U kunt voorkeuren selecteren in Dreamweaver om te bepalen hoe de functies voor bestandsoverdracht in het deelvenster Bestanden werken.

U kunt voorkeuren instellen om te bepalen hoe bestanden moeten worden overgebracht van lokale naar externe sites en andersom in het deelvenster Bestanden.

 1. Selecteer Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Dreamweaver > Voorkeuren (Macintosh).
 2. Selecteer in de lijst aan de linkerkant van het dialoogvenster Voorkeuren de categorie Site.
  Dialoogvenster Voorkeuren voor de site
  Dialoogvenster Voorkeuren voor de site

 3. Stel opties in en klik op OK.

  Altijd tonen

  Hiermee kunt u opgeven welke site (extern of lokaal) altijd moet worden weergegeven en in welk deelvenster van het deelvenster Bestanden (links of rechts) de lokale of externe bestanden moeten worden weergegeven.

  De lokale site wordt standaard aan de rechterkant weergegeven. Het deelvenster dat niet is gekozen (standaard het linkerdeelvenster) is het deelvenster dat kan worden veranderd: in dit deelvenster kunnen de bestanden op de andere site (standaard de externe site) worden weergegeven.

  Afhankelijke bestanden

  Hier kunt u opgeven of er een venster met een vraag moet worden weergegeven voor het overbrengen van afhankelijke bestanden die de browser laadt wanneer deze het HTML-bestand laadt. Afhankelijke bestanden zijn bestanden waarnaar wordt verwezen in het HTML-bestand, zoals afbeeldingen, externe stijlpagina's en andere bestanden. Standaard zijn zowel de optie Vragen bij ophalen/uitchecken als de optie Vragen bij plaatsen/inchecken ingeschakeld.

  Het is meestal verstandig om afhankelijke bestanden te downloaden wanneer u een nieuw bestand uitcheckt, maar als de meest recente versies van de afhankelijke bestanden al op de lokale schijf aanwezig zijn, is het niet nodig om deze bestanden nogmaals te downloaden. Dit geldt ook voor het uploaden en inchecken van bestanden: niet nodig als de bijgewerkte versies al op de bestemming aanwezig zijn.

  Opmerking:

  Als u deze opties uitschakelt, worden de afhankelijke bestanden niet overgebracht. Dus als u wilt dat het dialoogvenster Afhankelijke bestanden altijd wordt weergegeven, zelfs wanneer deze twee opties niet zijn geselecteerd, houdt u Alt (Windows) of Option (Macintosh) ingedrukt terwijl u de opdracht Ophalen, Plaatsen, Inchecken of Uitchecken kiest.

  FTP-verbinding

  Hiermee kunt u bepalen of de verbinding met de externe site moet worden verbroken nadat er gedurende het opgegeven aantal minuten geen activiteiten hebben plaatsgevonden.

  FTP-time-out

  Hier kunt u opgeven hoeveel seconden Dreamweaver mag proberen verbinding te maken met de externe server.

  Als er geen reactie komt van de externe server binnen de opgegeven tijd, wordt er in Dreamweaver een waarschuwingsvenster weergegeven waarin u op de hoogte wordt gesteld van dit feit.

  Opties voor gegevensoverdracht via FTP

  Hier kunt u bepalen of Dreamweaver de standaardoptie moet selecteren na het opgegeven aantal seconden wanneer er tijdens de bestandsoverdracht een dialoogvenster verschijnt en de gebruiker niet reageert.

  Host proxy

  Hier kunt u het adres opgeven van de proxyserver die u gebruikt om verbinding te maken met externe servers als uw computer of netwerk zich achter een proxy bevindt.

  Als uw computer of netwerk zich niet achter een proxy bevindt, hoeft u hier niets in te vullen. Als uw computer of netwerk zich achter een firewall bevindt, selecteert u de optie Proxy gebruiken in het dialoogvenster Sitedefinitie (Servers > Bestaande server bewerken (potloodpictogram) > Meer opties).

  Poort proxy

  Hier kunt u de poort in uw proxy of firewall opgeven die wordt gebruikt om verbinding te maken met de externe server. Als u verbinding maakt via een andere poort dan poort 21 (de standaardpoort voor FTP), voert u hier het nummer in.

  Opties voor plaatsing: Bestanden opslaan voordat ze worden geplaatst

  Hiermee geeft u aan dat bestanden die nog niet zijn opgeslagen, automatisch moeten worden opgeslagen voordat ze op de externe site worden geplaatst.

  Opties voor verplaatsen: Vragen voordat bestanden op de server worden verplaatst

  Hiermee wordt u gewaarschuwd als u probeert bestanden op de externe site te verplaatsen.

  Sites beheren

  Hiermee opent u het dialoogvenster Sites beheren waarin u een bestaande site kunt bewerken of een nieuwe site kunt maken.

  Opmerking:

  U kunt bepalen of de typen bestanden die u overbrengt, moeten worden overgebracht in ASCII-vorm (tekst) of in binaire vorm, door het bestand FTPExtensionMap.txt in de map Dreamweaver/Configuratie (op de Macintosh FTPExtensionMapMac.txt) aan te passen. Zie Dreamweaver uitbreiden voor meer informatie.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid