Ontdek de standaardsneltoetsen in Dreamweaver en kijk hoe u ze kunt aanpassen

Dreamweaver biedt sneltoetsen waarmee u snel aan documenten kunt werken. Veel sneltoetsen worden direct naast de opdrachtnamen in de menu's weergegeven.

Opmerking:

In de volgende tabel vindt u de handigste sneltoetsen. U kunt de sneltoetsen in Dreamweaver aanpassen. Zie Sneltoetsen aanpassen.

Downloadbare versies van sneltoetsen

Download een afdrukvriendelijke versie van deze sneltoetsen en druk deze versie af.

  Windows - Deel 1

  Windows - Deel 2

  Mac - Coderingssneltoetsen

  Mac - Deel 2

Hier volgt een overzicht van de sneltoetsen in Dreamweaver. Gebruik de onderstaande filters als u sneltoetsen voor een specifieke taak, een deelvenster of een workflow wilt weergeven.

Coderingssneltoetsen

Actie Mac Windows
Snel bewerken Command + E Ctrl + E
Snelle documenten Command + K Ctrl + K
Regel boven openen/toevoegen Command + Shift + Enter Ctrl + Shift + Enter
Parametertip tonen Ctrl + ,
Ctrl + ,
Multi-cursorkolom/Rechthoekige selectie Opt + Klikken + Slepen Alt + Klikken + Slepen
Multi-cursor niet-opeenvolgende selectie Command + Klikken Ctrl + Klikken
Coderingstips tonen

Ctrl + Spatiebalk

Ctrl + Spatiebalk

Onderliggend element selecteren 

Command + ]

Ctrl + ]

Naar regel gaan

Command + ,

Ctrl + G

Bovenliggende tag selecteren

Command + [ Ctrl + [

Selectie samenvouwen

Command + Shift + C

Ctrl + Shift + C

Buitenste selectie samenvouwen

Command + Opt + C

Ctrl + Alt + C

Selectie uitvouwen

Command + Shift + E

Ctrl + Shift + E

Volledige tag samenvouwen 

Command + Shift + J

Ctrl + Shift + J

Buitenste volledige tag samenvouwen

Command + Opt + J

Ctrl + Alt + J

Alle uitvouwen

Command + Opt + E

Ctrl + Alt + E

Code inspringen 

Command + Shift + >

Ctrl + Shift + >

Code uitspringen 

Command + Shift + <

Ctrl + Shift + <

Accolades balanceren 

Command + '

Ctrl + '

Code-navigator

Command + Opt + N

Ctrl + Alt + N

Woord links verwijderen

Command + Delete Ctrl + Backspace

Woord rechts verwijderen

Command + F-N + Delete

Ctrl + Delete

Regel boven selecteren

Shift + Pijl-omhoog

Shift + Pijl-omhoog

Regel onder selecteren

Shift + Pijl-omlaag

Shift + Pijl-omlaag

Teken links selecteren

Shift + Pijl-links

Shift + Pijl-links

Teken rechts selecteren

Shift + Pijl-rechts

Shift + Pijl-rechts

Selecteren tot vorige pagina

Shift + F-N + PgUp Shift + PgUp

Selecteren tot volgende pagina

Shift + F-N + PgDn

Shift + PgDn

Woord naar links verplaatsen

Opt + Pijl-links

Ctrl + Pijl-links

Woord naar rechts verplaatsen

Opt + Pijl-rechts

Ctrl + Pijl-rechts

Naar begin huidige regel

Command + Pijl-links

Alt + Pijl-links

Naar einde huidige regel

Command + Pijl-rechts

Alt + Pijl-rechts
Regelcommentaar in-/uitschakelen Command + / Ctrl + /
Blokcommentaar in-/uitschakelen (voor PHP- en JS-bestanden) Command + Opt + / Ctrl + Shift + /
Selectie gedupliceerde regel Command + D Ctrl + D
Regel(s) verwijderen Command + Shift + D Ctrl + Shift + D
Naar definitie gaan (JS-bestanden) Command + J Ctrl + J
Woord rechts selecteren Opt + Shift + Pijl-rechts Ctrl + Shift + Pijl-rechts
Woord links selecteren Opt + Shift + Pijl-links Ctrl + Shift + Pijl-links
Naar begin van bestand gaan Command + F-N + Pijl-links Ctrl + Home
Naar einde van bestand gaan Command + F-N + Pijl-rechts Ctrl + End
Selecteren tot begin van bestand Command + Shift + F-N + Pijl-links Ctrl + Shift + Home
Selecteren tot einde van bestand Command + Shift + F-N + Pijl-rechts Ctrl + Shift + End
Naar broncode gaan Command + Opt + ` Ctrl + Alt + `
Volledig scherm Command + Ctrl + F Niet van toepassing
Venster sluiten Command + W Ctrl + W
Toepassing afsluiten Command + Q Ctrl + Q
Snelle tageditor Command + T Ctrl + T
Naar volgende woord gaan Command + Pijl-rechts Ctrl + Pijl-rechts
Naar vorige woord gaan Command + Pijl-links Ctrl + Pijl-links
Naar vorige alinea gaan (ontwerpweergave) Command + Pijl-omhoog Ctrl + Pijl-omhoog
Naar volgende alinea gaan (ontwerpweergave) Command + Pijl-omlaag Ctrl + Pijl-omlaag
Selecteren tot volgende woord Command + Shift + Pijl-rechts Ctrl + Shift + Pijl-rechts
Vanaf vorige woord selecteren Command + Shift + Pijl-links Ctrl + Shift + Pijl-links
Vanaf vorige alinea selecteren Command + Shift + Pijl-omhoog Ctrl + Shift + Pijl-omhoog
Selecteren tot volgende alinea Command + Shift + Pijl-omlaag Ctrl + Shift + Pijl-omlaag
Volgende eigenschappendeelvenster Command + Opt + F-N + Pijl-omlaag Ctrl + Alt + PgDn
Vorige eigenschappendeelvenster Command + Opt + F-N + Pijl-omhoog Ctrl + Alt + PgUp
Nieuw in zelfde venster Command + Shift + N Ctrl + Shift + N
Alinea afsluiten Command + Return Ctrl + Enter
Volgende document Command + ` Ctrl + Tab
Vorige document Command + Shift + ` Ctrl + Shift + Tab
Omcirkelen met # Command + Shift + 3 Ctrl + Shift + 3

Sneltoetsen voor refactoring

Actie Mac Windows
Naam wijzigen Command + Opt + R Ctrl + Alt + R
Extraheren naar variabele Command + Alt + V Ctrl + Alt + V
Extraheren naar functie Command + Alt + M Ctrl + Alt + M

Sneltoetsen in het deelvenster Bestanden

Actie Mac Windows
Nieuw bestand Command + Shift + N Ctrl + Shift + N
Nieuwe map Command + Opt + Shift + N Ctrl + Alt + Shift + N

Sneltoetsen voor zoeken en vervangen

Actie Mac Windows
Zoeken in huidig document Command + F
Ctrl + F
Zoeken en vervangen in bestanden Command + Shift + F Ctrl + Shift + F
Vervangen in huidig document Command + Alt + F Ctrl + H
Volgende zoeken Command + G F3
Vorige zoeken Command + Shift + G Shift + F3
Alles zoeken en selecteren Command + Ctrl + G Ctrl + Shift + F3
Volgende overeenkomst toevoegen aan selectie Ctrl + Command + R Ctrl + R
Overslaan en volgende overeenkomst toevoegen aan selectie Ctrl + Command + Opt + R Ctrl + Alt + R

Sneltoetsen voor invoegen

Actie Mac Windows
Afbeelding invoegen Command + Opt + I Ctrl + Alt + I
HTML5-video invoegen Command + Opt + Shift + V Ctrl + Alt + Shift + V
Geanimeerde compositie invoegen Command + Opt + Shift + E Ctrl + Alt + Shift + E
Flash SWF invoegen Command + Opt + F Ctrl + Alt + F
Regeleinde invoegen Shift + Return Shift + Return
Vaste spatie (&nbsp) Command + Shift + Spatiebalk Ctrl + Shift + Spatiebalk

CSS-sneltoetsen

Actie Mac Windows
CSS-preprocessors compileren F9 F9
CSS-kiezer of -eigenschap toevoegen, volgens focus van deelvenster Command + Opt + Shift + = Ctrl + Alt + Shift + =
CSS-kiezer toevoegen Command + Opt + S Ctrl + Alt + S
CSS-eigenschap toevoegen Command + Opt + P Ctrl + Alt + P

Sneltoetsen voor hulplijnen, rasters en linialen (in de ontwerpweergave)

Actie Mac Windows
Hulplijnen tonen Command + ; Ctrl + ;
Hulplijnen vergrendelen Command + Opt + ; Ctrl + Alt + ;
Hulplijnen magnetisch maken Command + Shift + ; Ctrl + Shift + ;
Hulplijnen op elementen afstemmen Command + Shift + G Ctrl + Shift + G
Raster tonen Command + Opt + G Ctrl + Alt + G
Raster magnetisch maken Command + Opt + Shift + G Ctrl + Alt + Shift + G
Linialen tonen Command + Opt + R Ctrl + Alt + R

Sneltoetsen voor voorvertoningen

Actie Mac Windows
Real-time voorvertoning in primaire browser Opt + F12 F12
Voorvertoning in secundaire browser Shift + F12 Shift + F12

Sneltoetsen voor specifieke weergaven

Actie Mac Windows
JavaScript bevriezen (Live View) F6 F6
Live View-weergaven verbergen Ctrl + Command + H Ctrl + Alt + H
Weergaven omwisselen Ctrl + ` Ctrl + `
Inspecteren (Live View) Opt + Shift + 11 Alt + Shift + F11
Alle visuele hulpmiddelen verbergen (ontwerpweergave) Command + Shift + I Ctrl + Shift + I
Schakelen tussen ontwerpweergave en Live View Command + Shift + F11 Ctrl + Shift + F11

Windows-sneltoetsen

Actie Mac Windows
Voorkeuren Command + U Ctrl + U
Deelvensters tonen F4 F4
Gedrag Shift + F4 Shift + F4
Codecontrole Opt + F10 F10
CSS ontwerpen Command + F11 Shift + F11
DOM Command + F7 Ctrl + F7
Bestanden F8 F8
Invoegen Command + F2 Ctrl + F2
Eigenschappen Command + F3 Ctrl + F3
Uitvoer Shift + F6 Shift + F6
Zoeken F7 F7
Fragmenten Niet van toepassing Shift + F9
Dreamweaver Online-Help F1 F1

Sneltoetsen voor tekst

Actie Mac Windows
Inspringen Command + Opt + ] Ctrl + Alt + ]
Uitspringen Command + Opt + [ Ctrl + Alt + [
Vet Command + B Ctrl + B
Cursief Command + I Ctrl + I
Spellingcontrole Shift + F7 Shift + F7
Koppeling verwijderen Command + Shift + L Ctrl + Shift + L

Sneltoetsen voor in- en uitzoomen

Actie Mac Windows
Inzoomen (ontwerpweergave en Live View) Command + = Ctrl + =
Uitzoomen (ontwerpweergave en Live View) Command + - Ctrl + -
100% Command + 0 Ctrl + 0
50% Command + Opt + 5 Ctrl + Alt + 5
200% Command + Opt + 2 Ctrl + Alt + 2
300% Command + Opt + 3 Ctrl + Alt + 3
Selectie passend maken Command + Opt + 0 Ctrl + Alt + 0
Alles passend maken Command + Shift + 0 Ctrl + Shift + 0
Breedte aanpassen Command + Opt + Shift + 0 Ctrl + Alt + Shift + 0
Tekengrootte vergroten Command + + Ctrl + +
Tekengrootte verkleinen Command + - Ctrl + -
Tekengrootte herstellen Command + 0 Ctrl + 0

Sneltoetsen voor tabellen

Actie Mac Windows
Tabel invoegen Command + Opt + T Ctrl + Alt + T
Cellen samenvoegen Command + Opt + M Ctrl + Alt + M
Cel splitsen Command + Opt + Shift + T Ctrl + Alt + Shift + T
Rij invoegen Command + M Ctrl + M
Kolom invoegen Command + Shift + A Ctrl + Shift + A
Rij verwijderen Command + Shift + M Ctrl + Shift + M
Kolom verwijderen Command + Shift + - Ctrl + Shift + -
Aantal kolommen vergroten Command + Shift + ] Ctrl + Shift + ]
Aantal kolommen verkleinen Command + Shift + [ Ctrl + Shift + [

Sneltoetsen voor sitebeheer

Actie Mac Windows
Bestand ophalen Cmd + Shift + B  Ctrl + Alt + D
Bestand uitchecken Opt + Shift + Command + D Ctrl + Alt + Shift + D
Bestand plaatsen Cmd + Shift + U Ctrl + Shift + U
Bestand inchecken Opt + Shift + Command + U Ctrl + Alt + Shift + U
Koppelingen op de hele site controleren Command + F8 Ctrl + F8
Paginatitels tonen Command + Shift + T Ctrl + Shift + T

Een verwijzingspagina maken voor de huidige sneltoetsset

Een verwijzingspagina is een record van de huidige sneltoetsset. De informatie wordt opgeslagen in de HTML-tabelindeling. U kunt de verwijzingspagina weergeven in een webbrowser of afdrukken.

 1. Selecteer Bewerken > Sneltoetsen (Windows) of Dreamweaver > Sneltoetsen (Macintosh).
 2. Klik op de knop Set exporteren als HTML. Dit is de derde knop in de set van vier knoppen bovenaan in het dialoogvenster.
 3. Geef in het dialoogvenster Opslaan dat wordt weergegeven de naam op voor de verwijzingspagina en selecteer de locatie waar u het bestand wilt opslaan.

Sneltoetsen aanpassen

Gebruik de Sneltoets-editor om uw eigen sneltoetsen te maken, waaronder sneltoetsen voor codefragmenten. Met de Sneltoets-editor kunt u bovendien sneltoetsen verwijderen, bestaande sneltoetsen bewerken en een vooraf ingestelde reeks sneltoetsen selecteren.

Een sneltoets maken

Maak uw eigen sneltoetsen, bewerk uw bestaande sneltoetsen of selecteer een vooraf ingestelde reeks sneltoetsen.

 1. Selecteer Bewerken > Sneltoetsen (Windows) of Dreamweaver > Sneltoetsen (Macintosh).
 2. Stel een of meer van de volgende opties in en klik op OK:

  Huidige set

  Hiermee kunt u een reeks vooraf ingestelde sneltoetsen kiezen die in Dreamweaver is opgenomen, of een aangepaste set die u hebt gedefinieerd. De vooraf ingestelde reeksen worden boven in het menu vermeld. Als u bijvoorbeeld vertrouwd bent met de sneltoetsen van HomeSite of BBEdit, kunt u deze sneltoetsen gaan gebruiken door de corresponderende vooraf ingestelde set te kiezen.

  Opdrachten

  Hiermee kunt u een categorie opdrachten selecteren om te bewerken. U kunt bijvoorbeeld menu-opdrachten bewerken, zoals de opdracht Openen, of opdrachten voor het bewerken van code, zoals Accolades balanceren.

  Opmerking:

  Als u een sneltoets voor een codefragment wilt toevoegen of bewerken, selecteert u Fragment in het pop-upmenu Opdrachten.

  De opdrachtlijst

  Geeft de opdrachten weer voor de categorie die u in het pop-upmenu Opdrachten hebt geselecteerd, evenals de daaraan toegewezen sneltoetsen. In de categorie Menuopdrachten ziet u deze lijst in een structuurweergave die de structuur van de menu's representeert. In de overige categorieën worden de namen van opdrachten (zoals Toepassing afsluiten) in een gewone lijst weergegeven.

  Sneltoetsen

  Geeft alle sneltoetsen weer die aan de geselecteerde opdracht zijn toegewezen.

  Item toevoegen (+)

  Hiermee voegt u een sneltoets aan de huidige opdracht toe. Klik op deze knop als u een lege regel aan de sneltoetsen wilt toevoegen. Voer een nieuwe toetsencombinatie in en klik op Wijzigen om een sneltoets aan deze opdracht toe te voegen. U kunt aan elke opdracht twee verschillende sneltoetsen toekennen. Als er aan een opdracht al twee sneltoetsen zijn toegekend, werkt de knop Item toevoegen niet.

  Item verwijderen (-)

  Verwijdert de geselecteerde sneltoets uit de lijst met sneltoetsen.

  Druk op de toets

  Geeft de toetsencombinatie weer die u invoert wanneer u een sneltoets toevoegt of wijzigt.

  Wijzigen

  Voegt de toetsencombinatie die in Druk op de toets wordt weergegeven, toe aan de lijst met sneltoetsen, of wijzigt de geselecteerde sneltoets in de opgegeven toetsencombinatie.

  Set dupliceren

  Dupliceert de huidige set. Geef de nieuwe set een naam. De standaardnaam is de naam van de huidige set waaraan het woord kopie is toegevoegd.

  Naam van set wijzigen

  Verandert de naam van de huidige set.

  Exporteren als HTML-bestand

  Slaat de huidige set op in een HTML-tabelindeling zodat deze eenvoudig kan worden bekeken en afgedrukt. U kunt het HTML-bestand in uw browser openen en de sneltoetsen afdrukken bij wijze van referentie.

  Set verwijderen

  Verwijdert een set. (U kunt de actieve set niet verwijderen.)

Een sneltoets voor een opdracht verwijderen

 1. Selecteer Bewerken > Sneltoetsen (Windows) of Dreamweaver > Sneltoetsen (Macintosh).
 2. Selecteer in het pop-upmenu Opdrachten een opdrachtencategorie.
 3. Selecteer in de lijst Opdrachten eerst een opdracht en vervolgens een sneltoets.
 4. Klik op de knop Verwijderen (-).

Een sneltoets toevoegen aan een opdracht

 1. Selecteer Bewerken > Sneltoetsen (Windows) of Dreamweaver > Sneltoetsen (Macintosh).
 2. Selecteer in het pop-upmenu Opdrachten een opdrachtencategorie.
 3. Selecteer een opdracht in de lijst Opdrachten.

  Opmerking:

  Als u een sneltoets voor een codefragment wilt toevoegen, selecteert u Fragment in het pop-upmenu Opdrachten.

  De sneltoetsen die aan de opdracht zijn toegewezen, worden weergegeven in Sneltoetsen.

 4. Wanneer u een sneltoets wilt toevoegen, treft u de volgende voorbereidingen:
  • Als er nog geen twee sneltoetsen aan de opdracht zijn toegewezen, klikt u op de knop Item toevoegen (+). In Sneltoetsen wordt een nieuwe lege regel ingevoegd en de invoegpositie wordt in Druk op de toets geplaatst.

  • Als er al twee sneltoetsen aan de opdracht zijn toegewezen, selecteert u een van de sneltoetsen (de sneltoets die u door de nieuwe sneltoets wilt vervangen). Klik vervolgens in Druk op de toets.

 5. Druk op een toetsencombinatie. De toetsencombinatie wordt weergegeven in Druk op de toets.

  Opmerking:

  Als er een probleem is met de toetsencombinatie (bijvoorbeeld als deze al aan een andere opdracht is toegewezen), wordt een toelichting onder Sneltoetsen weergegeven, en kunt u de sneltoets niet toevoegen of bewerken.

 6. Klik op Wijzigen. De nieuwe toetsencombinatie wordt aan de opdracht toegewezen.

Een bestaande sneltoets bewerken

 1. Selecteer Bewerken > Sneltoetsen (Windows) of Dreamweaver > Sneltoetsen (Macintosh).
 2. Selecteer in het pop-upmenu Opdrachten een opdrachtencategorie.
 3. Selecteer in de lijst Opdrachten eerst een opdracht en vervolgens de sneltoets die u wilt wijzigen.
 4. Klik in Druk op de toets en voer een nieuwe toetsencombinatie in.
 5. Klik op de knop Wijzigen om de sneltoets te wijzigen.

  Opmerking:

  Als er een probleem is met de toetsencombinatie (bijvoorbeeld als deze al aan een andere opdracht is toegewezen), wordt een toelichting onder het veld Sneltoetsen weergegeven, en kunt u de sneltoets niet toevoegen of bewerken.

Over sneltoetsen en toetsenborden met een andere indeling dan VS

De standaardsneltoetsen van Dreamweaver werken in de eerste plaats op toetsenborden met de indeling VS. Toetsenborden uit andere landen (waaronder toetsenborden die in het Verenigd Koninkrijk zijn gemaakt), beschikken mogelijk niet over de functionaliteit die nodig is voor deze sneltoetsen. Als uw toetsenbord bepaalde Dreamweaver-sneltoetsen niet ondersteunt, wordt de functionaliteit daarvan uitgeschakeld door Dreamweaver.

Zie het onderwerp over het wijzigen van toegewezen sneltoetsen in Dreamweaver uitbreiden als u sneltoetsen wilt aanpassen zodat ze werken met niet-VS-toetsenborden.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid