Limit počtu aktivací zařízení | Creative Cloud 2019

Jak postupovat při zobrazení zprávy o limitu počtu aktivací zařízení ve službě Creative Cloud 2019?

Vaše předplatné služby Creative Cloud vám umožňuje instalaci aplikací do dvou zařízení. Když se přihlásíte k zařízení a společnost Adobe zjistí, že jste překročili limit počtu aktivací zařízení, zobrazí se zpráva uvádějící tento stav. Tento článek popisuje různé situace týkající se limitu počtu aktivací zařízení a také postupy pro jednotlivé případy.

Také se můžete dozvědět více informací o počtu zařízení, v nichž můžete používat předplatné služby Creative Cloud.

Odhlášení od jednoho ze zařízení, ke kterému jste přihlášeni

Pokud jste překročili limit počtu aktivací zařízení, můžete se odhlásit od jednoho z dalších zařízení, ke kterému jste aktuálně přihlášeni. Postupujte podle následujících kroků:

  1. Chcete-li se odhlásit od jednoho z dalších zařízení, na příslušné dlaždici klikněte na tlačítko Odhlásit se.

  2. Po odhlášení od jiného zařízení klikněte na tlačítko Pokračovat.

Aplikace se úspěšně spouští v tomto zařízení.

Poznámka:

Pokud spustíte aplikaci v zařízení, ze kterého jste se odhlásili v kroku 2 výše, zobrazí se vám dialogové okno upozorňující na limit počtu aktivací zařízení.

Použití dalšího Adobe ID v tomto zařízení

Po zobrazení zprávy o limitu počtu aktivací zařízení se můžete pomocí tohoto Adobe ID od zařízení odhlásit. Po odhlášení od tohoto zařízení pomocí aktuálního Adobe ID se potom můžete znovu přihlásit pomocí jiného Adobe ID.

  1. Chcete-li se od tohoto zařízení odhlásit, klikněte na možnost Odhlásit se a použít jiné Adobe ID.

  2. V potvrzovacím dialogovém okně klikněte na možnost Odhlásit se.

  3. Chcete-li se k tomuto zařízení přihlásit pomocí jiného Adobe ID, zvolte možnosti Nápověda > Přihlášení.

  4. Přihlaste se pomocí jiného Adobe ID.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.