Opmerking:

De gebruikersinterface van Dreamweaver CC en hoger is vereenvoudigd. Daarom zijn sommige opties die in dit artikel worden beschreven, niet beschikbaar in Dreamweaver CC en hoger. Meer informatie vindt u in dit artikel.

Over recordverwijderpagina's

Uw toepassing kan een set pagina's bevatten waarmee gebruikers bestaande records in een databasetabel kunnen verwijderen. De pagina's bestaan gewoonlijk uit een zoekpagina, een resultatenpagina en een verwijderpagina. Een verwijderpagina is gewoonlijk een detailpagina die in combinatie met een resultatenpagina werkt. Met de zoek- en resultatenpagina kan de gebruiker de record ophalen, en met de verwijderpagina kan de gebruiker de record bevestigen en verwijderen.

Wanneer u de zoek- en resultatenpagina's hebt gemaakt, kunt u koppelingen op de resultatenpagina toevoegen om de verwijderpagina te openen en vervolgens een verwijderpagina samenstellen waarop de records en een knop Verzenden worden weergegeven.

De te verwijderen record zoeken

Wanneer gebruikers een record willen verwijderen, moeten ze die record eerst in de database vinden. U hebt dus een zoek- en resultatenpagina nodig om de verwijderpagina te kunnen gebruiken. De gebruiker voert zoekcriteria op de zoekpagina in en selecteert de record op de resultatenpagina. Wanneer de gebruiker op de record klikt, wordt de verwijderpagina geopend en wordt de record in een HTML-formulier weergegeven.

Wanneer u de zoek- en resultatenpagina's hebt gemaakt, moet u koppelingen aan de resultatenpagina's toevoegen om de verwijderpagina te kunnen openen. Daarna wijzigt u de koppelingen zodat ze de id's doorgeven van de records die de gebruiker wil verwijderen. De verwijderpagina gebruikt deze id om de record te zoeken en te verwijderen.

 1. Maak op de resultatenpagina een kolom in de tabel die wordt gebruikt om records weer te geven. Daartoe klikt u in de laatste tabelkolom en kiest u Wijzigen > Tabel > Rijen of kolommen invoegen.
 2. Selecteer de optie Kolommen en de optie Na huidige kolom, en klik op OK.

  Er wordt een kolom aan de tabel toegevoegd.

 3. Voer in de rij met de tijdelijke aanduidingen voor dynamische inhoud van de zojuist gemaakte tabelkolom de tekenreeks Delete in. Zorg ervoor dat u de tekenreeks invoert in het herhalingsgebied met tabs.

  U kunt ook een afbeelding met een woord of symbool invoegen om te verwijderen.

 4. Selecteer de tekenreeks Delete om er een koppeling op toe te passen.
 5. Voer in de eigenschappencontrole de verwijderpagina in het vak Koppeling in. U kunt elke gewenste bestandsnaam invoeren.

  Nadat u buiten het vak Koppeling hebt geklikt, wordt de tekenreeks Delete als een koppeling in de tabel weergegeven. Als u Live View inschakelt, ziet u dat de koppeling is toegepast op dezelfde tekst in elke tabelrij.

 6. Selecteer de koppeling Verwijderen op de resultatenpagina.
 7. (ColdFusion) In het vak Koppeling van de eigenschappencontrole voegt u de volgende tekenreeks aan het einde van de URL toe:
  ?recordID=#recordsetName.fieldName#

  Het vraagteken vertelt de server dat er na het vraagteken een of meer URL-parameters volgen. Het woord recordID is de naam van de URL-parameter (u mag ook een andere naam kiezen). Noteer de naam van de URL-parameter, want die gaat u later op de verwijderpagina gebruiken.

  De expressie na het gelijkteken is de waarde van de parameter. In dit geval wordt de waarde gegenereerd door een ColdFusion-expressie die een record-id uit de recordset retourneert. Voor elke rij in de dynamische tabel wordt een andere id gegenereerd. Vervang recordsetName in de ColdFusion-expressie door de naam van de recordset, en vervang fieldName door de naam van het veld in uw recordset dat elke record op unieke wijze identificeert. In de meeste gevallen bestaat het veld uit een record-id-nummer. In het volgende voorbeeld bestaat het veld uit unieke locatiecodes:

  confirmDelete.cfm?recordID=#rsLocations.CODE#

  Wanneer de pagina wordt uitgevoerd, worden de waarden van het veld CODE van de recordset ingevoegd in de corresponderende rijen van de dynamische tabel. Als de verhuurlocatie Canberra, Australië bijvoorbeeld de code CBR heeft, wordt de volgende URL gebruikt in de rij Canberra van de dynamische tabel:

  confirmDelete.cfm?recordID=CBR
 8. (PHP) In het veld Koppeling van de eigenschappencontrole voegt u de volgende tekenreeks aan het einde van de URL toe:
  ?recordID=<?php echo $row_recordsetName['fieldName']; ?>

  Het vraagteken vertelt de server dat er na het vraagteken een of meer URL-parameters volgen. Het woord recordID is de naam van de URL-parameter (u mag ook een andere naam kiezen). Noteer de naam van de URL-parameter, want die gaat u later op de verwijderpagina gebruiken.

  De expressie na het gelijkteken is de waarde van de parameter. In dit geval wordt de waarde gegenereerd door een PHP-expressie die een record-id uit de recordset retourneert. Voor elke rij in de dynamische tabel wordt een andere id gegenereerd. Vervang recordsetName in de PHP-expressie door de naam van de recordset, en vervang fieldName door de naam van het veld in uw recordset dat elke record op unieke wijze identificeert. In de meeste gevallen bestaat het veld uit een record-id-nummer. In het volgende voorbeeld bestaat het veld uit unieke locatiecodes:

  confirmDelete.php?recordID=<?php echo $row_rsLocations['CODE']; ?>

  Wanneer de pagina wordt uitgevoerd, worden de waarden van het veld CODE van de recordset ingevoegd in de corresponderende rijen van de dynamische tabel. Als de verhuurlocatie Canberra, Australië bijvoorbeeld de code CBR heeft, wordt de volgende URL gebruikt in de rij Canberra van de dynamische tabel:

  confirmDelete.php?recordID=CBR
 9. (ASP) In het veld Koppeling van de eigenschappencontrole voegt u de volgende tekenreeks aan het einde van de URL toe:
  ?recordID=<%=(recordsetName.Fields.Item("fieldName").Value)%>

  Het vraagteken vertelt de server dat er na het vraagteken een of meer URL-parameters volgen. Het woord recordID is de naam van de URL-parameter (u mag ook een andere naam kiezen). Noteer de naam van de URL-parameter, want die gaat u later op de verwijderpagina gebruiken.

  De expressie na het gelijkteken is de waarde van de parameter. In dit geval wordt de waarde gegenereerd door een ASP-expressie die een record-id uit de recordset retourneert. Voor elke rij in de dynamische tabel wordt een andere id gegenereerd. Vervang recordsetName in de ASP-expressie door de naam van de recordset, en vervang fieldName door de naam van het veld in uw recordset dat elke record op unieke wijze identificeert. In de meeste gevallen bestaat het veld uit een record-id-nummer. In het volgende voorbeeld bestaat het veld uit unieke locatiecodes:

  confirmDelete.asp?recordID=<%=(rsLocations.Fields.Item("CODE").Value)%>

  Wanneer de pagina wordt uitgevoerd, worden de waarden van het veld CODE van de recordset ingevoegd in de corresponderende rijen van de dynamische tabel. Als de verhuurlocatie Canberra, Australië bijvoorbeeld de code CBR heeft, wordt de volgende URL gebruikt in de rij Canberra van de dynamische tabel:

  confirmDelete.asp?recordID=CBR
 10. Sla de pagina op.
 1. Maak op de resultatenpagina een kolom in de tabel die wordt gebruikt om records weer te geven. Daartoe klikt u in de laatste tabelkolom en kiest u Wijzigen > Tabel > Rijen of kolommen invoegen.
 2. Selecteer de optie Kolommen en de optie Na huidige kolom, en klik op OK.

  Er wordt een kolom aan de tabel toegevoegd.

 3. Voer in de rij met de tijdelijke aanduidingen voor dynamische inhoud van de zojuist gemaakte tabelkolom de tekenreeks Delete in. Zorg ervoor dat u de tekenreeks invoert in het herhalingsgebied met tabs.

  U kunt ook een afbeelding met een woord of symbool invoegen om te verwijderen.

 4. Selecteer de tekenreeks Delete om er een koppeling op toe te passen.
 5. Klik in het deelvenster Servergedrag (Venster > Servergedrag) op de plusknop (+) en kies Naar detailpagina in het pop-upmenu.
 6. Klik in het vak Detailpagina op Bladeren en zoek de verwijderpagina.
 7. Geef in het vak URL-parameter doorgeven de naam van de parameter op, bijvoorbeeld recordID.

  U kunt elke gewenste naam opgeven, maar noteer de naam, want u gaat deze later op de verwijderpagina gebruiken.

 8. Geef de waarde op die u aan de verwijderpagina wilt doorgeven door een recordset en een kolom te selecteren in de menu's Recordset en Kolom. Gewoonlijk is de waarde uniek voor de record, zoals de unieke sleutel-id van de record.
 9. Selecteer de optie URL-parameters.
 10. Klik op OK.

  De geselecteerde tekst wordt met een speciale koppeling omkaderd. Wanneer de gebruiker op de koppeling klikt, geeft het servergedrag Ga naar detailpagina een URL-parameter met de record-id door aan de opgegeven verwijderpagina. Als de URL-parameter bijvoorbeeld recordID heet en de verwijderpagina confirmdelete.asp, ziet de URL er ongeveer als volgt uit wanneer de gebruiker op de koppeling klikt:

  http://www.mysite.com/confirmdelete.asp?recordID=43

  Het eerste deel van de URL, http://www.mysite.com/confirmdelete.asp, opent de verwijderpagina. Het tweede deel, ?recordID=43, is de URL-parameter. Deze vertelt de verwijderpagina welke record moet worden opgehaald en weergegeven. De term recordID is de naam van de URL-parameter en 43 is de waarde daarvan. In dit voorbeeld bevat de URL-parameter het id-nummer van de record, 43.

De verwijderpagina samenstellen

Schakel naar de verwijderpagina wanneer u de pagina hebt voltooid waarop de records worden vermeld. De verwijderpagina toont de record en de gebruiker wordt gevraagd of deze record mag worden verwijderd. Wanneer de gebruiker de bewerking bevestigt door op de formulierknop te klikken, verwijdert de webtoepassing de record uit de database.

Het samenstellen van deze pagina bestaat uit het maken van een HTML-formulier, het ophalen van de record die in het formulier moet worden weergegeven, het weergeven van de record in het formulier, en het toevoegen van de instructies om de record uit de database te verwijderen. Het ophalen en weergeven van de record bestaat uit het definiëren van een recordset die een enkele record bevat (de record die de gebruiker wil verwijderen) en het koppelen van de recordsetkolommen aan het formulier.

Opmerking:

De verwijderpagina kan slechts één servergedrag voor het bewerken van records tegelijk bevatten. U kunt bijvoorbeeld niet zowel een servergedrag Record invoegen als een servergedrag Record bijwerken aan de verwijderpagina toevoegen.

Een HTML-formulier maken om de record weer te geven

 1. Maak een pagina en sla deze op als de verwijderpagina die u in de vorige sectie hebt opgegeven.

  U hebt een verwijderpagina opgegeven toen u in de vorige sectie de koppeling Verwijderen hebt gemaakt. Gebruik deze naam wanneer u het bestand de eerste keer opslaat (bijvoorbeeld deleteConfirm.cfm).

 2. Voeg een HTML-formulier op de pagina in (Invoegen > Formulier > Formulier).
 3. Voeg een verborgen formulierveld aan het formulier toe.

  Het verborgen formulierveld is nodig om de record-id op te slaan die door de URL-parameter wordt doorgegeven. U voegt een verborgen veld toe door de invoegpositie in het formulier te plaatsen en Invoegen > Formulier > Verborgen veld te kiezen.

 4. Voeg een knop aan het formulier toe.

  De gebruiker zal straks op de knop klikken om de weergegeven record te bevestigen en te verwijderen. U voegt een knop toe door de invoegpositie in het formulier te plaatsen en Invoegen > Formulier > Knop te kiezen.

 5. Pas het ontwerp van de pagina desgewenst aan en sla de pagina op.

De record ophalen die de gebruiker wil verwijderen

 1. Klik in het paneel Bindingen (Venster > Bindingen) op de plusknop (+) en kies Recordset (Query) in het pop-upmenu.

  Het dialoogvenster Eenvoudige recordset of gegevensset wordt geopend. Als het dialoogvenster Geavanceerde recordset wordt geopend, klikt u op Eenvoudig.

 2. Geef de recordset een naam, en selecteer een gegevensbron en de databasetabel die de records bevat die de gebruikers kunnen verwijderen.
 3. Selecteer in het gebied Kolommen de tabelkolommen (recordvelden) die u op de pagina wilt weergeven.

  Als u slechts enkele velden van de record wilt weergeven, klikt u op Geselecteerd en kiest u de gewenste velden door op de kolommen in de lijst te klikken terwijl u Control (Windows) of Command (Macintosh) ingedrukt houdt.

  Zorg ervoor dat u ook het veld met de record-id selecteert, zelfs als u dit veld niet wilt weergeven.

 4. Vul de sectie Filter als volgt in om de record te zoeken en weer te geven die is opgegeven in de URL-parameter die door de resultatenpagina is doorgegeven:
  • Selecteer in het eerste pop-upmenu in het gebied Filter de kolom in de recordset met waarden die overeenkomen met de waarde van de URL-parameter die door de pagina met de koppelingen Verwijderen is doorgegeven. Als de URL-parameter bijvoorbeeld een record-id-nummer bevat, selecteert u de kolom die record-id-nummers bevat. In het eerder besproken voorbeeld bevat de recordsetkolom CODE de waarden die overeenkomen met de waarde van de URL-parameter die door de pagina met de verwijderkoppelingen is doorgegeven.

  • Selecteer in het pop-upmenu naast het eerste menu het gelijkteken als dit nog niet is geselecteerd.

  • Selecteer in het derde pop-upmenu de optie URL-parameter. De pagina met de verwijderkoppelingen gebruikt een URL-parameter om informatie aan de verwijderpagina door te geven.

  • Voer in het vierde vak de naam in van de URL-parameter die de pagina met de verwijderkoppelingen heeft doorgegeven.

    

  Dialoogvenster Recordset
  Dialoogvenster Recordset

 5. Klik op OK.

  De recordset wordt in het paneel Bindingen weergegeven.

De record weergeven die de gebruiker wil verwijderen

 1. Selecteer de recordsetkolommen (recordvelden) in het paneel Bindingen en sleep ze naar de verwijderpagina.

  Zorg ervoor dat u deze dynamische alleen-lezeninhoud binnen de grenzen van het formulier invoegt. ZieTekst dynamisch maken voor meer informatie over het invoegen van dynamische inhoud op een pagina.

  Vervolgens moet u de kolom met de record-id aan het verborgen formulierveld koppelen.

 2. Zorg ervoor dat Onzichtbare elementen is ingeschakeld (Weergave > Visuele hulpmiddelen > Onzichtbare elementen) en klik vervolgens op het pictogram met het gele schild dat het verborgen formulierveld vertegenwoordigt.

  Het verborgen formulierveld is geselecteerd.

 3. Klik in de eigenschappencontrole op het pictogram met de bliksemflits naast het vak Waarde.
 4. Selecteer in het dialoogvenster Dynamische gegevens de kolom met de record-id in de recordset.

  In het volgende voorbeeld bevat de kolom Code met record-id's unieke opslagcodes.

  De kolom met de record-id is geselecteerd.
  De kolom met de record-id is geselecteerd.

 5. Klik op OK en sla de pagina op.
  Verwijderpagina is voltooid.
  Verwijderpagina is voltooid.

Instructies toevoegen om de record te verwijderen

Wanneer de geselecteerde record op de verwijderpagina is weergegeven, moet u instructies aan de pagina toevoegen om de record uit de database te verwijderen wanneer de gebruiker op de knop Verwijdering bevestigen klikt. U kunt deze instructies snel en eenvoudig toevoegen met het servergedrag Record verwijderen.

Een servergedrag toevoegen om de record te verwijderen (ColdFusion, PHP)

 1. Zorg ervoor dat de ColdFusion- of PHP-verwijderpagina is geopend in Dreamweaver.
 2. Klik in het deelvenster Servergedrag (Venster > Servergedrag) op de plusknop (+) en selecteer Record verwijderen.
 3. Zorg ervoor dat de optie 'Waarde van primaire sleutel' is ingeschakeld in het vak 'Eerst controleren of variabele is gedefinieerd'.

  Verderop in dit dialoogvenster geeft u de waarde van de primaire sleutel op.

 4. Selecteer in het pop-upmenu Verbinding of Gegevensbron (ColdFusion) een verbinding met de database zodat het servergedrag een verbinding met de desbetreffende database tot stand kan brengen.
 5. Selecteer in het pop-upmenu Tabel de databasetabel die de te verwijderen records bevat.
 6. Selecteer in het pop-upmenu 'Kolom primaire sleutel' de tabelkolom die de record-id's bevat.

  Het servergedrag Record verwijderen zoekt in deze kolom naar een overeenkomst. De kolom moet dezelfde record-id-gegevens bevatten als de recordsetkolom die u hebt gekoppeld aan het verborgen formulierveld op de pagina.

  Als de record-id numeriek is, selecteert u de optie Numeriek.

 7. (PHP) Selecteer in het menu 'Waarde primaire sleutel' de variabele op de pagina die de record-id bevat die de te verwijderen record identificeert.

  De variabele wordt gemaakt door het verborgen formulierveld. De variabele heeft dezelfde naam als het naamkenmerk van het verborgen veld en is, afhankelijk van het methodekenmerk van het formulier, een formulier- of een URL-parameter.

 8. Geef in het vak 'Ga na verwijderen naar' of het vak 'Ga bij succes naar' een pagina op die moet worden geopend nadat de record is verwijderd uit de databasetabel.

  U kunt een pagina opgeven die een kort bericht van slagen weergeeft, of een pagina met een overzicht van de resterende records zodat de gebruiker kan zien dat de record is verwijderd.

  Het dialoogvenster Record verwijderen
  Het dialoogvenster Record verwijderen

 9. Klik op OK om uw werk op te slaan.

Een servergedrag toevoegen om de record te verwijderen (ASP)

 1. Zorg ervoor dat de ASP-verwijderpagina is geopend in Dreamweaver.
 2. Klik in het deelvenster Servergedrag (Venster > Servergedrag) op de plusknop (+) en selecteer Record verwijderen.
 3. Selecteer in het pop-upmenu Verbinding een verbinding met de database zodat het servergedrag een verbinding met de desbetreffende database tot stand kan brengen.

  Klik op de knop Definiëren als u een verbinding moet definiëren.

 4. Selecteer in het pop-upmenu Verwijder uit tabel de databasetabel die de records bevat die u wilt verwijderen.
 5. Geef in het pop-upmenu Selecteer record uit de recordset op die de records bevat die u wilt verwijderen.
 6. Selecteer in het pop-upmenu 'Kolom voor unieke sleutel' een sleutelkolom (gewoonlijk de kolom met de record-id) om de record in de databasetabel te identificeren.

  Als de waarde een getal is, selecteert u de optie Numeriek. Een sleutelkolom accepteert gewoonlijk alleen numerieke waarden, maar soms ook tekstwaarden.

 7. Geef in het pop-upmenu Verwijder door verzenden het HTML-formulier met de knop Verzenden op dat de opdracht om de record te verwijderen naar de server verzendt.
 8. Geef in het vak Ga na verwijderen naar een pagina op die moet worden geopend nadat de record uit de databasetabel is verwijderd.

  U kunt een pagina opgeven die een kort bericht van slagen weergeeft, of een pagina met een overzicht van de resterende records zodat de gebruiker kan zien dat de record is verwijderd.

 9. Klik op OK om uw werk op te slaan.

De verwijderpagina's testen

 1. Laad de zoek-, resultaten- en verwijderpagina's op de webserver, open een browser en zoek naar een testrecord die u kunt verwijderen.

  Als u op een koppeling Verwijderen op de resultatenpagina klikt, moet de verwijderpagina worden weergegeven.

 2. Klik op de knop Bevestigen om de record uit de database te verwijderen.
 3. Controleer of de record is verwijderd door de record opnieuw te zoeken. De record mag nu niet meer op de resultatenpagina voorkomen.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid