U kunt CSS3-overgangen maken, wijzigen en verwijderen met het deelvenster CSS-overgangen.

Als u een CSS3-overgang wilt maken, maakt u een overgangsklasse door waarden voor overgangseigenschappen van het element in te stellen. Als u een element selecteert voor u een overgangsklasse maakt, wordt de overgangsklasse automatisch toegepast op het geselecteerde element.

U kunt de gegenereerde CSS-code toevoegen aan het huidige document of een extern CSS-bestand opgeven.

Een CSS3-overgangseffect maken en toepassen

 1. (Optioneel) Selecteer een element (alinea, kop enzovoort) waarop u de overgang wilt toepassen. U kunt ook een overgang maken en deze later toepassen op een element.

 2. Selecteer Venster> CSS-overgangen.

 3. Klik op .

 4. Maak een overgangsklasse met de opties in het dialoogvenster Nieuwe overgang.

  Doelregel

  Geef een naam op voor de kiezer. De kiezer kan elke CSS-kiezer zijn, zoals een tag, een regel, een id of een samengestelde kiezer. Als u bijvoorbeeld overgangseffecten wilt toevoegen aan alle  <hr>-tags, voert u hr in

  Overgang aan

  Selecteer een status waarop u de overgang wilt toepassen. Als u bijvoorbeeld wilt dat de overgang wordt toegepast wanneer de muis over het element wordt bewogen, gebruikt u de optie voor aanwijzen.

  Dezelfde overgang voor alle eigenschappen

  Selecteer deze optie als u dezelfde waarden voor Duur, Vertraging en Timerfunctie wilt opgeven voor alle CSS-eigenschappen waarop u de overgang wilt toepassen.

  Verschillende overgang voor elke eigenschap

  Selecteer deze optie als u verschillende waarden voor Duur, Vertraging en Timerfunctie wilt opgeven voor elke CSS-eigenschap waarop u de overgang wilt toepassen.

  Eigenschap

  Klik op  om een CSS-eigenschap toe te voegen waarop u de overgang wilt toepassen.

  Duur

  Voer de duur in seconden (s) of milliseconden (ms) voor het overgangseffect in.

  Vertraging

  De tijd in seconden of milliseconden voordat het overgangseffect wordt gestart.

  Timerfunctie

  Selecteer een overgangsstijl bij de beschikbare opties.

  Eindwaarde

  De eindwaarde voor het overgangseffect. Als u bijvoorbeeld de lettergrootte wilt verhogen tot maximaal 40px aan het einde van het overgangseffect, geeft u 40px op voor de eigenschap voor lettergrootte.

  Selecteren waar overgang wordt gemaakt

  Als u de stijl wilt inbedden in het huidige document, selecteert u Alleen dit document.

  Als u een externe stijlpagina voor de CSS3-code wilt maken, selecteert u Nieuw stijlpaginabestand. Wanneer u op Overgang maken klikt, wordt u gevraagd een locatie op te geven waar u het nieuwe CSS-bestand wilt opslaan. Nadat de stijlpagina is gemaakt, wordt deze aan het menu Selecteren waar overgang wordt gemaakt toegevoegd.

CSS3-overgangseffecten bewerken

 1. Selecteer in het deelvenster CSS-overgangen het overgangseffect dat u wilt bewerken.

 2. Klik op  .

 3. Gebruik het dialoogvenster Overgang bewerken als u eerder ingevoerde waarden voor de overgang wilt wijzigen.

CSS-steno voor overgangen uitschakelen

 1. Selecteer  Bewerken > Voorkeuren.

 2. Selecteer CSS-stijlen.

 3. Schakel Overgang uit bij Steno gebruiken voor.


Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid