Gebruik dit onderwerp om een Dreamweaver-site te maken die alle bestanden en middelen van uw website bevat.

In Dreamweaver wordt met de term 'site' verwezen naar een lokale of externe opslaglocatie voor de documenten die bij een website horen. Met een Dreamweaver-site kunt u al uw webdocumenten ordenen en beheren, uw site uploaden naar een webserver, uw koppelingen bijhouden en onderhouden en bestanden beheren en delen. Als u de functies van Dreamweaver optimaal wilt benutten, moet u een site definiëren.

Een Adobe Dreamweaver-site is een verzameling van alle bestanden en elementen in uw website. U kunt webpagina's maken op uw computer, deze pagina's uploaden naar een webserver en de site onderhouden door bijgewerkte bestanden over te brengen nadat u deze hebt opgeslagen. U kunt ook websites bewerken en onderhouden die zijn gemaakt zonder Dreamweaver.

Voordelen van een Dreamweaver-site

U kunt werken in Dreamweaver zonder een site op te zetten (of te definiëren).

Het definiëren van een site heeft echter vele voordelen:

  • Hiermee voorkomt u verbroken koppelingen omdat bestanden op de hele site automatisch worden bijgewerkt wanneer u een bestand verplaatst of een andere naam geeft.
  • U hebt de mogelijkheid om zoek- en vervangbewerkingen uit te voeren op de hele site, waardoor de productiviteit aanzienlijk wordt verhoogd.
  • U kunt uw site eenvoudig publiceren en bestanden op uw lokale vaste schijf synchroniseren met externe bestanden op een webserver of een staging-server.

Als u optimaal gebruik wilt maken van de Dreamweaver-functies, begint u met het definiëren van een site. Zie Een lokale versie van uw site instellen voor meer informatie over het definiëren van een site.

Onderdelen van een Dreamweaver-site

In Dreamweaver worden alle documenten op uw lokale computer die zijn gekoppeld aan uw website, ondergebracht op een site van waaruit u koppelingen kunt onderhouden, bestanden kunt beheren en uw sitebestanden kunt kopiëren naar een webserver.

Een Dreamweaver-site bestaat uit maximaal drie onderdelen, of mappen, afhankelijk van uw ontwikkelomgeving en het type website dat u ontwikkelt:

  • Lokale map: dit is uw werkmap en dit is gewoonlijk een map op uw vaste schijf. In Dreamweaver wordt deze map de 'lokale hoofdmap van de site' genoemd. Deze map kan zich ook op een netwerkserver bevinden. Zie Een lokale versie van uw site instellen voor meer informatie. 
  • Externe map: dit is de map waarin u uw bestanden opslaat op de computer waarop uw webserver wordt uitgevoerd. De webserver is vaak (maar niet altijd) de computer waarmee u uw site algemeen toegankelijk maakt op het web.

Als u klaar bent met het maken of bijwerken van uw site, kunt u uw site vervolgens publiceren naar een externe server op internet, waarbij u een lokale kopie behoudt om de bestanden indien nodig bij te werken.

Zie Verbinding maken met een publicatieserver voor meer informatie.

  • Testmap: dit is de map waarin Dreamweaver dynamische pagina's verwerkt. Als u dynamische formulieren of PHP-inhoud gebruikt, kunt u een testmap instellen voor uw site.

Zie Een testserver instellen voor meer informatie.

Opmerking:

Voor het definiëren van een Dreamweaver-site, hoeft u alleen maar een lokale map in te stellen. Als u bestanden wilt overbrengen naar een webserver of als u webtoepassingen wilt ontwikkelen, moet u ook informatie toevoegen voor een externe site en testserver.

Lokale en externe mapstructuur

Als u Connect wilt gebruiken om verbinding te maken met een externe map, geeft u de externe map op in de categorie Servers van het dialoogvenster Site-instelling. De externe map die u opgeeft (ook wel de 'hostmap' genoemd), moet overeenkomen met de lokale hoofdmap van uw Dreamweaver-site. (De lokale hoofdmap is de map van het hoogste niveau van uw Dreamweaver-site.) Externe mappen kunnen elke naam hebben, net zoals lokale mappen. Internetproviders (ISP's) geven de externe mappen van het hoogste niveau voor individuele gebruikersaccounts doorgaans echter de naam public_html, pub_html of een vergelijkbare naam. Als u zelf een externe server beheert en zelf een naam kunt kiezen voor de externe map, is het een goed idee om de lokale hoofdmap en de externe map dezelfde naam te geven.

In het volgende voorbeeld ziet u links een lokale hoofdmap en rechts een externe map. De lokale hoofdmap op de lokale computer is rechtstreeks toegewezen aan de externe map op de webserver, en niet aan een van de submappen van de externe map of aan mappen die in de mapstructuur boven de externe map liggen.

Lokale hoofdmap en een externe map
Lokale hoofdmap (links) en een externe map (rechts)

Opmerking:

In het bovenstaande voorbeeld ziet u één lokale hoofdmap op de lokale computer en één externe map van het hoogste niveau op de externe webserver. Als u echter een aantal Dreamweaver-sites beheert op uw computer, hebt u evenveel externe mappen op de externe server nodig. In zo'n geval is het bovenstaande voorbeeld niet van toepassing en maakt u in plaats daarvan verschillende externe mappen binnen de map public_html, waarna u die toewijst aan de desbetreffende lokale hoofdmappen op uw lokale computer.

Als u een externe verbinding voor het eerst tot stand brengt, is de externe map op de webserver meestal leeg. Als u vervolgens met Dreamweaver alle bestanden in uw lokale hoofdmap uploadt, wordt de externe map gevuld met al uw webbestanden. De mapstructuur van de externe map en die van de lokale hoofdmap moeten altijd hetzelfde zijn. (De bestanden en mappen in uw lokale hoofdmap moeten dus altijd één op één overeenkomen met de bestanden en mappen in uw externe map.) Als de structuur van de externe map niet overeenkomt met de structuur van de lokale hoofdmap, worden in Dreamweaver de bestanden geüpload naar de verkeerde locatie en zijn de bestanden mogelijk niet zichtbaar voor bezoekers van de site. Daarnaast kunnen paden naar afbeeldingen en koppelingen gemakkelijk worden verbroken als map- en bestandsstructuren niet gelijk zijn.

Dreamweaver kan geen verbinding maken met de externe map als deze nog niet bestaat. Als u geen speciale map hebt die fungeert als externe map op de webserver, moet u een map maken of de serverbeheerder van uw internetprovider vragen om een map voor u te maken.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid