Bezoek voor de nieuwste InDesign-zelfstudies de pagina met videozelfstudies voor InDesign.

EPUB's

Artikelen

Artikelen zijn een gemakkelijke manier om relaties tussen pagina-items te maken. Deze verbanden worden gebruikt om de inhoud te bepalen die naar EPUB, HTML of toegankelijke PDF-bestanden moet worden geëxporteerd en om de volgorde van de inhoud vast te stellen.

Deelvenster Artikelen met het keuzemenu met opties
Deelvenster Artikelen met het keuzemenu met opties

Zie Artikelen (CS5.5) voor meer informatie

Gekoppelde artikelen

Met gekoppelde artikelen kunt u in Adobe InDesign CS5.5 eenvoudig meerdere versies van hetzelfde artikel of van dezelfde tekstinhoud beheren in een document.

Ga voor meer informatie naar Gekoppelde inhoud.

Exportopties voor object

Exportopties voor object worden gebruikt om exportparameters op te geven. Deze parameters zijn vereist voor het exporteren naar verschillende indelingen zoals EPUB, HTML of toegankelijke PDF-bestanden. Exportopties voor object worden op zowel tekst- en afbeeldingskaders als groepen toegepast. Exportopties voor object worden gespecificeerd volgens individuele objecten of groepen en kunnen algemene exportinstellingen overschrijven. Kies Object > Exportopties voor object.

Dialoogvenster Exportopties voor object
Dialoogvenster Exportopties voor object

Zie Exportopties voor object (CS5.5) voor meer informatie

Stijlen toewijzen aan labels

De alinea- en tekenstijlen hebben een nieuwe subfunctie: Exportlabels. Met Exportlabels kunt u bepalen hoe tekst met InDesign-stijlen wordt gemarkeerd in HTML/EPUB of in de gelabelde PDF-uitvoer.

Dialoogvenster Alineastijl met opties voor Exportlabels
Dialoogvenster Alineastijl met opties voor Exportlabels

Integratie met Adobe Digital Publishing Suite

InDesign biedt de deelvensters Folio Builder en Overlay Creator voor het maken van interactieve publicaties met uitgebreide ontwerpen voor tablets. U kunt deze deelvensters gebruiken om digitale publicaties te maken, de zogenaamde folio's.

Workflow InDesign en Digital Publishing Suite
Workflow InDesign en Digital Publishing Suite

Zie Overzicht Digital Publishing Suite voor een algemeen overzicht van de oplossing. Ga voor meer informatie over het maken van digitale publicaties voor mobiele toestellen naar www.adobe.com/go/learn_dps_help_nl.

Verbeterde EPUB- en HTML-export

InDesign CS5.5 bevat een opnieuw ontwikkelde EPUB- en HTML-exportoplossing die verschillende verbeteringen biedt voor de EPUB-exportworkflow.

Zie Inhoud exporteren voor EPUB en Inhoud exporteren naar HTML.

Een aantal functies wordt hieronder beschreven:

 • Algemene exportopties: Hiermee kunt u boekmarges definiëren en artikelvolgorde gebruiken om de leesvolgorde te bepalen.

 • Exportopties voor afbeeldingen: Hiermee kunt u de afbeeldingsresolutie in ppi, de afbeeldingsgrootte en extra ondersteuning voor PNG-afbeeldingen instellen. Daarnaast kunt u de uitlijning en de ruimte vóór en na afbeeldingen instellen en pagina-einden invoegen.

 • Inhoudexportopties: Hiermee kunt u documenten onderbreken op alineastijlen, voetnoten verbeteren en zachte regeleinden verwijderen.

EPUB-exportopties
EPUB-exportopties

 • Audio- en videolabels in HTML: Hiermee worden audio- en h.264 videobestanden in HTML5 tussen de labels <audio> en <video> geplaatst. Steeds meer hardware- en softwarefabrikanten bieden tegenwoordig ondersteuning voor HTML5-audio- en -videolabels.

 • Functies voor J-taal: Ondersteuning voor verticale tekst en Ruby-tekens.

 • Extra ondersteuning voor sublijsten: Sublijsten op basis van de functies voor automatische opsommingslijsten en automatische nummering van InDesign worden weergegeven als geneste geordende en ongeordende lijsten.

 • Kopteksten en voetteksten van tabellen: Kopteksten en voetteksten van tabellen worden naar EPUB en HTML geëxporteerd.

 • Inhoudsopgave: De InDesign-inhoudsopgave wordt in de EPUB-export opgenomen in plaats van het NCX-manifest.

 • Publicatiedatum: De metagegevenswaarde van de publicatiedatum wordt automatisch ingevoegd. Andere gegevens zoals auteur en trefwoorden die u via Bestand > Bestandsgegevens opgeeft, worden ook naar het EPUB-bestand geëxporteerd.

Gebruiksmogelijkheden en productiviteit

Verbeteringen voor PDF

Er is nu ondersteuning voor PDF/X-4:2010 toegevoegd. PDF/X-4:2010 is identiek aan de eerdere PDF/X-4:2008, behalve dat PDF/X-4:2010 soepeler omgaat met bepaalde beperkingen voor de manier waarop lagen in de PDF kunnen worden gespecificeerd. Dankzij deze wijziging kan InDesign CS5.5 meerdere lagen in de geëxporteerde PDF creëren en is er compatibiliteit met PDF 1.6. Behalve ondersteuning voor lagen staat PDF 1.6 ook JPEG2000-compressie toe als een optie voor de afbeeldingen in kleur en grijswaarden.

Als u voorheen PDF/X-4:2008 gebruikte voor de certificering van bestanden die u naar de printer verzendt, dan hoeft u geen wijzigingen in uw workflow te verwachten.

Opmerking:

De standaard [PDF/X-4:2008] Adobe PDF-voorinstelling is bewaard gebleven, maar bijgewerkt om de PDF/X-4:2010-specificatie te kunnen gebruiken, zodat er geen onderbrekingen in uw bestaande workflows optreden.

Verankerde objecten slepen en neerzetten

U kunt nu een bestaand object naar een tekstkader slepen om het object te verankeren. Sleep het blauwe vakje naast de rechterbovenhoek naar de positie waarop u het object wilt verankeren.

Verankerde objecten slepen en neerzetten
Blauw vakje slepen om object te verankeren

Betere ondersteuning voor PDF-labels

Maak toegankelijke PDF-bestanden voor Adobe Acrobat, Adobe Reader of andere software zoals schermlezers. InDesign voegt automatisch labels toe voor:

 • Tabellen en geneste tabellen


  Tabellabels in geëxporteerde PDF

 • Lijsten en geneste lijsten


  Lijstlabels in geëxporteerde PDF

 • Voetnoten


  Voetnootlabels in geëxporteerde PDF

 • Hyperlinks


  Hyperlinklabels in geëxporteerde PDF

Opmerking:

De labels THead, TBody en TFoot worden alleen opgenomen als u naar PDF-versie 1.5 of hoger exporteert.

Zie voor informatie over het exporteren naar PDF Exporteren naar PDF om af te drukken en Interactieve documenten voor PDF.

Verbeteringen voor PDF

Er is nu ondersteuning voor PDF/X-4:2010 toegevoegd. PDF/X-4:2010 is identiek aan de eerdere PDF/X-4:2008, behalve dat PDF/X-4:2010 soepeler omgaat met bepaalde beperkingen voor de manier waarop lagen in de PDF kunnen worden gespecificeerd. Dankzij deze wijziging kan InDesign CS5.5 meerdere lagen in de geëxporteerde PDF creëren en is er compatibiliteit met PDF 1.6. Behalve ondersteuning voor lagen staat PDF 1.6 ook JPEG2000-compressie toe als een optie voor de afbeeldingen in kleur en grijswaarden.

Als u voorheen PDF/X-4:2008 gebruikte voor de certificering van bestanden die u naar de printer verzendt, dan hoeft u geen wijzigingen in uw workflow te verwachten.

Opmerking:

De standaard [PDF/X-4:2008] Adobe PDF-voorinstelling is bewaard gebleven, maar bijgewerkt om de PDF/X-4:2010-specificatie te kunnen gebruiken, zodat er geen onderbrekingen in uw bestaande workflows optreden.