Een formulier ontwikkelen met Dreamweaver

Volg deze procedure om te leren hoe u visueel een webformulier in Dreamweaver maakt door formulierelementen in een pagina in te voegen.

U kunt visueel een webformulier in Dreamweaver maken door formulierelementen in een pagina in te voegen, maar dat is slechts één deel van de taak. Het andere, meer complexe deel van de taak is het ontwikkelen van een mechanisme om de gegevens te verwerken die uw bezoekers met het formulier verzenden. Soms worden de gegevens bijvoorbeeld in een klantendatabase opgeslagen. Doorgaans worden de formuliergegevens door webtoepassingstechnologie, zoals PHP of Adobe ColdFusion verwerkt.

In dit artikel wordt beschreven hoe u een eenvoudig webformulier maakt. Het ontwikkelen van een mechanisme om de ingediende formuliergegevens te verwerken valt buiten het bestek van het artikel. Zie deze zelfstudieserie over Adobe Developer Center voor gedetailleerde instructies voor het maken van formulieren en een mechanisme om de verzonden gegevens met PHP te verwerken.

Een webformulier maken

 1. Open een pagina in de ontwerpweergave in Dreamweaver en plaats de invoegpositie daar waar u het formulier wilt weergeven.
 2. Kies Invoegen > Formulier > Formulier. Of selecteer de categorie Formulieren in het deelvenster Invoegen (het kleine driehoekje onder de tab van het deelvenster) en klik op het pictogram Formulier. Dreamweaver voegt een leeg formulier in. In de ontwerpweergave worden formulieren aangeduid met een gestippelde rode omtrek. Als u deze omtrek niet ziet, selecteert u Weergave > Visuele hulpmiddelen > Onzichtbare elementen.
 3. Geef de pagina of het script op waarmee de formuliergegevens worden verwerkt. Klik in het documentvenster op de formulieromtrek om het formulier te selecteren. Ga naar de eigenschappencontrole (Venster > Eigenschappen) en voer in het tekstvak Actie van de eigenschappencontrole de bestandsnaam (en indien nodig het pad) in van de pagina die de gegevens moet verwerken. Of klik op het mappictogram om naar de desbetreffende pagina of het juiste script te gaan. Voorbeeld: order_verwerken.php.
 4. Geef de methode op die moet worden gebruikt om de formuliergegevens over te brengen naar de server. Selecteer in de eigenschapscontrole een van de volgende opties in het pop-upmenu Methode:
  • POST Hiermee worden de formuliergegevens in het HTTP-verzoek ingesloten. Zie HTML-formulierparameters in de Help van Dreamweaver voor meer informatie.
  • GET Hiermee wordt de waarde toegevoegd aan de URL die de pagina opvraagt. Zie URL-parameters in de Help van Dreamweaver voor meer informatie.
  • Standaard Met deze optie wordt de standaardinstelling van de browser gebruikt om de formuliergegevens naar de server te verzenden. De methode GET is doorgaans de standaardmethode.
 5. Voeg formulierobjecten in. Plaats de invoegpositie daar waar u het formulierobject in het formulier wilt weergeven. Selecteer vervolgens het object in het menu Invoegen > Formulier of in de categorie Formulieren van de balk Invoegen. Plaats formulierobjecten binnen de gestippelde rode omtrek van het formulier op de pagina. Zie Formulierobjecten in de Help van Dreamweaver voor meer informatie over de formulierobjecten.

 6. Pas de indeling van het formulier aan. Gebruik regeleinden, alinea-einden, vooraf opgemaakte tekst of tabellen om uw formulieren op te maken. U kunt geen formulier in een ander formulier invoegen, maar u kunt wel meer dan één formulier op een pagina opnemen. Geef bij het ontwikkelen van formulieren de formuliervelden een beschrijvend tekstlabel zodat gebruikers weten wat ze moeten invullen. Maak bijvoorbeeld een label met de tekst 'Voer uw naam in' als u naar de naam van de gebruiker wilt vragen. Gebruik tabellen om formulierobjecten en labels te structureren. Zorg ervoor dat alle table-tags tussen form-tags zijn geplaatst.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account