Opmerking:

in Dreamweaver CC en hoger is het deelvenster CSS-stijlen vervangen door CSS ontwerpen. Zie CSS ontwerpen voor meer informatie.

De functies voor beheer van CSS in Dreamweaver maken het voor u gemakkelijker om CSS-regels naar andere plaatsen over te brengen of te exporteren. U kunt regels van het ene document naar het andere verplaatsen, van de kop van een document naar een externe stijlpagina, tussen externe CSS-bestanden, enz.

Opmerking:

Als de regel die u wilt verplaatsen, in conflict is met een regel in het bestemmingsstijlblad, toont Dreamweaver het dialoogvenster Regel met dezelfde naam bestaat. Als u besluit om de regel inderdaad te verplaatsen, plaatst Dreamweaver de verplaatste regel in het bestemmingsstijlblad onmiddellijk naast de regel waarmee het in conflict is.

CSS-regels verplaatsen of exporteren naar een nieuwe stijlpagina

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer in het deelvenster CSS-stijlen de regel of regels die u wilt verplaatsen. Vervolgens klikt u met de rechter muisknop op de selectie en selecteert u in het menu CSS-regels verplaatsen. Als u meerdere regels wilt selecteren, houdt u tijdens het klikken van meerdere regels de Control-knop (Windows) of de Command-knop (Macintosh) ingedrukt.

  • Selecteer in de codeweergave de regels die u wilt verplaatsen. Vervolgens klikt u met de rechter muisknop op de selectie en selecteert u in het menu CSS-stijlen> CSS-regels verplaatsen.

  Opmerking:

  Gedeeltelijke selectie van een regel leidt tot verplaatsing van de hele regel.

 2. In het dialoogvenster “Verplaatsen naar externe stijlpagina” selecteert u de nieuwe stijlpaginaoptie. Klik vervolgens op OK
 3. In het dialoogvenster “Bestand stijlpagina opslaan als” voert u de naam in van de nieuwe stijlpagina. Klik vervolgens op Opslaan

  Wanneer u klikt op Opslaan, slaat Dreamweaver een nieuw stijlblad met de door u geselecteerde regels op en wordt dit als bijlage aan het huidige document toegevoegd.

  Opmerking:

  U kunt regels tevens verplaatsen met de werkbalk Codering. De werkbalk Codering is uitsluitend beschikbaar in de codeweergave.

CSS-regels verplaatsen of exporteren naar een bestaande stijlpagina

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer in het deelvenster CSS-stijlen de regel of regels die u wilt verplaatsen. Vervolgens klikt u met de rechter muisknop op de selectie en selecteert u in het menu CSS-regels verplaatsen. Als u meerdere regels wilt selecteren, houdt u tijdens het klikken van meerdere regels de Control-knop (Windows) of de Command-knop (Macintosh) ingedrukt.

  • Selecteer in de codeweergave de regels die u wilt verplaatsen. Vervolgens klikt u met de rechter muisknop op de selectie en selecteert u in het menu CSS-stijlen> CSS-regels verplaatsen.

  Opmerking:

  Gedeeltelijke selectie van een regel leidt tot verplaatsing van de hele regel.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Verplaatsen naar extern stijlblad een bestaand stijlblad in het pop-upmenu of blader naar een bestaand stijlblad en klik op OK.

  Opmerking:

  Het pop-upmenu toont alle stijlbladen die met het huidige document zijn verbonden.

  Opmerking:

  U kunt regels tevens verplaatsen met de werkbalk Codering. De werkbalk Codering is uitsluitend beschikbaar in de codeweergave.

CSS-regels opnieuw schikken of verplaatsen door slepen

 1. Selecteer in het deelvenster CSS-stijlen (modus Alles) een regel en versleep hem naar de gewenste plaats. U kunt regels selecteren en verslepen om de volgorde van de regels binnen een stijlpagina te wijzigen, of u kunt een regel verplaatsen naar een andere stijlpagina of naar de kop van een document.

  Opmerking:

  U kunt meer dan een regel tegelijk verplaatsen door de Control-knop (Windows) of de Command-knop (Macintosh) ingedrukt te houden en meerdere regels te selecteren.

Meerdere regels selecteren vóór het verplaatsen

 1. Houd in het deelvenster CSS-stijlen de Control-knop (Windows) of de Command-knop (Macintosh) ingedrukt en klik op de regels die u wilt selecteren.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid