Met Visuele mediaquery's kunt u uw webpagina's weergeven en bewerken op verschillende onderbrekingspunten die overeenkomen met verschillende schermformaten.

Mediaquery's is een CSS3-module waarmee u responsieve websites kunt ontwerpen door verschillende stijlregels te definiëren voor verschillende apparaten of mediatypen. Op basis van deze regels wordt de weergegeven inhoud aangepast aan verschillende voorwaarden, zoals schermgrootten, grootten van browservensters, apparaatgrootten en richting, en resolutie.

U kunt de regel @media gebruiken om mediaquery's toe te voegen aan uw CSS. Ook kunt u afzonderlijke stijlpagina's voor de verschillende mediatypen maken en deze vervolgens aanroepen met de volgende syntaxis:

<link rel='stylesheet' media='all' href='normal.css' />
<link rel='stylesheet' media='print' href='print.css' />
<link rel='stylesheet' media='screen and (min-width: 701px)' href='medium.css' />

De browser op het apparaat controleert de mediaquery en gebruikt het bijbehorende CSS-bestand om de webpagina weer te geven. 

Zie dit artikel voor meer informatie.

U kunt de mediaquery's toevoegen door de relevante code toe te voegen aan uw HTML- of CSS-bestanden. Daarnaast kunt u eenvoudig in Dreamweaver mediaquery's maken en beheren met:

Het fundamentele verschil tussen deze twee methoden is het visuele aspect. Gebruik CSS ontwerpen als u er de voorkeur aan geeft om uw code te schrijven en de wijzigingen vervolgens te bekijken in Live View. Als u liever uw pagina visualiseert op verschillende onderbrekingspunten en tegelijkertijd ontwerpwijzigingen wilt aanbrengen, kunt u beter de visuele-mediaquerybalk gebruiken.

Visuele-mediaquerybalken

De visuele-mediaquerybalken vormen een visuele voorstelling van de mediaquery's op een pagina. Met deze balken kunt u uw webpagina op verschillende onderbrekingspunten visualiseren en bekijken hoe de verschillende componenten van uw webpagina worden herschikt in de verschillende viewports. Wanneer u uw pagina bekijkt in verschillende viewports, kunt u specifieke ontwerpwijzigingen voor een viewport aanbrengen zonder dat dit invloed heeft op het paginaontwerp in andere viewports.

Visuele mediaquery's omvatten drie horizontale balken die elk een categorie met mediaquery's aangeven:

 •  Groen: mediaquery's met max-width-voorwaarden
 •  Blauw: mediaquery's met min-width- en max-width-voorwaarden
 •  Paars: mediaquery's met min-width-voorwaarden

Opmerking:

de mediaquery's in het deelvenster CSS ontwerpen hebben ook deze kleuren.

Elke categorie kan een of meer mediaquery's bevatten. Als een voorwaarde voor een mediaquery niet is gedefinieerd in het document, wordt de overeenkomende visuele-mediaquerybalk ook niet weergegeven. Als het document bijvoorbeeld geen voorwaarden voor minimale breedte (min-width) bevat, wordt de paarse balk niet weergegeven.

De onderbrekingspuntwaarden worden aangegeven op de balken: links op de balk de minimale breedte (min-width) en rechts de maximale breedte (max-width).

Onderbrekingspuntwaarden
Onderbrekingspuntwaarden

A. Onderbrekingspunten B. Visuele-mediaquerybalken C. Pictogram Mediaquery toevoegen D. Scrubber 

Visuele mediaquery's weergeven of verbergen

De visuele-mediaquerybalk is standaard zichtbaar in Live View. Om de balk te verbergen, gebruikt u de balk voor visuele mediaquery's tonen/verbergen in de werkbalk.

Schakelen tussen onderbrekingspunten

Als u uw pagina wilt bekijken in een bepaald formaat (onderbrekingspunt), klikt u op de overeenkomende mediaquerybalk. Het document wordt uitgelijnd op het onderbrekingspunt.

U kunt ook de scrubber naar het benodigde onderbrekingspunt slepen.

Gebruik een van de volgende opties om de afmeting van de weergave aan te passen aan het documentvenster van Dreamweaver:

 • Dubbelklik ergens in het grijze gebied aan de rechterkant van het document waar de tekst “Dubbelklik om breedte passend te maken” wordt weergegeven. Als u het grijze gebied niet ziet, sleept u de scrubber naar links.
 • Selecteer de optie Volledige breedte in de vervolgkeuzelijst onder in het documentvenster.
De weergave groter of kleiner maken
De weergave groter of kleiner maken

Als deze optie niet wordt weergegeven, sleept u de scrubber om de webpagina kleiner te maken.

Mediaquery's visueel bewerken

 1. Klik op de visuele-mediaquerybalk die overeenkomt met de mediaquery die u wilt bewerken.

  Er worden formaatgrepen weergegeven. Voor mediaquery's die waarden bevatten voor min en max-width, worden aan beide zijden van de balk formaatgrepen weergegeven.

  Formaatgrepen
  Formaatgrepen

 2. Sleep de formaatgrepen naar het vereiste formaat.

  De mediaquery's worden automatisch bijgewerkt met de nieuwe waarden voor min-width en/of max-width. Er verschijnt een melding waarin wordt aangegeven dat de mediaquery is bijgewerkt. Als er meerdere mediaquery's zijn die overeenkomen met de visuele-mediaquerybalk, worden alleen mediaquery's bijgewerkt. Het aantal mediaquery's dat is bijgewerkt, wordt samen met het bericht voor de geslaagde bewerking weergegeven. 

Opmerking:

Druk op Ctrl+Z (Win) of Cmd+Z (Mac) om de bewerking ongedaan te maken.

U kunt ook dubbelklikken op de onderbrekingspuntwaarden om de waarden met het toetsenbord in te voeren. 

Nieuwe mediaquery's toevoegen

 1. Sleep de scrubber langs de liniaal naar het vereiste formaat.

 2. Klik op .

  Mediaquery's toevoegen
  Mediaquery's toevoegen

 3. De optie voor maximale breedte is standaard geselecteerd in het pop-upvenster dat wordt weergegeven. Als u waarden voor min-width of min-max wilt opgeven, selecteert u de gewenste optie in de vervolgkeuzelijst en selecteert u de gewenste eenheden.

  Selecteer vervolgens een CSS-bron waaraan de mediaquery moet worden toegevoegd.

  Als u ervoor kiest om een nieuw CSS-bestand te maken, wordt een nieuw pop-upvenster weergegeven. Geef de naam en het pad voor het nieuwe CSS-bestand op en klik op OK.

Opmerking:

Druk op Ctrl+Z (Win) of Cmd+Z (Mac) om de bewerking ongedaan te maken.

Mediaquery's verwijderen

 1. Klik met de rechtermuisknop op de overeenkomende visuele-mediaquerybalk.

 2. Klik op Verwijderen en klik vervolgens op de mediaquery die u wilt verwijderen.

 3. Klik op OK om te bevestigen dat u alle mediaquery's en de bijbehorende kiezers wilt verwijderen.

Opmerking:

Druk op Ctrl+Z (Win) of Cmd+Z (Mac) om de bewerking ongedaan te maken.

De code voor mediaquery's weergeven

 1. Klik met de rechtermuisknop op de vereiste visuele-mediaquerybalk en plaats de muisaanwijzer op Ga naar codeweergave.

  Er wordt een lijst met alle mediaquery's in het betreffende bereik met onderbrekingspunten en de bestanden waarin de mediaquery's worden gedeclareerd, weergegeven.

 2. Klik op de vereiste mediaquery om naar de overeenkomende code in de codeweergave te gaan.

  Als de codeweergave niet zichtbaar is, wordt het document overgeschakeld naar de gesplitste weergave om de code weer te geven.