Ontwerpnotities inschakelen voor Dreamweaver-sites

Over ontwerpnotities

Ontwerpnotities zijn notities die u maakt voor een bestand. Ontwerpnotities worden gekoppeld aan het bestand waarvan ze een beschrijving bevatten, maar worden in een afzonderlijk bestand opgeslagen. In het uitgevouwen deelvenster Bestanden kunt u zien aan welke bestanden ontwerpnotities zijn gekoppeld: er verschijnt een pictogram Ontwerpnotities in de kolom Notities.

U kunt ontwerpnotities gebruiken om extra informatie over een document bij te houden, zoals de naam van de afbeeldingsbronbestanden en commentaren over de status van het bestand. Als u bijvoorbeeld een document van de ene naar de andere site kopieert, kunt u ontwerpnotities voor dat document toevoegen met de opmerking dat het origineel zich in een map op de andere site bevindt.

U kunt ontwerpnotities ook gebruiken om gevoelige informatie bij te houden die u uit veiligheidsoverwegingen niet in het document zelf wilt plaatsen, zoals opmerkingen over de berekening van een bepaalde prijs, de totstandkoming van een configuratie of de marketingfactoren die van invloed waren op een ontwerpbesluit.

Als u een bestand opent in Adobe® Fireworks® of Flash en dit bestand naar een andere indeling exporteert, slaan Fireworks en Flash automatisch de naam van het oorspronkelijke bronbestand op in een ontwerpnotitiebestand. Als u bijvoorbeeld het bestand mijnhuis.png in Fireworks opent en exporteert naar mijnhuis.gif, maakt Fireworks een ontwerpnotitiebestand met de naam mijnhuis.gif.mno. Dit ontwerpnotitiebestand bevat de naam van het oorspronkelijke bestand in de vorm van een absoluut bestand: URL. Dus de ontwerpnotitie voor mijnhuis.gif bevat mogelijk de volgende regel:

fw_source="file:///Mydisk/sites/assets/orig/myhouse.png"

Een vergelijkbare Flash-ontwerpnotitie kan de volgende regel bevatten:

fl_source="file:///Mydisk/sites/assets/orig/myhouse.fla"
Opmerking:

Als gebruikers ontwerpnotities willen delen, moeten ze hetzelfde pad naar de hoofdmap van de site definiëren (bijvoorbeeld sites/assets/orig).

Als u de afbeelding in Dreamweaver importeert, wordt het ontwerpnotitiebestand automatisch samen met de afbeelding naar uw site gekopieerd. Als u de afbeelding in Dreamweaver selecteert en u opgeeft dat u deze wilt bewerken in Fireworks, opent Fireworks het oorspronkelijke bestand.

Ontwerpnotities inschakelen en uitschakelen voor een site.

Ontwerpnotities worden gekoppeld aan een bestand, maar opgeslagen in een afzonderlijk bestand. U kunt ontwerpnotities gebruiken om extra informatie over een document bij te houden, zoals de naam van de afbeeldingsbronbestanden en commentaren over de status van het bestand.

U kunt ontwerpnotities voor een site in- en uitschakelen in de categorie Ontwerpnotities van het dialoogvenster Sitedefinitie. Als u de optie Ontwerpnotitie inschakelt, kunt u desgewenst ook opgeven dat u deze notities met anderen wilt delen.

 1. Selecteer Site > Sites beheren.
 2. Selecteer in het dialoogvenster Sites beheren een site en klik vervolgens op Bewerken.
 3. Vouw de categorie Geavanceerde instellingen in het dialoogvenster Site-instelling uit en selecteer de categorie Ontwerpnotities.
 4. Schakel Ontwerpnotities bijhouden in (schakel deze optie uit als u ontwerpnotities wilt uitschakelen).
 5. Als u alle lokale ontwerpnotitiebestanden voor uw site wilt verwijderen, klikt u op Opruimen en vervolgens op Ja. (Als u externe ontwerpnotitiebestanden wilt verwijderen, moet u die handmatig verwijderen.)
  Opmerking:

  Met de opdracht voor het opschonen van ontwerpnotities verwijdert u alleen MNO-bestanden (ontwerpnotities). U verwijdert hiermee niet de map _notes of het bestand dwsync.xml in de map _notes. Dreamweaver gebruikt het bestand dwsync.xml voor onderhoud van informatie over de sitesynchronisatie.

 6. Selecteer de optie Ontwerpnotities uploaden om ze met anderen te delen inschakelen als u de ontwerpnotities die aan uw site zijn gekoppeld, wilt uploaden met de rest van de documenten en klik op OK.
  • Als u deze optie inschakelt, kunt u ontwerpnotities delen met de rest van uw team. Als u een bestand plaatst of ophaalt, zal Dreamweaver automatisch het gekoppelde ontwerpnotitiebestand plaatsen of ophalen.

  • Als u deze optie niet inschakelt, houdt Dreamweaver ontwerpnotities lokaal bij, maar zal het deze niet automatisch uploaden samen met uw bestanden. Als u alleen werkt aan een site en u deze optie uitschakelt, zullen de prestaties verbeteren. Ontwerpnotities worden in dat geval niet overgebracht naar de externe site wanneer u bestanden incheckt of plaatst, maar u kunt wel lokaal ontwerpnotities voor uw site toevoegen en wijzigen.

Ontwerpnotities koppelen aan bestanden

U kunt een ontwerpnotitiebestand maken voor elk document of elke sjabloon op uw site. U kunt ook ontwerpnotities voor applets, ActiveX-besturingselementen, afbeeldingen, Flash-content, Shockwave-objecten en afbeeldingsvelden in uw documenten maken.

Opmerking:

Als u ontwerpnotities aan een sjabloonbestand toevoegt, nemen documenten die u maakt op basis van de sjabloon, deze ontwerpnotities niet over.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Open het bestand in het documentvenster en selecteer Bestand > Ontwerpnotities.

  • Klik met de rechtermuisknop (Windows) of klik terwijl u Control ingedrukt houdt (Macintosh) op het bestand in het deelvenster Bestanden en selecteer Ontwerpnotities.

  Opmerking:

  Als het bestand zich op een externe site bevindt, moet u het bestand eerst uitchecken of ophalen en moet u vervolgens het bestand selecteren in de lokale map.

 2. Selecteer op het tabblad Basisinformatie een status voor het document in het menu Status.
 3. Klik op het datumpictogram (boven het tekstvak Notities) om de huidige lokale datum in uw notities in te voegen.
 4. Typ uw commentaren in het tekstvak Notities.
 5. Schakel het selectievakje Weergeven wanneer het bestand is geopend in om te zorgen dat het ontwerpnotitiebestand telkens wordt weergegeven wanneer het bestand wordt geopend.
 6. Klik op de plusknop (+) op het tabblad Alle informatie om een nieuw sleutel-/waardepaar toe te voegen. Selecteer een paar en klik op de minknop (–) om het te verwijderen.

  U kunt een sleutel bijvoorbeeld Auteur noemen (in het tekstvak Naam) en de waarde definiëren als Heidi (in het tekstvak Waarde).

 7. Klik op OK om de notitie op te slaan.

  Dreamweaver slaat uw notities op in een map met de naam _notes op de locatie waar zich ook het huidige bestand bevindt. De bestandsnaam is de bestandsnaam van het document met de extensie .mno. Als de bestandsnaam bijvoorbeeld index.html is, wordt de naam van het bijbehorende ontwerpnotitiebestand index.html.mno.

Werken met ontwerpnotities

Nadat u een ontwerpnotitie aan een bestand hebt gekoppeld, kunt u de ontwerpnotitie openen, de status ervan wijzigen of de notitie verwijderen.

Ontwerpnotities openen die zijn gekoppeld aan een bestand

 1. Voer een van de volgende handelingen uit om de ontwerpnotities te openen:
  • Open het bestand in het documentvenster en selecteer Bestand > Ontwerpnotities.

  • Klik met de rechtermuisknop (Windows) of klik terwijl u Control ingedrukt houdt (Macintosh) op het bestand in het deelvenster Bestanden en selecteer Ontwerpnotities.

  • Dubbelklik in de kolom Notities van het deelvenster Bestanden op het gele pictogram voor ontwerpnotities.

  Opmerking:

  Als u de gele pictogrammen van ontwerpnotities wilt weergeven, kiest u Site > Sites beheren > [de naam van uw site] > Bewerken > Geavanceerde instellingen > Kolommen Bestandsweergave. Selecteer Notities in het lijstpaneel en kies de optie Tonen. Wanneer u op de knop Uitvouwen op de werkbalk Bestanden klikt om zowel de lokale als de externe site weer te geven, wordt een kolom Notities op uw lokale site weergegeven met een geel notitiepictogram voor elk bestand dat een ontwerpnotitie heeft.

Een aangepaste status aan een ontwerpnotitie toewijzen

 1. Open ontwerpnotities voor een bestand of object (zie de vorige procedure).
 2. Klik op het tabblad Alle informatie.
 3. Klik op de plusknop (+).
 4. Typ in het veld Naam het woord status.
 5. Typ in het veld Waarde, de status in.

  Als de statuswaarde al bestaat, wordt deze vervangen door de nieuwe waarde.

 6. Klik op het tabblad Basisinformatie. U ziet dat de nieuwe statuswaarde in het pop-upmenu Status wordt weergegeven.
  Opmerking:

  Er kan slechts één aangepaste waarde tegelijk in het statusmenu aanwezig zijn. Als u deze procedure opnieuw uitvoert, vervangt Dreamweaver de statuswaarde die u de eerste keer hebt ingevoerd, door de nieuwe statuswaarde die u invoert.

Niet-gekoppelde ontwerpnotities verwijderen van uw site

 1. Selecteer Site > Sites beheren.
 2. Selecteer de site en klik op Bewerken.
 3. Selecteer in het dialoogvenster Sitedefinitie de categorie Ontwerpnotities in de lijst aan de linkerkant.
 4. Klik op de knop Opruimen.

  Dreamweaver vraagt u te bevestigen dat de ontwerpnotities die niet meer gekoppeld zijn aan een bestand op uw site, moeten worden verwijderd.

  Als u Dreamweaver gebruikt om een bestand te verwijderen waaraan een ontwerpnotitiebestand is gekoppeld, verwijdert Dreamweaver ook het ontwerpnotitiebestand. Er komen dus gewoonlijk alleen zwevende ontwerpnotitiebestanden voor als u buiten Dreamweaver een bestand verwijdert of de naam van een bestand wijzigt.

  Opmerking:

  Als u de optie Ontwerpnotities bijhouden uitschakelt voordat u op Opruimen klikt, verwijdert Dreamweaver alle ontwerpnotities voor uw site.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account