Meer informatie over het herkennen van sjablonen en op een sjabloon gebaseerde documenten in de Dreamweaver Design-weergave en de Codeweergave.

Sjablonen herkennen in de ontwerpweergave

In de ontwerpweergave worden bewerkbare gebieden weergegeven in het documentvenster met een rechthoekige omtrek. Zie het onderste deelvenster in het Documentvenster om de naam van het gebied te zien.

U kunt een sjabloonbestand herkennen door naar de titelbalk in het documentvenster te kijken. De bestandsextensie voor het bestand .dwt.

Sjablonen herkennen in de ontwerpweergave
Sjablonen herkennen in de ontwerpweergave

Sjablonen herkennen in de codeweergave

In de codeweergave worden gebieden met bewerkbare inhoud in HTML gemarkeerd met de volgende commentaren:

<!-- TemplateBeginEditable> en <!-- TemplateEndEditable -->

Opmerking:

Door middel van de voorkeuren voor codekleuren kunt u uw eigen kleurschema instellen, zodat u sjabloongebieden eenvoudig kunt onderscheiden wanneer u een document in de codeweergave bekijkt.

Alles tussen deze commentaren is bewerkbaar in documenten die op de sjabloon zijn gebaseerd. De HTML-broncode van een bewerkbaar gebied zou er als volgt kunnen uitzien:

<table width="75%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
 <tr bgcolor="#333366"> 
  <td>Name</td> 
  <td><font color="#FFFFFF">Address</font></td> 
  <td><font color="#FFFFFF">Telephone Number</font></td> 
 </tr> 
 <!-- TemplateBeginEditable name="LocationList" --> 
 <tr> 
  <td>Enter name</td> 
  <td>Enter Address</td> 
  <td>Enter Telephone</td> 
 </tr> 
 <!-- TemplateEndEditable --> 
</table>

Opmerking:

Als u sjablooncode bewerkt in de codeweergave, dient u ervoor te zorgen dat u geen van de aan de sjabloon gerelateerde tags voor de commentaar wijzigt, waarop Dreamweaver vertrouwt.

Op een sjabloon gebaseerde documenten herkennen in de ontwerpweergave

In de ontwerpweergave worden bij een document dat is gebaseerd op een sjabloon (een op een sjabloon gebaseerd document), bewerkbare gebieden in de ontwerpweergave van het documentvenster weergegeven met een rechthoekige omtrek met stippellijnen. De onderkant van het venster toont de naam van het gebied.

Naast de omtrekken van bewerkbare gebieden wordt de gehele pagina omgeven door een omtrek met een andere kleur; een tab in de rechterbovenhoek vermeldt de naam van de sjabloon waarop het document is gebaseerd. Deze gemarkeerde rechthoek herinnert u eraan dat het document is gebaseerd op een sjabloon en dat u de inhoud buiten de bewerkbare gebieden niet kunt wijzigen.

Op een sjabloon gebaseerde documenten herkennen in de codeweergave

In de codeweergave worden bewerkbare gebieden van een document dat is ontleend aan een sjabloon, weergegeven in een andere kleur dan code in de niet-bewerkbare gebieden. U kunt alleen wijzigingen aanbrengen aan code in de bewerkbare gebieden of bewerkbare parameters, maar u kunt niet typen in vergrendelde gebieden.

Bewerkbare inhoud wordt in HTML aangeduid met de volgende Dreamweaver-commentaren:

<!‑‑ InstanceBeginEditable> en <!‑‑ InstanceEndEditable ‑‑>

Alles tussen deze commentaren is bewerkbaar in een op een sjabloon gebaseerd document. De HTML-broncode van een bewerkbaar gebied zou er als volgt kunnen uitzien:

<body bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0"> 
<table width="75%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
 <tr bgcolor="#333366"> 
  <td>Name</td> 
  <td><font color="#FFFFFF">Address</font></td> 
  <td><font color="#FFFFFF">Telephone Number</font></td> 
 </tr> 
 <!-- InstanceBeginEditable name="LocationList" --> 
 <tr> 
  <td>Enter name</td> 
  <td>Enter Address</td> 
  <td>Enter Telephone</td> 
 </tr> 
 <!-- InstanceEndEditable --> 
</table> 
</body>

De standaardkleur voor niet-bewerkbare tekst is grijs. U kunt een andere kleur voor de bewerkbare en niet-bewerkbare gebieden selecteren in het dialoogvenster Voorkeuren.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid