Opmerking:

De gebruikersinterface van Dreamweaver CC en hoger is vereenvoudigd. Daarom zijn sommige opties die in dit artikel worden beschreven, niet beschikbaar in Dreamweaver CC en hoger. Meer informatie vindt u in dit artikel.

Over aanmeldingspagina's

Uw webtoepassing kan een pagina bevatten waarop geregistreerde gebruikers zich kunnen aanmelden bij de site.

Een aanmeldingspagina bestaat uit de volgende elementen:

 • Een databasetabel met geregistreerde gebruikers;

 • Een HTML-formulier waarop gebruikers een gebruikersnaam en wachtwoord kunnen invoeren;

 • Een servergedrag Gebruiker aanmelden om te controleren of de ingevoerde gebruikersnaam en het wachtwoord geldig zijn;

  Er wordt een sessievariabele, bestaande uit de gebruikersnaam, voor de gebruiker gemaakt wanneer deze zich met succes heeft aangemeld.

Een databasetabel met geregistreerde gebruikers maken

U hebt een databasetabel met geregistreerde gebruikers nodig om te controleren of de gebruikersnaam en het wachtwoord die op de aanmeldingspagina worden ingevoerd, geldig zijn.

 1. Gebruik de databasetoepassing en een registratiepagina om de tabel te maken. Zie de koppeling Verwante onderwerpen hieronder voor instructies.

  In de volgende stap voor het samenstellen van een aanmeldingspagina voegt u een HTML-formulier aan de pagina toe waarop gebruikers zich kunnen aanmelden. Zie het volgende onderwerp voor instructies.

Een HTML-formulier toevoegen waarop gebruikers zich kunnen aanmelden

U voegt een HTML-formulier aan de pagina toe waarop gebruikers zich kunnen aanmelden door een gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.

 1. Maak een pagina (Bestand > Nieuw > Lege pagina) en maak de aanmeldingspagina op met de ontwerpgereedschappen van Dreamweaver.
 2. Voeg een HTML-formulier toe door de invoegpositie te plaatsen waar u het formulier wilt weergeven en Formulier te kiezen in het menu Invoegen.

  Op de pagina wordt een leeg formulier gemaakt. Misschien moet u onzichtbare elementen inschakelen (Weergave > Visuele hulpmiddelen > Onzichtbare elementen) om de grenzen van het formulier te zien. Deze worden met dunne rode lijnen aangeduid.

 3. Geef het HTML-formulier een naam door te klikken op de tag <form> onderaan in het documentvenster om het formulier te selecteren. Open vervolgens de eigenschappencontrole (Venster > Eigenschappen) en voer een naam in het vak Formuliernaam in.

  U hoeft geen action- of method-kenmerk voor het formulier op te geven om door te geven hoe de recordgegevens moeten worden verzonden en waar ze naartoe moeten worden gestuurd wanneer de gebruiker op de knop Verzenden klikt. Het servergedrag Gebruiker aanmelden stelt deze kenmerken voor u in.

 4. Voeg een tekstveld voor de gebruikersnaam en een voor het wachtwoord aan het formulier toe (Invoegen > Formulier > Tekstveld).

  Plaats labels (tekst- of afbeeldingslabels) naast elk veld en orden de tekstvelden door ze in een HTML-tabel te plaatsen en het kenmerk border op 0 in te stellen.

 5. Voeg een knop Verzenden aan het formulier toe (Invoegen > Formulier > Knop).

  U kunt de label van de knop Verzenden veranderen door de knop te selecteren, de eigenschappencontrole te openen (Venster > Eigenschappen) en een nieuwe waarde in te voeren in het vak Label.

  In de volgende stap voor het samenstellen van een aanmeldingspagina voegt u het servergedrag Gebruiker aanmelden toe om te controleren of de ingevoerde gebruikersnaam en het wachtwoord wel geldig zijn.

Gebruikersnaam en wachtwoord controleren

U moet een servergedrag Gebruiker aanmelden aan de aanmeldingspagina toevoegen om te controleren of de gebruikersnaam en het wachtwoord die de gebruiker heeft ingevoerd, geldig zijn.

Wanneer een gebruiker op de knop Verzenden van de aanmeldingspagina klikt, vergelijkt het servergedrag Gebruiker aanmelden de waarden die de gebruiker heeft ingevoerd met de waarden van geregistreerde gebruikers. Als de waarden overeenkomen, opent het servergedrag één pagina (gewoonlijk het welkomstscherm van de site). Als de waarden niet overeenkomen, opent het servergedrag een andere pagina (gewoonlijk een pagina met het bericht dat de aanmelding is mislukt).

 1. Klik in het deelvenster Servergedrag (Venster > Servergedrag) op de plusknop (+) en selecteer Gebruikersverificatie > Gebruiker aanmelden in het pop-upmenu.
 2. Geef het formulier en de formulierobjecten op die bezoekers gebruiken om hun gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.
 3. (ColdFusion) Voer indien nodig uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
 4. Geef de databasetabel en de databasekolommen op die de gebruikersnamen en wachtwoorden van alle geregistreerde gebruikers bevatten.

  Het servergedrag vergelijkt de gebruikersnaam en het wachtwoord die een bezoeker op de aanmeldingspagina invoert met de waarden in deze kolommen.

 5. Geef de pagina op die moet worden geopend wanneer de aanmelding is geslaagd.

  Dit is doorgaans het welkomstscherm van de site.

 6. Geef de pagina op die moet worden geopend wanneer de aanmelding niet is geslaagd.

  Dit is doorgaans een pagina met het bericht dat de aanmelding is mislukt en waarop de gebruiker het opnieuw kan proberen.

 7. Als u wilt dat gebruikers naar de aanmeldingspagina worden doorgestuurd wanneer ze toegang proberen te krijgen tot een beveiligde pagina, zodat ze naar de beveiligde pagina kunnen terugkeren wanneer ze zich hebben aangemeld, selecteert u de optie 'Ga naar vorige URL'.

  Als een gebruiker toegang tot uw site probeert te krijgen door een beveiligde pagina te willen openen zonder zich eerst aan te melden, kan de beveiligde pagina de gebruiker doorsturen naar de aanmeldingspagina. Na een geslaagde aanmelding wordt de gebruiker weer doorgestuurd naar de beveiligde pagina vanwaar de gebruiker eerder was doorgestuurd naar de aanmeldingspagina.

  Opmerking:

  Zodra u het dialoogvenster voor het servergedrag Toegang tot pagina beperken op deze pagina's hebt ingevuld, controleert u of u de aanmeldingspagina hebt opgegeven in het vak 'Ga bij weigering van toegang naar'.

 8. Geef op of u toegang tot de pagina wilt toekennen op basis van alleen een gebruikersnaam en het wachtwoord, of ook op basis van een machtigingsniveau, en klik op OK.

  Er wordt een servergedrag aan de aanmeldingspagina toegevoegd dat de geldigheid controleert van de gebruikersnaam en het wachtwoord die een bezoeker heeft ingevoerd.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid