Tento dokument je určen pro základní a střední školy a školské obvody (úroveň K12) a slouží jako průvodce zavedením uživatelských licencí Adobe Spark (pouze v angličtině), všech aplikací nebo jiných produktů Adobe pro studenty, učitele a fakulty.

Tento dokument představuje postup krok za krokem; podrobnější informace o konzoli Adobe Admin Console a o každém z kroků naleznete na stránce pro podniky.

Creative Cloud pro vzdělávání

Začínáme

Získejte přístup k aplikaci Spark s prémiovými funkcemi

Pokud již z pozice správce IT ve škole některé produkty Adobe používáte, aplikace Spark s prémiovými funkcemi bude dostupná ve vaší konzoli Adobe Admin Console.

 1. Přihlaste se ke konzoli Admin Console.

  Kromě zakoupených licencí najdete na stránce Přehled také kartu Nová bezplatná nabídka aplikace Spark s prémiovými funkcemi.

  Karty Nová bezplatná nabídka
 2. Klikněte na tlačítko Začínáme.

 3. Na obrazovce Potvrďte typ organizace vyberte kategorii, do které vaše organizace spadá.

  Pokud vyberete možnost K-12, základní a střední vzdělávání, potvrďte svůj souhlas se smluvními podmínkami.

  Potvrďte typ organizace
 4. Klikněte na tlačítko Potvrdit a pokračovat.

  Na stránce Přehled najdete kartu aplikace Spark s prémiovými funkcemi. Nyní můžete začít s nasazením aplikace Spark pro vaše uživatele.

  Karta aplikace Spark s prémiovými funkcemi

Příprava k nasazení

 1. Určete správce domény ve škole/obvodu.

  Škola/obvod vlastní uživatelské licence poskytnuté studentům základních a středních škol (úrovně K12) (pro Adobe Spark nebo Všechny aplikace). Tyto licence musí být nasazeny pomocí Enterprise ID nebo Federated ID. Jako součást nastavení musíte prokázat, že vlastníte doménu, aktualizací záznamů DNS. Pokud nemáte přístup, požádejte správce domény, aby tuto aktualizaci provedli za vás.

 2. Naplánujte systém identit pro svoji organizaci. Rozhodněte se, zda chcete nastavit uživatele Enterprise ID nebo uživatele typu Federated ID.

  Adobe ID Nepodporováno. Pro úroveň K-12 (základní a střední školy) jsou povolena pouze Enterprise ID a Federated ID.
  Enterprise ID Vaše organizace vlastní a spravuje Enterprise ID. Koncoví uživatelé se přihlašují pomocí hesel, která si nastaví pro přihlášení.
  Federated ID Federated ID umožňují uživateli přihlásit se pomocí jednotného přihlašování ve vaší organizaci. Koncoví uživatelé se přihlašují pomocí stejného uživatelského jména a hesla, které používají pro přihlašování ke všem ostatním aplikacím a službám. Například Google nebo Active Directory File System (ADFS).
 3. Chcete-li nastavit jednotné přihlašování, určete správce ID (přihlašovacích údajů) poskytovaných školou.

  Jednotné přihlašování nastavte, pokud studenti obdrželi Google ID a tato ID chcete použít pro přihlašování k aplikacím Adobe. Pokud nechcete nastavit jednotné přihlašování, použijte Enterprise ID.

1. Nastavení identity

Nejdříve se přihlaste ke konzoli Admin Console pomocí účtu správce.

1.a. Vytvoření adresáře a přidání domény

 1. Přejděte do nabídky Admin Console > Nastavení a klikněte na možnost Spustit nastavení identity.

  Spustit nastavení identity
 2. Klikněte na možnost Vytvořit adresář, zadejte název adresáře, vyberte typ identity a klikněte na tlačítko Vytvořit adresář.

  Zavřete potvrzovací obrazovku.

  Vytvořit adresář
 3. Klikněte na možnost Přidat domény. Zadejte domény a klikněte na tlačítko Další.

  Ujistěte se, že deklarované domény odpovídají přihlašovacím ID uživatelů. Pokud se například uživatel přihlašuje pomocí adresy joestudent@schoolabc.edu, deklarujte doménu schoolabc.edu.

  Pokud se uživatelé přihlašují pomocí několika domén (například máte-li pro učitele a studenty samostatné domény), deklarujte zde každou z nich. Chcete-li deklarovat více než jednu doménu, přidejte hodnoty oddělené čárkami. (Např. schoolabc.edu, abcteachers.edu, abc staff.edu.)

  Přidat domény
 4. Ověřte seznam domén a klikněte na tlačítko Přidat domény.

  add-domain
 5. Na obrazovce Nastavení identity, která se zobrazí, klikněte na tlačítko Získat token DNS a poté na tlačítko Kopírovat hodnotu záznamu.

  Získat token DNS
 6. Přejděte na panel pro správu domény (např. Domény Google nebo GoDaddy)

 7. V nabídce Moje domény klikněte na možnost Konfigurovat DNS pro příslušnou doménu.

  Konfigurace DNS
 8. Přidejte záznam TXT a zadejte token, který jste předtím zkopírovali z konzole Adobe Admin Console.

  Zadejte hodnoty pro Název, TypTTL podle následujícího snímku obrazovky.

  Přidat záznam TXT
 9. Vraťte se ke konzoli Adobe Admin Console. Pokud nebyla vaše doména automaticky ověřena, klikněte na tlačítko Ověřit. Potom klikněte na tlačítko Ověřit.

  Ověřit

  Po ověření domény obdržíte e-mailové upozornění.

  • Pokud jste vytvořili adresář s typem identity Enterprise ID, vaše práce je zde hotova. Můžete otestovat nastavení a pokračovat dále.
  • Pokud jste vytvořili adresář s typem identity Federated ID, nakonfigurujte jednotné přihlašování po obdržení e-mailu od společnosti Adobe, který potvrzuje, že váš adresář je k dispozici.

1.b. Konfigurace jednotného přihlašování (volitelně)

Následující postup vás provede základními kroky konfigurace jednotného přihlašování. Podrobnější pokyny a koncepce naleznete v tématu Nastavení identity.

Poznámka:

Pro účely znázornění tento dokument využívá konfigurace jednotného přihlašování aplikačního prostředí Google Suite for Education. Pokyny pro některé běžné poskytovatele identity (IdP) naleznete zde – Microsoft ADFSMicrosoft AzureShibboleth IdPOktaInCommon. Pokud se zde váš IdP nezobrazuje nebo pokud potřebujete pomoc, kontaktujte svého IdP.

 1. Přejděte do konzole pro správu poskytovatele identity (např. G-Suite)

 2. Přejděte do nabídky Aplikace > Aplikace SAML > Povolit jednotné přihlašování pro aplikaci SAML.

  Povolit jednotné přihlašování pro aplikaci SAML
 3. Na obrazovce Povolit jednotné přihlašování pro aplikaci SAML klikněte na možnost Nastavit vlastní aplikaci.

  Nastavit vlastní aplikaci
 4. Zobrazí se obrazovka Informace o IdP Google. Poznamenejte si URL jednotného přihlašováníEntity ID, stáhněte si certifikát a klikněte na tlačítko Další.

  Přejmenováním souboru změňte příponu souboru certifikátu .pem na .cer.

  Poznámka:

  Pokud existuje více typů certifikátů, vyberte certifikát SHA-1. Certifikát musí být rovněž ve formátu PEM. Pokud si nejste jisti typem a formátem certifikátu, obraťte se na poskytovatele identity.

  Informace o IdP Google
 5. Vraťte se zpět ke konzoli Adobe Admin Console. Přejděte do nabídky Nastavení Identita > Adresáře a klikněte na tlačítko Konfigurovat pro příslušný adresář.

  Na obrazovce Konfigurovat adresář proveďte následující postup:

  • Odešlete certifikát.
  • Vložte ID entity a URL jednotného přihlašování.
  • Vyberte možnost HTTP - Post v nabídce Vazba poskytovatele identity.
  • Vyberte E-mail v nabídce Nastavení přihlášení uživatele.
  • Klikněte na tlačítko Dokončit konfiguraci.
  Nastavení domény
  Mapování polí mezi obrazovkami Google Admin Console a Konfigurace adresáře.
 6. V konzoli Adobe Admin Console klikněte na tlačítko Stáhnout metadata. Odešlete tento soubor XML metadat do konzole Google Admin Console a dokončete tak konfiguraci.

  Zaškrtnutím políčka potvrďte, že rozumíte požadavku na dokončení konfigurace u poskytovatele identity, a klikněte na tlačítko Dokončit.

  Stáhnout metadata
 7. Otevřete soubor XML v editoru prostého textu (např. Poznámkovém bloku systému Windows nebo TextEdit v počítačích Mac). Vyhledejte řetězce entityId a Location v souboru metadat.

  Pozor:

  Neotvírejte soubor XML v aplikaci Microsoft Word.

  Metadata
 8. Vraťte se na obrazovku G-Suite, vyplňte základní informace k vlastní aplikaci a klikněte na tlačítko Další.

  Základní informace k vlastní aplikaci
 9. Vložte údaje entityId a Location na obrazovce Podrobnosti o poskytovateli služeb a klikněte na tlačítko Další.

  Podrobnosti o poskytovateli služeb
 10. Přidat nové mapování na obrazovce Mapování atributů podle následujícího znázornění a klikněte na tlačítko Dokončit.

  Atributy poskytovatele služeb Pole uživatelského profilu
  FirstName Jméno
  LastName Příjmení
  Email Primární e-mail
  Mapování atributů

  Poznámka:

  Atributy rozlišují velká a malá písmena.

 11. Na zobrazené obrazovce Nastavení jednotného přihlašování pro Adobe klikněte na tlačítko OK.

  Nastavení jednotného přihlašování pro Adobe
 12. Změňte nastavení služby Adobe Creative Cloud na možnost Zapnuto pro všechny.

  Nastavení služby Adobe Creative Cloud
 13. Nyní v konzoli Adobe Admin Console přejděte na obrazovku Konfigurace adresáře. Zaškrtnutím políčka potvrďte, že jste dokončili konfiguraci u poskytovatele identity, a klikněte na tlačítko Dokončit.

  Váš adresář je nyní nakonfigurován pro jednotné přihlašování; můžete začít přidávat uživatele do adresáře.

2. Test nastavení

Chcete-li otestovat nastavení, můžete přidat uživatele a přihlásit se pomocí nového uživatelského účtu. Můžete vybrat existující e-mailovou adresu, ke které máte přístup, nebo vytvořit pro tento test novou.

2.a. Přidání uživatele

Při přidání uživatele postupujte takto:

 1. V konzoli Admin Console, přejděte do nabídky Uživatelé Uživatelé a klikněte na tlačítko Přidat uživatele.

 2. Zadejte e-mailovou adresu uživatele. Vyberte možnost Přidat jako uživatele s Federated ID nebo Přidat jako uživatele s Enterprise ID.

  Pozor:

  Použijte e-mailovou adresu, která patří do jedné z deklarovaných domén. Nevybírejte možnost Přidat jako uživatele s Adobe ID.

 3. Vyberte nastavení Země a zadejte Jméno Příjmení uživatele.

  Pozor:

  Jméno a Příjmení jsou povinné údaje, přestože jsou nesprávně označeny jako volitelné.

  Přidat uživatele
 4. K přiřazení produktů uživateli použijte nabídku Přiřadit produkty. Klikněte na produkt, vyberte profil a uložte změny.

  Uvedený seznam produktů vychází z plánu nákupu vaší organizace. Informace o produktech a profilech naleznete v tématu Správa produktů a profilů.

  Přiřadit produkty

  Po úspěšném vytvoření uživatele a přiřazení produktu obdržíte e-mail zaslaný na přiřazený e-mailový účet. Postupujte podle pokynů v e-mailu.

2.b. Přihlášení jako nový uživatel

Chcete-li se přihlásit jako vámi vytvořený uživatel, otevřete web aplikace Adobe Spark, klikněte na možnosti Přihlásit se > Přihlásit se pomocí školního účtu. Poté se přihlaste pomocí své e-mailové adresy a hesla.

Přihlášení k aplikaci Adobe Spark

Poznámka:

Pokud má e-mailová adresa osobní Adobe ID (vytvořené koncovým uživatelem) i školní ID (Enterprise ID nebo Federated ID vytvořené v konzoli Adobe Admin Console), zobrazí se obrazovka pro výběr účtu. Chcete-li se přihlásit pomocí nového podnikového účtu, vyberte možnost Enterprise ID.

Pokud používáte Federated ID, budete přesměrováni na přihlašovací obrazovku vašeho IdP (například Google). Zadejte e-mailovou adresu uživatele, klikněte na tlačítko Další a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Přihlásit se pomocí účtu Google

3. Správa uživatelů

3.a. Vytvoření profilů produktů

Profily produktů umožňují povolit všechny nebo dílčí skupinu služeb Adobe, které jsou k dispozici v plánu, který jste si zakoupili od společnosti Adobe. Umožňují vám přizpůsobit nastavení přiřazená k danému produktu a plánu.

Pokud má mít uživatel právo k používání produktu nebo služby, musí být součástí profilu produktu. Licence můžete ke konfiguraci produktu přiřadit přidružením k plánu, který jste zakoupili. Uživatel může patřit do více profilů produktů, přičemž každý profil uděluje uživateli odlišné licence. Konečný rozsah způsobilosti uživatele je součtem všech licencí udělených všemi profily produktů tomuto danému uživateli. Další informace o profilech produktů naleznete v tématu Správa produktů a profilů.

 1. V konzoli Admin Console přejděte do nabídky Produkty.

  Zobrazí se seznam všech plánů produktů Adobe, u nichž působíte jako správce.

 2. Vyberte požadovaný plán produktů a klikněte na tlačítko Nový profil.

  Otevře se průvodce Vytvořit nový profil.

  Vytvořit nový profil
 3. Na obrazovce Podrobnosti zadejte název profilu, zobrazený název a popis a klikněte na tlačítko Další.

  Chcete-li uživatele automaticky upozornit e-mailem na přidání či odebrání z tohoto profilu, povolte nastavení Oznámení pro uživatele.

 4. Na obrazovce Kvóta vyberte cílový počet licencí pro tento profil a klikněte na tlačítko Další.

  Poznámka:

  Kvóty nelze použít pro aplikaci Adobe Spark pro vzdělávací plány.

 5. Na obrazovce Služby můžete povolit nebo zakázat jednotlivé služby v profilu produktu.

  Obrazovka Služby
 6. Kliknutím na tlačítko Hotovo nový profil uložte.

3.b. Vytvoření skupin uživatelů a přiřazení profilů produktů

Společnost Adobe doporučuje vytvářet skupiny uživatelů, které poskytují přístup k produktům a službám. Můžete buď vytvořit jednu skupinu a přidat do ní všechny uživatele, nebo vytvořit samostatné skupiny pro oddělení, programy nebo role (studenti, učitelé, zaměstnanci).

Vytvoření více skupin uživatelů je užitečné v následujících případech:

 • Pokud plánujete poskytovat určitým skupinám uživatelů různé produkty. Například Creative Cloud – Všechny aplikace studentům střední školy a Adobe Spark všem studentům.
 • Chcete-li poskytnout omezená oprávnění ke správě. Například vedoucí oddělení může přidávat a odebírat uživatele ze svého oddělení, aby to nemuselo provádět centrální oddělení IT.

Při vytvoření skupiny uživatelů postupujte takto:

 1. V konzoli Admin Console, přejděte do nabídky Uživatelé > Skupiny uživatelů, a klikněte na tlačítko Nová skupina uživatelů.

  Nová skupina uživatelů
 2. Zadejte název a popis skupiny uživatelů a klikněte na tlačítko Uložit.

  Popis nehraje v nastavení žádnou roli a slouží pouze pro informační účely. Zadejte však název a popis, který odpovídá účelu skupiny.

  Název a popis
 3. Můžete rovněž přidat správce specifického pro skupinu uživatelů, který se nazývá Správce skupiny uživatelů.

  Chcete-li přidat správce skupiny uživatelů, klikněte na název skupiny. Přejděte na kartu Správci a klikněte na tlačítko Přidat správce.

  Přidat správce
 4. Zadejte e-mailovou adresu správce. Zadáním platné e-mailové adresy a vyplněním informací na obrazovce můžete vyhledávat stávající uživatele nebo přidávat nové uživatele.

  Klikněte na tlačítko Uložit.

  Přidat správce
 5. Chcete-li spravovat oprávnění udělená uživatelům, přiřaďte profily produktů skupině uživatelů.

  Klikněte na název skupiny, přejděte na kartu Přiřazené profily produktů a klikněte na možnost Přiřadit profil produktu.

  Přiřadit profily produktů
 6. Přidejte požadované profily produktů ke skupině uživatelů a klikněte na tlačítko Uložit.

  Přidat profily produktů ke skupině uživatelů

Skupina uživatelů je nyní připravena, nyní můžete začít přidávat uživatele do skupiny.

Pokud uživatelům přiřadíte roli správce nebo profil produktu, budou jim zaslány e-maily s oznámením. Uživatelé musí na vyzvání kliknout na odkaz pro dokončení profilu.

3.c. Přidání uživatelů

Pokud chcete do organizace přidat více uživatelů a zařadit je do profilů produktů, můžete nahrát seznam jejich údajů ve formátu CSV. Nahráním souboru CSV lze importovat až 5 000 uživatelů najednou.

Chcete‑li proces správy uživatelů automatizovat, můžete použít nástroj pro synchronizaci uživatelů. Při použití této metody musí být ve vaší síti nainstalován doplňkový software, který synchronizuje uživatele mezi vaším adresářem a serverem Adobe. V případě velkých organizací s dostatečnými prostředky IT však společnost Adobe doporučuje tento nástroj použít. Další informace najdete v tématu Nastavení nástroje pro synchronizaci uživatelů. Můžete se také zapsat do našeho kurzu automatizace správy uživatelů, kde si studující sami určují rychlost výuky, pomocí bezplatného účtu Adobe Captivate Prime.

Chcete‑li hromadně přidat více uživatelů prostřednictvím nástroje Admin Console, postupujte takto:

 1. V konzole Admin Console přejděte do nabídky Uživatelé > Uživatelé, klikněte na tlačítko a v rozevíracím seznamu vyberte možnost Přidat uživatele pomocí formátu CSV.

 2. V dialogovém okně Přidat uživatele pomocí formátu CSV klikněte na tlačítko Stáhnout šablonu CSV a vyberte možnost Standardní šablona.

  Přidat uživatele pomocí formátu CSV
 3. Otevřete staženou šablonu CSV v tabulkovém editoru, např. Microsoft Excel, a vložte uživatele do šablony podle znázornění na následujícím snímku obrazovky.

  Popis polí staženého souboru naleznete v tématu Formát souboru CSV.

  Pro Enterprise ID a Federated ID jsou sloupce A až G povinné. 

  Používáte-li skupiny uživatelů ke správě přístupu k produktům, přiřaďte uživatele k příslušným skupinám pomocí sloupců K a L. V takovém případě můžete ostatní buňky nechat prázdné.

  Stažená šablona CSV

  Poznámka:

  Tato funkce nepodporuje uživatelská jména, která obsahují zvláštní znaky, například čárku (,) a středník (;).

 4. Přetáhněte aktualizovaný soubor CSV do dialogového okna Přidat uživatele pomocí formátu CSV a klikněte na tlačítko Odeslat.

  Klikněte na tlačítko Odeslat.

  Poznámka:

  Odeslat můžete soubor CSV o velikosti až 10 MB.

  Další informace o hromadných operacích naleznete v tématu Správa uživatelů a hromadné operace.

3.d. Prostředí pro koncové uživatele

Po úspěšném přiřazení profilů produktů nebo oprávnění pro správu obdrží příslušní uživatelé uvítací e-mail.

Uvítací e-mail

Uživatelé mohou kliknout na odkaz Začít v e-mailu, přihlásit se a začít používat přidělené služby. 

Chcete-li se přihlásit k aplikaci Adobe Spark otevřete web aplikace Adobe Spark, klikněte na možnosti Přihlásit se > Přihlásit se pomocí školního účtu. Poté se přihlaste pomocí své e-mailové adresy a hesla.

Přihlásit se k aplikaci Adobe Spark

Řešení problémů

Jako první krok v případě jakýchkoli problémů se podívejte do Průvodce pro správu a vyhledejte články na stránce Informace a podpora pro podniky.

Řešení problémů s jednotným přihlašováním

Pokud dojde k chybě související konkrétně s jednotným přihlašováním, přejděte na Řešení problémů s chybami. Pokud jde o problémy s jednotným přihlašováním související s vaším poskytovatelem IdP, obraťte se na středisko podpory poskytovatele identity.

Řešení problémů s hromadným nahráváním

Řešení problémů souvisejících s hromadným nahráváním naleznete v tématu Řešení problémů s hromadným nahráváním.

Kontaktování podpory společnosti Adobe

Pokud chcete kontaktovat podporu společnosti Adobe a nahlásit podezření na problém s jednotným přihlašováním, ujistěte se, že máte k dispozici rychlé a efektivní služby podpory zákazníků společnosti Adobe.

 • Počet ovlivněných uživatelských účtů
 • Název domény Adobe
 • Dotčené přihlašovací jméno a e-mail (musí být totožné)
 • Úplné kontaktní údaje uživatele
 • Datum a časový rozsah, kdy k problému došlo
 • Snímky obrazovky nebo video pracovního postupu v uživatelském prostředí zobrazené v odhlášeném stavu uživatele s následným pokusem o přihlášení prostřednictvím webu www.adobe.com
 • Výstup trasování SAML zachycený během ukázkového pracovního postupu. Použití trasování SAML nevyžaduje žádné zvláštní dovednosti nebo oprávnění (není nutné oprávnění správce) a je k dispozici v mnoha prohlížečích. (Např. Firefox a Chrome.)

Chcete-li použít doplněk trasování SAML, proveďte následující kroky.

 1. Nainstalujte doplněk trasování SAML do prohlížeče uživatele.

 2. Uživatel musí být odhlášen od účtu Adobe.

 3. Vyhledejte a klikněte na okno trasování SAML pomocí ikony SAML na panelu nástrojů.

  Zobrazí se samostatné okno. Přesuňte je stranou a nechte je otevřené.

 4. Přejděte na web www.adobe.com, klikněte na možnost Sign In (Přihlásit se) a po přihlášení pokračujte podle možností co nejdále.

 5. Jakmile dojde k problému, přejděte do okna trasování SAML podle znázornění na následujícím snímku obrazovky.

  Vyhledejte a klikněte na řádek POST v Orange se značkou SAML, který končí „accauthlinktest“.

  Třídění jednotného přihlašování
 6. Klikněte na možnost SAML (vedle HTML a Parametry).

 7. Zkopírujte veškerý obsah do textového souboru a vložte jej do nového případu podpory.

 8. Chcete-li provést třídění jednotného přihlašování, vyhledejte 4 povinné kontroly SAML 2.0:

  1. NameID
  2. FirstName
  3. LastName;
  4. Email.
  • Případ musí přesně odpovídat tomu, který je uveden v seznamu výše.
  • Zkontrolujte hodnoty vedle sebe a ověřte, zda je každá z nich vyplněna.
  • Zkontrolujte, zda e-mail odpovídá identifikátoru NameID a naopak.
  • Zkontrolujte správnost a úplnost formátu e-mailu i NameID.

  Neshoda mezi síťovým uživatelským účtem a názvem uživatelského účtu Adobe způsobí selhání jednotného přihlašování.

  Dalším vhodným místem pro kontrolu při vzniku potíží je konzole Adobe Admin Console pod položkou Nastavení – Identita – <klikněte na doménu> – Protokoly událostí. Tyto protokoly jsou poskytovány nástrojem syslog SP (Okta). Protokol se může aktualizovat se zpožděním několika minut.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online