Meer informatie over het maken van fragmenten met het deelvenster Fragmenten van Dreamweaver en hergebruiken van code op verschillende Dreamweaver-sites.

Als u merkt dat u steeds opnieuw dezelfde codeblokken maakt, kunt u codefragmenten gebruiken om het schrijven van code te versnellen. Schrijf de code één keer, sla de code op als een fragment en dubbelklik vervolgens in het deelvenster Fragmenten op dat fragment om het op meerdere plaatsen in te voegen.

Fragmenten die zijn gemaakt via het deelvenster Fragmenten, zijn niet site-specifiek en kunnen dus voor meerdere sites worden hergebruikt. U kunt de fragmenten bovendien gebruiken op verschillende apparaten en ook in verschillende versies van Dreamweaver door instellingen te synchroniseren.

In Dreamweaver zelf zijn al diverse codefragmenten opgenomen. U kunt echter ook uw eigen codefragmenten maken en opslaan.

Hoe kunt u optimaal gebruikmaken van een fragment?

Lees de volgende praktijkvoorbeelden door om een idee te krijgen van de manieren waarop u codefragmenten kunt gebruiken in uw workflow:

 • Als u werkt in een organisatie die bepaalde ontwerpstandaarden hanteert of als u een freelancer bent die werkt aan meerdere projecten, kunt u in beide scenario's codefragmenten gebruiken om te zorgen voor meer uniformiteit in uw ontwerpen. Daartoe slaat u veelgebruikte stukjes code op als fragmenten, waarna u deze fragmenten op verschillende plaatsen kunt invoegen in uw code.
 • Als u bepaalde coderingsstandaarden wilt definiëren, handhaven en afdwingen, komen codefragmenten goed van pas.
 • Het handmatig coderen van responsieve elementen in een webpagina kan veel tijd kosten. Gebruik een aantal van de fragmenten uit de sectie Bootstrap of Fragmenten voor responsief ontwerp van het deelvenster Fragmenten (bijvoorbeeld een codefragment van een responsieve tabel). Met één klik voegt u bijna 20 regels code in voor die responsieve tabel.
  Bewerk de tabel om deze geschikt te maken voor uw doeleinden. U kunt kolommen of rijen samenvoegen, kolommen of rijen toevoegen, de tabel naar wens opmaken en vervolgens de code selecteren en opslaan als een nieuw codefragment en dit fragment gebruiken in alle andere pagina's die u maakt. Zie Fragmenten maken voor meer informatie over het maken van codefragmenten.
 • Ook voor JavaScript-gedrag, CSS-effecten en CSS-stijlen kunnen herbruikbare codefragmenten worden gemaakt.

Het deelvenster Fragmenten

In Dreamweaver kunt u codefragmenten beheren in het deelvenster Fragmenten (Venster > Fragmenten).

Het deelvenster Fragmenten is een soort verzameling van stukjes code.

Het deelvenster Fragmenten in Dreamweaver
Het deelvenster Fragmenten in Dreamweaver

Wat u kunt doen met het deelvenster Fragmenten

U kunt in het deelvenster Fragmenten de volgende taken uitvoeren:

Fragmenten invoegen

Vouw de mappen uit om naar een codefragment te gaan en dubbelklik op het fragment of klik op het pictogram Invoegen om het fragment in te voegen op de positie van de cursor. Als u bestaande tekst in een codefragment wilt laten teruglopen, selecteert u de tekst en voegt u vervolgens het fragment in. De tekst loopt nu terug binnen het codefragment. Zie Fragmenten invoegen voor meer informatie.

Mappen voor fragmenten maken

Beheer uw fragmenten door ze onder te brengen in mappen met een intuïtieve naamgevingsconventie. Als u een map voor fragmenten wilt maken, klikt u op het pictogram Nieuwe map. Er wordt een nieuwe map voor fragmenten gemaakt binnen een geselecteerd knooppunt. Als u de locatie van de map voor fragmenten wilt wijzigen, sleept u de map naar de gewenste locatie. Zie Mappen voor fragmenten maken voor meer informatie. 

Fragmenten maken

Gebruik de kant-en-klare codefragmenten van Dreamweaver en bewerk deze om uw eigen codefragmenten te maken. U kunt ook zelf geheel nieuwe codefragmenten maken en deze in het deelvenster Fragmenten opslaan om ze later opnieuw te gebruiken. Zie Fragmenten maken voor meer informatie.

Fragmenten bewerken

Als u een bestaand fragment wilt bewerken, selecteert u het fragment en klikt u op het pictogram Bewerken. Zie Fragmenten bewerken voor meer informatie.

Fragmenten verwijderen

Verwijder fragmenten die u niet langer nodig hebt. Als u een codefragment wilt verwijderen, selecteert u dit fragment en klikt u op het pictogram Verwijderen.

Namen van fragmenten wijzigen

Als u de naam van een fragment wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op het fragment om het contextmenu te openen. Kies Naam wijzigen voor het fragment en typ de nieuwe naam van het fragment.

Activeringstoetsen toevoegen of bewerken

Met activeringstoetsen kunt u intuïtieve korte codes maken die u kunt typen. U hoeft dan niet naar een bepaald codefragment te navigeren in het deelvenster Fragmenten en het fragment van daaruit in te voegen. Als u activeringstoetsen hebt gedefinieerd, plaatst u de cursor op de gewenste plek in de code. Vervolgens typt u de activeringstoets en drukt u op de Tab-toets. Het codefragment wordt in uw code ingevoegd. Zie Activeringstoetsen toevoegen en fragmenten invoegen met activeringstoetsen voor meer informatie.

Fragmenten invoegen

U kunt codefragmenten invoegen in uw code op het punt waar de cursor is geplaatst.

 1. Plaats de cursor op de invoegpositie waar u het codefragment wilt invoegen.

 2. Dubbelklik in het deelvenster Fragmenten (Venster > Fragmenten) op het fragment of klik op het pictogram Invoegen onder in het deelvenster Fragmenten.

  U kunt ook met de rechtermuisknop (Windows) of met een ingedrukte Control-toets (Macintosh) op het fragment klikken en Invoegen selecteren in het pop-upmenu.

Opmerking:

Als u activeringstoetsen hebt gedefinieerd, plaatst u de cursor op de gewenste plek in de code. Vervolgens typt u de activeringstoets en drukt u op de Tab-toets. Het codefragment wordt in uw code ingevoegd. Zie Activeringstoetsen toevoegen en fragmenten invoegen met activeringstoetsen voor meer informatie.

Opmerking:

Als u wilt weten hoe een codefragment eruitziet, kunt u een fragment invoegen in de ontwerpweergave.

Fragmenten maken

 1. Klik op het pictogram Nieuw fragment onder in het deelvenster Fragmenten.

 2. Voer een naam in voor het fragment.

  Opmerking:

  Namen van fragmenten mogen geen tekens bevatten die ongeldig zijn in bestandsnamen, zoals schuine strepen (/ of \), speciale tekens of dubbele aanhalingstekens (").

 3. (Optioneel) Voer een beschrijving voor het fragment in.

  Een beschrijving maakt het gemakkelijker voor teamleden om na te gaan om wat voor fragment het gaat en hoe dat fragment kan worden gebruikt.

  Als u een codefragment maakt met een goede beschrijving, kan dat fragment later gemakkelijker worden geïdentificeerd en worden hergebruikt
  Als u een codefragment maakt met een goede beschrijving, kan dat fragment later gemakkelijker worden geïdentificeerd en worden hergebruikt

  Opmerking:

  U kunt ook activeringstoetsen maken om fragmenten toe te voegen aan uw code. Zie Activeringstoetsen toevoegen en fragmenten invoegen met activeringstoetsen voor meer informatie.

 4. Klik op OK.

Fragmenten bewerken

Als u wijzigingen wilt aanbrengen in een bestaand fragment, kunt u het volgende doen:

 • Klik met de rechtermuisknop op het fragment om het dialoogvenster Fragment bewerken te openen
 • Selecteer het fragment en klik op het pictogram Fragment bewerken onderaan in het deelvenster

Wanneer u een fragment bewerkt, worden bestaande exemplaren van dat fragment in het document niet bijgewerkt.

U kunt in het dialoogvenster Fragment alle velden bewerken, zoals die voor de naam, beschrijving, activeringstoets en code.

Mappen voor fragmenten maken

 1. Klik op de knop Map voor nieuwe fragmenten onder in het deelvenster Fragmenten.

 2. Sleep fragmenten desgewenst naar de nieuwe map of naar andere mappen.

Activeringstoetsen toevoegen en fragmenten invoegen met activeringstoetsen

Gebruik activeringstoetsen om snel codefragmenten toe te voegen.

Wijs eerst activeringstoetsen toe aan al uw veelgebruikte fragmenten. Typ vervolgens in de codeweergave de tekst van de activeringstoets en druk op de Tab-toets. Dreamweaver voegt nu het fragment toe op de plaats van de cursor.

 1. Klik in het deelvenster Fragmenten met de rechtermuisknop (Windows) of klik met een ingedrukte Control-toets (Macintosh) en selecteer Activeringstoets toevoegen.

  Activeringstoets toevoegen selecteren in het deelvenster Fragmenten
  Activeringstoets toevoegen selecteren in het deelvenster Fragmenten
 2. Voer in het veld van de activeringstoets de gewenste tekst in.

  In de volgende afbeelding wordt aan een codefragment voor het maken van een mailto-koppeling de activeringstoets 'mailto' toegewezen, zodat u zich deze activeringstoets gemakkelijk kunt herinneren als u het fragment later wilt hergebruiken. Zorg ervoor dat u eenvoudige, korte en intuïtieve activeringstoetsen gebruikt.

  Tekst invoeren in het veld Activeringstoets
  Tekst invoeren in het veld Activeringstoets

  Opmerking:

  Activeringstoetsen mogen geen speciale tekens bevatten (met uitzondering van een onderstrepingsteken). Ook kan een activeringstoets niet worden gebruikt voor twee verschillende codefragmenten.

 3. Als u fragmenten in uw code wilt invoegen met activeringstoetsen, typt u de activeringstekst (in de codeweergave) en drukt u op de Tab-toets om het fragment in uw code in te voegen.

Fragmenten overbrengen naar meerdere apparaten

Met de functie voor cloudsynchronisatie in Dreamweaver kunt u ervoor zorgen dat fragmenten gesynchroniseerd blijven op twee computers.

Gebruik de functie voor het synchroniseren van instellingen van Dreamweaver om fragmenten die zijn gemaakt met het ene exemplaar van Dreamweaver, over te brengen naar een andere computer waarop Dreamweaver wordt uitgevoerd (breng zo bijvoorbeeld fragmenten over van een computer met Dreamweaver op kantoor naar een computer met Dreamweaver thuis). 

Instellingen synchroniseren:

 1. Klik op Bewerken > Voorkeuren.

 2. Klik in de sectie Instellingen synchroniseren op Instellingen nu synchroniseren.

  De instellingen worden in de cloud opgeslagen. Wanneer u Dreamweaver de volgende keer start, worden deze instellingen geïmporteerd. Lokale instellingen worden overschreven door de instellingen die vanuit de cloud worden geïmporteerd.

  Uw fragmenten en alle andere voorkeursinstellingen worden gesynchroniseerd.

  Zie Dreamweaver-instellingen synchroniseren met Creative Cloud voor meer informatie over het synchroniseren van instellingen.

Opmerking:

Als u vaak instellingen synchroniseert, kunt u automatische synchronisatie inschakelen door te klikken op Automatische synchronisatie inschakelen in de sectie Instellingen synchroniseren in het deelvenster Voorkeuren. Elke wijziging in de instellingen wordt automatisch opgeslagen in de cloud.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid