Voor de blijvende HTML5-ondersteuning in Dreamweaver zijn nieuwe kenmerken geïntroduceerd voor bepaalde formulierelementen. Daarnaast zijn er vier nieuwe HMTL5-formulierelementen geïntroduceerd.

U kunt de formulierelementen vinden in het deelvenster Invoegen. Selecteer Venster > Invoegen. Selecteer Formulieren in het menu van het deelvenster Invoegen.

Gereviseerde workflow voor formulieren in Dreamweaver

Gereviseerde workflow voor formulieren in Dreamweaver
Gereviseerde workflow voor formulieren in de Dreamweaver 12.1-update.
David Powers

Nieuwe veelgebruikte kenmerken voor formulierelementen

De volgende nieuwe kenmerken worden veel gebruikt voor alle formulierelementen:

 • Disabled: selecteer deze optie als u wilt dat de browser het element uitschakelt.
 • Required: selecteer deze optie als u wilt dat de browser controleert of er een waarde is opgegeven.
 • Auto complete: selecteer deze optie als u wilt dat waarden automatisch worden ingevoerd wanneer de gebruiker informatie in een browser invoert.
 • Auto focus: selecteer deze optie als u de focus op dit element wilt plaatsen wanneer de pagina wordt geladen in de browser.
 • Read only: selecteer deze optie als u de waarde van het element wilt instellen op alleen-lezen.
 • Form: geeft een of meer formulieren aan waartoe een <input>-element behoort.
 • Name: de unieke naam die wordt gebruikt om naar het object in de code te verwijzen.
 • Place holder: tip die de verwachte waarde aangeeft.
 • Pattern: reguliere expressie waartegen de waarde van het element wordt gevalideerd.
 • Title: Aanvullende informatie over een element. Weergegeven als knopinfo.
 • Tab Index: hiermee geeft u voor het huidige element de positie in de tabvolgorde voor het huidige document op.

Formulierelementen met gewijzigde kenmerken

 • Form No Validate: Selecteer deze optie om formuliervalidatie uit te schakelen. Deze selectie overschrijft het kenmerk Niet valideren op formulierniveau.
 • Form Enc Type: een MIME-type waarmee een gebruikersagent dit element kan koppelen voor het verzenden van het formulier.
 • Form Target: een contextnaam of trefwoord voor bladeren dat het doel van het besturingselement vertegenwoordigt.
 • Accept charset: geeft de tekencoderingen aan die worden gebruikt voor het verzenden van formulieren.

Opmerking:

De koppelingen voor kenmerken bevatten informatie over alle kenmerken die worden vermeld in de HTML5-specificaties. Niet alle kenmerken zijn aanwezig in het deelvenster Eigenschappen. U kunt de codeweergave gebruiken om kenmerken toe te voegen die niet aanwezig zijn in het deelvenster.

Formulierelement Nieuwe kenmerken die specifiek zijn voor het element Beschrijving van kenmerken
Tekstveld List http://www.w3.org/TR/html-markup/input.text.html
Knop <Geen nieuw specifiek kenmerk> http://www.w3.org/wiki/HTML/Elements/button
Selectievakje <Geen nieuw specifiek kenmerk> http://www.w3.org/TR/html-markup/input.checkbox.html
Bestand Multiple http://www.w3.org/TR/html-markup/input.file.html
Formulier No validate, Accept charset http://www.w3.org/TR/2012/WD-html-markup-20120329/form.html
Verborgen <Geen nieuw specifiek kenmerk> http://www.w3.org/TR/2012/WD-html-markup-20120329/input.hidden.html
Wachtwoord <Geen nieuw specifiek kenmerk> http://www.w3.org/TR/html-markup/input.password.html
Afbeelding Width, Height, Action, Method, Form no Validate, Form Enc Type, Form target. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.image.html
Herstellen <Geen nieuw specifiek kenmerk> http://dev.w3.org/cvsweb/html5/markup/button.reset.html
Verzenden Form No Validate, Form Enc type, Form target, Action, Tab Index, Method. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.submit.html
Keuzerondje <Geen nieuw specifiek kenmerk> http://www.w3.org/TR/html-markup/input.radio.html
Tekstgebied Rows, Cols, Place Holder, Wrap, Max Length, Tab Index http://www.w3.org/TR/html-markup/textarea.html
Keuzelijst Size http://www.w3.org/wiki/HTML/Elements/select

HTML5-formulierelementen

Formulierelement Beschikbaar in Beschrijving Beschrijving van kenmerken
Kleur 12.2 Voor invoervelden die een kleur moeten bevatten. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.color.html
Datum 12.2 Besturingselement waarmee de gebruiker een datum kan selecteren. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.date.html
Datum en tijd 12.2 Hiermee kan de gebruiker een datum en tijd (met de tijdzone) selecteren. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.datetime.html
Lokale datum en tijd 12.2 Hiermee kan de gebruiker een datum en tijd (zonder tijdzone) selecteren. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.datetime-local.html
Maand 12.2 Hiermee kan de gebruiker een maand en jaar selecteren. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.month.html
Getal 12.2 Voor velden die alleen getallen moeten bevatten. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.number.html
Bereik 12.2 Voor velden die waarden uit een bereik met getallen moeten bevatten. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.range.html
Tijd 12.2 Hiermee kan de gebruiker een tijd selecteren. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.time.html
Week 12.2 Hiermee kan de gebruiker een week en jaar selecteren. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.week.html
E-mail 12.1 Een besturingselement voor het bewerken van een lijst met e-mailadressen die is opgegeven in de waarde voor het element. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.email.html
Zoeken 12.1 Een besturingselement van één regel voor bewerking van normale tekst waarmee u een of meer zoektermen kunt invoeren. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.search.html
Telefoon (tel) 12.1 Een besturingselement van één regel voor bewerking van normale tekst waarmee u een telefoonnummer kunt invoeren. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.tel.html
URL 12.1 Een besturingselement voor het bewerken van een absolute URL die is opgegeven in de waarde voor het element. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.url.html

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid