Functieoverzicht | InDesign | 2018-versies

Ontdek wat er nieuw is in de 2018-versies van InDesign CC.

Alinearanden samenvoegen

Nieuwe functies in de versie van maart 2018

U kunt nu randen maken die meerdere alinea's omsluiten met de functie Alinearand. Selecteer de optie Opeenvolgende randen en arcering met dezelfde instellingen samenvoegen tijdens het maken van een alinearand om de alinearanden van twee opeenvolgende alinea's samen te voegen, als ze dezelfde eigenschappen voor de alinearand en arcering hebben.

Alinearanden en -arcering samenvoegen

Zie Alinea's opmaken voor meer informatie.

Rijkere analyses voor Publish Online-documenten

Nieuwe functies in de versie van maart 2018

Nu kunt u statistieken bijhouden, zoals leestijd, gemiddelde leestijd en apparaatstoringen voor gebruikersweergaven van elk Publish Online-document.

Photoshop- en Illustrator-sneltoetsen gebruiken in InDesign

Nieuwe functies in de versie van maart 2018

U hebt nu een optie om Photoshop- of Illustrator-sneltoetsen te gebruiken in InDesign. Als u Illustrator of Photoshop op uw systeem hebt, krijgt u een bericht dat u Photoshop- of Illustrator-sneltoetsen kunt gebruiken als u InDesign start en een nieuw document maakt.

Als u Adobe Illustrator- of Adobe Photoshop-sneltoetsen wilt selecteren of terug wilt gaan naar de standaardsneltoetsen van InDesign, gaat u naar Bewerken > Sneltoetsen.

Photoshop- en Illustrator-sneltoetsen in InDesign

Documenten exporteren als aparte PDF-pagina's

Nieuwe functies in de versie van maart 2018

Bij het exporteren van een InDesign-document als PDF hebt u nu de optie om afzonderlijke PDF-bestanden te maken voor elke pagina of spread. Selecteer Aparte PDF-bestanden maken tijdens het exporteren als Adobe PDF.

Aparte PDF-bestanden maken

Zie Dynamische PDF-documenten voor meer informatie.

Nieuwe voorinstellingen voor mobiele apparaten

Nieuwe functies in de versie van maart 2018

Er zijn nieuwe voorinstellingen voor mobiele apparaten en tablets toegevoegd in het dialoogvenster Nieuw document. U kunt nu voorinstellingen voor mobiele apparaten gebruiken voor iPhone X, iPhone 8, Google Pixel, en meer.

Nieuwe voorinstellingen voor mobiele apparaten

Overige verbeteringen (versie van maart 2018)

 • U kunt nu de hexadecimale waarde rechtstreeks in het deelvenster Kleur wijzigen zonder de kleurkiezer te openen.

  Hexadecimale waarde wijzigen via het deelvenster Kleur

 • Bij het maken van een kruisverwijzing kunt u via een zoekbalk zoeken naar een bepaalde alinea in de lijst met alinea's. De volgende soorten zoekopdrachten worden ondersteund:

  • Zoek vanaf begin - zoekreeks moet overeenkomen met de het begin van de alinea.
  • Overal zoeken - zoekreeks moet overeenkomen met een willekeurig deel van de alinea.
 • Bij het maken van een nieuw document hebt u nu een optie om een voorvertoning van het document te bekijken terwijl u wijzigingen aanbrengt in het dialoogvenster Nieuw document. Selecteer Voorvertoning in het dialoogvenster Nieuw document om te zien hoe het document er uit komt te zien op basis van de huidige instellingen voordat u op Maken klikt.

  Voorvertoning

 • IDML-bestand behoudt de bestandsnaam wanneer u het opent in InDesign.

Eindnoten

Nieuwe functies in de versie van oktober 2017

U kunt nu eindnoten toevoegen en snel naar annotaties verwijzen in lange documenten. U kunt eindnoten invoegen in het document of in een artikel; er wordt één eindnootkader gemaakt voor het document. U kunt ook de nummering, opmaak en layout van de eindnoten instellen. De nummering wordt automatisch aangepast op basis van de herschikking van de eindnoten in de tekst.

U kunt nu ook eindnoten uit een Word-document importeren met de importoptie. Alle eindnoten worden geïmporteerd en in een nieuw tekstkader toegevoegd.

Zie voor meer informatie Eindnoten.

Alinearand

Nieuwe functies in de versie van oktober 2017

Met Alinearand kunt u een rand om een of meerdere alinea's maken. U kunt hoekontwerpen aanpassen om de alinea een fraai effect te geven.

Zie Alinea's opmaken voor meer informatie.

Objecthoogte, breedtestijlen

Nieuwe functies in de versie van oktober 2017

U kunt de grootte en de positie van objecten op pagina's in een document instellen met Objectstijlen. Pas eenvoudig de breedte, hoogte en positie van meerdere objecten in een document aan met Objectstijlen.

Het dialoogvenster Objectstijl heeft nu een optie voor het kiezen en instellen van de gewenste waarden voor de positie (X- en Y-coördinaten) en de grootte (hoogte en breedte) van het object.

Deze optie is beschikbaar als Opties Grootte en positie in het dialoogvenster Opties objectstijl.

Grootte

Er zijn drie opties beschikbaar voor de grootte:

 • Alleen breedte
 • Alleen hoogte
 • Hoogte en breedte

U kunt de hoogte en breedte aanpassen op basis van de geselecteerde opties.

Als u bijvoorbeeld alleen Breedte selecteert, kunt u alleen de breedte aanpassen. De optie voor het wijzigen van hoogte is dan niet beschikbaar.

Positie

Er zijn eveneens drie opties beschikbaar voor de positie:

 • Alleen X
 • Alleen Y
 • X en Y

U kunt X en Y aanpassen op basis van de geselecteerde optie.

Als u bijvoorbeeld alleen X selecteert, kunt u alleen X aanpassen. De optie voor het wijzigen van Y is dan niet beschikbaar.

U kunt eveneens de grootte en de positie van een object toepassen op een ander object met behulp van de tool Pipet. Dubbelklik op de tool Pipet en selecteer Transformatieopties (standaard uitgeschakeld). Als u nu op een willekeurig object klikt, kiest de tool Pipet ook de grootte en positie van het object, die u vervolgens kunt toepassen op een ander object.

Transformatieopties

Integratie van Duden (alleen Duits)

Nieuwe functies in de versie van oktober 2017

Duden, het vertrouwde Duitse woordenboekenmerk, is nu geïntegreerd in InDesign. U kunt nu gebruikmaken van Duden voor nauwkeurigere afbrekingen en spellingcontrole voor het Duits.

Zie Duden-woordenboek voor meer informatie.

Tekstmiddelen toevoegen en delen via Creative Cloud Libraries

Nieuwe functies in de versie van oktober 2017

U kunt nu tekstobjecten vanuit uw InDesign-documenten toevoegen aan Creative Cloud Libraries en deze delen met andere gebruikers en toepassingen. In een bibliotheek behouden de tekstmiddelen hun teken- en alineastijl en andere kenmerken die oorspronkelijk zijn toegepast. U kunt tekstmiddelen in bibliotheken opnieuw gebruiken in InDesign- of Illustrator-documenten. Als er echter op een tekstobject effecten en vormgevingen zijn toegepast, moet u het tekstobject aan de bibliotheek toevoegen als een afbeeldingsmiddel om de effecten en vormgevingen te kunnen behouden.

Zie voor meer informatie Creative Cloud Libraries in InDesign.

Functies met betrekking tot lettertypen

Verbeteringen in de versie van oktober 2017

Als u lettertypen zoekt, kunt u de resultaten verfijnen door de lettertypen te filteren op classificatie, zoals Serif, Sans Serif of Met de hand geschreven.

U kunt ook naar lettertypen zoeken op basis van visuele gelijkenis. De lettertypen die het meest lijken op het lettertype dat u zoekt, worden boven aan de zoekresultaten weergegeven. Een statusstrook in het lettertypemenu bevat informatie over de toegepaste filters.

Zie Lettertypen organiseren en filteren voor meer informatie.

Verbeteringen in toegankelijkheid PDF's

Verbeteringen in de versie van oktober 2017

Deze versie van InDesign CC bevat verschillende verbeteringen in de toegankelijkheid van PDF-documenten bij het exporteren. De volgende ondersteuning voor labelen is nu beschikbaar bij PDF-exportbewerkingen.

Alt-Txt:

Het was in eerdere versies niet mogelijk om in InDesign gemaakte objecten en afbeeldingen te labelen als figuren. Nu kan de alternatieve tekst die is toegevoegd aan afbeeldingen worden geëxporteerd naar gelabelde PDF en de bijbehorende alternatieve tekst wordt gelezen door schermlezers voor afbeeldingen.

Labelen op groepsniveau:

InDesign biedt nu ondersteuning voor labels op groepsniveau wanneer alt-tekst wordt geboden aan een groep. U kunt nu alt-tekst toevoegen aan een gegroepeerde entiteit in InDesign en deze wordt gelabeld als een afbeelding in het geëxporteerde PDF-bestand.

Ondersteuning voor voetnoten:

Voetnoottekst wordt nu juist gelabeld in gelabelde PDF.

Labelen van verankerde tekstkaders en verankerde groepen:

Ondersteuning voor het labelen van verankerde objecten, die voorheen niet beschikbaar was, is toegevoegd. U krijgt nu labels voor verankerde tekstkaders en verankerde groepen in geëxporteerde PDF-bestanden.

Labelen van stramienpagina's

Elk paginaobject op stramienpagina's wordt nu gelabeld in geëxporteerde PDF-bestanden en heeft een artefact-label in het inhoudsdeelvenster van Acrobat. Overschrijvende stramienpagina-items tonen de labels van pagina-items die in geëxporteerde PDF-bestanden.

Labelen van indexen:

In eerdere versies kon u een index maken, maar werd het indexlabel niet geëxporteerd naar PDF. Dit kan nu wel en het labelen van indexen, dat voorheen was toegewezen aan alinea's, is nu alleen toegewezen aan indexen.

Lijstlabeltaal:

In eerdere versies was de lijstlabeltaal standaard ingesteld op Engels in het geëxporteerde PDF-bestand. Nu wordt de juiste lijsttaal geëxporteerd in het gelabelde PDF-bestand op basis van de taal die door de gebruiker is ingesteld.

Labelen van lijsten:

In eerdere versies werd de geneste lijstlabelstructuur opgenomen in LBody van de primaire lijst, die verkeerd werd gelezen. Nu wordt de juiste structuur van geneste lijstlabels geïmplementeerd.

Labelen van onderschriften:

InDesign biedt nu ondersteuning voor het labelen van live bijschriften. Figuren met live onderschriften krijgen onderschriftlabels als een onderliggend element van het figuurlabel.

Inhoudsopgave:

Er wordt nu ondersteuning geboden voor de labelstructuur voor inhoudsopgaven, die voorheen werd toegewezen aan het labelen van alinea's. Bovendien moet een inhoudsopgave met hyperlinks nu labels hebben.

Verbeteringen bij het exporteren van HTML

Verbeteringen in de versie van oktober 2017

Het dialoogvenster voor het exporteren van HTML bevat nu een optie waarmee wordt voorkomen dat InDesign klassen in het HTML-bestand opneemt. Dit verwijdert alleen de klasse en de ID-kenmerken die tijdens de HTML-export in het label staan. Overbodige div-labels in het HTML-bestand worden eveneens verwijderd, zodat een overzichtelijk HTML-bestand wordt verkregen en onnodige groepering van inhoud wordt verwijderd.

Zie Inhoud exporteren naar HTML voor meer informatie.

Dialoogvenster Nieuw document voor MENA-versies

Nieuwe functies in de versie van oktober 2017

Bij het maken van een document in MENA-versies (voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika) van InDesign kunt u nu, in plaats van te beginnen met een leeg document, een keuze maken uit een groot aantal verschillende sjablonen die in eerdere versies alleen beschikbaar waren voor de Romeinse functieset. Tot de sjablonen behoren Arabische, Hebreeuwse en Franse (Marokko) versies.

Ga op een van de volgende manieren te werk om het nieuwe deelvenster te openen:

 • Selecteer Bestand > Nieuw.
 • Gebruik de volgende sneltoets:
  • (Mac) Cmd+N
  • (Windows) Ctrl+N

Andere verbeteringen (versie van oktober 2017)

 • Het is in InDesign nu mogelijk om verloopstalen aan een kleurgroep toe te voegen of naar een kleurgroep te verplaatsen. U kunt een verloopstaal rechtstreeks in een kleurgroep maken of een bestaande staal naar een kleurgroep slepen.

 • De optie om een geforceerd regeleinde te verwijderen tijdens het maken van een inhoudsopgave is nu beschikbaar.

  Geforceerd regeleinde verwijderen

Adobe-logo

Aanmelden bij je account