekst, worden dan contextueel weergegeven. Daarnaast kunt u nu een voorvertoning weergeven van hoe een bepaalde OpenType-eigenschap eruitziet. Als de selectie gemengde lettertypen bevat, worden de OpenType-eigenschappen voor alle lettertypen weergegeven.

Contextmenu voor tekstkaderselectie

Pas OpenType-eigenschappen toe op meer dan één teken. Wanneer u nu een tekstkader of tekst in een kader selecteert, worden de OpenType-eigenschappen die gelden voor de geselecteerde tekst vastgesteld en hebt u de optie om deze toe te passen.

Contextmenu
Contextmenu met een lijst met van toepassing zijnde OpenType-eigenschappen

Zie voor meer informatie Lettertypen gebruiken.

Contextondersteuning voor rangtelwoorden en ligaturen

De ondersteuning voor het contextmenu die eerder beschikbaar was voor alternatieven en breuken, omvat nu ook rangtelwoorden en ligaturen (alternatieve/standaard). Wanneer u nu dus 1e, 2e, 3e enz. selecteert, stelt InDesign automatisch voor om de eigenschap Rangtelwoord hierop toe te passen. De rangtelwoorden zijn voorlopig beperkt tot de Engelse rangtelwoorden.

En als u 'st' van het woord Start selecteert en er bestaat een alternatieve ligatuur voor de tekens, dan stelt InDesign voor dat u deze eigenschap toepast. Dit geldt ook voor standaardligaturen.

Contextondersteuning voor rangtelwoorden en ligaturen
Contextondersteuning voor rangtelwoorden en ligaturen

Zie voor meer informatie Lettertypen gebruiken en Tekens opmaken.

Stilistische sets

OpenType-lettertypen bevatten doorgaans een aantal stilistische sets. In InDesign worden deze stilistische sets weergegeven als Set 1, 2 enzovoort. Het is misschien lastig om aan de hand van de naam vast te stellen om welk type stilistische set het gaat. Met deze functie wordt de naam van de stilistische set gebruikt en op verschillende plaatsen in InDesign weergegeven wanneer naar de set wordt verwezen.

Zie voor meer informatie Lettertypen gebruiken.

Nieuw in InDesign CC (november 2016)

Als in vorige versies van InDesign uw document meerdere hyperlinks bevatte die met het deelvenster Hyperlinks waren gekoppeld, duurde het laden van dit deelvenster lang. In deze versie wordt het deelvenster Hyperlinks sneller geladen en biedt het veel betere prestaties dan in vorige versies.

Het pijlpunt van lijnen schalen

Nieuw in InDesign CC (november 2016)

Deze versie van InDesign biedt ondersteuning voor het schalen van pijlpunten. U kunt nu pijlpunten voor begin en eind onafhankelijk van de lijndikte schalen en ze omwisselen met behulp van besturingselementen in het deelvenster Lijn.

Het pijlpunt van lijnen schalen
Opties voor het schalen van het pijlpunt van lijnen

Zie Lijninstellingen toepassen voor meer informatie.

Verbeteringen van de gebruikersinterface

Nieuw in InDesign CC (november 2016)

Vindbaarheid van de aanpassingsoptie voor het regelpaneel

De functie Regelpaneel aanpassen bevindt zich nu in het regelpaneel. Wanneer u nu op deze optie klikt, worden de relevante toolwidgets standaard uitgevouwen.

Regelpaneel aanpassen
Regelpaneel aanpassen

Voorkeur voor de hoogte van deelvenstertabbladen

InDesign bevat nu een voorkeursoptie voor het uitschakelen van grote tabbladen. U vindt deze optie via Voorkeuren > Interface > Deelvensters > Grote tabbladen.

Voorkeur voor grote tabbladen
Voorkeur voor de hoogte van deelvenster- en documenttabbladen

Zie Beginselen van de werkruimte voor meer informatie.

Nieuw in InDesign CC (november 2016)

In InDesign kunt u niet alleen zoeken in de Help bij Adobe, maar u kunt nu ook zoeken naar middelen in Adobe Stock. Selecteer Adobe Stock in het vervolgkeuzemenu naast het zoekvak om te zoeken naar middelen in Adobe Stock.

Adobe Stock
Zoeken in Adobe Stock