Lees dit onderwerp als u wilt weten hoe u syntaxisregels toevoegt voor sjabloontags in Dreamweaver. Meer informatie over het handmatig controleren van sjabloontags.

Dreamweaver gebruikt HTML-commentaartags om gebieden in sjablonen en op een sjabloon gebaseerde documenten aan te geven, zodat op een sjabloon gebaseerde documenten nog steeds geldige HTML-bestanden zijn. Als u een sjabloonobject invoegt, worden sjabloontags ingevoegd in de code.

Algemene syntaxisregels zijn als volgt:

  • Telkens waar een spatie voorkomt, kunt u elke willekeurige hoeveelheid witruimte (spaties, tabs, regeleinden) vervangen. De witruimte is verplicht, behalve aan het uiterste begin of einde van een opmerking.

  • Kenmerken kunnen in elke willekeurige volgorde worden gegeven. Zo kunt u in een TemplateParam eerst het type en dan pas de naam opgeven.

  • Namen van commentaar en kenmerken zijn hoofdlettergevoelig.

  • Alle kenmerken moeten tussen aanhalingstekens staan. U kunt enkelvoudige of dubbele aanhalingstekens gebruiken.

Sjabloontags

Dreamweaver gebruikt de volgende sjabloontags:

<!-- TemplateBeginEditable name="..." --> 
<!-- TemplateEndEditable --> 
<!-- TemplateParam name="..." type="..." value="..." --> 
<!-- TemplateBeginRepeat name="..." --> 
<!-- TemplateEndRepeat --> 
<!-- TemplateBeginIf cond="..." --> 
<!-- TemplateEndIf --> 
<!-- TemplateBeginPassthroughIf cond="..." --> 
<!-- TemplateEndPassthroughIf --> 
<!-- TemplateBeginMultipleIf --> 
<!-- TemplateEndMultipleIf --> 
<!-- TemplateBeginPassthroughMultipleIf --> 
<!-- TemplateEndPassthroughMultipleIf --> 
<!-- TemplateBeginIfClause cond="..." --> 
<!-- TemplateEndIfClause --> 
<!-- TemplateBeginPassthroughIfClause cond="..." --> 
<!-- TemplateEndPassthroughIfClause --> 
<!-- TemplateExpr expr="..." --> (equivalent to @@...@@) 
<!-- TemplatePassthroughExpr expr="..." --> 
<!-- TemplateInfo codeOutsideHTMLIsLocked="..." -->

Objecttags

Dreamweaver gebruikt de volgende objecttags:

<!-- InstanceBegin template="..." codeOutsideHTMLIsLocked="..." --> 
<!-- InstanceEnd --> 
<!-- InstanceBeginEditable name="..." --> 
<!-- InstanceEndEditable --> 
<!-- InstanceParam name="..." type="..." value="..." passthrough="..." --> 
<!-- InstanceBeginRepeat name="..." --> 
<!-- InstanceEndRepeat --> 
<!-- InstanceBeginRepeatEntry --> 
<!-- InstanceEndRepeatEntry -->

Sjabloonsyntaxis controleren

Dreamweaver controleert de sjabloonsyntaxis wanneer u een sjabloon opslaat, maar u kunt de sjabloonsyntaxis ook handmatig controleren voordat u de sjabloon opslaat. Als u bijvoorbeeld een sjabloonparameter of een expressie in de codeweergave toevoegt, kunt u controleren of de code de juiste syntaxis volgt.

  1. Open het te controleren document in het documentvenster.
  2. Selecteer Gereedschappen > Sjablonen > Sjabloonsyntaxis controleren.

    Als de syntaxis niet goed is geformuleerd, verschijnt er een foutbericht. Het foutbericht beschrijft de fout en verwijst naar een specifieke regel in de code, waarin de fout voorkomt.