Bestanden ophalen van en plaatsen op de server en bestandsoverdracht beheren in Dreamweaver

Als u met anderen samenwerkt, kunt u het in- en uitchecken gebruiken om bestanden uit te wisselen tussen lokale en externe sites. Als u echter de enige bent die op de externe site werkt, kunt u de opdrachten Ophalen en Plaatsen gebruiken om bestanden over te brengen zonder ze in of uit te checken.

Voor meer informatie over het in- en uitchecken van bestanden, zie Bestanden inchecken en uitchecken.

Wanneer u een document overbrengt van een lokale naar een externe map of andersom via het deelvenster Bestanden, kunt u kiezen of u ook de afhankelijke bestanden van het document wilt overbrengen. Afhankelijke bestanden zijn afbeeldingen, externe stijlpagina's en andere bestanden waarnaar in uw document wordt verwezen en die de browser laadt wanneer deze het document laadt.

Opmerking:

Het is meestal verstandig om afhankelijke bestanden te downloaden wanneer u een nieuw bestand uitcheckt, maar als de meest recente versies van de afhankelijke bestanden al op de lokale schijf aanwezig zijn, is het niet nodig om deze bestanden nogmaals te downloaden. Dit geldt ook voor het uploaden en inchecken van bestanden: niet nodig als de bijgewerkte versies al op de externe site aanwezig zijn.

Bibliotheekitems worden behandeld als afhankelijke bestanden.

Er zijn bepaalde servers die fouten rapporteren wanneer u bibliotheekitems op deze servers plaatst. U kunt deze bestanden echter camoufleren om te voorkomen dat ze worden overgebracht.

Over bestandsoverdracht op de achtergrond

U kunt andere niet-servergerelateerde activiteiten uitvoeren terwijl u bestanden plaatst of ophaalt. Bestandsoverdracht op de achtergrond werkt voor alle overdrachtprotocollen die worden ondersteund door Dreamweaver: FTP, SFTP, LAN, WebDAV, en RDS.

Tot niet-servergerelateerde activiteiten behoren gewone bewerkingen, zoals typen, externe stijlpagina's bewerken, voor de hele site geldende rapporten genereren en nieuwe sites maken.

Dreamweaver kan onder andere de volgende servergerelateerde activiteiten niet uitvoeren:

 • Bestanden plaatsen, ophalen, inchecken en uitchecken

 • Het uitchecken ongedaan maken

 • Een databaseverbinding maken

 • Dynamische gegevens binden

 • Gegevens voorvertonen in Live View

 • Een webservice invoegen

 • Externe bestanden en mappen verwijderen

 • Een webpagina voorvertonen in een browser op een testserver

 • Een bestand op een externe server opslaan

 • Een afbeelding invoegen vanaf een externe server

 • Een bestand openen vanaf een externe server

 • Bestanden automatisch ophalen bij het opslaan

 • Bestanden naar de externe site slepen

 • Bestanden knippen, kopiëren of plakken op de externe site

 • De weergave Extern vernieuwen

Standaard is het dialoogvenster Bestandsactiviteiten op de achtergrond geopend tijdens bestandsoverdrachten. U kunt het dialoogvenster tot pictogram verkleinen door op de knop Minimaliseren in de rechterbovenhoek te klikken. Wanneer u het dialoogvenster tijdens een bestandsoverdracht sluit, wordt de bewerking geannuleerd.

Bestanden van een externe server ophalen

U kunt op een van de volgende manieren bestanden van de externe locatie naar uw plaatselijke locatie kopiëren:

Dreamweaver maakt een logboek voor de bestandsactiviteiten tijdens de overdracht. Dit logboek kunt u bekijken en opslaan.

Opmerking:

U kunt bestandsoverdracht op de achtergrond niet uitschakelen. Als het detaillogboek is geopend in het dialoogvenster Bestandsactiviteiten op de achtergrond, kunt u dat sluiten om de prestaties te verbeteren.

Dreamweaver legt ook alle activiteiten vast die plaatsvinden tijdens bestandsoverdracht via FTP. Als er een fout optreedt wanneer u een bestand overbrengt via FTP, kunt u met behulp van het FTP-logboek van de site vaststellen wat de aard van het probleem is.

Bestanden ophalen van een externe server met het deelvenster Bestanden

 1. Selecteer in het deelvenster Bestanden (Venster > Bestanden) de bestanden die u wilt downloaden.

  Gewoonlijk selecteert u deze bestanden in de weergave Extern, maar u kunt desgewenst de corresponderende bestanden ook in de weergave Lokaal selecteren. Als de weergave Extern actief is, kopieert Dreamweaver de geselecteerde bestanden naar de lokale site. Als de weergave Lokaal actief is, kopieert Dreamweaver de externe versies van de geselecteerde lokale bestanden naar de lokale site.

  Opmerking:

  Als u alleen die bestanden wilt ophalen waarvan de externe versie recenter is dan de lokale versie, moet u de optie Synchroniseren gebruiken.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit om het bestand op te halen:
  • Klik op de knop Ophalen op de werkbalk van het deelvenster Bestanden.

  • Klik met de rechtermuisknop (Windows) of klik terwijl u Control ingedrukt houdt (Macintosh) op het bestand in het deelvenster Bestanden en selecteer vervolgens Ophalen in het snelmenu.

 3. Klik op Ja in het dialoogvenster Afhankelijke bestanden om de afhankelijke bestanden te downloaden. Als u al beschikt over lokale kopieën van de afhankelijke bestanden, klikt u op Nee. Standaard worden afhankelijke bestanden niet gedownload. U kunt deze optie instellen met Bewerken > Voorkeuren > Site.

  In Dreamweaver worden de geselecteerde bestanden als volgt gedownload:

  • Als u het systeem van in- en uitchecken gebruikt en u een bestand ophaalt, wordt er een lokale alleen-lezen kopie van het bestand gedownload. Het bestand blijft beschikbaar op de externe site of de testserver, zodat ook andere teamleden het bestand kunnen uitchecken.

  • Als u geen gebruik maakt van in- en uitchecken en u een bestand ophaalt, wordt er een bestand overgebracht met rechten voor lezen en schrijven.

  Opmerking:

  Als u met anderen samen aan dezelfde bestanden werkt, moet u de optie Het in- en uitchecken van bestanden inschakelen niet uitschakelen. Als andere leden van uw team het systeem van in- en uitchecken gebruiken voor de site, kunt u dat systeem ook het beste gebruiken.

  Als u de bestandsoverdracht op een gegeven moment wilt stoppen, klikt u op Annuleren in het dialoogvenster Bestandsactiviteiten op de achtergrond.  

Bestanden ophalen van een externe server via het documentvenster

 1. Zorg ervoor dat het document actief is in het documentvenster.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit om het bestand op te halen:
  • Selecteer Site > Ophalen.

  • Klik op het pictogram Bestandsbeheer op de werkbalk van het documentvenster en selecteer Ophalen in het menu dat verschijnt.

  Opmerking:

  Als het huidige bestand geen deel uitmaakt van de huidige site in het deelvenster Bestanden, probeert Dreamweaver vast te stellen tot welke lokaal gedefinieerde site het huidige bestand behoort. Als het huidige bestand slechts tot één lokale site behoort, wordt deze site door Dreamweaver geopend en wordt de bewerking Ophalen uitgevoerd.

Het FTP-logboek weergeven

 1. Klik op het menu Opties in de rechterbovenhoek van het deelvenster Bestanden.
 2. Selecteer Weergave > FTP-logboek van site.

Opmerking:

In het uitgevouwen deelvenster Bestanden kunt u op de knop FTP-logboek klikken om het logboek weer te geven.

Bestanden op een externe server plaatsen

U kunt bestanden van de lokale site op de externe site plaatsen zonder dat daarmee de uitcheckstatus van het bestand wordt gewijzigd.

Er zijn twee veelvoorkomende situaties waarin u de opdracht Plaatsen gebruikt in plaats van Inchecken:

 • U werkt niet samen met anderen aan dezelfde bestanden en u maakt geen gebruik van het systeem voor het in- en uitchecken van bestanden.
 • U wilt de huidige versie van het bestand op de server plaatsen, maar u bent van plan om het bestand nog verder te bewerken.

Opmerking:

Als u een bestand plaatst dat nog niet op de externe server aanwezig was en u het systeem voor het in- en uitchecken van bestanden gebruikt, wordt het bestand naar de externe site gekopieerd en vervolgens uitgecheckt, zodat u verder kunt gaan met het bewerken van dat bestand.

U kunt het deelvenster Bestanden of documentvenster gebruiken om bestanden te plaatsen. Dreamweaver maakt een logboek voor de bestandsactiviteiten tijdens de overdracht. Dit logboek kunt u bekijken en opslaan.

Opmerking:

U kunt bestandsoverdracht op de achtergrond niet uitschakelen. Als het detaillogboek is geopend in het dialoogvenster Bestandsactiviteiten op de achtergrond, kunt u dat sluiten om de prestaties te verbeteren.  

Dreamweaver legt ook alle activiteiten vast die plaatsvinden tijdens bestandsoverdracht via FTP. Als er een fout optreedt wanneer u een bestand overbrengt via FTP, kunt u met behulp van het FTP-logboek van de site vaststellen wat de aard van het probleem is.

Ga naarwww.adobe.com/go/vid0163_nl voor een zelfstudie over het plaatsen van bestanden op een externe server.

Ga naar www.adobe.com/go/vid0164_nl voor een zelfstudie over het oplossen van publicatieproblemen.

Bestanden plaatsen op een externe server of testserver via het deelvenster Bestanden

 1. Selecteer in het deelvenster Bestanden (Venster > Bestanden) de bestanden die u wilt uploaden.

  Gewoonlijk selecteert u deze bestanden in de weergave Lokaal, maar u kunt desgewenst de corresponderende bestanden ook in de weergave Extern selecteren.

  Opmerking:

  U kunt alleen die bestanden plaatsen waarvan de lokale versie recenter is dan de externe versie.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit om het bestand op de externe server te plaatsen:
  • Klik op de knop Plaatsen op de werkbalk van het deelvenster Bestanden.

  • Klik met de rechtermuisknop (Windows) of klik terwijl u Control ingedrukt houdt (Macintosh) op het bestand in het deelvenster Bestanden en selecteer vervolgens Plaatsen in het snelmenu.

 3. Als het bestand nog niet is opgeslagen, wordt er een dialoogvenster weergegeven (mits u deze voorkeur in de categorie Site van het dialoogvenster Voorkeuren hebt ingesteld) waarin u de kans krijgt het bestand op te slaan voordat u het op de externe server plaatst. Klik op Ja om het bestand op te slaan of op Nee als u de vorige opgeslagen versie van het bestand op de externe server wilt plaatsen.

  Opmerking:

  Als u het bestand niet opslaat, worden de wijzigingen die u hebt aangebracht nadat u het bestand voor de laatste keer hebt opgeslagen, niet op de externe server geplaatst. Het bestand blijft echter open, dus u kunt desgewenst de wijzigingen alsnog opslaan nadat u het bestand op de server hebt geplaatst.

 4. Klik op Ja om samen met de geselecteerde bestanden ook de afhankelijke bestanden te uploaden of klik op Nee als u geen afhankelijke bestanden wilt uploaden. Standaard worden afhankelijke bestanden niet geladen. U kunt deze optie instellen met Bewerken > Voorkeuren > Site.

  Opmerking:

  Het is meestal verstandig om afhankelijke bestanden te uploaden wanneer u een nieuw bestand incheckt, maar als de meest recente versies van de afhankelijke bestanden al op de externe server aanwezig zijn, is het niet nodig om deze bestanden nogmaals te uploaden.

  Als u de bestandsoverdracht op een gegeven moment wilt stoppen, klikt u op Annuleren in het dialoogvenster Bestandsactiviteiten op de achtergrond.

Bestanden op een externe server plaatsen via het documentvenster

 1. Zorg ervoor dat het document actief is in het documentvenster.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit om het bestand te plaatsen:
  • Selecteer Site > Plaatsen.

  • Klik op het pictogram Bestandsbeheer op de werkbalk van het documentvenster en selecteer Plaatsen in het menu dat verschijnt.

  Opmerking:

  Als het huidige bestand geen deel uitmaakt van de huidige site in het deelvenster Bestanden, probeert Dreamweaver vast te stellen tot welke lokaal gedefinieerde site het huidige bestand behoort. Als het huidige bestand slechts tot één lokale site behoort, wordt deze site door Dreamweaver geopend en wordt de bewerking Plaatsen uitgevoerd.

Het FTP-logboek weergeven

 1. Klik op het menu Opties in de rechterbovenhoek van het deelvenster Bestanden.
 2. Selecteer Weergave > FTP-logboek van site.

Opmerking:

In het uitgevouwen deelvenster Bestanden kunt u op de knop FTP-logboek klikken om het logboek weer te geven.

De bestandsoverdracht beheren

U kunt de status van de bestandsoverdracht weergeven, plus een lijst van overgebrachte bestanden en het resultaat van de bestandsoverdracht (de overdracht is gelukt, er zijn bestanden overgeslagen of de overdracht is mislukt). U kunt ook een logboek opslaan met bestandsactiviteiten.

Opmerking:

U kunt in Dreamweaver andere, niet-servergerelateerde activiteiten uitvoeren terwijl u bestanden overbrengt vanaf of naar een server.

De bestandsoverdracht annuleren

 1. Klik op Annuleren in het dialoogvenster Bestandsactiviteiten op de achtergrond. Als het dialoogvenster niet wordt weergegeven, klikt u op de knop Bestandsactiviteit onder in het deelvenster Bestanden.

Het dialoogvenster Bestandsactiviteiten op de achtergrond tonen tijdens de bestandsoverdracht

Klik op de knop Bestandsactiviteit of Logboek onder in het deelvenster Bestanden.

De gegevens weergeven van de laatste keer dat er bestanden zijn overgedragen

 1. Klik op de knop Logboek onderaan in het deelvenster Bestanden om het dialoogvenster Bestandsactiviteiten op de achtergrond te openen.
 2. Klik op de vervolgkeuzepijl Details.

Een logboek opslaan van laatste keer dat er bestanden zijn overgedragen

 1. Klik op de knop Logboek onderaan in het deelvenster Bestanden om het dialoogvenster Bestandsactiviteiten op de achtergrond te openen.
 2. Klik op de knop Logboek opslaan om de gegevens in de vorm van een tekstbestand op te slaan.

  U kunt de bestandsactiviteiten weergeven door het logboekbestand in Dreamweaver of elke gewenste tekstverwerker te openen.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid