Handboek Annuleren

Tekenentiteiten toevoegen voor XSLT in Dreamweaver

 1. Dreamweaver Handboek
 2. Inleiding
  1. Basisbeginselen van responsief webontwerp
  2. Nieuwe functies in Dreamweaver
  3. Webontwikkeling met Dreamweaver: een overzicht
  4. Dreamweaver / Algemene vragen
  5. Sneltoetsen
  6. Systeemvereisten voor Dreamweaver
  7. Functieoverzicht
 3. Dreamweaver en Creative Cloud
  1. Dreamweaver-instellingen synchroniseren met Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries in Dreamweaver
  3. Photoshop-bestanden gebruiken in Dreamweaver
  4. Werken met Adobe Animate en Dreamweaver
  5. Voor het web geoptimaliseerde SVG-bestanden uit Libraries extraheren
 4. De werkruimten en weergaven van Dreamweaver
  1. De werkruimte van Dreamweaver
  2. De werkruimte van Dreamweaver optimaliseren voor visuele ontwikkeling
  3. Bestanden zoeken op bestandsnaam of inhoud | Mac OS
 5. Sites opzetten
  1. Over Dreamweaver-sites
  2. Een lokale versie van uw site instellen
  3. Verbinding maken met een publicatieserver
  4. Een testserver instellen
  5. Instellingen van Dreamweaver-sites importeren en exporteren
  6. Bestaande websites overzetten van een externe server naar de hoofdmap van uw lokale site
  7. Toegankelijkheidsfuncties in Dreamweaver
  8. Geavanceerde instellingen
  9. Sitevoorkeuren instellen voor het overzetten van bestanden
  10. Proxyserverinstellingen opgeven in Dreamweaver
  11. Dreamweaver-instellingen synchroniseren met Creative Cloud
  12. Git gebruiken in Dreamweaver
 6. Bestanden beheren
  1. Bestanden maken en openen
  2. Bestanden en mappen beheren
  3. Bestanden van uw server ophalen en op uw server plaatsen
  4. Bestanden inchecken en uitchecken
  5. Bestanden synchroniseren
  6. Bestanden vergelijken om verschillen op te sporen
  7. Bestanden en mappen op uw Dreamweaver-site camoufleren
  8. Ontwerpnotities inschakelen voor Dreamweaver-sites
  9. Potentieel misbruik van Gatekeeper voorkomen
 7. Lay-out en ontwerp
  1. Visuele lay-outhulpmiddelen gebruiken
  2. Uw pagina opmaken met CSS
  3. Responsieve websites ontwerpen met Bootstrap
  4. Mediaquery's maken en gebruiken in Dreamweaver
  5. Inhoud in tabellen presenteren
  6. Kleuren
  7. Responsive design met dynamische rasterlay-outs
  8. Extract in Dreamweaver
 8. CSS
  1. Informatie over CSS (Cascading Style Sheets)
  2. Pagina's opmaken met CSS ontwerpen
  3. CSS-preprocessors gebruiken in Dreamweaver
  4. CSS-stijlvoorkeuren instellen in Dreamweaver
  5. CSS-regels verplaatsen in Dreamweaver
  6. Inline CSS converteren naar een CSS-regel in Dreamweaver
  7. Werken met div-tags
  8. Verlopen toepassen op een achtergrond
  9. CSS3-overgangseffecten maken en bewerken in Dreamweaver
  10. Code opmaken
 9. Pagina-inhoud en assets
  1. Pagina-eigenschappen instellen
  2. Eigenschappen voor CSS-koppen en CSS-koppelingen
  3. Werken met tekst
  4. Tekst, tags en kenmerken zoeken en vervangen
  5. Het deelvenster DOM
  6. Bewerken in Live View
  7. Documenten coderen in Dreamweaver
  8. Elementen selecteren en weergeven in het documentvenster
  9. Teksteigenschappen instellen in de eigenschappencontrole
  10. Spelling op een webpagina controleren
  11. Horizontale lijnen gebruiken in Dreamweaver
  12. Lettertypecombinaties toevoegen en aanpassen in Dreamweaver
  13. Werken met assets
  14. Datums in Dreamweaver invoegen en bijwerken
  15. Favoriete assets maken en beheren in Dreamweaver
  16. Afbeeldingen invoegen en bewerken in Dreamweaver
  17. Mediaobjecten toevoegen
  18. Video's toevoegen in Dreamweaver
  19. HTML5-video invoegen
  20. SWF-bestanden invoegen
  21. Audio-effecten toevoegen
  22. HTML5-audio invoegen in Dreamweaver
  23. Werken met bibliotheekitems
  24. Arabische en Hebreeuwse tekst gebruiken in Dreamweaver
 10. Koppelingen en navigatie
  1. Over koppelingen en navigatie
  2. Koppelingen
  3. Afbeeldingen met hyperlinks
  4. Problemen met koppelingen oplossen
 11. jQuery-widgets en -effecten
  1. De jQuery-gebruikersinterface en mobiele widgets in Dreamweaver gebruiken
  2. jQuery-effecten gebruiken in Dreamweaver
 12. Websites coderen
  1. Over coderen in Dreamweaver
  2. Coderingsomgeving in Dreamweaver
  3. Coderingsvoorkeuren instellen
  4. Codekleuren aanpassen
  5. Code schrijven en bewerken
  6. Coderingstips en codevoltooiing
  7. Code samenvouwen en uitvouwen
  8. Code hergebruiken met codefragmenten
  9. Linting voor code gebruiken
  10. Code optimaliseren
  11. Code bewerken in de ontwerpweergave
  12. Werken met de kopinhoud van pagina's
  13. Include-bestanden op de server invoegen in Dreamweaver
  14. Tagbibliotheken gebruiken in Dreamweaver
  15. Aangepaste tags importeren in Dreamweaver
  16. JavaScript-gedrag gebruiken (algemene instructies)
  17. Ingebouwd JavaScript-gedrag toepassen
  18. Over XML en XSLT
  19. XSL-transformaties op de server uitvoeren in Dreamweaver
  20. XSL-transformaties op de client uitvoeren in Dreamweaver
  21. Tekenentiteiten toevoegen voor XSLT in Dreamweaver
  22. Code opmaken
 13. Productonafhankelijke workflows
  1. Extensies in Dreamweaver installeren en gebruiken
  2. In-app updates in Dreamweaver
  3. Microsoft Office-documenten invoegen in Dreamweaver (alleen Windows)
  4. Werken met Fireworks en Dreamweaver
  5. Inhoud bewerken op Dreamweaver-sites met behulp van Contribute
  6. Integratie van Dreamweaver met Business Catalyst
  7. Persoonlijke e-mailcampagnes maken
 14. Sjablonen
  1. Over Dreamweaver-sjablonen
  2. Sjablonen en op een sjabloon gebaseerde documenten herkennen
  3. Een Dreamweaver-sjabloon maken
  4. Bewerkbare gebieden maken in sjablonen
  5. Herhalingsgebieden en tabellen maken in Dreamweaver
  6. Optionele gebieden in sjablonen gebruiken
  7. Bewerkbare tagkenmerken in Dreamweaver definiëren
  8. Geneste sjablonen maken in Dreamweaver
  9. Sjablonen bewerken, bijwerken en verwijderen
  10. XML-inhoud exporteren en importeren in Dreamweaver
  11. Een sjabloon uit een bestaand document toepassen of verwijderen
  12. Inhoud bewerken in Dreamweaver-sjablonen
  13. Syntaxisregels voor sjabloontags in Dreamweaver
  14. Voorkeuren voor de markering van sjabloongebieden instellen
  15. Voordelen van het gebruik van sjablonen in Dreamweaver
 15. Mobiel en meerdere schermen
  1. Mediaquery's maken
  2. Paginastand voor mobiele apparaten wijzigen
  3. Web-apps voor mobiele apparaten maken met Dreamweaver
 16. Dynamische sites, pagina's en webformulieren
  1. Informatie over web-applicaties
  2. Uw computer instellen voor het ontwikkelen van applicaties
  3. Problemen met databaseverbindingen oplossen
  4. Verbindingsscripts verwijderen in Dreamweaver
  5. Dynamische pagina's ontwerpen
  6. Overzicht van dynamische inhoudsbronnen
  7. Bronnen met dynamische inhoud definiëren
  8. Dynamische inhoud toevoegen aan pagina's
  9. Dynamische inhoud wijzigen in Dreamweaver
  10. Databaserecords weergeven
  11. Livegegevens leveren en problemen oplossen Dreamweaver
  12. Aangepast servergedrag toevoegen in Dreamweaver
  13. Formulieren maken met Dreamweaver
  14. Formulieren gebruiken om informatie van gebruikers te verzamelen
  15. ColdFusion-formulieren maken en inschakelen in Dreamweaver
  16. Webformulieren maken
  17. Verbeterde HTML5-ondersteuning voor formulierelementen
  18. Een formulier ontwikkelen met Dreamweaver
 17. Applicaties visueel samenstellen
  1. Hoofd- en detailpagina's maken in Dreamweaver
  2. Zoekpagina's en resultatenpagina's maken
  3. Een pagina voor het invoegen van records maken
  4. Een pagina voor het bijwerken van records maken in Dreamweaver
  5. Pagina's voor het verwijderen van records maken in Dreamweaver
  6. ASP-opdrachten gebruiken om een database aan te passen in Dreamweaver
  7. Een registratiepagina maken
  8. Een aanmeldingspagina maken
  9. Een pagina maken waartoe alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben
  10. Mappen beveiligen in ColdFusion met Dreamweaver
  11. ColdFusion-componenten gebruiken in Dreamweaver
 18. Websites testen, voorvertonen en publiceren
  1. Pagina's voorvertonen
  2. Dreamweaver-webpagina's voorvertonen op meerdere apparaten
  3. Uw Dreamweaver-site testen

 

Lees dit artikel voor informatie over het opgeven van ontbrekende tekenentiteiten om speciale tekens voor XSLT te vervangen in Dreamweaver.

Opmerking:

De gebruikersinterface van Dreamweaver CC en hoger is vereenvoudigd. Daarom zijn sommige opties die in dit artikel worden beschreven, niet beschikbaar in Dreamweaver CC en hoger. Meer informatie vindt u in dit artikel.

Ontbrekende tekeneenheid opgeven

In XSLT zijn sommige tekens niet toegestaan in bepaalde contexten. U mag bijvoorbeeld het teken kleiner dan (<) en het en-teken (&) niet gebruiken in de tekst tussen tags of in de waarde van een kenmerk. De engine voor de XSLT-transformatie geeft een foutmelding als deze tekens niet correct zijn gebruikt. Als u dit probleem wilt opossen, kunt u tekeneenheden opgeven die deze speciale tekens vervangen.

Een tekeneenheid is een tekenreeks die andere tekens vertegenwoordigt. Tekeneenheden krijgen een naam of een getal. Een eenheid met een naam begint met een ampersand (&) gevolgd door de naam of door tekens en eindigt met een puntkomma (;). &lt; vertegenwoordigt bijvoorbeeld de beginpunthaak (<). Genummerde tekeneenheden beginnen op dezelfde manier, maar een hekje (#) plus een getal vertegenwoordigen het teken.

XSLT heeft de volgende voorgedefinieerde tekeneenheden:

Teken

Eenheidcode

< (kleiner dan)

&lt;

& (en-teken)

&amp;

> (groter dan)

&gt;

" (dubbel aanhalingsteken)

&quot;

‘ (apostrof)

&apos;

Als u andere tekeneenheden in een XSL-bestand gebruikt, moet u deze in de DTD-sectie van het XSL-bestand definiëren. Dreamweaver biedt verschillende standaardeenheiddefinities die u boven aan in een XSL-bestand ziet dat is gemaakt in Dreamweaver. Deze standaardeenheden omvatten een brede selectie van de meestgebruikte tekens.

Als uw XSL-bestand in een browser wordt voorvertoond, controleert Dreamweaver het XSL-bestand op niet-gedefinieerde tekeneenheden en wordt een melding weergegeven als er een dergelijke eenheid is gevonden.

Als u een aan een XSLT-bestand gekoppeld XML-bestand of een server-side pagina met een XSLT-transformatie voorvertoont, meldt de server of de browser (in plaats van Dreamweaver) dat een niet-gedefinieerde tekeneenheid is aangetroffen. Het volgende voorbeeld is een melding die u kunt krijgen Internet Explorer als u een XSL-bestand aanvraagt dat door een XML-bestand is getransformeerd en waarin de definitie van een tekeneenheid ontbreekt:Referentie naar een niet-gedefinieerde entiteit 'auml'. Fout opgetreden tijdens de verwerking van bron 'http://localhost/testthis/list.xsl'. Line 28, Position 20 <p class=''test''>&auml;</p> -------------------^

Om de fout in uw pagina te corrigeren moet u de definitie van de tekeneenheid handmatig aan de pagina toevoegen.

Reference to undefined entity 'auml'. Error processing resource 'http://localhost/testthis/list.xsl'. Line 28, Position 20 
<p class=''test''>&auml;</p> 
-------------------^

Ontbrekende tekeneenheid opgeven

 1. U kunt het ontbrekende teken opzoeken in de pagina over tekeneenheden op de W3C-website op www.w3.org/TR/REC-html40/sgml/entities.html.

  Deze webpagina bevat de 252 in HTML 4 en XHTML 1.0 toegestane tekeneenheden.

  Als bijvoorbeeld E met accent grave ontbreekt, zoekt u naar “Egrave" op de W3C-webpagina. U treft dan de volgende vermelding aan:

  <!ENTITY Egrave CDATA "&#200;" -- latin capital letter E with grave, U+00C8 ISOlat1 -->
 2. Noteer de naam van de genoemde tekeneenheid en de eenheidcode.

  In het voorbeeld is Egrave de entiteitsnaam en is &#200 de entiteitscode.

 3. Schakel naar codeweergave en voer bovenaan in uw XSL-bestand (na de DOCTYPE-declaratie en samen met de andere eenheidtags) de volgende eenheidtag in:
  <!ENTITY entityname "entitycode;">

  In het voorbeeld voert u de volgende eenheidtag in:<!ENTITY Egrave "&#200;">

  <!ENTITY Egrave "&#200;">
 4. Sla uw bestand op.

  Als u herhaaldelijk dezelfde tekeneenheden gebruikt, kunt u de definities daarvoor permanent opnemen in de XSL-bestanden die Dreamweaver standaard maakt wanneer u Bestand > Nieuw kiest.

Eenheiddefinities toevoegen aan de XSL-bestanden die Dreamweaver standaard maakt

 1. Zoek naar het volgende configuratiebestand in de toepassingsmap van Dreamweaver en open het in een teksteditor:

  Configuration/DocumentTypes/MMDocumentTypeDeclarations.xml

 2. Zoek de declaratie met de naam mm_xslt_1:
  <documenttypedeclaration id="mm_xslt_1">
 3. Voeg de nieuwe eenheidtag op de volgende wijze toe aan de lijst van eenheidtags:
  <!ENTITY entityname "entitycode;">
 4. Sla het bestand op en start Dreamweaver opnieuw.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?