Handboek Annuleren

Visuele lay-outhulpmiddelen gebruiken

 1. Dreamweaver Handboek
 2. Inleiding
  1. Basisbeginselen van responsief webontwerp
  2. Nieuwe functies in Dreamweaver
  3. Webontwikkeling met Dreamweaver: een overzicht
  4. Dreamweaver / Algemene vragen
  5. Sneltoetsen
  6. Systeemvereisten voor Dreamweaver
  7. Functieoverzicht
 3. Dreamweaver en Creative Cloud
  1. Dreamweaver-instellingen synchroniseren met Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries in Dreamweaver
  3. Photoshop-bestanden gebruiken in Dreamweaver
  4. Werken met Adobe Animate en Dreamweaver
  5. Voor het web geoptimaliseerde SVG-bestanden uit Libraries extraheren
 4. De werkruimten en weergaven van Dreamweaver
  1. De werkruimte van Dreamweaver
  2. De werkruimte van Dreamweaver optimaliseren voor visuele ontwikkeling
  3. Bestanden zoeken op bestandsnaam of inhoud | Mac OS
 5. Sites opzetten
  1. Over Dreamweaver-sites
  2. Een lokale versie van uw site instellen
  3. Verbinding maken met een publicatieserver
  4. Een testserver instellen
  5. Instellingen van Dreamweaver-sites importeren en exporteren
  6. Bestaande websites overzetten van een externe server naar de hoofdmap van uw lokale site
  7. Toegankelijkheidsfuncties in Dreamweaver
  8. Geavanceerde instellingen
  9. Sitevoorkeuren instellen voor het overzetten van bestanden
  10. Proxyserverinstellingen opgeven in Dreamweaver
  11. Dreamweaver-instellingen synchroniseren met Creative Cloud
  12. Git gebruiken in Dreamweaver
 6. Bestanden beheren
  1. Bestanden maken en openen
  2. Bestanden en mappen beheren
  3. Bestanden van uw server ophalen en op uw server plaatsen
  4. Bestanden inchecken en uitchecken
  5. Bestanden synchroniseren
  6. Bestanden vergelijken om verschillen op te sporen
  7. Bestanden en mappen op uw Dreamweaver-site camoufleren
  8. Ontwerpnotities inschakelen voor Dreamweaver-sites
  9. Potentieel misbruik van Gatekeeper voorkomen
 7. Lay-out en ontwerp
  1. Visuele lay-outhulpmiddelen gebruiken
  2. Uw pagina opmaken met CSS
  3. Responsieve websites ontwerpen met Bootstrap
  4. Mediaquery's maken en gebruiken in Dreamweaver
  5. Inhoud in tabellen presenteren
  6. Kleuren
  7. Responsive design met dynamische rasterlay-outs
  8. Extract in Dreamweaver
 8. CSS
  1. Informatie over CSS (Cascading Style Sheets)
  2. Pagina's opmaken met CSS ontwerpen
  3. CSS-preprocessors gebruiken in Dreamweaver
  4. CSS-stijlvoorkeuren instellen in Dreamweaver
  5. CSS-regels verplaatsen in Dreamweaver
  6. Inline CSS converteren naar een CSS-regel in Dreamweaver
  7. Werken met div-tags
  8. Verlopen toepassen op een achtergrond
  9. CSS3-overgangseffecten maken en bewerken in Dreamweaver
  10. Code opmaken
 9. Pagina-inhoud en assets
  1. Pagina-eigenschappen instellen
  2. Eigenschappen voor CSS-koppen en CSS-koppelingen
  3. Werken met tekst
  4. Tekst, tags en kenmerken zoeken en vervangen
  5. Het deelvenster DOM
  6. Bewerken in Live View
  7. Documenten coderen in Dreamweaver
  8. Elementen selecteren en weergeven in het documentvenster
  9. Teksteigenschappen instellen in de eigenschappencontrole
  10. Spelling op een webpagina controleren
  11. Horizontale lijnen gebruiken in Dreamweaver
  12. Lettertypecombinaties toevoegen en aanpassen in Dreamweaver
  13. Werken met assets
  14. Datums in Dreamweaver invoegen en bijwerken
  15. Favoriete assets maken en beheren in Dreamweaver
  16. Afbeeldingen invoegen en bewerken in Dreamweaver
  17. Mediaobjecten toevoegen
  18. Video's toevoegen in Dreamweaver
  19. HTML5-video invoegen
  20. SWF-bestanden invoegen
  21. Audio-effecten toevoegen
  22. HTML5-audio invoegen in Dreamweaver
  23. Werken met bibliotheekitems
  24. Arabische en Hebreeuwse tekst gebruiken in Dreamweaver
 10. Koppelingen en navigatie
  1. Over koppelingen en navigatie
  2. Koppelingen
  3. Afbeeldingen met hyperlinks
  4. Problemen met koppelingen oplossen
 11. jQuery-widgets en -effecten
  1. De jQuery-gebruikersinterface en mobiele widgets in Dreamweaver gebruiken
  2. jQuery-effecten gebruiken in Dreamweaver
 12. Websites coderen
  1. Over coderen in Dreamweaver
  2. Coderingsomgeving in Dreamweaver
  3. Coderingsvoorkeuren instellen
  4. Codekleuren aanpassen
  5. Code schrijven en bewerken
  6. Coderingstips en codevoltooiing
  7. Code samenvouwen en uitvouwen
  8. Code hergebruiken met codefragmenten
  9. Linting voor code gebruiken
  10. Code optimaliseren
  11. Code bewerken in de ontwerpweergave
  12. Werken met de kopinhoud van pagina's
  13. Include-bestanden op de server invoegen in Dreamweaver
  14. Tagbibliotheken gebruiken in Dreamweaver
  15. Aangepaste tags importeren in Dreamweaver
  16. JavaScript-gedrag gebruiken (algemene instructies)
  17. Ingebouwd JavaScript-gedrag toepassen
  18. Over XML en XSLT
  19. XSL-transformaties op de server uitvoeren in Dreamweaver
  20. XSL-transformaties op de client uitvoeren in Dreamweaver
  21. Tekenentiteiten toevoegen voor XSLT in Dreamweaver
  22. Code opmaken
 13. Productonafhankelijke workflows
  1. Extensies in Dreamweaver installeren en gebruiken
  2. In-app updates in Dreamweaver
  3. Microsoft Office-documenten invoegen in Dreamweaver (alleen Windows)
  4. Werken met Fireworks en Dreamweaver
  5. Inhoud bewerken op Dreamweaver-sites met behulp van Contribute
  6. Integratie van Dreamweaver met Business Catalyst
  7. Persoonlijke e-mailcampagnes maken
 14. Sjablonen
  1. Over Dreamweaver-sjablonen
  2. Sjablonen en op een sjabloon gebaseerde documenten herkennen
  3. Een Dreamweaver-sjabloon maken
  4. Bewerkbare gebieden maken in sjablonen
  5. Herhalingsgebieden en tabellen maken in Dreamweaver
  6. Optionele gebieden in sjablonen gebruiken
  7. Bewerkbare tagkenmerken in Dreamweaver definiëren
  8. Geneste sjablonen maken in Dreamweaver
  9. Sjablonen bewerken, bijwerken en verwijderen
  10. XML-inhoud exporteren en importeren in Dreamweaver
  11. Een sjabloon uit een bestaand document toepassen of verwijderen
  12. Inhoud bewerken in Dreamweaver-sjablonen
  13. Syntaxisregels voor sjabloontags in Dreamweaver
  14. Voorkeuren voor de markering van sjabloongebieden instellen
  15. Voordelen van het gebruik van sjablonen in Dreamweaver
 15. Mobiel en meerdere schermen
  1. Mediaquery's maken
  2. Paginastand voor mobiele apparaten wijzigen
  3. Web-apps voor mobiele apparaten maken met Dreamweaver
 16. Dynamische sites, pagina's en webformulieren
  1. Informatie over web-applicaties
  2. Uw computer instellen voor het ontwikkelen van applicaties
  3. Problemen met databaseverbindingen oplossen
  4. Verbindingsscripts verwijderen in Dreamweaver
  5. Dynamische pagina's ontwerpen
  6. Overzicht van dynamische inhoudsbronnen
  7. Bronnen met dynamische inhoud definiëren
  8. Dynamische inhoud toevoegen aan pagina's
  9. Dynamische inhoud wijzigen in Dreamweaver
  10. Databaserecords weergeven
  11. Livegegevens leveren en problemen oplossen Dreamweaver
  12. Aangepast servergedrag toevoegen in Dreamweaver
  13. Formulieren maken met Dreamweaver
  14. Formulieren gebruiken om informatie van gebruikers te verzamelen
  15. ColdFusion-formulieren maken en inschakelen in Dreamweaver
  16. Webformulieren maken
  17. Verbeterde HTML5-ondersteuning voor formulierelementen
  18. Een formulier ontwikkelen met Dreamweaver
 17. Applicaties visueel samenstellen
  1. Hoofd- en detailpagina's maken in Dreamweaver
  2. Zoekpagina's en resultatenpagina's maken
  3. Een pagina voor het invoegen van records maken
  4. Een pagina voor het bijwerken van records maken in Dreamweaver
  5. Pagina's voor het verwijderen van records maken in Dreamweaver
  6. ASP-opdrachten gebruiken om een database aan te passen in Dreamweaver
  7. Een registratiepagina maken
  8. Een aanmeldingspagina maken
  9. Een pagina maken waartoe alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben
  10. Mappen beveiligen in ColdFusion met Dreamweaver
  11. ColdFusion-componenten gebruiken in Dreamweaver
 18. Websites testen, voorvertonen en publiceren
  1. Pagina's voorvertonen
  2. Dreamweaver-webpagina's voorvertonen op meerdere apparaten
  3. Uw Dreamweaver-site testen
 19. Problemen oplossen
  1. Opgeloste problemen
  2. Bekende problemen

 

 

Gebruik visuele lay-outhulpmiddelen in Dreamweaver, waaronder het instellen van linialen, het instellen van lay-outhulplijnen, richtlijnen voor sjablonen en het gebruik van lay-outrasters, en overtrekafbeeldingen.

Linialen instellen

Linialen dienen om uw lay-out eenvoudiger te meten, organiseren en plannen. Ze worden langs de linker- en bovenrand van de pagina weergegeven en bevatten maateenheden in pixels, inches of centimeters.

 • Om linialen in en uit te schakelen, selecteert u Weergeven > Opties voor ontwerpweergave/verbergen de Opties > Linialen > Weergeven/Verbergen.
 • Als u de oorsprong van de linialen wilt wijzigen, sleept u het oorsprongspictogram  (in de linkerbovenhoek van de ontwerpweergave van het documentvenster) naar een andere plaats op de pagina
 • Als u de standaardpositie van de oorsprong wilt herstellen, selecteert u Weergeven > Opties voor ontwerpweergave > Linialen > Oorsprong herstellen.
 • Als u een andere maateenheid wilt kiezen, selecteert u Weergeven > Linialen en vervolgens Pixels, Inches of Centimeters.

Lay-outhulplijnen instellen

Hulplijnen zijn lijnen die u vanaf de linialen naar het document sleept. Hulplijnen dienen om objecten nauwkeuriger te plaatsen en uit te lijnen. U kunt met hulplijnen ook de grootte van pagina-elementen meten of het zichtbare gebied van webbrowsers emuleren.

Om het uitlijnen van elementen te vereenvoudigen, kunt u elementen aan hulplijnen en hulplijnen aan elementen vastklikken (de hulplijnen worden magnetisch). (Vastklikken werkt alleen als u elementen absoluut plaatst.) Verder kunt u hulplijnen vergrendelen om te voorkomen dat ze per ongeluk door een andere gebruiker worden verplaatst.

Een horizontale of verticale hulplijn maken

 1. Versleep de muiscursor vanuit de gewenste liniaal.
 2. Sleep de hulplijn naar de gewenste plaats in het documentvenster en laat de muisknop los (u kunt de hulplijn verplaatsen door deze opnieuw te verslepen).
  Opmerking:

  De positie van hulplijnen wordt standaard uitgedrukt in absolute pixels gemeten vanaf de boven- of linkerkant van het document, en wordt ten opzichte van de oorsprong van de liniaal weergegeven. Als u de positie van hulplijnen als een percentage wilt weergeven, houdt u de Shift-toets ingedrukt terwijl u een hulplijn maakt of verplaatst.

Hulplijnen tonen of verbergen

 1. Selecteer Weergave > Hulplijnen > Hulplijnen tonen.

Elementen aan hulplijnen vastklikken

 • Als u elementen aan hulplijnen wilt vastklikken, selecteert u Weergeven > Opties voor ontwerpweergave > Hulplijnen > Elementen aan hulplijnen vastklikken.
 • Als u hulplijnen aan elementen wilt vastklikken, selecteert u Weergeven > Opties voor Ontwerpweergave > Hulplijnen > Hulplijnen aan elementen vastklikken.
Opmerking:

Als u elementen zoals AP-elementen (met absolute positie), tabellen en afbeeldingen groter of kleiner maakt, worden de desbetreffende elementen automatisch aan de hulplijnen vastgeklikt.

Alle hulplijnen vergrendelen of ontgrendelen

Selecteer Weergeven > Opties voor ontwerpweergave > Hulplijnen > Hulplijnen vergrendelen.

De positie van een hulplijn weergeven en de hulplijn naar een bepaalde positie verplaatsen

 1. Wijs de hulplijn met de muiscursor aan om de positie ervan weer te geven.
 2. Dubbelklik op de hulplijn.
 3. Geef de nieuwe positie op in het dialoogvenster Hulplijn verplaatsen en klik op OK.

De afstand tussen hulplijnen weergeven

Houd de Control-toets (Windows) of Command-toets (Macintosh) ingedrukt en wijs met de muiscursor een punt ergens tussen beide hulplijnen aan.
Opmerking:

De maateenheid is gelijk aan de maateenheid die voor de linialen wordt gebruikt.

Het zichtbare gebied van een webbrowser emuleren

Selecteer Weergeven > Opties voor ontwerpweergave > Hulplijnen en selecteer vervolgens een vooraf ingestelde browsergrootte in het menu.

Een hulplijn verwijderen

Sleep de hulplijn uit het document.

Hulplijninstellingen wijzigen

 1. Selecteer Weergeven > Opties voor ontwerpweergave> Hulplijnen > Hulplijnen bewerken, stel de volgende opties in en klik op OK.

  Hulplijnkleur

  Hier kunt u opgeven welke kleur de hulplijnen moeten hebben. Klik op de kleurstaal en selecteer een kleur met de kleurkiezer of typ een hexadecimaal cijfer in het tekstvak.

  Afstandskleur

  Hier kunt u opgeven welke kleur de lijnen voor afstandsaanduidingen moeten hebben wanneer u met de muiscursor een punt tussen twee hulplijnen aanwijst. Klik op de kleurstaal en selecteer een kleur met de kleurkiezer of typ een hexadecimaal cijfer in het tekstvak.

  Hulplijnen tonen

  Hiermee kunt u de hulplijnen in de ontwerpweergave zichtbaar maken.

  Hulplijnen magnetisch maken

  Hiermee kunt u zorgen dat pagina-elementen aan hulplijnen vastklikken wanneer u de elementen op de pagina verplaatst.

  Hulplijnen vergrendelen

  Hiermee zet u de hulplijnen vast op hun plaats.

  Hulplijnen op elementen afstemmen

  Als u deze optie selecteert, worden hulplijnen vastgeklikt aan elementen op de pagina wanneer u de hulplijnen versleept.

  Alles wissen

  Hiermee verwijdert u alle hulplijnen van de pagina.

Hulplijnen met sjablonen gebruiken

Wanneer u hulplijnen aan een Dreamweaver-sjabloon toevoegt, worden de hulplijnen in alle exemplaren van de sjabloon overgenomen. Hulplijnen in sjabloonexemplaren worden echter als bewerkbare gebieden behandeld, zodat u ze kunt wijzigen. Gewijzigde hulplijnen in sjabloonexemplaren worden echter weer op hun oorspronkelijke plaats teruggezet wanneer het exemplaar met de hoofdsjabloon wordt bijgewerkt.

U kunt ook uw eigen hulplijnen aan exemplaren van een sjabloon toevoegen. Hulplijnen die u op deze manier toevoegt, worden niet overschreven wanneer het sjabloonexemplaar door de hoofdsjabloon wordt overschreven.

Het lay-outraster gebruiken

Het raster bestaat uit horizontale en verticale lijnen die in het documentvenster worden weergegeven. Het raster is handig om objecten precies te plaatsen. U kunt absoluut geplaatste pagina-elementen automatisch aan het raster laten vastklikken wanneer u deze pagina-elementen verplaatst. U kunt ook het raster wijzigen of het vastklikgedrag aanpassen door de rasterinstellingen te veranderen. Vastklikken werkt ongeacht of het raster zichtbaar is.

Het raster tonen of verbergen

Selecteer Weergeven > Opties voor ontwerpweergave > Raster > Raster tonen.

Vastklikken in- of uitschakelen

Selecteer Weergeven > Opties voor ontwerpweergave > Raster > Vastklikken aan raster.

Rasterinstellingen wijzigen

 1. Selecteer Weergeven > Opties voor ontwerpweergave > Raster > Rasterinstellingen.

 2. Stel de opties in en klik op OK om de wijzigingen toe te passen.

  Kleur

  Hiermee kunt u de kleur van de rasterlijnen opgeven. Klik op de kleurstaal en selecteer een kleur met de kleurkiezer of typ een hexadecimaal cijfer in het tekstvak.

  Raster tonen

  Hiermee maakt u het raster in de ontwerpweergave zichtbaar.

  Raster magnetisch maken

  Als u deze optie selecteert, worden de pagina-elementen aan de rasterlijnen vastgeklikt.

  Tussenruimte

  Hiermee stelt u de afstand tussen de rasterlijnen in. Geef een waarde op en selecteer in het menu Pixels, Inches of Centimeters.

  Weergave

  Hier kunt u opgeven of u de rasterlijnen als lijnen of stippen wilt weergeven.

  Opmerking:

  Als Raster tonen niet is geselecteerd, wordt er geen raster in het document weergegeven en zijn er geen wijzigingen zichtbaar.

Een overtrekafbeelding gebruiken

U kunt een overtrekafbeelding gebruiken als hulpmiddel om een pagina-ontwerp na te bootsen dat met een grafische toepassing zoals Adobe Freehand of Fireworks is gemaakt.

Een overtrekafbeelding is een JPEG-, GIF- of PNG-afbeelding die op de achtergrond van het documentvenster is geplaatst. U kunt de afbeelding verbergen, de doorzichtigheid ervan instellen en de positie ervan wijzigen.

De overtrekafbeelding is alleen zichtbaar in Dreamweaver. De afbeelding is niet zichtbaar wanneer u de pagina in een browser bekijkt. Wanneer de overtrekafbeelding zichtbaar is, zijn de echte achtergrondafbeelding en -kleur van de pagina niet in het documentvenster zichtbaar. De achtergrondafbeelding en -kleur zijn echter wel zichtbaar in een browser.

Een overtrekafbeelding in het documentvenster plaatsen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer Weergeven > Opties voor ontwerpweergave > Overtrekafbeelding > Laden.

  • Selecteer Bestand > Pagina-eigenschappen en klik vervolgens in de categorie Overtrekafbeelding op Bladeren (naast het tekstvak Overtrekafbeelding).

 2. Navigeer naar het afbeeldingsbestand en klik op OK.

 3. Geef in het dialoogvenster Pagina-eigenschappen de transparantiewaarde voor de afbeelding op door de schuifregelaar Afbeeldingstransparantie te verslepen en klik vervolgens op OK.

  Als u een andere overtrekafbeelding wilt kiezen of de transparantie van de huidige overtrekafbeelding wilt wijzigen, kunt u te allen tijde Bestand > Pagina-eigenschappen kiezen.

De overtrekafbeelding tonen of verbergen

Selecteer Weergeven > Opties voor ontwerpweergave > Overtrekafbeelding > Tonen.

De positie van een overtrekafbeelding wijzigen

 1. Selecteer Weergeven > Opties voor ontwerpweergave > Overtrekafbeelding > Positie aanpassen.

  • Als u de positie van de overtrekafbeelding precies wilt opgeven, geeft u de coördinaatwaarden op in de tekstvakken X en Y.

  • Als u de afbeelding in stappen van één pixel wilt verplaatsen, doet u dat met de pijltoetsen.

  • Als u de afbeelding in stappen van één pixel wilt verplaatsen, doet u dat met de pijltoetsen.

De positie van de overtrekafbeelding herstellen

 1. Selecteer Weergeven > Opties voor ontwerpweergave > Overtrekafbeelding > Positie herstellen.

  De overtrekafbeelding wordt in de linkerbovenhoek van het documentvenster teruggezet (0,0).

De overtrekafbeelding uitlijnen ten opzichte van een geselecteerd element

 1. Selecteer een element in het documentvenster.
 2. Selecteer Weergeven > Opties voor ontwerpweergave > Overtrekafbeelding > Uitlijnen met selectie.

  De linkerbovenhoek van de overtrekafbeelding wordt uitgelijnd ten opzichte van de linkerbovenhoek van het geselecteerde element.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online