U kunt mediaquery's gebruiken om CSS-bestanden op te geven op basis van de gerapporteerde kenmerken van een apparaat (responsief ontwerp). De browser op het apparaat controleert de mediaquery en gebruikt het bijbehorende CSS-bestand om de webpagina weer te geven.

In het volgende voorbeeld is in de mediaquery het bestand phone.css opgegeven voor apparaten met een breedte van 300-320 pixels.

<link href="css/orig/phone.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all and (min-width: 300px) and (max-width: 320px)">

Raadpleeg het artikel van Don Booth in Adobe Developer Center op www.adobe.com/go/learn_dw_medquery_don_nl voor een uitgebreide introductie tot mediaquery's.

Zie www.w3.org/TR/css3-mediaqueries/ voor meer informatie over mediaquery's van de W3C.

Een mediaquery maken

In Dreamweaver kunt u een mediaquerybestand voor de hele site of een documentspecifieke mediaquery maken.

Mediaquerybestand voor de hele site

Hiermee geeft u de weergave-instellingen op voor alle pagina's in uw site die het bestand bevatten.

Het mediaquerybestand voor de hele site is de centrale opslagplaats voor alle mediaquery's in uw site. Nadat u dit bestand hebt gemaakt, moet u een koppeling naar dit bestand maken vanaf de pagina's in uw site die de mediaquery's in het bestand moeten gebruiken voor de weergave.

Documentspecifieke mediaquery

De mediaquery wordt rechtstreeks ingevoegd in het document en de pagina wordt weergegeven op basis van de ingevoegde mediaquery.

 1. Maak een webpagina.

 2. Selecteer Wijzigen > Mediaquery's.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer Bestand met mediaquery's voor de hele site als u een bestand met mediaquery's voor de hele site wilt maken.

  • Selecteer Dit document om een documentspecifieke mediaquery te maken.

 4. Ga als volgt te werk voor een mediaquerybestand voor de hele site:

  1. Klik op Opgeven.

  2. Selecteer Nieuw bestand maken.

  3. Geef een naam voor het bestand op en klik op OK.

 5. Het is mogelijk dat sommige apparaten niet de werkelijke apparaatbreedte doorgeven. Controleer of de optie Doorgeven van werkelijke breedte door apparaten forceren is ingeschakeld om ervoor te zorgen dat apparaten de werkelijke breedte doorgeven.

  Schakel deze optie in om de volgende code in te voegen in uw bestand.

  <meta name="viewport" content="width=device-width">
 6. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op '+' om de eigenschappen voor het mediaquerybestand te definiëren.

  • Klik op Standaardvoorinstellingen als u wilt beginnen met de standaardwaarden.

 7. Selecteer rijen in de tabel en gebruik de opties bij Eigenschappen om de eigenschappen van de rijen te bewerken.

  Beschrijving

  De beschrijving van het apparaat waarvoor het CSS-bestand moet worden gebruikt. Bijvoorbeeld telefoon, televisie, tablet, enzovoort.

  Minimumbreedte en Maximumbreedte

  Het CSS-bestand wordt gebruikt voor apparaten waarvan de gerapporteerde breedte binnen de opgegeven waarden valt.

  Opmerking:

  Laat Minimumbreedte of Maximumbreedte leeg als u niet een specifiek bereik voor een apparaat wilt instellen. Het is bijvoorbeeld gebruikelijk om Minimumbreedte leeg te laten als u het bestand gaat gebruiken voor telefoons, die een breedte van 320 pixels of minder hebben.

  CSS-bestand

  Selecteer Bestaand bestand gebruiken en blader naar het CSS-bestand voor het apparaat.

  Selecteer Nieuw bestand maken als u een CSS-bestand wilt opgeven dat u nog moet maken. Voer de naam van het CSS-bestand in. Het bestand wordt gemaakt als u op OK klikt.

 8. Klik op OK.

 9. Er wordt een nieuw bestand gemaakt voor het mediaquerybestand voor de hele site. Sla het bestand op.

Mediaquery voor de hele site: zorg dat u voor alle bestaande pagina's het mediaquerybestand opneemt binnen de tag <head>.

Voorbeeld van een koppeling naar een mediaquery, waarbij mediaquery_adobedotcom.css het mediaquerybestand voor de hele is voor de site www.adobe.com/nl:

<link href="mediaquery_adobedotcom.css" rel="stylesheet" type="text/css">

Een bestaand mediaquerybestand gebruiken

 1. Maak een webpagina of open een bestaande webpagina.

 2. Selecteer Wijzigen > Mediaquery's.

 3. Selecteer Bestand met mediaquery's voor de hele site.

 4. Klik op Opgeven.

 5. Selecteer Bestaand bestand gebruiken als u al een CSS-bestand met de mediaquery hebt gemaakt.

 6. Klik op het bladerpictogram om naar het bestand te bladeren en dit op te geven. Klik op OK.

 7. Selecteer Bestand met mediaquery's voor de hele site.

 8. Controleer of de optie Doorgeven van werkelijke breedte door apparaten forceren is ingeschakeld om ervoor te zorgen dat apparaten de werkelijke breedte doorgeven. Schakel deze optie in om de volgende code in te voegen in uw bestand.

  <meta name="viewport" content="width=device-width">
 9. Klik op OK.

Een ander bestand met mediaquery's voor de hele site selecteren

Gebruik deze procedure om het bestand met mediaquery's voor de hele site te wijzigen dat u hebt ingesteld in het dialoogvenster Mediaquery's.

 1. Selecteer Site > Sites beheren.

 2. Selecteer uw site in het dialoogventer Sites beheren.

 3. Klik op Bewerken. Het dialoogvenster Site-instelling wordt weergegeven.

 4. Selecteer Lokale informatie bij Geavanceerde instellingen in het linkerdeelvenster.

 5. Klik op Bladeren bij Mediaquerybestand voor de hele site om het CSS-bestand voor mediaquery's te selecteren.

  Opmerking:

  Als u het mediaquerybestand voor de hele site wijzigt, heeft dit geen invloed op documenten die zijn gekoppeld aan een ander of eerder mediaquerybestand voor de hele site.

 6. Klik op Opslaan.

Webpagina's weergeven op basis van mediaquery's

De afmetingen die zijn opgegeven in een mediaquery, worden weergegeven bij de opties voor knop- en venstergrootte van Meerdere schermen. Als u een afmeting in het menu kiest, worden de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • De weergavegrootte wordt ingesteld op de opgegeven afmetingen. De grootte van het documentframe blijft ongewijzigd.

 • Het CSS-bestand dat is opgegeven in de mediaquery, wordt gebruikt om de pagina weer te geven.