Handboek Annuleren

Ontwerpnotities inschakelen voor Dreamweaver-sites

 1. Dreamweaver Handboek
 2. Inleiding
  1. Basisbeginselen van responsief webontwerp
  2. Nieuwe functies in Dreamweaver
  3. Webontwikkeling met Dreamweaver: een overzicht
  4. Dreamweaver / Algemene vragen
  5. Sneltoetsen
  6. Systeemvereisten voor Dreamweaver
  7. Functieoverzicht
 3. Dreamweaver en Creative Cloud
  1. Dreamweaver-instellingen synchroniseren met Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries in Dreamweaver
  3. Photoshop-bestanden gebruiken in Dreamweaver
  4. Werken met Adobe Animate en Dreamweaver
  5. Voor het web geoptimaliseerde SVG-bestanden uit Libraries extraheren
 4. De werkruimten en weergaven van Dreamweaver
  1. De werkruimte van Dreamweaver
  2. De werkruimte van Dreamweaver optimaliseren voor visuele ontwikkeling
  3. Bestanden zoeken op bestandsnaam of inhoud | Mac OS
 5. Sites opzetten
  1. Over Dreamweaver-sites
  2. Een lokale versie van uw site instellen
  3. Verbinding maken met een publicatieserver
  4. Een testserver instellen
  5. Instellingen van Dreamweaver-sites importeren en exporteren
  6. Bestaande websites overzetten van een externe server naar de hoofdmap van uw lokale site
  7. Toegankelijkheidsfuncties in Dreamweaver
  8. Geavanceerde instellingen
  9. Sitevoorkeuren instellen voor het overzetten van bestanden
  10. Proxyserverinstellingen opgeven in Dreamweaver
  11. Dreamweaver-instellingen synchroniseren met Creative Cloud
  12. Git gebruiken in Dreamweaver
 6. Bestanden beheren
  1. Bestanden maken en openen
  2. Bestanden en mappen beheren
  3. Bestanden van uw server ophalen en op uw server plaatsen
  4. Bestanden inchecken en uitchecken
  5. Bestanden synchroniseren
  6. Bestanden vergelijken om verschillen op te sporen
  7. Bestanden en mappen op uw Dreamweaver-site camoufleren
  8. Ontwerpnotities inschakelen voor Dreamweaver-sites
  9. Potentieel misbruik van Gatekeeper voorkomen
 7. Lay-out en ontwerp
  1. Visuele lay-outhulpmiddelen gebruiken
  2. Uw pagina opmaken met CSS
  3. Responsieve websites ontwerpen met Bootstrap
  4. Mediaquery's maken en gebruiken in Dreamweaver
  5. Inhoud in tabellen presenteren
  6. Kleuren
  7. Responsive design met dynamische rasterlay-outs
  8. Extract in Dreamweaver
 8. CSS
  1. Informatie over CSS (Cascading Style Sheets)
  2. Pagina's opmaken met CSS ontwerpen
  3. CSS-preprocessors gebruiken in Dreamweaver
  4. CSS-stijlvoorkeuren instellen in Dreamweaver
  5. CSS-regels verplaatsen in Dreamweaver
  6. Inline CSS converteren naar een CSS-regel in Dreamweaver
  7. Werken met div-tags
  8. Verlopen toepassen op een achtergrond
  9. CSS3-overgangseffecten maken en bewerken in Dreamweaver
  10. Code opmaken
 9. Pagina-inhoud en assets
  1. Pagina-eigenschappen instellen
  2. Eigenschappen voor CSS-koppen en CSS-koppelingen
  3. Werken met tekst
  4. Tekst, tags en kenmerken zoeken en vervangen
  5. Het deelvenster DOM
  6. Bewerken in Live View
  7. Documenten coderen in Dreamweaver
  8. Elementen selecteren en weergeven in het documentvenster
  9. Teksteigenschappen instellen in de eigenschappencontrole
  10. Spelling op een webpagina controleren
  11. Horizontale lijnen gebruiken in Dreamweaver
  12. Lettertypecombinaties toevoegen en aanpassen in Dreamweaver
  13. Werken met assets
  14. Datums in Dreamweaver invoegen en bijwerken
  15. Favoriete assets maken en beheren in Dreamweaver
  16. Afbeeldingen invoegen en bewerken in Dreamweaver
  17. Mediaobjecten toevoegen
  18. Video's toevoegen in Dreamweaver
  19. HTML5-video invoegen
  20. SWF-bestanden invoegen
  21. Audio-effecten toevoegen
  22. HTML5-audio invoegen in Dreamweaver
  23. Werken met bibliotheekitems
  24. Arabische en Hebreeuwse tekst gebruiken in Dreamweaver
 10. Koppelingen en navigatie
  1. Over koppelingen en navigatie
  2. Koppelingen
  3. Afbeeldingen met hyperlinks
  4. Problemen met koppelingen oplossen
 11. jQuery-widgets en -effecten
  1. De jQuery-gebruikersinterface en mobiele widgets in Dreamweaver gebruiken
  2. jQuery-effecten gebruiken in Dreamweaver
 12. Websites coderen
  1. Over coderen in Dreamweaver
  2. Coderingsomgeving in Dreamweaver
  3. Coderingsvoorkeuren instellen
  4. Codekleuren aanpassen
  5. Code schrijven en bewerken
  6. Coderingstips en codevoltooiing
  7. Code samenvouwen en uitvouwen
  8. Code hergebruiken met codefragmenten
  9. Linting voor code gebruiken
  10. Code optimaliseren
  11. Code bewerken in de ontwerpweergave
  12. Werken met de kopinhoud van pagina's
  13. Include-bestanden op de server invoegen in Dreamweaver
  14. Tagbibliotheken gebruiken in Dreamweaver
  15. Aangepaste tags importeren in Dreamweaver
  16. JavaScript-gedrag gebruiken (algemene instructies)
  17. Ingebouwd JavaScript-gedrag toepassen
  18. Over XML en XSLT
  19. XSL-transformaties op de server uitvoeren in Dreamweaver
  20. XSL-transformaties op de client uitvoeren in Dreamweaver
  21. Tekenentiteiten toevoegen voor XSLT in Dreamweaver
  22. Code opmaken
 13. Productonafhankelijke workflows
  1. Extensies in Dreamweaver installeren en gebruiken
  2. In-app updates in Dreamweaver
  3. Microsoft Office-documenten invoegen in Dreamweaver (alleen Windows)
  4. Werken met Fireworks en Dreamweaver
  5. Inhoud bewerken op Dreamweaver-sites met behulp van Contribute
  6. Integratie van Dreamweaver met Business Catalyst
  7. Persoonlijke e-mailcampagnes maken
 14. Sjablonen
  1. Over Dreamweaver-sjablonen
  2. Sjablonen en op een sjabloon gebaseerde documenten herkennen
  3. Een Dreamweaver-sjabloon maken
  4. Bewerkbare gebieden maken in sjablonen
  5. Herhalingsgebieden en tabellen maken in Dreamweaver
  6. Optionele gebieden in sjablonen gebruiken
  7. Bewerkbare tagkenmerken in Dreamweaver definiëren
  8. Geneste sjablonen maken in Dreamweaver
  9. Sjablonen bewerken, bijwerken en verwijderen
  10. XML-inhoud exporteren en importeren in Dreamweaver
  11. Een sjabloon uit een bestaand document toepassen of verwijderen
  12. Inhoud bewerken in Dreamweaver-sjablonen
  13. Syntaxisregels voor sjabloontags in Dreamweaver
  14. Voorkeuren voor de markering van sjabloongebieden instellen
  15. Voordelen van het gebruik van sjablonen in Dreamweaver
 15. Mobiel en meerdere schermen
  1. Mediaquery's maken
  2. Paginastand voor mobiele apparaten wijzigen
  3. Web-apps voor mobiele apparaten maken met Dreamweaver
 16. Dynamische sites, pagina's en webformulieren
  1. Informatie over web-applicaties
  2. Uw computer instellen voor het ontwikkelen van applicaties
  3. Problemen met databaseverbindingen oplossen
  4. Verbindingsscripts verwijderen in Dreamweaver
  5. Dynamische pagina's ontwerpen
  6. Overzicht van dynamische inhoudsbronnen
  7. Bronnen met dynamische inhoud definiëren
  8. Dynamische inhoud toevoegen aan pagina's
  9. Dynamische inhoud wijzigen in Dreamweaver
  10. Databaserecords weergeven
  11. Livegegevens leveren en problemen oplossen Dreamweaver
  12. Aangepast servergedrag toevoegen in Dreamweaver
  13. Formulieren maken met Dreamweaver
  14. Formulieren gebruiken om informatie van gebruikers te verzamelen
  15. ColdFusion-formulieren maken en inschakelen in Dreamweaver
  16. Webformulieren maken
  17. Verbeterde HTML5-ondersteuning voor formulierelementen
  18. Een formulier ontwikkelen met Dreamweaver
 17. Applicaties visueel samenstellen
  1. Hoofd- en detailpagina's maken in Dreamweaver
  2. Zoekpagina's en resultatenpagina's maken
  3. Een pagina voor het invoegen van records maken
  4. Een pagina voor het bijwerken van records maken in Dreamweaver
  5. Pagina's voor het verwijderen van records maken in Dreamweaver
  6. ASP-opdrachten gebruiken om een database aan te passen in Dreamweaver
  7. Een registratiepagina maken
  8. Een aanmeldingspagina maken
  9. Een pagina maken waartoe alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben
  10. Mappen beveiligen in ColdFusion met Dreamweaver
  11. ColdFusion-componenten gebruiken in Dreamweaver
 18. Websites testen, voorvertonen en publiceren
  1. Pagina's voorvertonen
  2. Dreamweaver-webpagina's voorvertonen op meerdere apparaten
  3. Uw Dreamweaver-site testen

 

Over ontwerpnotities

Ontwerpnotities zijn notities die u maakt voor een bestand. Ontwerpnotities worden gekoppeld aan het bestand waarvan ze een beschrijving bevatten, maar worden in een afzonderlijk bestand opgeslagen. In het uitgevouwen deelvenster Bestanden kunt u zien aan welke bestanden ontwerpnotities zijn gekoppeld: er verschijnt een pictogram Ontwerpnotities in de kolom Notities.

U kunt ontwerpnotities gebruiken om extra informatie over een document bij te houden, zoals de naam van de afbeeldingsbronbestanden en commentaren over de status van het bestand. Als u bijvoorbeeld een document van de ene naar de andere site kopieert, kunt u ontwerpnotities voor dat document toevoegen met de opmerking dat het origineel zich in een map op de andere site bevindt.

U kunt ontwerpnotities ook gebruiken om gevoelige informatie bij te houden die u uit veiligheidsoverwegingen niet in het document zelf wilt plaatsen, zoals opmerkingen over de berekening van een bepaalde prijs, de totstandkoming van een configuratie of de marketingfactoren die van invloed waren op een ontwerpbesluit.

Als u een bestand opent in Adobe® Fireworks® of Flash en dit bestand naar een andere indeling exporteert, slaan Fireworks en Flash automatisch de naam van het oorspronkelijke bronbestand op in een ontwerpnotitiebestand. Als u bijvoorbeeld het bestand mijnhuis.png in Fireworks opent en exporteert naar mijnhuis.gif, maakt Fireworks een ontwerpnotitiebestand met de naam mijnhuis.gif.mno. Dit ontwerpnotitiebestand bevat de naam van het oorspronkelijke bestand in de vorm van een absoluut bestand: URL. Dus de ontwerpnotitie voor mijnhuis.gif bevat mogelijk de volgende regel:

fw_source="file:///Mydisk/sites/assets/orig/myhouse.png"

Een vergelijkbare Flash-ontwerpnotitie kan de volgende regel bevatten:

fl_source="file:///Mydisk/sites/assets/orig/myhouse.fla"
Opmerking:

Als gebruikers ontwerpnotities willen delen, moeten ze hetzelfde pad naar de hoofdmap van de site definiëren (bijvoorbeeld sites/assets/orig).

Als u de afbeelding in Dreamweaver importeert, wordt het ontwerpnotitiebestand automatisch samen met de afbeelding naar uw site gekopieerd. Als u de afbeelding in Dreamweaver selecteert en u opgeeft dat u deze wilt bewerken in Fireworks, opent Fireworks het oorspronkelijke bestand.

Ontwerpnotities inschakelen en uitschakelen voor een site.

Ontwerpnotities worden gekoppeld aan een bestand, maar opgeslagen in een afzonderlijk bestand. U kunt ontwerpnotities gebruiken om extra informatie over een document bij te houden, zoals de naam van de afbeeldingsbronbestanden en commentaren over de status van het bestand.

U kunt ontwerpnotities voor een site in- en uitschakelen in de categorie Ontwerpnotities van het dialoogvenster Sitedefinitie. Als u de optie Ontwerpnotitie inschakelt, kunt u desgewenst ook opgeven dat u deze notities met anderen wilt delen.

 1. Selecteer Site > Sites beheren.
 2. Selecteer in het dialoogvenster Sites beheren een site en klik vervolgens op Bewerken.
 3. Vouw de categorie Geavanceerde instellingen in het dialoogvenster Site-instelling uit en selecteer de categorie Ontwerpnotities.
 4. Schakel Ontwerpnotities bijhouden in (schakel deze optie uit als u ontwerpnotities wilt uitschakelen).
 5. Als u alle lokale ontwerpnotitiebestanden voor uw site wilt verwijderen, klikt u op Opruimen en vervolgens op Ja. (Als u externe ontwerpnotitiebestanden wilt verwijderen, moet u die handmatig verwijderen.)
  Opmerking:

  Met de opdracht voor het opschonen van ontwerpnotities verwijdert u alleen MNO-bestanden (ontwerpnotities). U verwijdert hiermee niet de map _notes of het bestand dwsync.xml in de map _notes. Dreamweaver gebruikt het bestand dwsync.xml voor onderhoud van informatie over de sitesynchronisatie.

 6. Selecteer de optie Ontwerpnotities uploaden om ze met anderen te delen inschakelen als u de ontwerpnotities die aan uw site zijn gekoppeld, wilt uploaden met de rest van de documenten en klik op OK.
  • Als u deze optie inschakelt, kunt u ontwerpnotities delen met de rest van uw team. Als u een bestand plaatst of ophaalt, zal Dreamweaver automatisch het gekoppelde ontwerpnotitiebestand plaatsen of ophalen.

  • Als u deze optie niet inschakelt, houdt Dreamweaver ontwerpnotities lokaal bij, maar zal het deze niet automatisch uploaden samen met uw bestanden. Als u alleen werkt aan een site en u deze optie uitschakelt, zullen de prestaties verbeteren. Ontwerpnotities worden in dat geval niet overgebracht naar de externe site wanneer u bestanden incheckt of plaatst, maar u kunt wel lokaal ontwerpnotities voor uw site toevoegen en wijzigen.

Ontwerpnotities koppelen aan bestanden

U kunt een ontwerpnotitiebestand maken voor elk document of elke sjabloon op uw site. U kunt ook ontwerpnotities voor applets, ActiveX-besturingselementen, afbeeldingen, Flash-content, Shockwave-objecten en afbeeldingsvelden in uw documenten maken.

Opmerking:

Als u ontwerpnotities aan een sjabloonbestand toevoegt, nemen documenten die u maakt op basis van de sjabloon, deze ontwerpnotities niet over.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Open het bestand in het documentvenster en selecteer Bestand > Ontwerpnotities.

  • Klik met de rechtermuisknop (Windows) of klik terwijl u Control ingedrukt houdt (Macintosh) op het bestand in het deelvenster Bestanden en selecteer Ontwerpnotities.

  Opmerking:

  Als het bestand zich op een externe site bevindt, moet u het bestand eerst uitchecken of ophalen en moet u vervolgens het bestand selecteren in de lokale map.

 2. Selecteer op het tabblad Basisinformatie een status voor het document in het menu Status.
 3. Klik op het datumpictogram (boven het tekstvak Notities) om de huidige lokale datum in uw notities in te voegen.
 4. Typ uw commentaren in het tekstvak Notities.
 5. Schakel het selectievakje Weergeven wanneer het bestand is geopend in om te zorgen dat het ontwerpnotitiebestand telkens wordt weergegeven wanneer het bestand wordt geopend.
 6. Klik op de plusknop (+) op het tabblad Alle informatie om een nieuw sleutel-/waardepaar toe te voegen. Selecteer een paar en klik op de minknop (–) om het te verwijderen.

  U kunt een sleutel bijvoorbeeld Auteur noemen (in het tekstvak Naam) en de waarde definiëren als Heidi (in het tekstvak Waarde).

 7. Klik op OK om de notitie op te slaan.

  Dreamweaver slaat uw notities op in een map met de naam _notes op de locatie waar zich ook het huidige bestand bevindt. De bestandsnaam is de bestandsnaam van het document met de extensie .mno. Als de bestandsnaam bijvoorbeeld index.html is, wordt de naam van het bijbehorende ontwerpnotitiebestand index.html.mno.

Werken met ontwerpnotities

Nadat u een ontwerpnotitie aan een bestand hebt gekoppeld, kunt u de ontwerpnotitie openen, de status ervan wijzigen of de notitie verwijderen.

Ontwerpnotities openen die zijn gekoppeld aan een bestand

 1. Voer een van de volgende handelingen uit om de ontwerpnotities te openen:
  • Open het bestand in het documentvenster en selecteer Bestand > Ontwerpnotities.

  • Klik met de rechtermuisknop (Windows) of klik terwijl u Control ingedrukt houdt (Macintosh) op het bestand in het deelvenster Bestanden en selecteer Ontwerpnotities.

  • Dubbelklik in de kolom Notities van het deelvenster Bestanden op het gele pictogram voor ontwerpnotities.

  Opmerking:

  Als u de gele pictogrammen van ontwerpnotities wilt weergeven, kiest u Site > Sites beheren > [de naam van uw site] > Bewerken > Geavanceerde instellingen > Kolommen Bestandsweergave. Selecteer Notities in het lijstpaneel en kies de optie Tonen. Wanneer u op de knop Uitvouwen op de werkbalk Bestanden klikt om zowel de lokale als de externe site weer te geven, wordt een kolom Notities op uw lokale site weergegeven met een geel notitiepictogram voor elk bestand dat een ontwerpnotitie heeft.

Een aangepaste status aan een ontwerpnotitie toewijzen

 1. Open ontwerpnotities voor een bestand of object (zie de vorige procedure).
 2. Klik op het tabblad Alle informatie.
 3. Klik op de plusknop (+).
 4. Typ in het veld Naam het woord status.
 5. Typ in het veld Waarde, de status in.

  Als de statuswaarde al bestaat, wordt deze vervangen door de nieuwe waarde.

 6. Klik op het tabblad Basisinformatie. U ziet dat de nieuwe statuswaarde in het pop-upmenu Status wordt weergegeven.
  Opmerking:

  Er kan slechts één aangepaste waarde tegelijk in het statusmenu aanwezig zijn. Als u deze procedure opnieuw uitvoert, vervangt Dreamweaver de statuswaarde die u de eerste keer hebt ingevoerd, door de nieuwe statuswaarde die u invoert.

Niet-gekoppelde ontwerpnotities verwijderen van uw site

 1. Selecteer Site > Sites beheren.
 2. Selecteer de site en klik op Bewerken.
 3. Selecteer in het dialoogvenster Sitedefinitie de categorie Ontwerpnotities in de lijst aan de linkerkant.
 4. Klik op de knop Opruimen.

  Dreamweaver vraagt u te bevestigen dat de ontwerpnotities die niet meer gekoppeld zijn aan een bestand op uw site, moeten worden verwijderd.

  Als u Dreamweaver gebruikt om een bestand te verwijderen waaraan een ontwerpnotitiebestand is gekoppeld, verwijdert Dreamweaver ook het ontwerpnotitiebestand. Er komen dus gewoonlijk alleen zwevende ontwerpnotitiebestanden voor als u buiten Dreamweaver een bestand verwijdert of de naam van een bestand wijzigt.

  Opmerking:

  Als u de optie Ontwerpnotities bijhouden uitschakelt voordat u op Opruimen klikt, verwijdert Dreamweaver alle ontwerpnotities voor uw site.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account