Krijg informatie over de richtlijnen voor het testen van sites en gebruik rapporten om uw Dreamweaver-site te testen voordat u uw site uploadt.

Richtlijnen voor het testen van een site

Het is verstandig om uw site eerst lokaal te testen voordat u de site uploadt naar een server, waar de site kan worden bekeken. (Het is zelfs heel verstandig om de site in de ontwerpfase geregeld te testen en eventuele fouten op te sporen, zodat u problemen snel kunt onderscheppen en kunt voorkomen dat dezelfde fouten opnieuw worden gemaakt.)

Het is verstandig om te controleren of de pagina's er zo uitzien en zo functioneren als verwacht in de browsers waarvoor ze bedoeld zijn. Ook moet u nagaan of alle koppelingen werken en of het downloaden van de pagina's niet te lang duurt. U kunt ook de volledige site testen en problemen in de volledige site opsporen door een siterapport uit te voeren.

Aan de hand van de volgende richtlijnen kunt u ervoor zorgen dat bezoekers uw site als gebruikersvriendelijk ervaren:

Controleer of uw pagina's goed functioneren in de browsers waarvoor ze bedoeld zijn.

De pagina's moeten ook leesbaar zijn en goed functioneren in browsers die geen stijlen, lagen, insteekmodules of JavaScript ondersteunen. Voor pagina's die niet goed werken in oudere browsers, kunt u wellicht het gedrag Browser controleren gebruiken om bezoekers automatisch om te leiden naar een andere pagina.

Bekijk uw pagina's in verschillende browsers en op verschillende platforms.

Zo krijgt u de kans om verschillen in lay-out, kleur, lettergrootten en het standaardvensterformaat te ontdekken. Dit zijn verschillen die niet kunnen worden voorspeld door een doelbrowsercontrole.

Controleer uw site op verbroken koppelingen en repareer deze.

Soms wordt het ontwerp van andere sites aangepast of wordt de indeling ervan veranderd waardoor de pagina waarnaar u verwijst met een koppeling, kan zijn verplaatst of verwijderd. U kunt een koppelingencontrole-rapport uitvoeren om de koppelingen op uw site te testen.

Kijk kritisch naar de bestandsgrootte van uw pagina's en houd in de gaten hoe lang het downloaden van de pagina's duurt.

Bedenk ook dat een pagina die bestaat uit één grote tabel, in bepaalde browsers pas zichtbaar wordt voor bezoekers als de tabel volledig is geladen. Grote tabellen kunt u daarom beter verdelen in kleinere tabellen. Als dat niet mogelijk is, kunt u ook een klein beetje content, zoals een welkomstbericht of een advertentie-banner, buiten de tabel boven aan de pagina weergeven, zodat gebruikers dit materiaal kunnen bekijken terwijl de tabel wordt gedownload.

Voer enkele siterapporten uit om de gehele site te testen en problemen op te lossen.

U kunt de gehele site testen om problemen op te sporen, zoals documenten zonder titel, lege tags en overbodige geneste tags.

Valideer uw code om tag- of syntaxisfouten op te sporen.

Werk de site bij en onderhoud deze nadat de site is gepubliceerd.

U kunt uw site op verschillende manieren publiceren, dat wil zeggen live (beschikbaar) maken voor anderen op de server. Publiceren is een proces dat altijd door gaat. Een belangrijk onderdeel van het proces is het definiëren en implementeren van een versiebeheersysteem, met de gereedschappen van Dreamweaver of via een externe versiebeheertoepassing.

Gebruik de discussieforums.

De Dreamweaver-discussieforums vindt u op de website van Adobe op www.adobe.com/go/dreamweaver_newsgroup_nl.

Deze forums vormen een uitstekende bron van informatie over verschillende browsers, platforms enzovoort. U kunt hier ook technische problemen bespreken en handige tips delen met andere gebruikers van Dreamweaver.

Zie www.adobe.com/go/vid0164_nl voor een zelfstudie over het oplossen van publicatieproblemen.

Rapporten gebruiken om uw site te testen

U kunt siterapporten uitvoeren voor workflow- of HTML-kenmerken. U kunt ook de opdracht Rapporten gebruiken om de koppelingen op uw site te controleren.

Workflowrapporten kunnen de samenwerking tussen leden van een webteam verbeteren. U kunt workflowrapporten uitvoeren waarin wordt weergegeven wie een bestand heeft uitgecheckt, aan welke bestanden ontwerpnotities zijn gekoppeld en welke bestanden onlangs zijn gewijzigd. U kunt ontwerpnotitierapporten verder verfijnen door naam-/waardeparameters op te geven.

Opmerking:

U moet een verbinding hebben gedefinieerd met een externe site om de workflowrapporten te kunnen uitvoeren.

Met HTML-rapporten kunt u rapporten compileren en genereren voor verscheidene HTML-kenmerken. U kunt controleren op geneste lettertypetags die kunnen worden gecombineerd, ontbrekende Alt-tekst, overbodige geneste tags, lege tags die kunnen worden verwijderd en documenten zonder naam.

Nadat u een rapport hebt uitgevoerd, kunt u dat rapport opslaan als een XML-bestand. Dit bestand kunt u vervolgens in een sjablooninstantie, database of spreadsheet importeren en daarna afdrukken of weergeven op een website.

Opmerking:

U kunt ook verschillende rapporttypen aan Dreamweaver toevoegen via de Adobe Dreamweaver Exchange-website.

Rapporten uitvoeren om een site te testen

 1. Selecteer Site > Rapporten.
 2. Selecteer waarover u een rapport wilt maken in het pop-upmenu 'Rapport over' en stel de gewenste rapporttypen in die moeten worden uitgevoerd (workflow of HTML).

  U kunt alleen een rapport voor geselecteerde bestanden op de site uitvoeren als u al bestanden hebt geselecteerd in het deelvenster Bestanden.

 3. Als u een workflowrapport hebt geselecteerd, klikt u op Rapportinstellingen. Als u een ander rapport hebt geselecteerd, slaat u deze stap over.

  Opmerking:

  Als u meer dan één workflowrapport hebt geselecteerd, moet u op de knop Rapportinstellingen klikken voor elk rapport. Selecteer een rapport, klik op Rapportinstellingen en voer instellingen in. Herhaal het proces voor de andere workflowrapporten.

  Uitgecheckt door

  Hiermee maakt u een rapport met alle documenten die zijn uitgecheckt door een specifiek teamlid. Voer de naam van een teamlid in en klik op OK om terug te keren naar het dialoogvenster Rapporten.

  Ontwerpnotities

  Hiermee maakt u een rapport waarin alle ontwerpnotities voor geselecteerde documenten of voor de site worden weergegeven. Voer een of meer naam-/waardeparen in en selecteer vervolgens vergelijkingswaarden in de corresponderende pop-upmenu's. Klik op OK om terug te gaan naar het dialoogvenster Rapporten.

  Onlangs gewijzigd

  Hiermee maakt u een rapport waarin bestanden worden vermeld die gedurende een opgegeven tijdsperiode zijn gewijzigd. Voer een datumbereik en locatie in voor de bestanden die u wilt bekijken.

 4. Als u kiest voor een HTML-rapport, kunt de volgende rapporten selecteren:

  Combineerbare geneste lettertypetags

  Hiermee maakt u een rapport waarin alle geneste lettertypetags worden weergegeven die kunnen worden gecombineerd om de code op te schonen.

  Bijvoorbeeld: <font color="#FF0000"><font size="4">STOP!</font></font> wordt geretourneerd.

  Ontbrekende alt. tekst

  Hiermee maakt een rapport met alle img-tags zonder alternatieve tekst.

  Alternatieve tekst is tekst die in plaats van afbeeldingen wordt weergegeven in browsers waarin alleen tekst wordt weergegeven of in browsers waarin is opgegeven dat afbeeldingen alleen handmatig kunnen worden gedownload. Schermlezers lezen alternatieve tekst en in bepaalde browsers wordt alternatieve tekst weergegeven als de gebruiker de muis over een afbeelding beweegt.

  Overbodige geneste tags

  Hiermee maakt u een rapport waarin geneste tags worden weergegeven die moeten worden opgeruimd.

  Bijvoorbeeld: <i> The rain <i> in</i> Spain stays mainly in the plain</i> wordt geretourneerd.

  Verwijderbare lege tags

  Hiermee maakt u een rapport met alle lege tags die kunnen worden verwijderd om de HTML-code op te schonen.

  U hebt bijvoorbeeld een item of afbeelding verwijderd in de codeweergave, maar de tags die op het item van toepassing waren, laten staan.

  Naamloze documenten

  Hiermee maakt u een rapport van alle naamloze documenten die zijn aangetroffen binnen de geselecteerde parameters. Dreamweaver geeft in dit rapport alle documenten weer met een standaardnaam, meerdere titeltags of ontbrekende titeltags.

 5. Klik op Uitvoeren om het rapport te maken.

  Afhankelijk van het type rapport dat u uitvoert, kan aan u worden gevraagd uw bestand op te slaan, uw site te definiëren of een map te selecteren (als u dat nog niet hebt gedaan).

  Er wordt een lijst met resultaten weergegeven in het paneel Siterapporten (van de paneelgroep Resultaten).

Een rapport gebruiken en opslaan

 1. Voer een rapport uit (zie de vorige procedure).
 2. Voer in het paneel Siterapporten een van de volgende handelingen uit om het rapport weer te geven:
  • Klik op de kolomkop waarop u de resultaten wilt sorteren.

   U kunt sorteren op bestandsnaam, regelnummer of beschrijving. U kunt ook meerdere rapporten tegelijk uitvoeren en de verschillende rapporten openhouden.

  • Selecteer een willekeurige regel in het rapport en klik op de knop Meer informatie aan de linkerkant van het deelvenster Siterapporten voor een beschrijving van het probleem.

  • Dubbelklik op een willekeurige regel in het rapport om de corresponderende code in het documentvenster weer te geven.

  Opmerking:

  Als u in de ontwerpweergave werkt, verandert de weergave in Dreamweaver zo dat het venster wordt gesplitst om het gerapporteerde probleem in code weer te geven.

 3. Klik op Rapport opslaan om het rapport op te slaan.

  Als u een rapport opslaat, kunt u dit in een bestaand sjabloonbestand importeren. U kunt het bestand vervolgens in een database of spreadsheet importeren en daarna afdrukken of het bestand gebruiken om het rapport op een website weer te geven.

  Opmerking:

  Gebruik nadat u HTML-rapporten hebt uitgevoerd, de opdracht HTML opruimen om eventuele HTML-fouten in de weergegeven rapporten te corrigeren.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid